måndag 21 maj 2018

Vind och sol skall försörja Gotland!

Ännu en gång visar den rödgröna regeringen sina totala inkompetens, när de tror att Gotland kan försörjas med el från vind och sol. Den gröna ideologin har fullständigt tagit över och att man blundar och vill inte se, realiteter som ”står i vägen.” ”Man måste kunna trolla med knäna för att kunna göra Gotland självförsörjande på ”förnybar” energi till rimlig kostnad. Att trolla med knäna är det ingen som kan.
Ingen kan få stopp på galenskaperna, för de gröna politikerna är en grupp som är helt oemottagliga för sakargument

De rödgröna har givit Energimyndigheten i uppdrag att ta fram en förstudie som ska presentera vilka åtgärder som krävs för att Gotland ska uppnå ett hundraprocentigt förnybart och robust energisystem till år 2040. Parisavtalets mål om max två graders global temperaturökning är vägledande i arbetet.

För de rödgröna är det visst otänkbart, att lära sig av andras misstag? Tyska Energiewende är en pågående och sakta växande katastrof och som är på väg att totalhaverera. El Hierro var den blåsiga och soliga Kanarieön som skulle få all sin el från ”förnybart.” I praktiken produceras det mesta av elen där av dieselgeneratorer.

Överallt där det satsas stort på ”förnybart” kan man ganska snart konstatera, att det blir dyrt, miljöförstörande och att det mesta av elen kommer från fungerade energislag som kraftverk eldade med fossila bränslen. Ändå vägrar svenska politiker ta till sig fakta och ändra sig.
Den politik vi nu ser från de gröna khmererna, är exakt densamma som i Tyskland. I Tyskland har inget kolkraftverk stängts och koldioxidutsläppen ökar. Kostnaden för tyskarna har blivit enorm, med mer än 1000 miljarder kr till ingen nytta.

Klimatskräcken
och hysterin om att koldioxiden ökar temperaturen är västvärldens gissel p.g.a. inkompetenta politiker. Den är särskilt stor i Sverige, där MSM och i synnerhet SR/SVT dagligen öser ”fake news” över folket. Man kan jämföra hysterin som pågår, med jakten på koldioxid, med medeltidens häxprocesser. Den har sin grund i svensk agenda sättande journalistik.

Tittar vi på världens energiproduktion, så fördelar den sig på fossilbaserad energi 86%, vattenkraft 7%, kärnkraft 4% och förnybart 3%.
Sverige enligt Statens energimyndighet, fossilbaserat 27% (varav kol 3%), vattenkraft 14%, kärnkraft 28%, biobränslen 25% och vindkraft 3%.

Kineser
na bygger nu 1 600 nya kolkraftverk i 46 länder. Det byggs och projekteras ungefär 100 nya kärnkraftverk i världen. Av 56 reaktorer under byggnad finns 40 i Asien, där produktionen från kärnkraft ökat med 35% på fem år. Samtidigt sysslar vi i Sverige med ”klimatkompensation” och föreslår att vi skall lagra plastpåsar i gamla gruvor, det är som att skjuta mygg med kanon.
Gotland i siffror
Gotland behov av el är 5 000 Gwh. Man producerar fossilbaserat 44% ,varav kol 24% och olja 19%. Vindkraft 10%, biobränslen 8% och elimport via kabel 10%.
Det bor 58 000 på ön och det finns 35 000 personbilar. 70% av landytan används för skogs- (125 000 ha) och lantbruk (110 000 ha). Vi måste sluta bedra oss själva och inse, att det inte går att göra Gotland eller Sverige eller världen fossilfri, ytan räcker inte till. Vi har blivit för många människor för sådan politik och fler kommer vi att bli.
Gotlands skogar ger 550 GWh. Hur mycket av det som kan användas som bioenergi framgår inte av rapporten. En stor förbrukare av kol är cementindustrin med ca 1200 GWh. Men den situationen är så speciell, att den bör ligga utanför den här analysen.

För att förse Gotland med enbart ‘förnybar’ energi står vi inför flera stora utmaningar. Om Gotland ska bli självförsörjande på el behövs en backup. Det räcker inte med sol, vind och biogas. Trots att det blåser som fan på höstarna och vintrarna och att solen lyser på vår och sommar.
Vindkraften kan enligt rapporten tekniskt byggas ut till omkring 860 MW, det motsvarade cirka 290 verk som levererar 2300 GWh. Den verkliga utbyggnaden med beaktande av begränsande faktorer för miljö m.m. ligger lägre. Här antas 400 MW motsvarande 1 000 GWh. Andelen solkraft är försumbar. Hur mycket den kan byggas ut, beror på hur svängningar i produktion dag/natt kan tas om hand till rimliga kostnader. Campus Gotland har beräknat möjlig utbyggnad till 100 MW vilket skulle kunna ge 100 GWh.
Den som varit och tittat på de 100 verken på Näsudden, förfasas över hur det ser ut. Nu skall man försöka trycka in ytterligare närmare 300 verk, undrar säkert om Gotland kommer att se ut som i vissa delar av Tyskland. Vart man vänder sitt huvud, ser man bara vindkraftverk! Vackert för miljön!

I rapporten saknas energibalans och där finns inte ens ett försök att beräkna kostnader. Det måste man kritisera hårt, eftersom det gör rapporten utan värde. Men samtidigt måste det vara så, för om man visar energibalans och kalkyl kan inte Energimyndigheten skriva: ”Energimyndigheten anser inte att det är fullt möjligt att skapa ett hållbart och robust energisystem på Gotland med förnybart.” Då skulle projektet vara slut här och nu.
Den enklaste, smartaste och billigaste lösningen för Gotland, hade naturligtvis varit att låta Nord Stream bygga en terminal i Slite, när de projekterade den första förbindelsen. Då hade man kunnat leverera gas till de gasturbiner som redan finns där. Javisst, rysk gas, där ligger problemet!

En av de bäste exempel på att inte ens elbolagen har kunskap om energisystem är EON:s experiment i Simris utan Simrishamn! Sedan oktober 2017 har anläggningen varit i drift. Anläggningen består av solceller, vindkraftverk, batterisystem samt ett dieseldrivet kraftverk och under extremt korta perioder har Simris anläggningen varit självförsörjande, men aldrig var helt bortkopplat från nätet under ett helt dygn.
Det finns två enkla förklaringar till detta fiasko som kostat 45 miljoner. Man har av EU fått bidrag på 22,5 miljoner och det betyder att varje bybo(200) har erhållit 200.000 i bidrag. 50% av tiden är det natt och solceller ger då noll kWh. Övrig tid ger en solcellsanläggning intermittent energiproduktion, av mycket varierande slag.
När det är vindstilla till måttlig vind är produktionen från vindkraften kraftigt varierande och inte tillräcklig för försörjning av Simris under perioden oktober 2017 – aprill 2018. Simris anläggningen har ett batteripaket som skall vara en buffert i systemet men som kan beskrivas som ett rent nöd batteri då kapaciteten endast uppgår till drift av byn Simris i ca 30 minuter under vinterperioden.
Hur man fått EU stöd till denna anläggning, övergår de flestas fattningsförmåga.

Med tanke på hur uppfinningsrika MP i intimt samarbete med S, när det gäller hur man ska slösa med skattemedel, så kanske dom är ute efter Nobels ekonomipris.
För någon månad sedan när Isabella Lövin hämtade FN:s generalsekreterare på Arlanda, för att sedan resa till Uppsala.  Sverige kommer att stödja ”Joint fund for the 2030 Agenda”. Lövin säger: ”det är ett nytt finansieringsinstrument för att stödja de fattigaste och mest konfliktdrabbade länderna.” Sverige kommer att bidra med ca 160 miljoner kr. Sverige är den enskilt största bidragsgivaren. Sverige är ju världsbäst(betalar först) och i synnerhet MP. Med tanke på deras opinionssiffror verkar dom ha drabbats av hybris. MP får nu lämna köttgrytorna efter valet och innan dess kommer dom säkert att hitta på ännu fler sätt, att dela ut skattemedel.
Nu är väl MP:S anhängare nöjda, då de med diverse klimatskatter lyckats få årets vinter, att slå mängder av snörekord. För det skulle ju inte längre vara någon snö i vårt land, enligt klimatfantasterna. Så skatterna har nog gjort susen, då det inte bara kan vara naturliga variationer som har varit orsak. Även samerna i norr Jämtland har enligt reportage i Aktuellt, aldrig upplevt en så snörik vinter.

Tänk sedan när kommunerna tvingas ta hand om alla övergivna vindkraftverk? Dom symboliska fonder som finns för nedmonteringen täcker på sin höjd hälften, sedan ska allt tas om hand och marken återställas. Vad kostar det att hacka bort 800 ton armerad betong? Hur mycket mer miljöförstöring kommer det att skapa?

Med tanke på att så många, både politiker, journalister och andra opinionsbildare, påstår att klimathotet är vår största utmaning, är det mer än häpnadsväckande att nästan ingen, kan redogöra för effekterna av alla åtgärder dom förespråkar. Kan det vara för att Sveriges klimatpåverkan är på sin höjd 1,3 promille, om man glömmer att vår biosfär reducerar den till noll.
Kejsaren är naken!!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar