söndag 24 maj 2020

Eldrift är framtiden för transporter eller....?

Sverige står för några promille av människans utsläpp av växthusgaser och andelen är minskande. Kina och Indien med flera bygger med omvärldens goda minne ut sin elförsörjning med nya fossildrivna kraftverk och får fortsätta med det fram till 2030. Det beslöts vid klimatmötet i Paris. Det gör våra dyra ansträngningar för fossilfrihet, ännu meningslösare. Det pratar man tyst om. Klimatnyttan är förstås obefintlig.
 
När man läser om vad regeringen hittar på om fossila bränslen, så kommer man till flosklernas paradis. De ekonomiska konsekvenserna saknas helt. Likaså saknas ett globalt perspektiv. Vad kommer det att innebära för klimatet, förutsatt att man tror på klimatbluffen?

All ny teknik som vindkraft, solpaneler, elbilar m.m. behöver/kräver subventioner för att överleva. Vindkraften har varit subventionerad i minst 20 år, men kan fortfarande inte stå på egna ben. Idag är situationen sådan, att driftkostnaden är större än intäkterna och utbyggnaden fortsätter. Sverige har ett stort elöverskott och blir mycket stort, när det blåser! Eldrift av bilar och cyklar subventioneras på initiativ från MP. Om det är något vi inte har råd med, så är det att ha MP i maktposition. Nästan alla miljöpartiets medlemmar i Sverige sitter på ledande positioner. Den kanske värsta av alla, är MP:s Daniel Helldén, trafikborgarråd i Stockholm, han är komplett galen. Dessutom låter borgarna honom bestämma trafiken i Stockholm.


Vi kan summera flera totalt misslyckade elprojekt, där man lagt ner elprojekt eller att problemen har blivit så stora, att man får ta dem ur drift. Sannolikheten att det uppstår batteribränder ökar med antalet fordon som drivs med batterier.

Dr
ömmen om att flyg skulle använda eldrift har störtat, med nedläggningen av det sista stora projekt som Airbus drev.
 
Luleås satsning på elbussar utvecklats till en mardröm.” Sedan början av april står alla fem elbussar stilla, eftersom båda laddstationerna är trasiga och problemet kan först lösas i höst.
 
Helsingborg gick stort ut och slog på den stora trumman med att två av deras färjor skulle vara batteridrivna och de ville rankas som den mest klimatsmarta i Sverige. Det sändes flera reportage i klimat-SVT. Lyckan var stor för de klimattrogna. Batterifärjorna invigdes hösten 2018 och är de största i världen av sitt slag.
 
Enligt Helsingborgs Dagblad har teknikstrulet slagit till mot färjorna Aurora och Tycho Brahe sedan i november och nu går de på diesel. Båda färjorna har batterier ombord som laddas upp automatiskt när färjorna ligger vid kaj.
” Vid service upptäckte vi problem med några få batterier – varje färja har 640 – och eftersom vi inte visste vad orsaken var bestämde vi oss för att stänga ner den driften tills vi vet vad som ligger bakom. Tekniken måste fungera till hundra procent.”
Man försöker klarlägga varför batteridriften slutat fungera. Enligt Helsingborgs Dagblad kan felet ligga hos den programvara som styr tekniken.
Helsingborgsfärjorna har inte bara teknikstrul, utan också att brandrisken är enormt stor främst vid laddning av batterierna. En färja som går på batterier som dessutom kan ha ett flertal elbilar ombord, kan leda till katastrofala situationer, vid brand ombord.
 
Deutsche Post gick ut för något år sedan och berättade om deras gigantiska satsning på gatescooter som blivit en gigantisk flopp. När den startade var den den största e-mobilitetsprojektet i Tyskland. Medierna var helt saliga och entusiastiska och skrev att det här var fantastiskt. Batteriets livslängd upp till sju timmar. Det borde vara 2 000 gatescooter på vägen i slutet av året. Tyska staten satsade 100 miljoner €, Deutsche Post 50. miljoner €. Drygt SKR 1,5 miljard.

Så kom vintern! De gick förstås inte att köra på vintern, de startade inte. Brevbärarna fick ta fram cykeln igen. Givetvis hade medierna andra större nyheter, än att berätta om detta praktfiasko som kostade drygt 1,5 miljard. Nu har man sålt skräpet och förmodligen till skrotpriset.

Berlin-E-bussexperimentet: litiumbussarna går från 8 till 12, sedan tar dieselbilarna över.

Sverige har också ”lyckade” satsningar på elbilar. För några år sedan strejkade eller startade inte alla Östersunds hemtjänsts 35 elbilar, när det var -15 C och lägre.

All media med SVT i spetsen är enormt snabba med att skriva artikel eller vissa inslag i SVT Aktuellt och Rapport, när man startar nya förnybara projekt, med vinklade inlägg och att det förbättrar klimat!
När projektet havererar eller går i ”stå”, är det inte längre lika intressant att berätta om problemen. Svenska folket ska totalt hjärntvättas till varje pris och där platsar inga negativa nyheter om den "heliga" förnybara eldriften!Sossarna har avgörandet i sina händer med ny migrationspolitik!

Sanningens minut börjar närma sig med stormsteg för sossarna. Om några veckor skall man ha färdigförhandlat i migrationskommittén och ta fram en ny helhetspolitik på migrationsområdet. Det ska ersätta den tillfälliga lagstiftningen som kom till under och efter 2015. Kommittén har suttit sedan september och man hade ett möte i veckan och det är tänkt att slutförhandlingarna ska inledas. Problemet är att sossarna hittills inte visat sina kort!

De senaste tio åren har Sverige beviljat 1,3 miljoner uppehållstillstånd, varav asyl- och anhöriginvandring tillsammans utgör drygt hälften. Arbetsskäl står för en fjärdedel och resten är EU-inflyttning och studenter. (Andelarna varierar dock mellan åren.) Det har påverkat svenskarnas syn på migration och i dag vill 53% enligt SOM-institutet ha färre immigranter.
 
På bordet ligger flera frågor som man direkt kan se, att det blir svårt att nå en enighet om och det är sossarna som har ”bollen” och den stora frågan är för flera partier, var skall sossarna placera
bollen.
 
Frågorna som man skall försöka få en enighet om är: Uppehållstillståndens längd, ett ”volymmål”, familjeåterförening och försörjningskrav, språkkrav för permanent uppehållstillstånd, kvotflyktingar får direkt permanent UT, använda elektronisk fotboja på de som ska utvisas. tidsgränsen för att få lämna in en ny asylansökan efter avslag (förslag 10 år), m.m. Foliehatten hoppas även att kommittén ser över och tar bort fri sjuk- och tandvård för illegala som befinner sig i landet, vilket diskriminerar svenskarna. Det var Alliansregeringen som genomförde denna reform 2013.

När migrationskommittén möttes onsdagen stod ett förslag om volymmål för migrationen på agendan. SD och M är de enda som oreserverat står bakom ett volymmål. KD, C och L är tveksamma. V och MP är starkt emot, att införa ett ”volymmål.

Kvar är S som snart måste bestämma sig. Med all säkerhet har det svettas rejält på Sveavägen 68, över vilken väg man skall välja. Insatsen är mycket hög och det stor väldigt mycket på ”spel” för sossarna. Regeringsmakten blir första stora fråga, de måste ta itu med. Hoppar S över till gänget som vill ha små förändringar med dagens öppna gränser och PUT till nästan alla, är det inga problem. Då kan det finns en majoritet i riksdagen för detta.

Väljer däremot S att gå med M och SD för en stramare invandringspolitik kommer givetvis MP att ”skrika” som en stucken gris. De kommer att prata om svek och allt annat de kan hitta på. Frågan är om MP spräcker regeringen? Foliehatten skulle inte alls bli förvånad, om att det har tagits kontakter mellan S och MP, för att sondera terrängen. Han tror om MP hoppar av regeringen, kommer de bli de stora förlorarna.

Foliehatten gissar att MP sitter kvar efter löften från sossarna om, att klimatpolitiken skall intensifieras och MP
för igenom alla sina förslag. De kommer att svälja förtreten med att S gjort upp med M och SD. De kommer att säga massa saker, sedan händer inget. De har fått sitt klimatköttben till stor fasa för svensken som nu kan se framemot flera galna, idiotiska förslag och genomförande av klimatåtgärder. Allt för att rädda världen som är som en "piss" i Mississippi!

Vi skall ha klart för oss, att det finns flera tecken på att sossarna har en inre splittring. Den är djup, långdragen och ganska uppenbar. Det handlar om ekonomi. Med Covid-19 har invandringens kostnader hamnat på bordet och att det blir stora problem för dem att försörja sig de närmaste åren. Flera ledande krafter i sosseleden, anser att välfärdsstatens framtid, kräver en betydligt stramare invandring än hittills. De vet att invandringen efter Covid-19, är en enorm ekonomisk belastning för Sverige. Vänsterfalangen anser att Sverige är ett rikt land och har råd att ta emot lika många migranter som tidigare, att strama åt, är att fiska i främlingsfientliga vatten.

Om svensken verkligen förstod hur mycket pengar som försvunnit till migration, så tror Foliehatten, att de flesta skulle svimma av chock. Tror inte ens man kan ta in den siffran som allt migrantjippot har kostat. Man ska räkna med allt från hanteringen på MV, skadegörelse, fängelse, lotsasjobb, SFI, m.m. Den siffran kan nog ingen säga, för den är ett okänd, men mycket hög.
 
Foliehatten har roat sig med försöka hitta kostnader för invandringen. Det finns flera uträkningar som Foliehatten anser är för låga. Joakim Ruists uträkning från 2018, är kostnaden i medel 74.000. SKL har räknat med att ensamkommande kostar 1000/dag= 360.000/år. Foliehatten anser att 100.000 per invandrare är närmare sanningen, än Ruists beräkning. Men ingen vet med säkerhet. Tar vi sedan 1 miljon till 1,5 miljon invandrare som inte kan försörja sig, inser alla att det är gigantiska kostnader det handlar om.  

Norge har beräknat att deras nota per år är NKR 250 miljarder och Sverige kan säkert ta den 3 gånger Norges summa =750 miljarder, 15-20% av BNP.
 
Denna kostnad har nu också de ”kloka” i S insett, att det på något sätt måste finnas pengar till, men pengarna börjar ta slut. För Sverige hade varit mycket lönsamt att ge dubbla bidrag(Danmark gör det) till de som utvandra tillbaka till sina hemländer.
Flera aktivister och aktivistorganisationer inser att det kan bli en betydligt stramare migrantpolitik och de försöker nu påverka utgången med att lyfta fram snyfthistorier.
Självklart tycker Foliehatten det är synd om personer som är sjuka eller inte kan försörja sig. Frågan är, skall Sverige vara hela världens socialbyrå?

Rädda Barnens generalsekreterare Helena Thybell; "Coronakrisen överskuggar just nu allas vår vardag och påverkar hela samhället. Samtidigt, under radarn, pågår en politisk process som kan få omfattande konsekvenser.
Riksdagen arbetar just nu fram en ny migrationslagstiftning, som riskerar att kraftigt försämra förutsättningarna för de personer som söker skydd i Sverige. Barn riskerar att drabbas särskilt hårt.
Ett av barnen som riskerar att drabbas är en 11-årig flicka som är rullstolsburen. Hon lider av en allvarlig ryggmärgsskada och har problem med tal och motorik. Efter flera år i Sverige ska hon utvisas till en mycket svår livssituation i Azerbajdzjan. I Sverige har hon kunnat leva och utvecklas med hjälp och stöd, men på grund av Sveriges restriktiva migrationspolitik har hon nu fått avslag på sin asylansökan och måste återvända till sitt hemland."

Givetvis är det jättesynd om denna flickan, men Sverige kan omöjligen vara hela världens räddare . Skall man ta hit barnen från Bangladesh som gräver i soporna också, för det är synd om dom?

Helena Tybell/Rädda Barnens synsätt ska alla dessa personer och ännu fler, ha rätten, att komma till Sverige för vård och skydd? Det ska Helena ha rätt att tycka och uttrycka, men bevare Sverige om hon skulle få bestämma. Foliehatten undrar om Rädda Barnen är medvetna om att Sverige har en utarmad/nedlagd äldrevård, bankrutta kommuner och regioner, exemplen är många. Det är bara att inse, landet ”Bankrutt” kan inte längre ens ta hand om sina egna.
 
Covid-19 har avslöjat att gamlingar som arbetat hela livet och byggt upp Sverige, blir hemlösa eller kvävs till döds på sjukhus eller i sina hem, på grund av resursbrist. En resursbrist som till stor del grundar sig i, att Sverige har prioriterat bort svenskar i flera år och istället satsat på invandrare.  Icke svenskar får skattefinansierad tandvård, körkort, bostadsbidrag, barnbidrag, socialbidrag, flerbarnstillägg, även en förtur i bostadskön samt det senaste - skolkön.

Att ens tänka tanken på att släppa in fler människor i det här landet när kommuner, landsting, skolor, sjukhus, äldrevård och i princip alla statliga institutioner går på knäna, är helt sanslöst.
 
Om vi återvänder till migrationsuppgörelsen, kan det i framtiden bli svårare för Löfven, om han hoppar i säng med M och SD, att locka till sig vänsterliberala partier. De kommer inte att glömma sveket, med argumentet att man ska stå på rätt sida av historien mot den onda högern. Väljer S däremot MP och V, så kommer det i stort bli små förändringar jämfört med dagens situation. Det sakpolitiska priset för det skulle S nog kunna leva med, men det strategiska är mer svårsmält.

Ett sådant slut skulle en gång för alla göra migrationsfrågan till en rak och tydlig vänster/höger-konflikt. Det är en mardrömssituation för S. Den just nu rörligaste och för regeringsfrågan mest avgörande väljargruppen är de hundratals tusen som velar mellan S och SD. Den gruppen är inte vansinnigt förtjusta i miljöpartistisk migrationspolitik.
 
Det är inte lätt när det är svårt, men för varje dag som går rycker ödestimmen närmare för sossarna. Just den här frågan kan dessvärre inte delegeras till Folkhälsomyndigheten.

lördag 23 maj 2020

Det måste kännas bittert för C och L att bli blåsta!

Med Covid-19 är i praktiken JÖKen död. För en drygt en vecka sedan skickade Expressen försiktigt upp en testballong om JÖKens hållbarhet. De överenskommelser som S har gjort med C och L får nog läggas/avvaktas med tills krisen är över och då kommer en helt annan verklighet upp på dagordningen.
 
Foliehatten väntade bara på detta. Först lyckas Löfven slå sönder Alliansen och nu kan det bli en urvattnad välling av C:s och L:s stolta punkter. Det måste vara ytterst bittert för C och L, att de inte får ut något av sina svek och allt beror på Björklunds (löfte till sina barn) och Lööfs skräck för SD. Foliehatten tror/sanningen att den stora anledningen till deras svek, var nog den, att C och L var rädda, att ätas upp högerut, om man behöll Alliansen med stöd av SD. En annan sanningen kan vara, att deras val handlade aldrig om att få ut något av samarbetet politiskt, utan bara att stoppa SD. Det går inte för dem, att lämna JÖKen, för då öppnar man dörren för SD, vilket är det absolut viktigaste för dem, att inte göra. Efter nästa val samarbetar dom med V, för att stoppa SD.

Istället kommer de nu, att ätas upp vänsterut, utan att få ut ett skvatt av politiken man lovades av Löfven. Vad har man fått ut hittills?  Inte mycket och flera frågor har begravts i utredningslångbänken. Genom kostnaderna med Covid-19 kan Löfven spela på folks förståelse, för att vissa, många av punkterna skjuts på framtiden.
Ordspråket ”Som man bäddar får man ligga” har aldrig tidigare klingat bättre!

Om någon månad skall den nya migrationspolitiken spikas och det vägval som sossarna kommer att välja kommer bli väldigt avgörande för Sverige ekonomiska framtid. Foliehatten är övertygad om att S går åt höger, inte åt vänster. Anledningen är bara ekonomiska. Det kommer att sätta hela JÖKen avtalet på pottkanten och den kommer att begravas tillsammans med Covid-19 offren.

S enda möjlighet att vara ett regeringsparti på sikt, är genom att ha partier som V, MP och C som stöttar dem före M. Det innebär att S inte direkt har några möjligheter att på något sätt bilda invandringskritiska regeringar även om de vill göra det, eftersom de helt enkelt är permanent beroende av stöd från alla de partier som förordar öppna gränser. Detta kommer naturligtvis innebära att S permanent kommer behöva ge dessa partier stort politiskt inflytande, vilket naturligtvis invandringen kommer vara en av huvudfrågorna för många av dessa partier. Se bara vilken makt MP har fått!  Hur troligt är det att ett parti som är beroende av partier som MP, V och C kan genomföra hårda åtstramningar, inte bara angående invandringen, utan även när det kommer till utvisningar och hårdare krav på medborgarskap?

För att inte tala om, att S knappast är ett enat parti i frågan, en stor del av de aktiva inom S är väldigt lika vänsterpartister i frågan om invandringen och de är så extrema och det är väldigt tveksamt, om S hittar någon sorts lösning i invandringsfrågan.
Problemet för S är, att de helt enkelt inte har andra möjligheter än en permanent allians med partier som V, MP och C för att behålla regeringsmakten.

För att strama åt invandringen, kvarstår inget annat än, att samarbeta partierna M-KD-SD för en majoritet i riksdagen. En sådan regering blir helt beroende av SD för att regera, vilket troligtvis skulle leda till en relativt stor förändring i Sveriges politiska inriktning. En sådan majoritet blir svår att uppnå, men inte helt omöjligt. Men det kommer troligtvis krävas att L och MP åker ur riksdagen nästa val.
 
S har styrt landet i snart hundra år. Partiet har format samhället på alla dess nivåer och satt sin prägel på i stort sett allt. De senaste decennierna skapade man successivt 7klövern för att sprida mångkulturprojektets konsekvenser till alla partier. Borgarna försökte med sin Allians. Den var framgångsrik några år bara för att avslutas med . Att den också upphörde spelade mindre roll för S. Det är i den förnedrande sitsen M, inte vill hamna i igen.

M har därför i flera frågor varit kloka att inte falla in i en uppgörelse med S, utan kommit med egna förslag. På sikt hoppas M att få tillbaks L som då är rejält tilltufsade för att de stöttat en samhällsomstörtande agenda. Kvar blir S på den invandrarvänliga sidan med V, C och MP.
Vs och MPs verksamhetsidé bygger på att aldrig ta ansvar, då blir det bara S, C och L kvar.

Foliehatten tror missgreppen/passiviteten och de höga dödstalen runt Covid-19 kommer att leda till en misstroendeförklaring i riksdagen som avsätter Stefan Löfvén. Sverige tar för mycket stryk internationellt. Tegnell kommer snart att börja fasas ut. Kanske ser vi det i nästa vecka redan. Eventuellt avgår Stefan Löfvén ändå på grund av att han är trött och sliten. Covid-19 tär på honom och partiet vill bli av med honom. Han är en katastrof för sossarna, så fort han öppnar munnen och hamnar i en debatt.

fredag 22 maj 2020

Vänsterns "gullegris" Fatemeh Khavaris avslöjades med att missbruka PUT-kort och pass!

Foliehatten lyfter på ”hatten” för tidskriften Kvartal som avslöjade att den kända afghan(från Iran) aktivisten Fatemeh Khavaris PUT-kort och pass oväntat dök upp i Turkiet, hos en annan kvinna. Foliehatten lyfter också på ”hatten” för de turkiska passmyndigheternas agerande.

Fat
emeh var anhörighetsinvandrad från Iran p.g.a. sin bror. Hon har aldrig flytt, men fått flyktingstatus ändå av MV, genom brodern. Skrämmande att denna afghansk/iranska kvinna kan räknas som flykting. Hon kan åka på semester till hemlandet och troligen vara delaktig i människosmuggling! Lögner och bedrägligheter kantar hennes väg. Läromästarna i vänsterklubben applåderar.

Kvartal: ”I januari stoppade turkisk polis en afghansk kvinna som försökte flyga från Istanbul till Barcelona. Som resehandlingar hade hon uppehållstillståndskort och pass, som bägge tillhör en känd svensk asylaktivist. Polisen varnar nu för ett ökande missbruk av svenska uppehållstillståndskort, där myndigheterna står handfallna och brottslingar kommer undan utan påföljder. Kvartal har kartlagt de asylsökandes väg till Sverige i en tid då Europas gränser är allt annat än öppna.”
Det intressanta är att Facebook har plockat bort länken till Kvartal i ett inlägg.

Detta avslöjande är ett praktexempel hur fusket går till när aktivistmigranterna åker hem och "lånar" ut sina ID-handlingar. Det går att lägga karbonkopia på alla uppdiktade historier. Först söker de asyl i Sverige. Demonstrerar, gapar och skriker om att Sverige är rasistiskt. Kräver bidrag och gratis boenden och livslånga bidragsförsörjningar, men framför allt många många begår grova våldsbrott, men döms sällan till utvisning. När de sedan fått PUT och svenska pass, så får dem extra bidrag(prejudicerande dom), för att åka på semester till det land de påstått sig flytt ifrån. Där säljer/lånar de sina svenska pass som de sedan påstår är stulet efter ett tag, så att låntagaren kan ta sig till Sverige. De ansöker och får nya pass och tappar det igen, utan större problem. Detta är vänsterns politik.

Semestra i hemländer, har pågått så länge det funnits asylinvandring. Att det fortgår och ökar kan tillskrivas okunniga, naiva och totalt korkade politiker. Hade varit enkelt att kväva i sin linda med bra kontroller på flygplatser.
Kvartal: "Det absolut bästa och mest effektiva sättet att stävja missbruket, skulle vara att placera gränskontrollsambandsmän på de stora högriskflygplatserna."
Några länder har tom infört att åker dem på semester till det land du flytt ifrån, är du inte välkommen tillbaka.

Nu rullas en intressant och synnerligen märklig historia upp. Kvartal gör en intervju med Fatima och hon försöker givetvis mörka och ”ljuga” om denna fatala historia.
”Du som själv ”flytt” hit från Iran samt menar att det vore hemskt att utvisa unga afghaner dit… ”
Hon bestulen när hon ”åkte tillbaka” till Iran. Om hon nu åkte tillbaka - hur legitima är hennes asylskäl egentligen?
Kvartal skriver: ”Fatemeh Khavari bekräftar det inträffade för Kvartal och säger att hon under december och januari var på besök(sem.) i sitt forna hemland Iran, och att hon då blev bestulen på sin väska.
Varken passet eller PUT-kortet var spärrat när kvinnan stoppades på flygplatsen i Istanbul.
Iransk polis uppger att handlingarna hamnat hos en människosmugglare som sålt dem vidare till kvinnan som stoppades på flygplatsen. Hur vet polisen detta? Turkiska myndigheter ska sedan ha skickat handlingarna till iranska myndigheter. Hur kunde turkiska myndigheter känna till att ett svenskt PUT-kort och svenskt pass skulle skickas till just Iran, kan Fatemeh inte förklara, dessutom fick hon tillbaka sina handlingar snabbt.
Fatemeh: ”Jag vet faktiskt inte hur det funkar. Jag har ingen aning. När polisen i Iran sa till mig att de hade mina id-handlingar, så blev jag själv väldigt, väldigt förvånad!”
Fatemeh Khawari använde sedan själv handlingarna för att resa tillbaka till Sverige. Av den iranska polisen ska hon inte ha fått någon dokumentation i samband med polisanmälan.
Sanningen är nog, att turkarna skickat tillbaka kvinnan med Fatemeth ”lånade” handlingar och hon sedan lämnat tillbaka handlingarna till Fatemeth!

En annan ”pikant” detalj.
Hon åker på semester i 2 månader till Iran som hon lämnat och fått flyktingstatus i Sverige. Det säger också enormt mycket om handläggningen på MV och hur totalt vårdslöst de hanterar flyktingfrågan, när hon kom hit som anhöriginvandrare.
Hon är inte i närheten av av vara flykting.

I SRs Studio Ett, uttalade sig en polis för någon vecka sedan, angående resande och flyktingar, att ”hen” oroade sig för ett eskalerande våld i sommar. Detta på grund av att Covid-19 gör det omöjligt för invandrare att resa hem på semester. Dessa ungdomar kommer nu istället att driva runt på våra gator och torg på kvälls- och nattetid och hitta på skit! Här i Skåne har det redan börjat med många bränder i förskola och skolor.
Polisens uttalande är verkligen intressant, eftersom de erkänner att våldet främst kommer från och beror på invandringen, i annat fall så borde även svenska ungdomars hinder(Covid-19) till semesterresor till Spanien och Grekland m.m. även nämnts som en tänkbar orsak till ökat våld och kriminalitet! Det var uteslutande invandrarungdomarnas inställda semesterresor ( till länderna som deras föräldrar flytt ifrån för sina liv) som påstods kunna komma att leda till en ökad kriminalitet!

Kommer detta avslöjande påverka asylpolitiken och blir det några rättsliga påföljder för
Fatemeh Khavari? Knappast, hon är vänsterns ”gullegris” och då vågar inte polisen göra något! Enligt uppgift är hon polisanmäld för missbruk och bedrägeri med PUT-kort och pass. Skall bli intressant att se, hur polisen skall ”knäcka” denna nöt, utan att skämmas!
Foliehatten tycker det skulle vara mycket intressant att få kännedom om, hur Kvartal kommit denna historia på spåren. Förmodligen är det någon som ”läckt” anonymt! Kanske en polis!

torsdag 21 maj 2020

SSU styrs snart av bara islamister!

Skandalerna om SSU Skåne som är ett av de största och viktigaste distrikten i sossarnas plantskola har kommit som spön i backen. 2018 avslöjades det att en de är styrda av en extrem falang. ”Nog är nog – krossa sionismen!”, skanderade SSU:s 1:a maj-tåg i Malmö.
För några dagar sedan avslöjades nästa skandal. Homofobi, sektliknande styre och unga medlemmar som manipulerats att konvertera till Islam. De som larmar om detta i nya dokument är medlemmar inom SSU, Transport och LO.

Den mest utpekade är A**** M**** som lämnade ordförandeskapet i SSU Skåne efter en granskning 2018 men som fortsatte att verka i Helsingborg. Under hans tid som kassör har tiotusentals kronor spenderats tvivelaktigt.
Går man in på FB och Helsingborgsavdelningen och ser bilden, klarnar allt och då är det inte särskilt förvånande, att SSU beskrivs som en sekt med inslag av homofobi.
 
Med sitt agerande visar verkligen vilket skämt hela vänstern har blivit. En rörelse som sålt hela sin själ för att få fler väljare. De är beredda att gå tillbaka flera hundratals år i utvecklingen enbart för att locka väljare att rösta på dem, kan man bli mer förvånad?
Det är en naturlig utveckling inom SSU när sossarnas väljare allt mer består av nya väljargrupper, medan deras tidigare kärnväljare av det skälet har gått över till SD. Samma gäller så klart LO som är en S-organisation som utesluter SD, trots att SD är största partiet bland LO-medlemmarna. Det kommer inte bli mindre av det här i framtiden, utan tvärtom mer. I den anrika plantskolan för landets traditionellt sett största statsbärande parti, där frodas och skyddas invandrare. En andel av dem sitter gissningsvis i riksdagen om några år. Det är inte ens tragikomiskt längre, snarare obehagligt. Det bådar riktigt illa för Sverige om utvecklingen får fortsätta.

Moderpartiet kommer inte officiellt ta avstånd, inte SSU heller, förrän de pressats till det och absolut verkligen måste, det är alldeles för mycket valboskap inblandat. På sin höjd skickar de en intern politruck, för att ta någon i örat. Men det kommer sitta långt inne och vara en läpparnas bekännelse, såklart. Man vill inte stöta sig med någon av de otaliga minoritetsgrupper som kan tänkas bli sura och som är deras valboskap.

Nu tror Foliehatten inte för ett ögonblick att topparna hos S har mycket till övers för dessa muslimerna, inte en chans att de skulle vilja bo grannar med dem. Men Löfven & Co inser, att deras röster är mycket värda. Det positiva i det hela är att det skrivs om problemet i media.

I vänsterns ismer finns slavmoralen (ödmjukhet, välgörenhet och medlidande) och dessa egenskaper kommer alltid att leda till massinvandring och antinationalism. Alla vänsterläror vill nämligen ha ett egalitärt samhälle och alla vänsterläror flörtar även med den debila önskedrömmen om ett stat och klasslöst samhälle.

Vänsterfolk i gemen har ett sinnelag som gör att massinvandring och antinationalism alltid blir resultatet av deras politik. Om vänstern styr blir det till slut dekadens och förödande mångkultur. Det är som en metafysisk lag. Socialister gillar islam och allt vad det innebär. Använd hjärnan - rösta inte vänster.

Skandalerna i SSU och att moderpartiet inte agerar överhuvudtaget, visar att identitetspolitiken härskar totalt i svensk vänster. Socialism är helt utdöende där. Att SSU styrs av islamister som istället ägnar sig åt att få medlemmar att konvertera till Islam visar verkligen vart vi som samhälle är på väg. Inom någon generation är dessa islamister någon miljon större än idag och kommer sätta dagordningen än mer, för partier som S.

Därför ser Foliehatten inget annat än. att svenskar helt måste överge dessa partier (S,V, MP och C)
, de är bortom räddning. Att ett parti som tas över mer och mer av islamister kan vara ett parti för svensk arbetarklass är befängt. S är ett parti för transfereringar från svensk arbetarklass till islamister, inget annat.


onsdag 20 maj 2020

Covid-19 onsdagen 20 maj!

88 döda, + 13 IVA, + 724 nya fall, 3855 döda.

Sverige har 380 döda/befolkning/miljon. För en månad sen hade vi 156 döda/befolkning, det är ökning med +224!

Antal nya smittade har legat i snitt runt 600 sen början av april, under tiden har Tegnell spått utplaning gång på gång, men det fortsätter med samma takt. Det måste vara ett rejält bakslag.

Norge hade 10 nya fall igår och 3 nya fall idag. Inga döda!
Ö
sterrike har nu bara 838 aktiva fall kvar. Av de drygt 16 tusen som fick smittan under epidemin så var det bara 633 som dog och nästan 15.000 som tillfrisknade. 
Sverige med ungefär lika stor befolkning, hittade man 724 nya fall bara idag och närmare 4000 döda och det fortsätter. Tegnell kan verkligen konsten att trolla bort högst dödstal i världen de senaste 7 dagarna per capita. Han komplett ignorerar frågan med att nedprioriterar andra länders siffror.
 
Graf för Sverige och grannländer 20 maj, titta på Sveriges graf! Då inser vem som helst att Sverige befinner sig i ett katastrofläge!

Tegnell fick frågan: ” Sverige har haft flest antal döda per capita de senaste sju dagarna. Hur ser du på de siffrorna?”
Tegnell: ”Man måste relatera de här siffrorna till en rad olika sakerna. Man har plockat dödssiffrorna per dag, det är inte en relevant siffra. Och länderna befinner sig i helt olika stadier av den här smittan.
Vi ska vara försiktiga att nu tro var någonstans det här slutar.
Tidigare sa Tegnell
för några veckor sedan: ”Det är helt klart att Finland ligger efter Sverige, några veckor efter.” Inom två veckor skulle antalet döda i Finland skjuta i höjden, att länderna ligger relativt nära i utvecklingen men sedan valde diametralt motsatta strategier verkar Tegnell aldrig kunna erkänna.

Foliehatten ser fram emot den dagen, när det går uppför Tegnell, att våra grannländer inte alls kommer att ha 4000 döda om en månad.
 
Ännu en vecka där Sverige toppar statistiken med antal avlidna i förhållande till folkmängd. Lika otäckt är att antalet nytillkomna fall inte visar någon tendens att sjunka. Vår nationella självkänsla gällande välfärd och omsorg kommer att få en knäck som kommer vara i decennier.
 
Den svenska Coronahanteringen handhas av bevisat inkompetenta myndigheter uppbackade av en frånvarande regering och en tyst politisk opposition. Detta är den yttersta anledningen till att Sveriges rullande sjudagars dödstal numera är högst i hela j-vla världen. Hur kan vi nöja oss med detta?
 
Sverige är enda landet som har gått "all in" på flockimmunitet. Alla bortförklaringar kan man bara gå med på ifall man är blåst i huvudet eller om man är oärlig. Sverige har som enda landet i världen satsat helhjärtat på flockimmunitet. Nu försöker den totalt skamlösa Löfven bortförklara detta!

Från DN och uttalanden som före detta statsepidemiologen Annika Linde har gjort. Annika Linde anser att man borde ha stängt ned samhället och haft karantän för inresande.
”Skulle man göra om detta så tror jag att vi skulle ha stängt betydligt hårdare i början. Man borde ha vetat vilken dålig beredskap vi hade inom vården och äldrevården. En stängning skulle kunnat ge oss en chans att förbereda oss, tänka igenom saker och dämpa smittspridningen maximalt. Det är efterklokskap och jag vill inte säga att jag när det begav sig hade kunnat vara klokare än vad vår ledning i Sverige varit.
Men jag tror också att man skulle ha varit mycket striktare med karantän för de som kom från olika länder, från Iran, Kina och skidresenärerna, alla potentiella smittbärare. Då hade man fått en mindre insådd av smitta och en bättre chans att förbereda sig. Och det har jag tyckt hela tiden.

Annika Linde tror att Johan Giesecke har fel om att alla kommer att drab
bas lika illa.
I en intervju med DN den 8 maj sa hennes företrädare Johan Giesecke att han var övertygad om att alla kommer att smittas av det nya coronaviruset och att det inte går att bromsa. Den bilden delar inte Annika
Linde: ”Jag är inte enig med Johan Giesecke där. Jag tror att man med smarta strategier kan släcka bränder. Det är inte alls säkert att de som har stängt sina samhällen kommer att drabbas i samma utsträckning som vi.”
Annika Linde gillar munskydd: ”Annika Linde menar att Sverige borde lyssna på WHO och testa väldigt mycket. Dessutom förespråkar hon att vi borde bära munskydd om vi vistas inomhus där det är oundvikligt att vi träffar olika människor, som i affärer. Jag tror att man kan begränsa smittan med det. Det har ju visats att de som är smittade sprider viruset betydligt mindre om de sätter på sig munskydd.”

Annika Linde sågar myndigheterna och regeringen längs med fotknölarna:
”De som bestämmer hur man ska sköta en pandemi måste ju veta om det är möjligt att göra detta i praktiken. Inspektionen för vård och omsorg, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap skulle haft den kunskapen och informerat Folkhälsomyndigheten om det fanns tillräcklig beredskap att skydda de äldre. Men det har uppenbarligen helt saknats en övergripande kunskap om vilken beredskap som faktiskt fanns. Det avslöjar väldiga samordningsbrister där den ene skyller på den andre. Och, i grunden är det regeringen som tillåtit detta hända.”

Annika Linde sammanfattar:
”Jag tror inte att vår strategi på sikt kommer att ge det bästa utfallet.”
TT frågar om före detta statsepidemiologen Annika Lindes uttalande tidigare i dag i Dagens Nyheter, bland annat om att man borde ha stängt Sverige en kort tid för att hinna ta beslut om vilka insatser som kunde varit viktiga att vidta.
Linde: ”Egentligen gör vi samma iakttagelse, det har inte fungerat väl att skydda äldre i äldreomsorgen. Om det skulle ha hjälpt att stänga ner samhället får stå för henne. Det har vi inte sett som väg framåt. Det är stora förändringar som skulle behövt göras. Vad det hade fått för effekt är svårt att säga. Även i Sverige har samma åtgärder sett olika ut i olika regioner.”