torsdag 13 december 2018

Det är de rödgröna politikerna som skapat elbristen i Sverige!

I början av veckan bjöd Eon in kommuner, politiker och lokala energibolag till ett krismöte. Med mötet ville Eon sprida kunskap om Skånes hotande elbrist.
Eons presschef Johan Aspegren: ”Läget är kritiskt. Det behöver många få veta. Vi kan inte tillgodose de behov ni har!”
Aspegren fortsätter: ”Vi har ett begränsat antal ledningar i stamnätet i Skåne. Svenska kraftnät lovar att ordna situationen till 2027, men det är jättelångt till dess!”

Det är i Skånes större städer som elförbrukningen ökar mest. Hushållen blir fler och allt mer energislukande. Effektbristen i Skåne kan liknas vid ett villahushåll som vill köpa en elbil för att minska klimatutsläppen. En snabbladdning till bilen innebär att elförbrukningen ökar kraftigt och att maxeffekten i villans elcentral måste öka från 14 kW (blå säkring) till 63 kW (kopparfärgad säkring). Men det är inte säkert att elbolaget godtar höjningen. Förutom en blivande elbrist, är det också problem med ledningarnas kapacitet!

En rad storsatsningar kräver mer effekt och kan i teorin äventyra Skånes energiförsörjning. I Helsingborg har Scandlines tagit en ny laddningsstation i drift för HH-färjorna som kräver en maxeffekt på 10 MW, lika mycket som behövs i ett helt samhälle som Hjärup, Rydebäck eller Ödåkra. I sommar elektrifieras bussar, något som på sikt kräver ett ökat effektbehov på 2-3 MW.
I Lund kräver spårvägen en ökad effekt på 5 MW, men de stora energislukarna är forskningsanläggningarna ESS och Max IV. Max IV kräver vid full drift ett effektuttag på 18 MW, motsvarande tio procent av Lunds stads effektbehov. ESS kräver en effekt på minst 40 MW, vilket motsvarar 25 procent av Lunds behov.

Nu har verkligheten kommit ikapp, den under många år förda fundamentalistiska ”klimathysterin” som ersatt förnuftet i Sverige. Elbrist är ett faktum i Sverige!
Det enda som kan få verklig fart på våra renläriga politiker, är om vi får tillräckligt många återkommande mörkläggningar i Stockholms innerstad, så kanske vi äntligen får rejäl tillnyktring av energipolitiken.
En bra bevis på renlärigheten såg vi med MP i (el)ledningen. MP vet hur viktigt det är med el. Ett bevis på det är, satsningen på elcyklar. Köpte du en elcykel för 30000, så får man tillbaka 7,500 kronor.
Ett annat problem med de gröna förespråkarna är, att de inte har en aning eller förstår skillnaden, mellan installerad effekt och levererad effekt.

Kraftsamlingför framtidens energi” är en slutrapport från Energikommissionen. Den blev enormt hyllad av alla politiker och media, för att man var ense om innehållet, men varken politiker eller media förstod, att rapporten inte hade grep om konsekvenserna.
Det märkliga är, att man tror att kärnkraften kan ersättas med el från vind, sol och biobränslen i kraftvärmeverk och att konsumenterna skall förmås spara el. Ännu märkligare blir det, att det i rapporten inte föreslås någon annan ny produktion.
Det är häpnadsväckande, att det politiska beslut som togs, om en förtida avvecklingen av fyra kärnkraftsaggregat var känd av Energikommissionen, men man saknade kompetens, för att inse följderna eller så vågade man inte, gå emot den politiska viljan.

Effektreserven 2017/2018 består av Karlshamn med kapaciteten 562 MW och bortkoppling av Holmens Bruk AB, Vattenfall AB och Rottneros bruk, totalt 185 MW.

Reinfeldt avreglerade elmarknaden och det märkliga inträffade att politikerna inte såg till, att det finns en myndighet som hade ansvar för den långsiktiga planeringen och tillgången av el, utan detta ligger direkt hos politikerna. Politiker med bägge fötterna fastcementerade i klimathysterin, kan resultatet inte bli annat än – elbrist! För driftsäkerheten svarar Svenska Kraftnät.

Regeringen får årligen en rapport om kraftbalansen under det gångna och det närmaste åren. I årets rapport redovisas för denna vinter(beroende på kylan) en effektbrist på 400 till 2 000 MW. När Ringhals stoppas ökar den med 2 000 MW.
Innan avregleringen av elmarknaden hade vi gott om gasturbiner samt Stenungsunds fyra kraftverk som numera är nerlagda eventuellt, med undantag för det fjärde verket i Stenungsund.

