söndag 25 augusti 2019

Papperslös eller illegal invandrare?

Det kan finnas hundratusentals illegala invandrare i Sverige, kanske betydligt fler än så. Svenska myndigheter står handfallna och kan inte göra någonting åt saken. Begreppet "papperslös" är lika informativt som att kalla en dömd person i fängelse för "frihetslös." En dömd person sitter i fängelse, för att personen begått ett brott.

Det finns också journalister som konsekvent kallar alla asylsökare för flyktingar, eller nyanlända svenskar. Total begreppsförvirring. Beroende på vem som rapporterar hos Public Service(PS), så används olika uttryck. Den viktigare frågan är om det är på journalisternas egna initiativ som de sysslar med sådan här desinformation eller om de fått direktiv från sina chefer. Foliehatten tror mer på det sistnämnda.
SVT:s journalister får direktiv om vilka ord de får använda och inte utifrån politisk vinkling.
SVT uppger sig vara oberoende.
Journalistiken är skattefinansierad.
Media är makt.

Det är helt grundläggande att en statligt anställd journalist är konsekvensneutral, hela den journalistiska trovärdigheten bygger på detta. Är man inte konsekvensneutral är man heller inte objektiv och opartisk. Det är givetvis problematiskt när statsfinansierad  media via skattemedel, vinklar nyhetsrapporteringen, utifrån en politisk agenda.

"Hanna Stjärne,
VD: ”Public service viktigare än någonsin tidigare. Vi lever i spännande och utmanande tider. Flödet av information växer dramatiskt. Men detsamma gäller flödet av desinformation och rykten. Och det leder till att behovet av opartisk och saklig information, av public service, aldrig har varit större än nu."
Utan att ta till överord, lever ingen på PS upp till Hanna Stjärnes ord. En mera politiserad skattefinansierad verksamhet, finns inte!

Ett bra bevis för PS politiska agenda kan inte bli mer tydligt, än detta.  SVT skriver: ”På tv-bilder syns hur de gripna köar för att föras bort i bussar, medan vänner och anhöriga, däribland barn, tårögt tittar på. Många av barnen är amerikanska medborgare och riskerar att separeras från sina föräldrar, enligt ICE.”

Det är välkänt sedan länge, att
PS bedriver en Orwelliansk kampanj, för att ändra språket så att det passar deras indoktrinerande agenda. Det finns t.o.m. interna policydokument som säger, vilka ord som reportrarna får använda.
Lägg märke till hur ordet ”svensk” enligt den bisarra policyn får användas, i SVT får svensk det endast användas för svensk medborgare, man vill m.a.o. förneka, att det finns etniska svenskar. Och det är uppenbarligen inte heller tillåtet säga att någon har ”afrikanskt utseende” Även ordet ”mörkhyad” tycks vara förbjudet på SVT, vilket kan förklara varför man censurerar polisen efterlysningar.

Dokumentet som tidigare låg öppet på SVT nu bortplockat, så vi får nöja oss med en artikel som beskriver innehållet.
"En person har inte rätt att ta sig in i ett land illegalt och sedan vistas där, hur man vill. Inget land har sådana regler. Alla länder vill kontrollera och bestämma vilka som ska vistas där. Du är förvisso "papperslös" i sådant läge och det är du för att du inte uppfyller kraven landet ställer för legal vistelse. Då vistas du olagligt i landet. Du har inte asylskäl för då hade du sökt och beviljats asyl. Du är en person som själv bestämt att du tänker vistas i ett land, trots brist på rätt till det. Vilken åsikt man än har om migration så är "papperslös" då en rätt absurd benämning."Utan rätt papper" låter lite som att immigranten råkat ut för administrativt krångel. I själva verket har personen fått ett beslut, ofta i tre instanser, om att personen inte har rätt till uppehållstillstånd och ska lämna landet inom (i de flesta fall) 4 veckor. Ett beslut immigranten valt att inte följa. Som en följd av att immigranten vägrat följa beslutet vistas denne illegalt i landet samt har inte "rätt till papper."  

Om papperslösa och illegala invandrare är samma sak, varför använder PS, då inte ordet "illegal invandrare", även när det rapporteras om just illegala invandrare i Sverige?
Svar: Det rapporteras inte om illegala invandrare. Det skrivs snyftartiklar om hur utsatta de är.
Ordvalen blir ett problem när man systematiskt väljer ord för att vinkla, förmildra och vilseleda läsare.
DN och Sydsvenskan, är typexempel på tidningar som ”aldrig” skriver "illegal invandrare", det heter alltid papperslös, flykting eller asylsökande. Både på nyhetsplats, på ledarsidan och deltagande frilansskribenter/ krönikörer på kultursidan etc.
 
Enligt utlänningslagen 20 kap, är det olagligt att resa in på, uppehålla sig inom, bosätta sig inom eller arbeta inom svenskt territorium som utlänning utan tillstånd, med undantag för EES-medborgare samt medborgare i en Schengenstat. Det vill säga att en "papperslös" befinner sig i riket illegalt.
Det finns det ett gummiundantag som gör att man bekvämt nog kan slippa använda lagen för så kallade ”papperslösa.”
”I ringa fall skall åtal för brott enligt denna paragraf inte väckas annat än om det är motiverat från allmän synpunkt.”
Det är märkligt att det finns en lag som myndigheter och politiker tycket det är fritt fram att bryta mot.
 
I kontroll om språket kan vi läsa: ”I kulturmarxismens idé ligger en strävan att definiera eller omdefiniera ord och begrepp så de tjänar ett politiskt syfte. Genom att ha inflytande över det vardagliga språket sprids så en föreställning om olika ord och begrepps innebörd i samhället. Ett exempel är ensamkommande flyktingbarn, en grupp män med tillräckligt god ekonomisk status för att färdas eller låta sig smugglas flera hundra mil och som har lockats till Sverige med löften om frikostiga bidrag. För att dölja de verkliga orsakerna till männens närvaro konstruerades begreppet ensamkommande flyktingbarn för att ge de svenska medborgarna en vilseledande bild av att det rör sig om barn som är flyktingar och som kommer ensamma.
Genom att konstruera ett nyspråk tar kulturmarxismen kontrollen över ett samhälles språkbruk och döljer på ett suggestivt sätt den verkliga och bakomliggande definitionen av ett ord och sprider därmed en önskad men missvisande bild av verkligheten. Invandrartäta bostadsområden blir utsatta områden, etnisk diskriminering på arbetsmarknaden blir instegsjobb och ekonomisk särbehandling blir nystartzon. Ytterligare exempel är då människor utan uppehållstillstånd gör sig av med sina identitetshandlingar och då definieras som papperslösa.
Makten över språket är en central del av kulturmarxismens medel för kontroll över medborgarnas vardag och nyspråket används flitigt inom de mediala kanalerna för att befästa inflytandet, inte bara över den enskilde utan även över representanter i de folkvalda församlingarna."

Kan du tänka dig att SVT rapporterar om ett bankrån som ett "odokumenterat kontantuttag?" Skulle du anse att det vore ett bekymmer? Eller ett mord där "en okänd person som idag minskade statens framtida åtagande för pension". Eller ett rån som "spontant och ensidigt beslutat överförande av kontanta medel mellan två privatpersoner."

En klassiker i sammanhanget är den östtyska benämningen av Berlinmuren som "den antifascistiska skyddsvallen." Men var alla östtyskar idioter som gick på detta? Absolut inte! Kuvade, men precis som i dagens Sverige kunde man inte protestera, utan att de personliga konsekvenserna blev katastrofala. Men när proppen gick ur, så försvann DDR över en natt.
 
CNN:s tittarsiffror är så låga, att SVT i Sverige har t.o.m. fler tittare än CNN i USA. Det finns matlagningskanaler i USA som har flerfalt fler tittare. Gissa vilket nyhetsföretag i Sverige på konstgjord oligark-dollar-agenda-andning, väljer att samarbeta med CNN?  Bonniers!  CNN som är ett företag som ekonomiskt sätt, är lika friskt som en bukspottskörtel hos en parkbänksalkoholist. Rent företagsstrategiskt är det särskolenivå 1A på det beslutet, om man inte tänker tjäna på karusellerna och intervenera demokratin genom politiserat agenda sättande under sken av "journalistik". Det finns sannolikt bara ett enda land i världen, där CNN är lite större, finare och ges dignitet och det kan vi säkerligen tacka familjen Bonniers agenda och maktgalenskap för.

Foliehatten förstår ärligt talat inte, varför journalister ses som någon legitim grupp att bygga policy på och att de kan manipulera med ordval. I alla debatter, så är där någon journalist som ska stå och tycka till om saker och ting. Som om journalisten vore någon slags filosof eller vetenskapligt sakkunnig. Tvärtom, journalister är ett intellektuellt avskräde som saknar all form av hederlighet och rationellt tänkande. Där det som uttrycks är moraliskt motiverat snarare, än vetenskapligt förankrat. Journalister är helt enkelt hornalister som säljer sig till högstbjudande och dom ska ha något av värde att säga till om? Nej, det är bara kvacksalveri utan något innehåll.

Det finns lösningar på dagens problem med illegala invandrare och det är folket som sitter på dom lösningarna. Stäng gränserna för införsel och öppna upp gränserna för utförsel. Minska komplexiteten i samhällsbygget och fokusera på det som faktiskt betyder något - överlevnad för Sverige och svenskarna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar