tisdag 18 september 2018

En läkare skall se skillnaden på man och kvinna!

Foliehatten anser att en läkare skall kunna förstå skillnaden på konvexa och konkava könsorgan. Vem vill bli behandlad av någon som inte tror på, de mest basala sanningar om hur människokroppen fungerar? Ska man vid narkos bara strunta i patienten och behandla alla som en enkönad massa? Var slutar dumheterna?

Det är väldigt allvarligt att dessa feministiska flat earthare nu ifrågasätter seriös vetenskap. Ibland tror man att man är i den där filmen, där jordens befolkning bara blir dummare och dummare.
 
En kvinnlig student som enligt källa är aktiv inom FI vill få Germund Hesslow, professor i neurofysiologi, sparkad från läkarprogrammet på Lunds universitet, eftersom han vågar påstå att det finns biologiskt grundade beteendeskillnader mellan män och kvinnor. Enligt uppgift och det är komiskt, att denna kvinnliga student inte ens läste aktuellt program. Förmodligen inte smart nog, för att kunna bli läkare. Utan det var bara saker hon hade hört. Så denna student läser förmodligen saker som sociologi där alla kommer in.

Tidningen Lundagård hade en artikel om detta!
Germund Hesslow, professor i neurofysiologi som undervisar i ”Arv och miljö” på läkarprogrammets andra termin, hyllas av sina studenter. Han är påläst, pedagogisk och retoriskt begåvad. Vi lär oss jättemycket av hans föreläsningar, säger Felicia, som går sin andra termin på läkarprogrammet.

Sedan kryper det fram, att föreläsningen som rör könsskillnader. Felicia(fingerat namn): ”Då blir det politisk propaganda, inte nyanserad undervisning.”
Hon påstår att Hesslow blandat in politiska åsikter. I ett inlägg på DN Debatt (19/2 2005) skrev Hesslow bland annat: ”Den moderna feminismens program kan inte genomföras i ett civiliserat samhälle. Män och kvinnor är biologiskt olika. De skilda livsval som män och kvinnor gör har ofta en biologisk grund och kan därför inte automatiskt tas som belägg för diskriminering.”

Felicia anser att fakta, kunskap och vetenskap är politisk propaganda. Felicia har problem att förstå skillnaden mellan vetenskap och politisk propaganda. Genus och feminism är ingen vetenskap och de är sprungna ur marxismen och den riktning den tagit beror på dessa vänsterfilosofer som tillhör inriktningen Frankfurtskolan, redan före -68 ville Herbert Marcuse hitta andra grupper som kunde genomföra en social revolution, kvinnor var en av dessa grupper. 

Riktig kunskap baseras på vetenskap och som framförs av riktiga professorer. Felicia förstår alltså inte skillnaden, mellan riktig vetenskap och vad du tycker som är politisk propaganda.

Sophie
(fingerat namn), en klasskamrat till Felicia säger: ”Det är konstigt att han får föreläsa i ämnet när han så uppenbart argumenterar för en viss ståndpunkt och förlöjligar alla andra förklaringsmodeller. Dessutom är könshormoner i nervsystemet inte hans forskningsområde, så jag förstår inte varför fakulteten ens tilldelar honom den uppgiften.”

Germund Hesslow tillbakavisar kritiken från Sophie och Felicia: ”
Jag har varit ytterst noggrann med att hålla mig till det vi kan veta och belägga vetenskapligt. Vad jag lär ut är balanserat och nyanserat. Det här låter som förevändningar för att slippa föreläsningen, slippa det man inte vill höra.”

En kommentar till vad Felicia har påstått. ”Ja, problemet är att den studenten är på fel plats! Hon bör i stället öva sig på att säga “vill du ha en stor strips också” på flera språk. Alternativt kan hon plugga glosor som “patriarkat”, “läs på”, “könsmaktsordning” och så vidare. Detta behöver endast göras på svenska, eftersom det bara är relevant på genusinstitutionen.”

Det hela har här uppmärksammas av den ideella föreningen Academic Rights Watch. Ni kan följa en intressant mailväxling!
 

Det är som vanligt. När feminister kritiserar, så kritiserar dom aldrig fakta eller åsikten. Dom hävdar att man istället borde säga och göra andra saker. Även i detta fallet så är det så. Felicia ifrågasätter inte det som Hesslow föreläser om, utan hon ifrågasätter att det lärs ut. Hon föreslår vidare att andra saker lärs ut och ger exempel.
Felicia nämner trauman som oftast upplevs av kvinnor. Denna eventuellt obearbetade trauman kan i sin tur påverka fostret och föräldraskapet p.g.a. lägre tröskel till ångest, samt högre kortisolnivåer. Är inte detta biologi som eventuellt kan påverka beteendet i barnet, men att beteendet ter sig olika p.g.a, generella biologiska skillnader hos dom två könen?
Det som kommer fram, är att hon helt avvisar biologin, fastän hon själv nämner faktorer som kan ha påverkat.

Hesslow gör vetenskapligt välgrundade påståenden om biologiska könsskillnader i beteende. De har skillnaderna är baserade på väl prövade och solida teoretiska ramverk, stöds av tonvis med empirisk forskning och hör till de bäst replikerade fynden inom beteendevetenskaperna. Att vetenskaplig fakta uppfattas som politiska åsikter av FI-studenter är en helt annan sak. Det handlar om vetenskapligt vedertagen information och Hesslow personligen har troligen väldigt lite med studierna att göra, mer än att han förmedlar ett vetenskapligt konsensus på området.

Samma som när någon vill försöka reda ut vilken grupp män som våldtar. Då vill feministen att man inte skall göra det. De föreslår vidare, att alla istället bör stanna vid inställningen att "det är män" som våldtar. Mer information får man inte söka.
Dagens feminism är fruktansvärd och låter vi det gå för långt så kan det faktiskt ödelägga mänskligheten.

Detta är så tragiskt att det inte finns ord att beskriva. Att
flera program jurist, lärare och liknande redan börjat styras av dessa individer är väl en sak, men när de nu ger sig in på naturvetenskapen, är vi riktigt illa ute. Svenska universitet kommer falla som en sten i konkurrensen med de andra.

Feminismen är den nya statsreligionen, vetenskap som inte passar världsbilden motarbetas. Kristendomen kostade västvärlden drygt tusen år av vetenskapliga framsteg, hur mycket kommer feminismen kosta oss?
 
Att klaga är väl en sak. Men att få någon sparkad? Det är bara överpolitiserade människor med trasig bakgrund som tror de har så rätt, att andra inte är värda vatten. Fi-studenten kommer att ställa till med problem överallt. En ny Malena Ernman, som låter sina egna demoner få utlopp genom starkt vinklad ideologi som i värsta läge slår ut sin egen familj. Otäckt med alla nutcases som dyker upp, och syns via media. Egentligen ska man ignorera dem, för deras egen skull.

För fem år sedan hade folk lyssnat på detta. Nu är det bara tragiskt.
Tyvärr har Sverige inte utvecklats åt det förnuftiga hållet, de senaste åren och det kan vi tacka den rödgröna regeringen för.

måndag 17 september 2018

"Segra eller dö!” SD-hatet exploderade!

Varför förhåller sig dessa människor så skeptiska och visar sådant hat till Karlssons patos? Naturligtvis kan reaktionen förklaras enkom med att citatet kommer från SD, men Foliehatten vågar spekulera i att reaktionen beror på känslor som man inte kan kontrollera eller styra!

Foliehatten vill starkt poängtera, att han med detta inlägg försöker hitta en förklaring, till det hat och klassförakt som många visar, när det handlar om SD.
 
De flesta kan nog enas om att SD:s politiker och väljargrupp är den i särklass mest stigmatiserade av alla. Vad beror detta på? Kan det vara ett klassiskt försök att förminska partiet, genom att kringgå debatt om deras sakfrågor och istället håna dom?
 
Foliehatten vill istället påstå, att det rör sig om ett vidrigt klass- och utbildningsförakt, där människor hemmahörande i andra politiska läger, tror sig besitta någon sorts rätt, att se ner på individer som är av en annan åsikt.

Mönstret är ofta samma. De ger sig in i en diskussion med gott självförtroende och utgår ifrån, att de vet bäst.
Den typen av människor lider av grava komplex. De vill så gärna tillhöra den bildade, fina världen och se sig själva som samhällsbärare, att de utvecklat en avsky mot alla som inte delar deras världsbild. Mobbning och förakt är ingen vacker egenskap!

Det hela bottnar i en form av politisk konformism och folk som sticker ut stigmatiseras. Konformism som annars flödar i samhället (det finns knappt några språk där ordet ¨lagom¨ existerar) är en del av svenska samhället.

Den moderne etniske svensken har som bekant ett tämligen ansträngt förhållande till känslor. Vi har matats med bilden av oss själva som världens mest rationella folk.
Att uttrycka starka känslor har betraktats som ett tecken på bristande rationalitet. I och med beslutet om att öppna Sveriges gränser, började man röra sig bort från det tidigare idealet om att vara rationell. Istället började man mana fram folkets känslor, för att spela ut dem som politisk kraft. Man öppnade således dammluckorna för svenskarnas känslor, så att denna flodvåg kunde ge momentum till den förda politiken. 

Det Mattias Karlsson gör nu, medvetet eller omedvetet, är att utmana etablissemanget i kampen om folkets känsloresurser. Hatet beror på flera faktorer varav alla bottnar i samhällsförändringar Sverige haft sedan slutet av 80-talet.
 
I ett bra exempel på detta är handbollsspelaren Louise Sand uttalande i Aftonbladet, där hon visar på mycket märkliga känslor:
SD:s värderingar skrämmer skiten ur mig och ni som röstar på dom likaså. Men ni stollar kommer aldrig att segra över oss som verkligen älskar det riktiga Sverige. Om det nu ska sättas gränser, så hade jag velat skicka ut er som röstar på SD på en gång. Rakt rätt ut ur vårat fina land som ni vill förstöra.”

Och som av en slump såg vi i SVT idag:
”Så mycket engagerade alternativa medier under valrörelsen. Länkar till alternativa medier fick en tredjedel av det engagemang som de stora mediehusen fick på Facebook under valrörelsens slut. Det visar data från SVT:s Facebook-karta. I invandringsfrågor var alternativa mediers engagemang ännu större. Det är främst i dessa frågor de har riktat kritik mot etablerade medier. Det är en mer polariserad debatt. Forskning om just alternativa medier visar att de innehåller enklare och mer sensation
alistiska samt emotionellt laddade budskap.”
Kampen och hatet är alltså kampen om känslorna!

Vi såg tydliga tecken på klasshat som MSM svämmades över av, veckan före och efter valet? När journalister och i inlägg på FB, där man vältrade sig i vulgärbeskrivningar av obildade lantisar i Skåne och staplar epiteten ovanpå varandra?
 
Sedan får du heller inte glömma att över 17% (drygt 1,1 miljoner) av Sveriges röstberättigade befolkning uttryckligen stödde SD i valet, vilket är en ganska stor del av befolkningen.
Nu kan inte de som hatar och mobbar SD längre säga att bara ”white trash” röstar på SD. I mångt och mycket är SD ett ”fånga alla” parti. De går hem i princip hos alla sociala kretsar. Idag röstar 12-13 procent av överklassen i Djursholm (Danderyd) på SD. I Stockholms län röstade 15% på SD. Faktum är att risken är rätt överhängande att Åsa Linderborg(Aftonbladet) knappast behöver åka till Dalsland eller Skåne för att träffa SD. Hon kan säkert hitta dem i sin egen trappuppgång. För att förklara i riktiga siffror. I Stockholms län (inkl. Stockholms kommun) röstar drygt 185.000 människor på SD. Det är det viktigaste länet för partiet efter Skåne där 197.000 röstade på SD. Du kan jämföra detta med MP. I Stockholms län (plus Stockholms kommun) röstade drygt 86.000 på MP. Det finns mer än dubbelt så många sverigedemokrater i Stockholms län än det finns miljöpartister. För MSM kommer detta bli ett växande problem. Hur skall man hantera att Sverigedemokraten lika gärna kan vara en direktör som drar in ett par miljoner om året i årslön och bor i en paradlägenhet på Östermalm? Hur skall de hantera att deras barns dagisfröknar, lärare och husläkare röstar på SD? Hur skall de förklara att deras farmor på 87 år boendes på K-holmen kastade sin röst på SD?

Sverige hade EU:s sämsta tillväxt i BNP per capita 2017!

Som av en händelse presenterade SCB först efter valet, Sveriges tillväxt för 2016, 2017 och 2018. Den visar sig att regeringens kraftigt uppblåst siffror inför valet, var en ren och skär lögn.

I själva verket har den ekonomiska tillväxten varit betydligt sämre än vad som rapporterats. Inte nog med att BNP i själva verket varit lägre än rapporterat väntas den svenska ekonomin även framöver, att utvecklas svagt. Det förklarar nationalekonomen Tino Sanandaji på Facebook, där han samtidigt varna
de för den överdrivna optimism som S hävdade under valrörelsen.

John Hassler, professor i internationell ekonomi och tidigare ordförande för Finanspolitiska rådet
publicerar i en graf : ”tillväxten per person för 2017 och 2018 i alla EU:s 28 länder och Sverige hamnade längst ut, längst ner som det enda EU-landet med en tillväxt på långt under en procentenhet i år."
Tillväxten är dock inte det enda regeringen skönmålar:
"När Socialdemokraterna inför förra valet lovade lägst arbetslöshet i EU låg Sverige på 10:e plats av de 28 länderna. Efter fyra år av socialdemokratisk arbetslöshetspolitik har vi halkat ner till plats 17, enligt Eurostat."

Att
de rödgröna skulle misslyckas med arbetslösheten var givet. För att komma tillrätta med den, måste man ta av facket dess rätt att skapa arbetslöshet och kanske ta bort arbetsmarknadslagarna. Stefan Löfvén är inte rätt person att klara detta.

En stor del av tillväxten beror sannolikt på att vi s.a.s. eldar för kråkorna. Ekonomin går på högvarv, för att svensken måste försörja och tillhandahålla bostäder och nyttigheter till ca 500-700 000 MENA migranter som aldrig kommer att skapa reell tillväxt i ekonomin. Vi lever i en konstlad mångkulturell boom och svensken betalar.

En av förklaringarna för att Sverige inte gick så bra 2017, kan bero på flera saker. En möjlighet är S,V, och MP.s skatter och övriga tillväxthämmande politik gav detta dåliga resultat.
Men visst är det så att Finansministern borde vara lite mer försiktig i sina uttalanden. Kanske mer formulera sig som att
"vår tillväxthämmande politik börjar ge resultat. Nu har vi sänkt tillväxten som Alliansen skapade ned till under 1%".
 
Enligt SCB: " Sedan januari 2008 har hushållens bolån fördubblats och ökat med knappt 1 600 miljarder kronor. I januari 2018 uppgick bolånen till drygt 3 100 miljarder kronor. Det motsvarar 82 procent av hushållens totala skulder. Bolånen hade i januari 2018 en årlig tillväxttakt på 7,2 procent."

Att staten är lågbelånad och skryter med ett av världens högsta skattetryck samtidigt som det finns stora hål i statens åtaganden lurar en del uppenbarligen. Statens tillgångar beräknas normalt i kronor, sjunker kronans värde, så blir vi relativt sett fattigare kontra länder med tillgångar i annan valuta.
Givetvis har räntan betydelse för kronans värdet. Att dollarn klättrar beror på att trycket i ekonomin höjs precis som i Sverige. Däremot har man stadigt höjt räntan.

R
iksbanken håller en låg ränta, för att de har haft ett för högt inflationsmål och för att svensken privat är tokbelånad. En ränta på 2-2,5 % skulle få bostadsmarknaden att kollapsa idag. Hade räntan hållits högre så hade aldrig priserna stuckit lika mycket som de gjorde. Den låga kronan är bara skadlig för ekonomin på längre sikt, industrin behöver inte effektivisera lika mycket och vi tappar sakta konkurrenskraft. Vi pinkar i byxan för att bli varma. Att göra det i en högkonjunktur är direkt debilt.

Det globala finanskomplexet och maktstrukturen skiter fullständigt i om Sverige har sämst BNP/capita i EU. Så länge BNP ökar. För dessa så är det BNP/land som är av intresse, man tittar strukturellt och inte på individnivå. Den finansiella tillväxten måste fortsätta till varje pris för dessa ekonomiska gangsters, annars kollapsar systemet - pyramidspelet kollapsar.
I en fri marknad så måste gamla strukturer tillåtas raseras för att skapa något nytt och bättre. Man kan lugnt konstatera att vi inte har en fri marknad idag, ekonomer gillar att snacka om fri marknad men när det väl kommer till kritan så vill man inte ha fri marknad. Den liberala demokratins spelregler är satta ur spel. Överheten tvingar på oss invandring och högre skatter för att stimulera detta finansspel.

Politikerna försöker skönmåla ekonomin för att framstå i positiv dager. Det är inte svårt att förstå. Magdalena Andersson påstod att: "Svensk tillväxt är överraskande stark och arbetslösheten är på väg väg neråt i relativt snabb takt."  Det inte MA ville säga, var att detta drivs av en negativ styrränta och en skuldsättning som ökar i ohållbar takt. Ta bort den del av BNP som drivs på av den ökande kreditvolymen, så har du en mer sann bild av den så kallade "styrkan" i den svenska ekonomin.
 
Vi har levt på, att blåsa upp en bubbla i 20 års tid nu och fallhöjden är stor. Politiker både till höger och vänster har pekat på de uppblåsta bubbelsiffrorna och sagt att "titta vad bra det går för Sverige!" Ökningstakten i M1-pengar är väl kanske ca 200-miljarder per år. I snitt omsätts varje krona som existerar, ca 2 ggr per år i BNP-transaktioner. Foliehatten gissar att omsättningshastigheten för nya pengar, är mycket högre än för redan existerande gamla pengar, men säg att siffran stämmer. Om/när bobubblan spricker och flödet av nya kreditpengar torkar upp, då gissar Foliehatten grovt, att BNP blir 400 miljarder kr lägre. Utöver det, som kommer vi få en städnota för krisande banker som lätt kan hamna i samma storleksordning. Börsen som helhet lär störtdyka.

Politiker och andra makthavare har i Foliehattens tycke, ganska lättsinnigt, låtit kunnande, industrijobb osv. flyta ut ur landet, i naiv tro på att i framtiden kommer vi försörja oss på tjänster, flyktingmottagande, e-handel, mjukvara, etc.

Ett exempel på politikernas kompetens och prioriteringar bubblade upp till ytan häromåret, i transportstyrelse-skandalen. Transportstyrelsen kan sägas ingå som den del i statens ombesörjande av transportinfrastrukturen i landet. Detta kostar tiotals miljarder varje år. För att spara några hundra miljoner, om det ens var så mycket - i sammanhanget kaffepengar- så lägger man ut IT-tjänster utomlands på entreprenad. Istället för att ha sina servrar i Sverige i bombsäkra bergrum - som kanske hade varit motiverat - så lägger man ut detta utomlands, för att det är "billigare". Man tar sig för pannan. Är det så här vårt land sköts?
 
För hur kan man förvänta sig att svenskarna, dvs landets urbefolkning, ska kunna försörja så många invandrare med skattefinansierade löner i "riktiga jobb", ge dem lägenheter via försörjningsstöd och bostadsbidrag, i stort sett gratis tandvård, skattebefrielse och mycket annat och sedan skapa god tillväxt?

Att ens betala helt vanlig välfärd såsom samhällsservice och funktioner som även de flesta svenskar använder åt familjer som aldrig betalat in en enda egenförvärvad skattekrona är ett övermänskligt åtagande, efter årtionden av historiens mest tokigaste vanstyre.

Om du frågar varför Magdalena Andersson ljuger? Rimligen för att hon är sosse. Sossarna och MP, bär merparten av ansvaret för haveriet mot svenskarna. Liberalerna och vänstern är andra som alltid hejat på. Reinfeldt var en förrädare. Annie Lööf hoppas kunna göra allt ännu sämre.
 
I DI debatt skriver Magdalena Andersson den 30 augusti att S vill höja skatterna under nästa mandatperiod med ytterligare minst 30 miljarder kronor.
Man tar sig för pannan...

söndag 16 september 2018

Vindkraften är direkt skadlig för naturen!

Johan Rockström slår fast i en rapport att sol- och vindkraft ökar exponentiellt, med en fördubbling ungefär vart fjärde år, något som forskarna inte väntade sig. Om takten håller i sig så halveras mängden elektricitet från fossila energikällor till 2030, förutsatt att exempelvis vindkraftverk ersätter kolkraftverk i stället för att adderas till dem.
Johan Rockström: ”Vi har faktiskt startat utfasningen av de fossila energikällorna. Vi är i början på slutet av den eran.”

Foliehatten undrar verkligen i vilken verklighet Rockström befinner sig i och vad är det han yrar om? Inser inte den hyllande och utan utbildning i klimatfrågor vad tyskarna håller på med? Tyskarna kommer inte att stänga sin kolkraft förrän tidigast 2038, om ens då! Kineser och indier bygger kolkraft så det visslar om det.
Rapporten som Rockström presenterat i San Francisco kan placeras i närmaste papperskorg. Den beskriver den verklighet Rockström befinner sig i och inte verkligheten!

Kinesiska forskare har i en studie(2017) från 2003 - 2014, studerat större vindkraftsparkers effekt på närområdet. Rapporter visar en stor påverkan av det lokala klimatet, temperatur och nederbörd. Studien visar negativ påverkan på den lokala vegetationstillväxten.
Den kinesiska undersökningen är baserad på satellitövervakning med spektra radiometri (MODIS), som registrerat vegetationsindex och andra fjärranalysdata från 2003 till 2014 under sommartid (Juni-Augusti).
Resultaten visade att:
vindkraftsparkerna hade en signifikant hämmande effekt på vegetationstillväxten, vindkraftverken hade också en negativ effekt på primärproduktionen sommartid (8,9 %) och den årliga nettoproduktion (4,0 %).
vindkraftverken kan bidra till mindre antal insekter i området, minskat antal daggmaskar och mindre djur som rör sig runt dem.
vindkraften slår ihjäl miljontals fåglar och fladdermöss.

Det innebär minskad pollinering och sämre jordar. Förutom minskad vegetationstillväxt och produktivitet konstateras att vegetationen inte kan återställas efter byggnadsfasen, vilket indikerar att vindkraftverken ändrar tillväxtmiljön. Studien omfattade verk inom 9 km från vindkraftverken. Effekten var störst i den förhärskande vindriktningen. Studien omfattade ett stort område med ca 1700 verk. Verken var relativt låga med höjder mellan 77 och 93 m. Högre verk borde få ännu större effekt. Det finns bilder på vindkraftsparker, där all växtlighet mer eller mindre har dött ut. De viktigaste faktorerna kan vara förändringar i temperatur och jordfuktighet. Höjd nattemperatur medför utebliven kondens och kan hämma tillväxten och produktiviteten hos underliggande vegetation.
Studien är mer eller mindre en chock för de som förespråkar en stor utbyggnad av vindkraften. Kineserna har visat att vindkraften, är en stor miljöbov! EN sak som inte kommit upp i debatten ännu, är verkens rotorblad som inte går att återvinnas!

Vattenfall tycks däremot inte vara rädda för stora risker när det gäller vindkraft och svenska ledande politiker borde läsa den här rapporten. Det kan bli ännu en affär som ger Vattenfall stora förluster!

Tyskland stänger sina kolkraftverk tidigast 2038. Detta skall tyska bundestag rösta om 2027. Om de tyska kärnkraftverken skall stängas 2022, börjar nu tyskarna att vackla och man stänger kanske inte alla. Problemet är att 5-7 Gigawatt el måste ersättas av nånting och detta någonting existerar inte idag!
Merkel väljer den väg som många antog, att hon skulle ta, skuffa fram problemen till framtiden.

Läser man statens nya ägarpolicy från 1 januari 2017, så förefaller hållbarhet och hållbarhetsrapportering vara det centrala i statlig ägande. Hög kompetens för att förstå denna statliga hållbarhetspolicy är naturligtvis viktigare än att förstå sakinnehållet i verksamheterna. Här ett exempel från punkten 3.4 Hållbart företagande:
”En minskad klimat­ och miljöpåverkan genom en hållbar och giftfri resursanvändning för att det av riksdagen beslutade generationsmålet och de beslutade miljökvalitetsmålen samt det s.k. Paris avtalet ska uppnås”.

Alla lägger sig platt för MP och C. Dessa partier har tagit riksdagen som gisslan och utövar en enorm makt. Det är skamligt att vårt högsta demokratiska organ verkar bestå av syltryggar och struntar i om de vräker ut pengar på meningslösa saker. Nu har Lööf fått för sig att biobränslen skall ersätta bensin. Ett stort problem är - varifrån skall råvaran komma?

Alla vet att Parisöverenskommelsen är verkningslöst och i praktiken fullständigt kört, eftersom få, om några stater inom EU ens kommer i närheten av vad de har lovat och det gäller både pengar till FN:s klimatfond och koldioxidminskningar.
 
Vi ser ju redan att Kina inte bryr sig om Paris“avtalet“. Trumps USA har redan hoppat av och den ”jäveln” sitter väl ännu 6 år, fastän MSM och SVT i sina dagliga rapporter och avslöjanden, underförstått att Trump skall tvingas avgå snart. Australien på väg ur Parisavtalet, Kanadas delstater revolterar mot klimatavtalet.

Samtidigt så använder alla dessa stater och många till, allt mer fossila bränslen. Norge ger inte upp sin oljeindustri (Sverige skulle väl göra det?). Kanada gräver fortsättningsvis efter oljesanden, Australien efter kol. Kolhamnen i norr skall visst åter utvidgas. De som har läst detta, inser att Rockströms senaste rapport, är fria fantasier och fabler om utfasning av den fossila användningen till 2030!

I Hombacher Forst(Tyskland) så kastar arga ”klimatagenter“ skit“ ner på poliserna från sina illegala trädhus. Husen skall rivas. Det finns 60 sådana trädhus, 10 är tömda, till mediernas stora sorg.
Om Foliehatten skall säga sanning så „Gott sei Dank „wohne ich nicht mehr da!

Enligt UNICEF finns det idag på jorden 767 miljoner människor som lever i extrem fattigdom. De är undernärda, saknar tillgång till hälso- och sjukvård och barnen saknar möjlighet till skolgång. Under 2016 registrerades omkring 216 miljoner fall av malaria i världen, enligt WHO. 445 000 människor dog samma år av sjukdomen.

Samtidigt lägger FN enligt svenska regeringen upp en grön klimatfond som ska kunna mobilisera 100 miljarder USD årligen, att användas för klimatanpassning och minskade utsläpp av växthusgaser. 
Svenska regeringen har beslutat att bidra med fem miljarder kronor till den gröna klimatfonden. Sveriges bidrag till FN:s klimatfond och fondens utbetalningar tas upp av Rebecca Uvell.
Man har beviljat pengar för hotellbygge. I Mongoliet bor det 2,9 miljoner personer, drygt en miljon bor i Ulan Bator. En stad mindre än Stockholm fick 500 miljoner kronor gratis av fonden. För att bygga lägenheter.
Sverige betalar in Skr 600/person, Australien 70/person och Storbritannien 140/person.
Prata om att de rödgröna fått en jätte hybris. Läs vad Uvell skriver och fundera över, om de rödgröna är riktigt friska!

Allmänna medel borde inte användas till meningslösa klimatåtgärder i synnerhet som det finns många angelägna och viktiga behov att tillfredsställa.
Miljöpartiets stora tillbakagång i valet borde få övriga politiker och media att tänka om. Meningslös klimatpolitik är inget som svenskarna prioriterar och vill bekosta.

Klanröster är här för att stanna!

En helt okänd person för MP, Leila Ali-Elmi i Göteborg håller på att få ett av MP:s riksdagsplatser. MP i Göteborg har knappt hört talas om henne. På MP:s partisida, där det står listat vilka frågor Leila driver, är det tomt. Spännande! Det är en total kupp och klanröstning. 93,44 % personkryssade henne i valkretsen Angered, Hammarkullen, Östra. Det bor 14000 somalier i Angered.
Hon petar ner nr 1 på listan,
Anna Sibinska som är ordförande för MP i Göteborg och hennes FB-sida, är det nära på 100 % klimatrelaterade poster. Göteborg är inte färdigräknat än. Men preliminärt har MP 2 mandat.

Förutom Leilas personkryss ligger nr 3 på partivalsedeln just nu på 5,03 %, medan de två översta namnen inte är i närheten av att få över 5 procent i personvalet. Vilket alltså betyder att både första- och andranamnet på officiella MP-listan kan missa riksdagen. Det måste väl ändå vara unikt om varken nr1 eller nr 2 på listan får en riksdagsplats? Men mest humor är naturligtvis om MP:s ordförande i Göteborg, med flera politiska uppdrag, blir petad av en somalier på 21:a plats som kört renodlad somalisk kampanj i Sveriges näst största stad och får mer kryss än svenskarna.
 
Nästan alla MP-väljare kryssade henne i valkretsen. Solidaritet mot den egna klanen och religionen ligger förmodligen bakom detta. Underligt att somalierna som är muslimer faktiskt röstar in en kvinna som deras representant mot majoritetsbefolkningen i landet!

Att islamisterna är smarta och tänker i flera steg? De har självklart lyft fram Leila för att det ska bli svårare att kritisera henne och för att de ändå kan styra henne. Undrar om MP tycker att det är OK att deras logga koppas samman med Allah
 
En i sanning högintressant inkryssning!
Är detta något vi kommer få se mer av i framtiden? Islamister kryssas in i maktens boningar p.g.a. den stora invandringen av muslimer. När kommer dagen då muslimerna är i majoritet i riksdagen? Vilket parti får den förste muslimska partiledaren?
 
Vi har redan betydande inkryssning i lokalvalen i kommuner, med många invandrare på listorna. Vi svenskar kommer att tvingas förhålla oss till detta fenomen, annars blir vi utan platser, men genom att inte kryssa, hjälper vi in invandrarna.

Sådant får man räkna med inom MP, partiorganisationen är kaotiskt uppbyggd och perfekt för det aktuella betee
ndet. Frågan är om det ens är klandervärt, om nu via invandring fått många somalier och låter dem bo på samma plats, måste man inse, att de utnyttjar detta på detta viset. Vi får hoppas Leila Ali-Elmi, ställer till rejält med kaos, åt lille Frigolit och FlygandeBella!

Leila Ali-Elmi har somalisk bakgrund och tackar Allah hela tiden i inlägg på FB och vänder sig bara till sina landsmän från Somalia på sin FB-sida, där i stort sett alla inlägg är på somaliska.
I nästan alla inlägg vänder hon sig till det "somaliska folket". Ett exempel översatt med FBs översättningsfunktion: "Enighet är det enda vi kan nå en framgång, ett land och de andra saker som vi måste göra. Jag behöver ett somaliska folk, från husen och rösta om allah vill. Framgång följer inte efter oss." En somalisk nationalist alltså.
 
Ivar Arpi lyfter fram det på sin FB
"Nu får man ju säga grattis till Leila Ali Elmi. Undrar vilka frågor som hon har drivit som har gjort att hon fick flest personkryss av alla miljöpartister som kandiderade till riksdagen i Göteborgs kommun? Vad utmärker henne?
Leila har jag faktiskt aldrig träffat, säger partiets politiske sekreterare och kommunikatör i Göteborg, Helena Munther.
Märkligt. Partiets politiske sekreterare har alltså undgått den gröna gräsrotsrörelse som lyft fram Leila Ali Elmi. Är det förnyelsebar energi som har fått så många Angeredsbor att kryssa Leila?
Hon kallas doldis, men det är hon inte för den östafrikanska diasporan i Angered. 
 
Vad har Leila Ali Elmi gjort tidigare i sitt liv? Har hon startat företag eller har hon förvärvsarbetat? Hur har hon tjänat sitt uppehälle?
Märkliga datum för bolaget:
Bolaget registrerat 2016-12-30, F-Skatt Registrerad.Startdatum för F-Skatt 2017-01-30. Moms. Registrerad i Momsregistret. Startdatum för moms. 2018-05-29 

Kan nog löna sig för diverse murvlar, att gräva i detta och i andra omständigheter som omger fröken Leila.

Att säga att de som bor i förorten ska ha tolkningsföreträde om förorten är ett maskerat budskap, att andra regler ska gälla där. Så klart kan man inte ha personer i riksdagen som har den synen. Känns som det borde undersökas mer, vad den här personen har gjort för uttalande och ställningstagande.
Har hon verkligen något intresse för miljö eller är det bara somalier hennes politik handlar om? Finns ingenting om miljö på hennes sida, mer än MP:s slogan NU! Svårt att veta eftersom hon bara skriver på somaliska i sin FB sida. Foliehatten gissar att klanledarna som kom överens, om att se till så att hon blev inkryssad, kommer bli besvikna. Hon kommer inte kunna dela ut mark till moskéer, riva upp försäkringskassans beslut och liknande som klanen förväntar sig. Det är intressant med utländska politiker, i synnerhet de som jobbar för sin etniska grupps intressen. Är det det svenska folkets framtid? Att vara pengaslavar åt andra nationer och folkslag? Troligen eftersom det är det de röstar för.

Det är helt enligt de regler som finns, för att bli invald i riksdagen, det är demokrati” och detta ingår i en mångkulturell demokrati. Somalier som röstar fram sina egna.

Foliehatten funderar om det inte blir problem med demokratin och att den kommer att falla på sin egna tyngd, nu när Islam börjar att etablera sig. Invandrarna kan kuppa sig in på mycket, då de kan samla sig i frågor som svenskar finner ointressanta.
 
Det är inte så konstigt i multikulturella (multietniska) samhällen, att man röstar först och främst på identitet och i andra hand på ideologi och real politik. Det går igen överallt, från Nord Irland till Libanon eller Irak. I USA vinner så gott som alltid (utom senast då) president kandidaten eller kandidaterna i nomineringsvalen sina hemstater. Man röstar först identitet, sen klass, sen plånbok och sist ideologi. Så det är inte så konstigt, att man så sällan pratar ideologi.
Utanförskapszonerna har fått valskola från S o
ch V och i dessa partier har också olika "etniska" företrädare enrollerat sig och där rullar aktivismen på med klanvis rekrytering av valboskap!

Den här typen av infiltration kan vara förklaringen på varför sossarnas "demokratiambassadörer" inte har lyckats vända nedgången för S i "orten". (även om sossarna fortfarande har stor majoritet där).
I takt med det framväxande klansamhället, så kan i princip vilket parti som helt köpa röster med löfte om bidragsförsörjning, moskébygge eller rena kontantbetalningar till klanledarna.
MP ska inte stå helt ensamma i denna skuld förvisso. Även M på andra sidan av det politiska spektrat, har Wabari som ett dåligt exempel. V, C,MP, och givetvis S och i viss mån "Liberalerna" har också infiltrerats. Det är bara KD och SD som varit anständiga nog, inom denna problematik bland riksdagspartierna. MP tycks dock vara i en klass för sig.

Miljöpartisterna själva verkar tagna på sängen och nu kan deras egen ordförande
i Göteborg, bli utan riksdagsplats om den andre mest kryssade klarar över 5 procent.

Det är demokrati, men är klassiskt klan-och etnicitetsröstande bakom, när partier såsom C och nu MP stjäl sosseröster bland minoritetsgrupper. Detta är väsensskilt från svensk partikultur, där du röstar på politiska ideologier, ekonomi o.s.v. och inte på vilken religion eller nationalitet företrädarna har. Detta påminner istället om Mellanöstern och Afrika, där du röstar på din folkgrupp, för att dina företrädare sen i maktposition, kommer sätta din grupp före alla andra klaner eller folkgrupper.

Om hennes eget parti inte ens känner till somalierns politiska gärning, är det redan där uppenbart, att somalier röstar på henne för hon är somalier. Tittar man sen på hennes FB, kan hon bli överlägset mest kryssade, på att inte ens föra en valkampanj på svenska i Sverige.
 
På valnatten såg vi många partier jubla. Men de hade inte räknat med mångkulturen. Vi kan ju knappast skylla på att vi inte såg det komma. Det känns otroligt fint, att den här typen av tribalism först påträffas i det parti som varit mest fanatiskt för att skapa de underliggande strukturer som gjort tribalismen möjlig, från allra första början. Om någon tror, att det här var det första personvalskrysset? Knappast.

Foliehatten ser en mycket dyster framtid, där det inte är erfarenhet och politiskt engagemang som räknas, utan hur väl man etnisk kan profilera sig. Många svenskar kommer se sig överkörda i framtida val, från alla partier. När invandrarna väl fått smak för makten, kommer de inte släppa den. Det här bara bara början på missbrukandet, av den här delen av systemet.

lördag 15 september 2018

S förvandlas i rask takt till (Arab)etarpartiet Socialdemokraterna!

Valresultat visar att S och V, fått väldig många invandrarröster från utanförskapsområdena! Foliehatten skulle faktiskt inte bli förvånad om inte cirka 900 000 röster, kommer från personer med invandrarbakgrund. Samtidigt dör de gamla sossarna ut i rask takt. Skulle tippa att stödet för S hos etniska svenskar som är under 40, är max 10%-15%.
 
Intressant är att Ivar Arpi i SvD tar upp det faktum att "högern" varit starkt pådrivande för invandring av röstboskap åt sossarna och V. För utan Alliansen invandringspolitik, under sin otäcka regeringstid, så skulle S resultat varit klart lägre. Alliansen kunde dominera, eftersom SD inte skulle ha något existensberättigande, utan den massiva invandringen. Men nu valde Alliansen att gräva sin egen grav och ta Sverige med sig i fallet.

Det har länge gått rykten om, att ett invandrarparti skall ställa upp i riksdagsval. Det kommer troligen att dröja länge innan ett sådant parti lanseras. Varför skulle de göra det? Det är mer effektivt att krypa in under skalet på ett redan existerande partier. Det är i inledningen, så lite som de begär. En moské, bidrag till någon kulturförening, någon representant, träning i hur man tar sig in i politiken m.m. Samtidigt är det en jättespännande sak, för ett existerande parti, att se en ny obearbetad väljargrupp som växer och växer. Det finns flera partier som öppet ”flörtar” med med invandrargrupper: S, V, MP och C.

Foliehatten tror personligen att just utanförskapsområdena står för en del av S "obegripliga" uppryckning i slutet av valrörelsen. Innan valet spred S propaganda på arabiska i dessa områden och det blev ett bra resultat! Det skulle inte alls förvåna om dom röstar som den lokala Imamen, säger dom skall rösta.

Foliehatten hävdar med en dåres envishet att Socialdemokraternas valspurt inte så mycket var en vinst av väljare från övriga partier, utan mer handlar om en tyst mobilisering av deras väljare från utanförskapsområdena. 

Löfven visste hela tiden att deras Wunderwaffe skulle tas fram och användas. Den för opinionsinstituten oåtkomliga reserven av röster från u-områdena. Röster som är lika säkra som de svartas röster är för Demokraterna i USA. Går det bara att mobilisera dem genom demokratilotsar som betalas via skattemedel och bidrag, så finns reserven kvar att kasta in i striden, när den ska avgöras. Alla hucklen till valurnorna. 

I takt med att det visar sig, att socialdemokratisk politik varken kan ge jobb eller höjda bidrag, så kommer valdeltagandet att sjunka från lågt till obefintligt i dessa orter. Det som är problematiskt är när improduktiva människor röstar till sig de produktiva människornas pengar. Det går inte att bibehålla ett civiliserat samhälle på den premissen. Antingen avskaffar man demokratin eller så blir det kaos i förlängningen.

De nya kärnväljarna som är nästan omöjliga att bearbeta för övriga partier och som är oåtkomliga för opinionsinstituten. Rörelsens Wunderwaffe.
 
Det var under fredagsmorgonen, några dagar före valet, som Uppdrag granskning avslöjade att Alby moskés församling erbjudit Moderaterna 3 000 röster i valet. Utbytet gällde tomtmark, där de skulle få möjlighet att uppföra en ny moské. Det är anmält till åklagare och det skall bli intressant att se vad som händer!

Att detta erbjudande gavs till Moderaterna tyder ju på att man inte är speciellt lojal i "orten", även om man sitter med parasitsnabeln i den socialdemokratiska bidragsfontänen. Det borde klassificeras som röstfusk. Dom har ju i princip köpt sina röster, för en röst på sossarna betyder pengar.

Denna grupp väljare borde vara i princip oåtkomliga, för de företag som undersöker hur opinionen utvecklas.
Den som har ett bra minne, kommer säkert ihåg en bild av en SSU-styrelse i våras, där fanns inte en enda svensk med. Omvandlingen av S pågår för fullt.

Är det den platsen som Annie Lööf strävar efter? Men just nu, talar siffrorna sitt tydliga språk. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har nästintill monopol i utanförskapsområdena.
Vad vi såg i södra Stockholm var en förhandlingstrevare, ett erbjudande, från en specifik grupp av muslimer som ville erbjuda ett block av röster till en annan intresserad köpare i utbyte mot en specifik tjänst. En liten bit mark för ett moskébygge. Så kommer framtiden att se ut i den svenska demokratin. Etniska röster till salu mot tjänster och nyttigheter.

Nästa val
kan vi se framemot mot en miljon nya invandrare och de röstar varken SD,M. KD eller L. Kom ihåg att Hitler tog över Tyskland, trots att han ej hade majoritet. Samma sak här S importerar sina nya väljare i demokratins namn.
S resultat i invandrartäta områden blev en jätteviral på twitter!

S och V tar i princip ”storslam” bland S
veriges fattigaste och de med lägst utbildning. Det är lite komiskt, när DN med flera media basunera ut, med ett nedvärderande tonläge. "De som röstade SD var i majoritet lågutbildade." Där kan vi snacka om ett riktigt äckligt klassförakt.