Tyskarna hade i december 2017 installerat 55000 MW i vindkraft och 43000 MW i solceller, totalt 98000 MW i vind och sol. Som max producerades 43000 MW (43%), som medel 21000 MW (21%) och som minst 1300 MW (1.3%).

Lite tragiskt eller komiskt är att det just är Eon som driver ett projekt i byn Simris utanför Simrishamn, där Eon ansåg, att det förnybara skulle ersätta el från svensk elproduktion. Det tragiska i sammanhanget är att man fått in mycket pengar. 25 miljoner från EU och åtskilliga miljoner från Energimyndigheten och Eon har lurat många bybor, att satsa pengar i verkningslösa solceller.
De gröna förespråkarnas övertro på det förnybara el och vind, har med detta projekt, fått en rejäl dödsstöt, då de inte klarar av och kommer aldrig att kunna ersätta vanlig svensk elproduktion.
På Klimatupplysningen har man följt produktion under 14 dagar under tiden 12-25 november. Medelvärde för elproduktion och förbrukad el.
Producerad el från solceller 226 kW/dygn
Producerad el från vindkraft 3814 kW/dygn
Förbrukad el i byn Simris 7757 kW/dygn
Tillskott från Elnätet 4059 kWh/dygn
Siffrorna visar att vind och sol endast kan försörja Simris med 48% av behovet under 14 dagar. Resterande 52 % fick täckas upp av el från fasta elnätet.
En intressant fråga: Varför startade Eon detta projekt? Eon lever på att sälja el och ta hutlösa avgifter för nätet och med projektet, få kunderna självförsörjande?
Frågan är nu! Kände Eon till att Simris aldrig skulle bli självförsörjande och på detta sätt, kanske få bygga kärnkraft igen?

Den gångna vintern var mycket kall och toppförbrukningen hade vi i början av februari. Elförbrukning var på drygt 25 000 MW.
13 100 MW vattenkraft,
8 600 MW kärnkraft,
2 600 MW övrig värmekraft + ospecificerat,
500 MW vindkraft
200 MW import
Solceller 0

Elbrist är inget nytt fenomen i Sverige. 1970 hade vi förbud för viss elanvändning under ett par månader i början av året och en sparkampanj. Orsaken var en kombinationen av två torra år i rad, fel på ett par nya oljekraftverk, samt en kall vinter med snabbt växande elförbrukning.
 
Politikerna har bestämt att senast 2020 skall ytterligare två kärnkraftsaggregat Ringhals 1 och 2 stoppas. Då försvinner 2 000 MW och lägg till de 2000 MW som saknas idag. Kvarstår sex kärnkraftsaggregat, men vi kan få problemen om ett eller två tas ur drift. Driftreserven brukar alltid förutsätta att största enhet skall kunna falla bort, i detta fall Oskarshamn 3 på 1 500 MW. Men man måste även räkna med att något ytterligare aggregat kan vara avställt längre tid för reparation eller ombyggnad.

För alla sunt tänkande människor, är det totalt obegripligt, att elförsörjningen skall försämras på detta sätt helt i onödan, när klimathysteriker för bestämma.

De fyra kärnkraftsaggregaten som stoppades i förtid, varav två ägs av staten, skulle kunna drivas i ytterligare ett par decennier efter komplettering av utrustningen.
Alla skulle bli vinnare om aggregaten skulle återstartas. Det skulle ge lägre elpris och alla energislukande satsningar som pågår runt om i landet, kan förverkliga sina projekt. Miljömässigt skulle det också innebära, att kolanvändningen i andra länder inte ökar ungefär lika mycket, eftersom Sverige kan exportera överskottet
Foliehatten anser att svenska folket skall kräva av politikerna att beslutet av nedläggningen av kärnkraftsaggregat i Ringhals skall stoppas och att de skall drivas vidare. Dessutom skall man kräva att minst ett av de två Oskarshamnsverken som stoppades, återstartas genom statens försorg.
  
Kärnkraften står för en säker elförsörjning som vi är vana vid i ytterligare minst ett par decennier, med stabila låga priser. Alla energislag skall bära sina kostnader och därför skall alla subventioner till vind och sol upphöra. Det är vi konsumenter som betalar detta via våra elräkningar, helt i onödan.

Foliehatten ser ett ljus i tunneln med den nya M+ KD budget, där man tagit bort flera onödiga kostnader som berör klimatet.
Klimathysterikerna har redan gått ”bananas” på nätet över denna budget!

onsdag 12 december 2018

En historisk svensk dag när M-KD-SD gemensamt röstade för en ny budget.

M och KD med stöd av SD  fick igenom sin budget i kammaren för drygt 2 timmar sedan och en del anser att det är folkets budget.
För första gången följde Foliehatten med via SVT en votering i riksdagen. Det var lite svårt i början, att hänga med i hela processen, men efter en stund klarnade det. Egentligen är det ett ganska logiskt system, för hur det där fungerar.

Reservationerna ställs mot varandra. Den vinnande budgeten ställs mot nästa budgetreservation, tills dess att man har en "slutreservation" som ska ställas mot kammarens alternativ.

Liberalernas budget vs Centerpartiets budget. Centerpartiet vann.
Centerpartiets budget vs Sverigedemokraternas budget. Sverigedemokraterna vann.
Sverigedemokraternas budget vs Moderaternas/Kristdemokraternas budget. Moderaterna/KD vann.

Slutligen Moderaterna/Kristdemokraternas budget som ställs mot övergångsregeringens budgetförslag. SD stödde M/KD-budgeten i slutvoteringen, alltså vann det mot övergångsregeringen med siffrorna 153 vs 141. C + L, avstod/lade ned sina röster.
Enligt Finansutskottets betänkande innebär det:
Sänkt skatt för pensionärer
Avskaffa skattreduktion för medlemsavgift i fackföreningar
Avskaffa den särskilda löneskatten för äldre
Ändrad skatt för att underlätta generationsskiften i företag
Utökat rut-avdrag, både vad gäller tak och vilka tjänster som omfattas
Slopad flygskatt
Ta bort den extra indexuppräkningen av skatten på bensin och diesel
Sänk skatten på diesel inom skogsbruk och jordbruk
Återinför skatteavdrag för gåvor till välgörande ändamål
Höjd moms för naturguider
Avskaffa växa stödet för egenföretagare som vill anställa
SD, M, KD och folkets budget gick igenom i riksdagen alldeles nyss. Budgeten är till hälften en kopia på SD:s budget. Ett smart drag av SD att lägga sin budget före alla andra, så att M och KD i lugn och ro kunde forma en budget som SD accepterade.
En M-KD-SD budget.

Det blev väldigt tydligt hur odemokratiskt några partier försökte agera, men när det kom till skarp omröstning, så ställs man inför ett faktum. Sedan kan det vara så, att Löfven, Lööf, Majoren ändå försökte kuppa fram en odemokratiskt regering, men tack vare att vi fortfarande har någon form av demokrati, så skall de behöva regera med folkets budget fram till våren 2019.

Nej inget går Löfvens väg längre. Först blev han bortröstad som "statsminister" med efterföljande applåder. Därefter klappade C igen dörren för honom och nu la C och L ned sina röster, så att M och KD:s budget gick igenom.
Löfvén har gjort allt, för att alla andra partier ska stänga ute hemska SD. Löfvén framstår som en överkörd galning som är besatt av SD. Foliehatten skulle inte alls bli förvånad, om inte han har en piltavla med en bild på Jimmie klistrad i hemmet, för att försöka få in en ren 10 som han misslyckats med kapitalet i de debatter han har haft med Jimmie! Reinfeldt gick runt med en lapp i byxfickan med % som röstade på SD, när SD kom in i riksdagen enligt en intervju från den tiden.

Björklund har flera gånger framhållit att budgetomröstningen "kommer att bli" en viktig indikator på regeringsbildningen. Vad innebär detta från L:s perspektiv, att man kommer att stödja M+KD?
På fredag är det omröstning om Löfven som "statsminister". Om C och L gör på samma sätt och lägger ned sina röster eller röstar rött, så blir han inte accepterad som statsminister av riksdagen. Eftersom det inte går att lita på C och L så vill Foliehatten först se, att de verkligen gör så för att han ska tro på det.

Man skövlar och ödelägger enorma mängder av tropisk regnskog för att få fram palmolja!

Domedagen är nära, det är det budskap vi matas med nästan dagligen i SVT, MSM, av politiker och av den störste av dem alla, klimatpastorn Johan Rockström!
Vi kan inte spy ut mer koldioxid i Sverige anser de. Omställningen måste göras nu och omedelbart, om vi skall rädda planeten. Sverige skall gå före och visa vägen!
I M och KD:s budget finns förslag om att flygskatten skall tas bort och det har blivit ett ramaskri bland klimatförespråkarna. I gårdagens Rapport släppte de fram en förvirrad kvinna som predikade om, att vi måste sluta dricka kaffe, för det är inte bra för miljön!

Sydsvenskan skriver idag att ”Världen på väg mot 3-grader varmare klimat!” I artikeln redovisas inte med ett ord, vad man stödjer sig på. Sanningen är att vi går in i en ny istid!

EU hjälper också till, när de beslutade att en utsläppsminskningen ska genomföras med hjälp av den s.k. energiomställningen där de koldioxidproducerande energikällorna ska skrotas, till förmån för dyra och opålitliga ”förnybara” energikällor.

Hyckleriet och den totala okunskapen är i höjd med en satellit och det vi bevittnar i klimatförhandlingarna i Katowice i Polen, är ett bra bevis på detta. Det är inte seriösa vetenskapsmän som diskuterar problemen, utan politiker som har noll koll, om vad det handlar om. I Parisavtalet skulle de rika länderna betala in 100 miljarder för att hjälpa U-länderna och hittills har det bara kommit in 8 miljarder. Sverige har som vanligt visat sig vara bäst i klassen! Betalt in sina miljarder! Säg vad man vill om Trump, USA har hoppat av cirkusen och Kina och Indien struntar också i vad som sägs, när de bygger tusentals kolkraftverk! Tala om hyckleri!

Omställningen som EU och Sverige pratar om, innebär att man skövlar och ödelägger tropisk regnskog, inte minst i Sydostasien. Sedan 1990 har Indonesien förlorat enormt stora arealer regnskog, att landet släpper nu ut mer CO2, än Tyskland, Frankrike, Sverige och Storbritannien tillsammans. Det gör Indonesien till världens tredje största producent av växthusgaser efter Kina och USA och det är till stor del beroende på efterfrågan av palmolja.
Med skövlingen av regnskogarna och att man ersätter detta med odling av oljepalmer, innebär att man förstör habitat för orangutanger, ökar mängden koldioxid i atmosfären och förstör livet för ursprungsbefolkningar Palmoljan har inom miljökretsar blivit en symbol för hur Västerlandets egoistiska masskonsumtion skördar liv och lem i tredje världen.

 Sepilok Orangutan Rehabilitation Centre - Asienguiden.se

Användningen av palmoljan i livsmedel och godis är omstridd. En del anser att den är farlig, medan certifierad palmolja inte anses  vara farlig. Du hittar palmolja i glass, lösgodis, Aladdin, ja i princip i mängder av livsmedel och även i tvål.

Palmolja ingår i den diesel som säljs i Sverige idag, alternativt andra biodrivmedel. Orsaken är att vi ”måste öka andelen biobränslen”, som inte ger upphov till några CO2 utsläpp, netto. Fr. o. m. 1 juli skall andelen biobaserat i diesel vara minst 7 %, från tidigare 5 % genom den s k reduktionsplikten.Andelen skall därefter öka, annars får oljebolagen betala straffskatt. Att man skövlar regnskogar i andra nationer, blundar man för, huvudsaken är att Sverige håller ”fanan högt!
Över 50% av den palmolja som används i Europa används till biodiesel.

Enligt Cogan kommer palmoljediesel att fasas ut före 2030. Han förklarade: "Palmoljediesel för EU: s ekonomi har resulterat i att hundratusentals hektar torvmark och skog dräneras och bränns, sänder mer CO2 och metan till atmosfären, än om de okända drivrutinerna hade fastnat på vanlig diesel."

Etanol var väl inte mycket bättre, då det visade sig, att man eldade med kol i brännerierna i Brasilien och skogsskövlingen var enorma. I Sverige skulle alla köra på etanol och hela bilindustrin gick ”bananas.” MP och C såg till att tusentals bensinstationer fick läggas ner på landsbygden och de 4500 som var kvar, blev tvungna att installera E95 pumpar, för en kostnad av en halv miljon per station.

Överhuvudtaget har inte något miljöbränsle visat sig varit bra för miljön eller mänskligheten. Mänskligheten, tänker Foliehatten närmast på, att man gör bränsle av sånt man borde äta . Dessutom fick man mögel i tanken av miljöbränslen, om man kör väldigt lite på en tank och inte kör slut ordentligt. För diesel gäller, att man blandar in rapsolja. är inte bra för någon egentligen.

I valspurten kunde Annie Lööf strålande berätta, att flyget inom några år kommer att använda stora mängder av miljöbränsle. Det Lööf glömde tala om, att detta befinner sig på experimentstadiet och problemet är råvaran som inte finns i tillräcklig mängd – den svenska skogen!

Det har inget med partiklar och koldioxid att göra.
Svenska politiker och MSM kan inte förlika sig med, att en privat bil tillåter vemsomhelst att obehindrat förflytta sig när-och vartsomhelst, utan att fråga om lov eller registreras. Därför är det meningslöst att diskutera miljöeffekterna av bilar i Sverige, eftersom utsläppen i Sverige är bara några promille av världens utsläpp. Det är bara ett sidospår som perfekt passar de svenska makthavarna, med alla skatter som de kan hitta på.

tisdag 11 december 2018

Näste offer för Fjamåt till rakning!

Andreas Norlén kallar till pressträff klockan 08.30 på onsdagsmorgonen. Förslaget till statsminister läggs fram och bordläggs i kammaren onsdagen den 12 december. Förslaget bordläggs på nytt torsdagen den 13 december. Därefter kommer förslaget att prövas av riksdagen fredagen den 14 december klockan 09.00”, står det i pressmeddelandet.

Löfven är förbannad, Lena Melin(AB) är förbannad, Anders Lindberg är förbannad, Göran Greider är förbannad. Sjöstedt tuggar säkert fradga i tysthet.

Förhandlingarna är över, nu börjar pajkastningen. Först ut var Löfvén som påstår att M:s och KDs budget är en servettskiss. Man kan inte styra ett land med en servettskiss. En servett-skiss är bättre för Sveriges framtid, än dagens vänsterpolitik. Det får ses som en komplimang. Löfvén menar att M/KD ger Sverigedemokraterna direkt inflytande över svensk politik och pekar också ut den reservation som partierna tagit fram som undermålig.
 
Det är mycket bra att Löfvén på ren svenska är förbannad, inte bara på C och L, utan även M och KD. Den s. k. Alliansen och S ligger i luven på varandra, vilket Foliehatten inte är ledsen över. Ju mer de bråkar och tjafsar, desto roligare och pinsammare blir det.

Bra att SL har surnat till och att S förbereder sej för ett extraval. Att ett av deras mål är att L ska åka ur riksdagen, gör det hela inte sämre. L är ett parti som saknar existensberättigande i riksdagen. Tamburmajoren beter sej som om att han vore partiordförande för ett 40%-parti.

Vid ett eventuellt extraval så kommer det "stora slagträet" från S, att vara den gamla vanliga uttjatade mantran om SD, bara för att försöka skrämma den s. k. Alliansen maximalt.
Nu ska Löfven röstas ner på fredag. Frågan är vad som händer efter att Löfvén fallit på fredag. Foliehatten ser bara ett alternativ som den är någon mening med och det är att låta Kristersson försöka tala vett med Annie Lööf. Den kanske svåraste uppgiften på denna jord samt universum. Om Kristersson blir nedröstad en andra gång så blir det kanske Löfvens tur igen.
Det är en sak att prata om ett extraval och att förbereda sej för ett sådant. Att verkligen genomföra ett sådant är något helt annat. Foliehatten ser först ett extraval när det står helt klart, att det inte finns någon lösning för att bilda en regering.
Foliehatten ser ett extraval närma sig!

Den dystra läsningen om migranternas egenförsörjning!

Sverige har tagit emot över 2,3 miljoner migranter sedan 1980 och statistik från flera olika källor är en dyster läsning, när det gäller, att snabbt få de nyanlända i arbete.
Svenska folket är inte medvetna om, att knappt 7% av de bortemot 2,3 miljoner som fått uppehållstillstånd sedan 1980 är flyktingar (konventions eller kvot) enligt Migrationsverkets egen statistik och runt 40% är anhöriginvandrare.

Flyktingkonventionen från 1951 som utvidgades att omfatta hela världen i evinnerliga tider genom New York-protokollet från 1967, att flyktingar får inte behandlas sämre än andra utlänningar. Konventionen säger också att flyktingar ska anpassa sig och följa lagar och regler.
Status som flykting upphör egentligen, när flyktingen väljer att lämna första säkra land, så vill Foliehatten påstå, att sysselsättningsgraden bland flyktingar är noll procent (0%), om inte pension räknas som sysselsättning. De sista regelrätta flyktingarna formellt sett, är de finländska krigsbarnen och de som Bernadotte hämtade i de nazityska koncentrationslägren.
 
Utrikes födda som grupp i allmänhet och utomeuropeiskt födda i synnerhet, har betydligt lägre löner, dålig utbildning/kvalifikationer, än genomsnittet i samhället och generar därmed betydligt lägre eller inga skatteintäkter. De bär inte ens sina egna kostnader, än mindre de för alla sysslolösa inom gruppen. Dessa kostar dessutom mer än en genomsnittlig svensk, då de behöver mer stöd och åtgärder, tolkhjälp, sjukvård, tandvård och allt vad det är, plus att de är betydligt mycket mer kriminella, vilket är en stor belastning för samhället.

Statistik om hur snabbt migranter kommer i arbete, är en skräckläsning. Alla riksdagspartier borde känna till detta och ändå får vi ständigt höra, att det gäller att få de nyanlända i arbete snabbt! Det är inget annat än en ren lögn och stor desinformation.

Färska siffror från Arbetsförmedlingen visar att endast 5 procent av nyanlända som får ett så kallat instegsjobb går vidare till ett arbete som inte är subventionerat. 40 procent får istället en annan bidragsanställning. SvD kallar det för bidragsfest för arbetsgivare,

Riksdagens utredningstjänst publicerade i feb 2016 en undersökning om asylinvandrares deltagande på arbetsmarknaden.
För den som inte orkar läsa igenom rapporten, kommer här ett nerkortad sammanställning.
Asylinvandrare och anhöriginvandrare i åldrarna 20-64 år.
Anställningar och företagande.
I rapporten har man omvandlat till heltider = två halvtider blir till en heltid,
fyrtio timm
ar per vecka = blir till en heltid.
Efter 8 år i landet
har 25% rvärvsarbete.
Efter 15 år
i landet har strax under 34% förvärvsarbete.
Låt det sjunka in.

I officiell statistik räknas den som får ersättning
=bidrag för tjänst utförd med minst en timme per vecka som sysselsatt. Även SCB har också gett ut statistik och det första Foliehatten la märke till, var det fantastiskt oprecisa språket. Att en svensk myndighet uttrycker sig så oprecist och vagt, bör stå i direkt konflikt med språklagen. Den nyfikne som läser statistiken från SCB, kan inget annat än, förfäras i sin ensamhet. Framförallt diagram är det 4.1 där det framgår att gruppen "Snabbt i arbete" som för övrigt inte ens definieras som att dom fått arbete, till största delen är européer och amerikanare.
Ett exempel SCB:s oprecisa språk: ”Knappt 60 procent av de som invandrade av flyktingskäl har haft förvärvsarbete som huvudsaklig inkomstkälla under stora delar av sina 15 första år i Sverige.”
Intressant benämning med snabbare för övrigt. Snabbare i denna kontext är alltså mindre än 15 år. Hur i hela friden kan det ta 15 år, att sin egen försörjning och skaffa sig någon form av arbete med lön? Anmärkningsvärt att arbetsföra människor ens, kan få bidrag under så lång tid. Dessa personer borde skämmas över, att endast vara en belastning och inte tillföra vårt samhällen något!

Statistiken som SCB presenterar, är enbart ett luftslott. SCB är ett verktyg för att vrida och vända på statistiken, så det kan presenteras hur ”makten” vill det ska presenteras. 1 timmes SFI per vecka räcker för man skall ha ett " arbete ". Enligt rådande statistik. SCB siffrorna är helt uppåt väggarna. Skulle de räknat fast anställning, 100% arbetstid, så hade nog enbart ett fåtal räknats in i gruppen sysselsatta.

Den stora migrationen, är för att göda det vänsternarrativa perspektivet ytterligare. Som om import av lågutbildade, kriminella, kulturellt avlägsna och strikt religiösa islamiska personer, någonsin kan bli en vinst för ett högteknologiskt samhälle. Som bäst går det jämt ut, men inte ens det sker.
Sossarna och övriga vänstern har
infört så mycket särlagar och skattefinansierade tjänster för invandringen och trots detta har det inte haft någon effekt. Dessutom, hur många jobbar inom det migrationsindustriella komplexet? Ett jobb som betalas med skattemedel som enbart existerar för att Sverige har en absurt hög invandring? Eller invandrare som arbetar i kiosker och pizzerior där det mer en gång har visat sig, att nästan alla fuskar med moms, kassan, skatter, svartjobb och dylikt?

Massinvandringen har aldrig blivit utredd ordentligt. Man väljer noggrant ut vissa delar där man kan putsa siffrorna för att skaffa sig mandat för dårhuspolitiken. Eller så uttrycker man sig obegripligt för att ingen ska orka sätta sig in i frågan, ungefär som MV:s prognoser och sifferrapporter. Man krånglar medvetet till det. Likväl med 100% i arbete, är det inte nödvändigtvis en bra affär för riket Sverige, då dessa personers beskattningsbara inkomster är så pass låga, att grupperna inte på långa vägar
eller aldrig, kan bli nettogivare till vår gemensamma skattekista.
Snarare är det 5-10% som arbetar och 90-95% som går på bidrag.
Norska arbetsförmedlingens statistik
är mer ärlig. ”Flyktninger når aldri samme sysselsetting som resten av samfunnet.”

Ann-Marie Pålsson(i riksdagen för M) ger i Sydsvenskan, dagens riksdag en rejäl och sanningsenlig känga. Det är en skandal att partierna(utom SD) har sopat detta under mattan: hur skall invandringen finansieras?
Pålsson: bara i år 122 410 personer, enligt Migrationsverket. Befolkningsökningen blev dock bara 800 000 som följd av att cirka 600 000 personer utvandrat. Detta mer än något annat förklarar varför trängseln är stor i klassrummen, varför vårdköerna vuxit sig långa och varför bostadsbristen är skriande. Våra välfärdssystem har helt enkelt inte hunnit anpassa sig till denna, närmast extrema, befolkningsökning.
Sällan eller aldrig diskuteras hur den offentliga sektorn påverkas av den befolkningsökning som följt i invandringens spår. Självklara frågor som behovet av mer resurser och hur dessa ska finansieras har noga undvikits. Men det minsta man kan begära av våra folkvalda är att de åtminstone på ett övergripande plan vet vilka konsekvenser den beslutade politiken får och att de meddelar detta till väljarna, oavsett om de förordar en generös eller en restriktiv politik på detta område.
Men hur ska de kunna göra detta när de inte vet vad de beslutar om, som Riksrevisionen påpekat.”

Är det någon som tror att förutom SD, att de andra partierna vill ta tag i frågan?

Inser inte de sju partierna, att det måste betraktas som en fantasifull siffra, att av de största invandrargrupperna i Sverige är arbetslösheten permanent minst 80%. Svenska skattebetalare tvingas tillhandahålla livstids arbetsfri försörjning för dessa individer. Det vore för övrigt mycket enkelt att lösa alla invandringsrelaterade problem i ett slag genom att stoppa samtliga transfereringar av skattebetalarnas pengar till de ekonomiska migranterna samt slopa allt tillhandahållande av skattefinansierade varor och tjänster. Invandringen skulle bli självreglerande, då långt färre migranter från fjärran länder skulle "investera" i den långa och dyra resan till det ”Höga och kalla Norden”, med förhoppning om att "investeringen" skall betala sig genom att "någon annan" tvingas tillhandahålla livstids arbetsfri försörjning, för det är väl knappast klimatet som lockar?

måndag 10 december 2018

Har Annie Lööf storhetsvansinne?

Utan tvekan kan Annie Lööf (och i viss mån Jan Björklund) agerande ses som rättshaveri. Speciellt Lööf har helt uppenbart tappat all kontroll över den situation som hon personligen själv har skapat. Lööf har storhetsvansinne.

S fick mer än tre gånger fler röster än C.
Lööf måste vara galen om hon trodde, att S skulle lägga sig platta för C i fyra år och regera på deras politik. Inte verkar hon ha förstått något utav detta fiasko heller, när man har lyssnat på hennes presskonferens. Ännu en gång kräver Lööf, att något annat parti ändrar sig. Hon tjatar om att hon har ändrat så mycket, men det har hon de facto inte gjort. Hon står fortfarande bergfast. Lööf var mycket irriterad över att S givit efter för V:s kravlista, men inte för C:s!
Lööf avslutar med att säga: ”Man kan inte ge LO veto!”
 
Inte konstigt att förtroendet för henne har rasat sedan valet. Det som framträder är en person som vare sig är tillräckligt erfaren eller förmögen till,
att blicka över det faktiska läget.
Annie Lööf lever på sina antipatier mot SD, vilket skadar hennes "Allianskollegor", M och KD, vars väljare har en mycket mer nykter syn på SD. Det råder ingen tvekan om att Annie Lööf kör ett solo race. När tittar och lyssnar på hennes presskonferenser, framträdanden och gapande i debatter mot Åkesson, så är hon förmodligen även psykopat som Fredrik Reinfeldt.

Nu får Lööf efter att ha sagt nej till både Kristersson
och Löfvén rimligen hållas personligen ansvarig och helt enkelt förklara, vad fan hon hållit på med. Över tre månader har gått sedan valet och vi är tillbaka till ruta ett!

Det enda positiva är, att Lööf skall hyllas och bara av det skälet, att hon inte släpper fram Löfven. Oväntat, men helt nödvändigt för Sveriges framtid.
Nu kommer den
totalt förvirrade Björklund också att säga nej. C och L har nu två alternativ att välja mellan:
1. Släppa fram
M och KD, så att de bildar regering
2
. Extraval
Eftersom L och förmodligen också C är rädda för ett extraval, tippar Foliehatten att de väljer alternativ 1.
SD får anpassa sig en del, men så är matematiken.
Foliehatten förmodar att Kristersson och Busch-Thor nu mår bra, men det är dom värda, liksom Åkesson. Det finns något hopp om Sverige, trots allt.söndag 9 december 2018

Malmö bäst i Europa på att spränga bomber!

Idag har det återigen varit två bombsprängningar i härliga mångkulturella Malmö, men var lugna alla malmöiter, sossepolitikerna säger, att Svääje aldrig har varit tryggare, än det är idag. Hade man gjort en sådan här framtidsförutsägelse om Malmö för 30 år sedan och skyllt detta på invandring och mångkultur, så hade man betraktas som en tokig rasist.

Antalet bombsprängningar som skett i Malmöregionen i år är fler än tidigare. Situationen är så pass extraordinär att Malmö sticker ut i statistiken, även i konkurrens med övriga Europa. I en artikeln i Expressen/Kvp försöker de bortförklara sprängningarna och den är märklig! Är det desinformation eller är det en definition på gruvbolagsnäringen enligt Expressen som dom kallar byggarbetsplatser? Bryts det mycket malm i Malmö och andra mineraler och byggs det mycket tunnlar?
Polisen far med osanning. Faktum är att gränserna är vidöppna för massiv import av kriminellt illegala sprängmedel. Polisen har i mycket mindre skala, hittat hemgjorda bomber. Polisens nationella bombgrupp får jobba hårt i Malmö. Bomberna avlöser varandra i en rask takt i denna mångkulturella framtidsstad, enligt ett 1:a maj tal av Stefan Löfvén för några år sedan!

Det är inte direkt olydiga barnungar med slangbellor som springer runt på gatorna i Malmö, utan yrkeskriminella ligor som utför bombsprängningarna. Polisen förklarar det med att invandrarkriminella stjäl från byggarbetsplatser, vilket Foliehatten tycker låter långsökt. Varför tror polisen att bomberna stjäls från byggarbetsplatser, när sådana saknas i närområdet? Det byggs inte särskilt mycket i Malmö. Inga tunnlar som behöver sprängas. Foliehatten har svårt att förstå, varför det skulle vara så slappt på byggarbetsplatser, att man förvarar sprängmaterial lättillgängligt, med tanke på den omfattande stöldvåg som sker sedan flera år tillbaka. Många byggarbetsplatser larmar idag rejält.
Det är, än så länge, mest interna uppgörelser, där det kastas handgranater in i lägenheter, bilar och arabisk konkurrens via restaurangbombningar. Hur många byggarbetsplatser använder handgranater?
Den svenska vapenlagen är knappast ett problem. Vill man köpa ett vapen får man göra det, på annan marknad. Det har inte förändrats nämnvärt och det har alltid varit förbjudet. En bra pistol kan man köpa för runt 5000 kr. Inte alls så problematiskt. Att smuggla in vapen och sprängmedel är inte heller något problem.

Utvecklingen är helt väntad och kunde förutspås för flera decennier sedan. Nu är det bara en tidsfråga, innan det sker bombsprängningar hos politiker och andra som vill vända den här trenden och återta Sverige, i syfte att skrämma och mörda.

Detta är inget annat än ren terrorism och mord. Värre blir det, om Sverige fortsätter den här politiken och inte stoppar invandringen av kriminella. Att utvisa kriminella, kan bli ett stort problem, med tanke på, att de har en hel armé och arsenal här på plats, med bomber och vapen. Malmöborna kan vara beredda på, att flerbostadshus kommer att sprängas i bitar, villor, kommunhuset osv. Det lustigaste är att svensken inte inser att detta är direkta krigshandlingar mot Sverige och det svenska folket.
 
Det känns som att Malmö kommer att bli en så kallad No-Go-zon inom en snar framtid. "Kejsarens nya kläder" utspelas just nu i Malmö och alla medborgare är en del av föreställningen. Högst beklagligt, att det blivit på detta vis, men allt är politik och uppenbarligen så har det politiska styret i Stockholm bestämt sig för, att Malmö skall utsättas för sprängningar och skjutningar.
Man har totalt tappat kontrollen över situationen. Det enda som sker är att man pumpar in mer pengar och hoppas att det skall vända situationen. Bara för några veckor sedan avslöjades det, att Malmö lagt 70 miljoner på lyxboenden för kriminella, för att de skulle bli laglydiga medborgare. Istället använde de lägenheterna som bas för sin kriminella verksamhet.
 
Det enda positiva med sprängningarna och alla skjutningarna i Malmö är att kunskapen om skottskador, har blivit allt bättre.
Det hade varit intressant att se vårdkostnaderna för alla skador som de kriminella får vård för. Det måste vara fråga om åtskilliga miljoner som skattebetalarna får stå för!