lördag 24 augusti 2019

Återigen fabulerar Isabella Lövin – denna gång om korallreven!

Regeringen öronmärker 39 miljoner kronor ur 2019 års biståndsbudget för internationellt havsmiljöarbete, rapporterar Sveriges Radio.  Isabella Lövin: ”Haven är i en extremt dålig och utsatt situation.” I tisdag öppnande Baltic Sea Sience Congress på Stockholms universitet. Havsbiståndspengarna ska fördelas till olika projekt genom olika organisationer, exempelvis Stockholm International Water Institute (SIWI) och FN:s miljöprogram, enligt Isabella Lövin.

Lövin fortsätter: ”Varmare, surare vatten fräter sönder korallreven. Här behövs mer forskning och snabba, bra projekt. Det är fiskens barnkammare, så det hotar också global livsmedelsförsörjning. Om vi inte ser till att vi får fisk som kan leva på ett bra sätt i haven så hotar det också hundratals miljoner människor som är helt beroende av fisk som sin främsta proteinkälla.”

Vi behöver göra mycket och vi har kort tid på oss säger Isabella Lövin. Det där med ”kort tid”, är hennes standardord som återkommer varje gång, när hon vill fram, ett dramatiskt meddelande. Vad mera kan vi förvänta oss av en f.d. journalist som arbetat på Vecko-Revyn och Svensk Damtidning!
Det är en stor skandal att en sådan totalt okunnig person som Isabella Lövin, får vara miljöminister. Alla hennes uttalande är på så låg nivå, att det är direkt pinsamt, att både se och höra henne uttala sig. Ännu värre är, att ”slaskmedia” mer än gärna ställer upp på hennes vansinniga uttalanden. Hon är en fullständig katastrof.

Nu larmar hon om, att söderhavsöarna översvämmas av stigande hav och att korallreven förstörs, fast inga som helst data tyder på det. Dessutom vägrade Lövin, för någon månad sedan, att ta emot en färsk rapport med mätningar på flera av Fijis öar som visade att havet inte alls stiger på dessa öar. Det visar, att när sanningen ”klappar” på hennes port, vill hon inte ta del av den. Lövins värld är osanningar, floskler och svammel, utan substans.

Hur är egentligen situationen för korallreven? Vi kan notera att Universitetet i Auckland, Nya Zeeland, systematiskt har flygfotograferat flera ögrupper sedan 50-talet och de konstaterar att fler öar växer, än att de krymper.

En skandal rullades upp på södra halvklotet. Peter Ridd, en seriös forskare och expert på Stora Barriärrevet, påpekade att reven faktiskt inte är på väg att dö som klimattokarna hävdade, utan de lever i högsta grad! Han fick sparken från sitt universitet, James Cook University i Australien. Han stämde sedan sin tidigare arbetsgivare och vann på alla punkter i första instans.
Peter Ridd viktigaste argument för korallrevens livsduglighet är ”arkeologi. Han ”bevisade att korallrev funnits i 200 miljoner år(andra hävdar 800 000 år) och under de senaste 3 miljoner åren, har havsytan sjunkit upp till 18 cm. En plötslig höjning av havsytan med 1 m, klarar också reven av. Han bevisade också, att koralldjuren regelbundet byter symbiospartner och då ”bleknar” korallreven. När den nya symbiosen inte omedelbart finns i tillräckligt mängd, så att varje koralldjur kan hitta en partner.
Korallrevet utanför Bohuslän (det finns faktiskt ett sådant) lever upp sommartid, för att sedan leva på sparlåga till nästa sommar. Koralldjuren är således väldigt seglivade.

Chazy Formation kallas det äldsta fossilet av ett korallrev som nästan är en halv miljard år gammalt. Korallreven bildades när världen var varmare än idag och koldioxidhalten var 14-16 gånger högre än idag.
Sedan korallreven bildades har de överlevt stora svängningar i temperatur och koldioxidhalt. De har överlevt fem skövlingar och är troligen, en av de mest tåliga, levande organismerna på vår planet. Visserligen är det knappast samma arter nu som då, men de borde i alla fall vara släkt.
 
I Foliehattens bibliotek intar Charles Darwins bok "Om Arternas Uppkomst (The Origin of Species)" en särskild plats. Den är välläst och användes flitigt under Foliehattens ”ciklidperiod.” Ciklid=brokaborre finns i bl.a. Lake Malawi och Tanganyika. Cikliders snabba evolution(250 år) i framför allt Lake Malawi stämmer till 100% med Darwins teorier. Många inser inte, hur mångsidig Darwin var och han är i samma klass som Newton, Einstein och Hawking, för att nämna några av vetenskapens riktigt stora.
Darwin skrev också en bok om korallrev och korallöar, Coral Reef och du hittar den här, Darwin Online. Boken är en guldgruva för de som studerar korallrev. Darwin noterade, att koraller inte finns utanför Afrikas västkust och Sydamerikas västkust. Koraller finns nära Ekvatorn. Han beskriver att korallerna på en del ställen bildar revformationer som ser olika ut, utanför vulkanöar och atoller med laguner i varmt vatten.
Darwin lanserar en teori, om att havsytan ligger still, medan havsbotten kan röra sig. Det är korallernas anpassning till dessa rörelser som kan förklara rev, atoller och andra korallformationer. I verkligheten rör sig både havsbotten och havsytan. Havsytan rör sig av varierande temperatur, varierande glaciärutbredning och geologiska processer. Jordens översta lager är uppdelat på ett stort antal plattor, som rör sig, gnider sig mot varandra eller kolliderar och då glider plattan in under den andra. Norr och öst om ön Nya Guinea, är sådan plattgräns där den kolliderar med Australienplattan och med Stillahavsplattan. Precis vid plattgränsen ligger ögruppen Salomonöarna. Öarna är på väg att sjunka. På grund av geologisk aktivitet, inte på grund av klimatförändringar och stigande hav. När två plattor kolliderar uppstår geologisk aktivitet. Vulkaner som börjar på havsbotten, byggs upp av magma och de kan stiga mycket, att de stiger upp ovanför havsytan och bildar vulkanöar. Jordbävningar kan få öar att höjas eller sänkas inom loppet av några minuter.

Dagens geologer anser att Darwins teori är korrekt. När havsytan och havsbotten avlägsnar sig från varandra, hamnar korallformationens topp inte på större djup, utan den byggs uppåt och blir en korallö och Darwins förklaring till hur korallöar skapas, är i princip att de skapas av stigande havsyta. Sedan 1800-talet har man känt till att stigande hav/sjunkande havsbotten inte leder till att korallöar översvämmas. Tvärtom är ökningen av havsdjupet en förutsättning för att atollerna som bildar korallöarna ska bli till. De totalt okunniga känner inte till detta faktum, de tror och hävdar, att stigande hav är på väg att översvämma önationer som helt eller delvis består av korallöar. Foliehatten hade möjlighet att prata med en geolog om detta fenomen, när han besökte Maldiverna. Satellitmätningar(exakt samma plats), visar att ögruppens öar växer i yta. Tvärtom mot klimathysterins teorier.
 
Blekning av korallrev har sannolikt förekommit i årtusenden och klarat sig bra, långt innan människan upptäckte den på 1980-talet. Det förefaller vara en strategi som koralldjuren har utvecklat, för att överleva förändringar. Korallblekning beror på att korallerna ”kastar ut” sina symbiotiska alger som ger upphov till färgerna, när dessa inte längre producerar någon näring, oftast beror detta på att de är dåligt anpassade till den rådande temperaturen. Koraller kan överleva ganska länge utan alger och oftast, men inte alltid dyker nya eller samma symbiotiska alger upp och etablerar sig åter. Problemet är inte temporära blekningar, utan reven återhämtar sig efter några år. Problemet är nog att de alger som täcker revet efter en blekning inte knapras bort av fiskar; ta bort fiskarna och revet återhämtar sig inte. Vad har förändrat sig mest under de senaste hundra åren temperaturen i havet eller fiskbeståndet?
Intressant nog tycks det föreligga en liknande relation mellan växter och kvävebindande bakterier, men i det fallet är det koldioxidhalten som styr. Vid höga koldioxidhalter ökar växten mängden symbiotiska bakterier och vice versa.

Foliehatten tror inte ett dyft på den så kallade korall döden och framför allt inte att den skulle vara orsakad av att det blivit varmare. Så känsliga är inga djurarter att de dör med en enda grads ändring av temperaturen. Det är någonstans där det handlar om, troligtvis ännu mindre i tropiska vatten.
 
Miljöhysterikerna har ingenting emot att människor dör. Om samma sak gäller djur som isbjörnar och koraller är världen på väg att gå under om samma naturliga sak händer. Hade Foliehatten varit en korallrevsräddare, så hade han hellre fokuserat på att skydda dem mot fiske och turistdykning.

Isabella Lövins prat om att koraller fräts sönder, är inget annat än "skitsnack" av en person som inte begriper vad det handlar om. 
MP klarade sig kvar i riksdagen tack vare den varma sommaren och att intresset för klimat höjdes under juli och augusti berodde nog på att MP utnyttjade den extrema torkan förra året och gjorde en extremt stor sak i valrörelsen av någonting som egentligen var ingenting, sett ur ett klimatperspektiv.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar