torsdag 7 april 2016

Hundratals vattenkraftverk tvingas miljöanpassas
I en dom har
Mark- och miljööverdomstolen beslutat att även gamla kraftverk som varit i drift i hundratals år ska miljöprövas och anpassas så att vattenlevande djur och fiskar ska kunna passera.

Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund -Sportfiskarna- kallar det för en ”historisk storseger för miljön”.
Det finns flera hundra gamla små kraftverk längs Sveriges floder som kan ha legat på samma plats i över 100 år.

Tidigare har ägarna till vattenkraftverken inte velat anpassa sig till dagens krav på hänsyn till att fiskar och andra vattenlevande djur ska kunna passera verken. De har ansett att lagarna är betungande och skulle göra det svårt att få verken ekonomiskt lönsamma.

Nu har Mark- och miljööverdomstolen slagit fast att de måste anpassa sig till dagens miljölagstiftning och söka tillstånd enligt miljöbalken.
Enligt Jan-Åke Jacobsson i styrelsen för Svensk Vattenkraftförening är problemet att tillstånden är väldigt dyra med den process som finns idag. Kostnaderna kommer att ”knäcka” små verksamheter.
På Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund – Sportfiskarna - tas dock domarna emot med glädje. De kallar det för en ”historisk storseger för miljön”.
Nu är det upp till länsstyrelserna att förelägga alla verksamheter som har stöd av äldre rättigheter att söka tillstånd enligt miljöbalken.

Det rör sig bland annat om hundratals äldre tillståndslösa vattenkraftverk över hela landet som nu kan miljöanpassas till nytta för livet under vattenytan och för ett bättre sportfiske – anser Anders Karlsson, Sportfiskarnas generalsekreterare.

Domarna kan inte överklagas vilket innebär att de blir vägledande och enligt Sportfiskarna kommer domarna därmed leda till fler fiskvägar och nedläggningar.

Kritiska röster
Svensk Energi har i ett delbetänkandet ”Ny tid ny prövning – förslag till ändrade vattenrättsliga regler” från Vattenverksamhetsutredningen.

I början av april har ett remissvar kommit från Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA.

Både Svensk Energi och IVA vänder sig mot att utredningen huvudförslag innebär att det kan behövas en ny prövning av tillstånd och villkor för alla vattenkraftverk som tillkommit före miljöbalken. Det skulle innebära att nya tillstånd behövs för merparten av alla Sveriges vattenkraftverk.

Utredningens förslag skulle innebära att myndigheter som Länsstyrelserna och Havs- och vattenmyndigheten skulle ta över statens tillståndsprövning. Det skulle göra framtiden osäker för alla som driver vattenkraft.
 
Utredningens uppgift är att anpassa svensk lag efter EU:s vattendirektiv och inte övertolka vilket denna dom visar.

Men detta innebär, enligt IVA, inte att tillstånden måste omprövas. Analyserna av konsekvenserna är otillräckliga och IVA avråder förslagen i delbetänkandet genomförs.

Följer man förslagen innebär det att 10% av vattenkraft I Sverige kommer att försvinna.
Enligt uppgift ligger fortfarande utredningen på Åsa Romsons bord.

Att utredningen är en het ”potatis” är ställt utom allt tvivel!

Om utredningen:
http://foliehatteniteckomatorp.blogspot.se/2014/07/vattenkraften-i-focus.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar