tisdag 27 augusti 2019

Amazons brinner för att det är jordbruk och markanvändning och inte klimatförändringar och katastrof som media påstår!

För några dagar sedan meddelade The Guardian att stora skogar av Amazonas regnskog brinner. BBC News meddelade för några dagar sedan, att Amazonasbränderna var ”average=medel.” Gissa om det stod på första eller sista raden i en ganska lång artikel. Det är bara att konstatera, att det normala har blivit extremt och katastrof i Sverige, allt för hålla den grytan kokande om klimatförändringar och katastrof. Hur det nu har kunnat gå till!

MSM, Public Service och klimattokar går ”all in” och anser att det fråga om klimatförändringar och katastrof. Hela tiden matas vi om bränderna i Amazonas!
Expressen skriver: ”Den tropiska och subtropiska regnskogen Amazonas är 5,5 miljoner kvadratkilometer stor, vilket motsvarar ungefär tolv gånger Sveriges yta. Den sträcker sig över åtta länder, men två tredjedelar ligger i Brasilien. Amazonas kallas ofta för planetens lungor, då regnskogen producerar cirka 20 procent av syret i jordens atmosfär. Den anses också betydelsefull när det gäller att fördröja den globala uppvärmningen, och är jordens mest artrika vegetationsområde."

Miljöaktivister och organisationer som World Wildlife Fund varnar: om skogsskövlingen och bränderna fortsätter kan Amazonas förvandlas till en torr och obeboelig savann. Och i stället för att producera syre kan Amazonas börja driva på klimatförändringarna.”
Expressens och hysterikerna påstående om, att regnskogen är jordens lunga, kan inte vara felaktigare. Ofta ser vi svenska media hänvisa till ”jordens lungor” som enligt myten står, för nästan allt syre som produceras. De har inte ”förstått” att det bara handlar om 20% av allt syre. Just syre-produktionen från Amazonas gör det till ett öppet mål att kritisera bränderna. Men inte har dessa kritiker uppdaterat sina kunskaper, för att förstå att det handlar om 6%, inte 20%.
Jordens lunga är Oceanerna som täcker 70% av jordens yta. Det är där de flest arter lever, även om flertalet är väldigt små. Ingen kan neka till att livet uppstod i Oceanerna, därifrån kröp de iland och sedan erövrade fastlandet.

Vad MSM och PS inte talar om för oss, att bönder i Amazonas under många decennier under denna tid på året, bränner lite regnskog i Amazonia och angränsande marker, så att de kan plantera grödor. Detta år är inte exceptionellt i detta avseende, men ändå bestämde någon sig för att göra en fråga om det i år. I själva verket ser det ut som att 2019 kan vara ett av de lägsta åren för biomassaförbränning. Avskogningen där, har minskat dramatiskt under de senaste 20 åren.
Regnskogen i sig brinner inte som svar på den globala uppvärmningen och uppvärmningen i tropikerna har varit så långsam, att det är osannolikt att någon tropisk invånare skulle uppfatta den under sin livstid. Detta är inte en klimatfråga, det är en fråga om jordbruk och markanvändning.

Nasa publicerade nyligen en rapport om bränderna, där man konstaterar att satellitövervakning visar att bränderna i Amazonas under årets traditionella brandsäsong (juli och augusti) ligger på ungefär av samma omfattning som tidigare år och är inte alls mer dramatiskt, snarare normalt.

Man har nyligen återupptäckt stora odlingsareal. Upp till 150 000 km2 ! Där håller den svältande delen av Brasiliens befolkningen på att fälla och bränna skogen. Metoden är lika den som ”skogsfinnar” brukade i Värmland/Dalarna.
Intressant är att den Indigena befolkningen för 4000 år sedan uppfann ett unikt gödsel! Den kallades för Terra Preta av spanjorerna. Man blandar malen träkol i komposten. Foliehatten lägger konstant resterna i sin kompost och det fungerar alldeles utmärkt. Har aldrig tidigare haft så goda tomater som i år!

2005 startade Stora Enso bruket Veracel i Bahia, Brasilien. Det finansierades med stora bidrag från EU och Europeiska Investeringsbanken (EIB) Ända sedan start har det ju varit stora kontroverser om tex hotet mot den sista atlantiska regnskogen där plus överkörda bönder etc.
Vilka var det som satt i regeringssamarbete med Göran Persson då? Agronom Rockström, var då ett viskande öra hos statsminister Persson! Fast när det sedan brinner i regnskogen, då är undergången nära och andras fel.
Även i Ryssland finns det gott om skogsbränder som vanligt får man säga. Precis som i Kanada och andra ställen, så bryr man sig inte om skogsbränder, utan låter vädret ha sin gång. Det är bara när samhällen och städer hotas som människan ingriper.
Människan har under 1000-tals år påverkat skogen och ekosystemet med eld. En del antropologer menar t.ex. att stora delar av den amerikanska prärien är skapad av indianstammar som bränt ned skog för att förbättra för de gräsbetande bison.

Det är kanske inte så olikt dagens brasilianska bönder (och indianstammar) som bränner ner regnskog, för att öka den odlingsbara marken?

Det råder knappast någon tvivel om, att regnskogen skövlas både i Sydamerika, Asien och Afrika. Sannolikheten att många av dessa bränder är anlagda är hög. Det som gör Foliehatten mycket förbannad, är att drivkraften bakom detta vansinne, ofta är att producera förnybar energi i form av sockerrör, palmolja, mm.

Detta för att rädda klimatet. Sedan kommer dessa klimathotsfanatiker fram och skyller denna verksamhet på klimathotsskeptiker, en verksamhet som de själva är orsaken till.

När man läser i utländsk, press, vår media är på bananrepubliksnivå, är att de stora godsägarna och företag fortfarande försiktiga p.g.a. lagstiftning och uppmärksamhet. De små bönderna däremot, kan ha blivit påverkade av att presidenten uttryckt sig att Amazonas tillhör folket.

Macron och hela grönvänstern, är lite sent ute när skäller på Bolsonaro, när den stora ökningen av skövlingen i Amazonas skedde, efter det att vänstern tog makten i Brasilien en bit in på 2000-talet. Då var det helt tyst hos hycklargänget!
  
Det vi nu bevittnar hos MSM och Public Service är en sådan vinkling som är helt otrolig. Sanningen har kastats i soptunnan och det är den grova lögnen som gäller.
Visst brinner det i Amazonas, men inte på det sättet som de beskriver.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar