lördag 25 september 2021

Centern böjer sig för globaliserna och ändrar tidigare beslut om omskärelse av pojkar!

Centerpartiet håller stämma och PK-media rapporterar allt som sker med stora långa artiklar. Trots sina cirka 8% skulle man kunna tro, att detta parti med framför allt Rödskrikan Annie Lööf är de som styr Sverige. Alla utspel som Rödskrikan gör ges stort utrymme och ingen eller väldigt få i PK-media ifrågasätter denna helt genomfalska person som sålde sig till sossarna.

På stämman
beslöt man att riva upp partiets tidigare beslut och häva partiets ståndpunkt av omskärelse av små pojkar och det var en Alireza Akhondi som tog upp frågan! Islamist? Foliehatten roade sig med att söka i riksdagens webb sida. Alireza har han ingen utbildning och inget yrke innan han kom in i riksdagen. Alla hans debatter i plenisalen handlar om invandrares rättigheter.

Foliehatten har också noterat att
Dana Pourkomeylian som såg till att ett förbud genomfördes på förra stämman och kort därefter slängdes hon ut från partiet efter det att hon fått förbudet genomfört. Hon fattade inte partistyrelsens hintar om att den judiska gruppen inte kommer se nådigt på ett förbud för att de enligt deras religion måste omskära pojken på åttonde dagen.

Pourkomeylian skriver direkt efter att hennes motion blev antagen, så blev hon ”uppkallad” till ledningen. I rummet hon går in i är det ”fullständigt kaos.”
Dana: ”Partister och tjänstemän springer runt som yra hönor, en pressekreterare sitter och gråter vid ett bord och blir tröstad av en annan.”
Anders W Jonsson pratade med henne och hon blev förvånad över detta då han ”drog identitetspolitikargument” mot hennes motion. Dana blev snart varse att judisk identitetspolitik är starkare än hennes liberala politik. Hon berättar att Jonsson
snart gick snabbt förbi henne samtidigt som han svor och smällde igen dörren när han gick ut från rummet. Människorna i rummet ignorerade henne och hon frågade till slut vad hon gör där. Då reste sig pressekreteraren upp och gick surt förbi henne.
Demokrati inom cewnterpartiet är en illusion, partistyrelsen fattar alla beslutoch de är de styr och de som inte böjer sig efter deras vilja - kastas ut!

Enligt uppgift var det ännu en gång påstötningar från judarna som fick centern att ändra ståndpunkt! Judarna anser att ett förbud mot omskärelse på pojkar är antisemitiskt. Alltså vände C i frågan.
Fundera lite vem som styr hos globalisterna och att Rödskrikan är medlem i flera globala organisationer.
Centerpartiets hållning i frågan spelar
inte någon som helst roll ändå? Det är lagligt i Sverige och kommer fortsätta vara det. Det som är relevant och intressant är att C svängde i frågan efter påtryckningar från judiska samfund.
Centern är 100% underordnade en kosmopolitisk globohomo-agenda. Hade man beslutat för ett förbud så hade alla
Rödskrikans framtida retroaktiva mutor i form av välbetalda bankjobb utan närvaroplikt brunnit inne. Likaså alla fejkade mass inköp av hennes spökskrivna självbiografi hade tillintetgjorts. Rödskrikan vet vem som är husse. C är lakejer till den judiskt styrda globalist-sfären. Där ingår bland annat också sprindande av Islam.
Alla som följer med i svenska politik är inte omedvetna om att det finns en påtagligt stor andel pedofiler i centern som naturligtvis tycker att det här med barnsnoppar är väldigt intressant.

Via nätet får vi följande information av omskärelse:
” Oftast benämns manlig omskärelse i Sverige bara som omskärelse utan könsspecifikation, eftersom det endast är det manliga ingreppet som avsetts fram till på senare år. Kvinnlig könsstympning som tidigare benämndes "kvinnlig omskärelse" var före 1970 ett tämligen okänt begrepp i Sverige och är ett ingrepp som i många avseenden har en annan innebörd än den manliga. I Sverige omskärs varje år ett fyrtiotal judiska pojkar samt närmare 3 000 muslimska pojkar. Inom den judiska gruppen utförs omskärelserna av en religiös auktoritet, en Mohel och en sjukvårdskunnig person som bistår med smärtlindring. Färre än 1 000 muslimska pojkar omskärs inom sjukvården. Ingreppet är lågt prioriterat och väntetiderna långa. Var de övriga cirka 2 000 pojkarna omskärs är inte kartlagt. På senare år har det blivit vanligare att komplikationer i samband med illa utförda omskärelser på pojkar lyfts fram i media. Frånsett minoritetsgrupperna muslimer och judar är omskärelse relativt ovanlig bland svenskar.”

Omskärelse är en fråga som har enormt stort symbolvärde. Läkarförbundet har sagt nej och det är ett tungt vägande skäl. De som inte förespråkar medicinska skäl för eventuella ingrepp, bygger på empirisk vetenskap. Därför är det principiellt viktigt att starta motståndet mot sådana här dåraktiga beslut.

Rent ideologiskt så har
centerpartiet ingen som helst islamsk eller judisk inriktning i sin politik. Att de populistiskt väljer att rösta för pedofil frågor och pojkars omskärelse är ett led i Rödskrikans egna åsikter. Vanliga korkade nyttiga idioter hos centern är inga ”fan” av islamister eller judar. Stockholms HBTQ pedofiler som har tagit över centerpartiet i stan, så Foliehatten hoppas innerligt att folk slutar rösta på dessa dårar.

Centerpartiet är efter försäljningen av sina tidningar ett mycket rikt parti. Det är också det parti som satsar stort med annonser i PK-media med en leende Rödskrika som vill framhäva hur duktiga centerpartiet är.

Nästa gång Foliehatten ser en annons i PK-media vill han se en leende Rödskrika säga: ”Vi tycker att man ska få skära i småbarns underliv utan medicinsk anledning!"

Det kanske öppnar ögonen på en del helt korkade bimbos i framför allt i Stockholm. Foliehatten gissar att en sådan annons aldrig kommer in i de tidningar som Bonniers äger!

 

1 kommentar:

  1. Får man skära bort förhuden på ett barn som inte gett sitt medgivande om det inte kan motiveras medicinskt. Ja säger Centerpartiet. Nej säger FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.
    FN:s deklaration om mänskliga rättigheter :Alla människor är födda fria. De är lika i värdighet och rättigheter. De har begåvats med logiskt tänkande och samvete och bör handla mot varandra i en anda av broderskap.
    All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one nother in a spirit of brotherhood.

    Eller säger FN:s deklaration om mänskliga rättigheter inte nej? Detta förhandlades fram av de ursprungliga 46 (51) nationerna under ledning A Elinor Roosevelt vilket tog mer än ett år. !948 var texten klar och det fanns muslimska stater med i förhandlingen men troligen inte Israel som bildades den 14 maj 1948. (Jag har själv översatt den ursprungliga engelska texten.)

    SvaraRadera