söndag 26 juni 2016

Nätpedofil dömt för 500 fall av sexuellt övergrepp mot minderåriga!

Attunda tingsrätt dömde en 22-årig man till tre års fängelse för omfattande sexbrott mot barn via internet.
Åklagaren fick dock inte igenom sitt krav på att en del av övergreppen skulle rubriceras som våldtäkt - trots att personerna aldrig hade träffats. Mannen döms också att betala skadestånd på totalt 924 000 kronor.

Rådmannen Rikard Backelin:
”Eftersom vi bedömt att handlingarna som han genomfört eller försökt genomföra med barnen inte, med hänsyn till kränkningarnas allvar, varit jämförliga med samlag har vi kommit fram till att de här gärningarna ska rubriceras som sexuella övergrepp mot barn och alltså inte som våldtäkt mot barn”.


Rättegången har pågått i 44 dagar och mannen döms för sexuellt övergrepp mot barn, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, utnyttjande av barn för sexuell posering, barnpornografibrott och försök till grovt sexuellt övergrepp mot barn samt sexuellt ofredande.

Advokatkostnaderna har varit skyhöga och de slog rekord i kostnad för offentliga försvarare. 22-åringen fick tilldelad sig två olika - Henrik Olsson Lilja och Björn Rothpfeffer. Sammanlagt kvitterade de ut över 3,5 miljoner kr för hans försvar.


500 brott totalt
Totalt har 22-åringen dömts för mer än 500 brott, varav de allvarligaste varit 13 fall av grovt utnyttjande av barn för sexuell posering och ett fall av försök till grovt sexuellt övergrepp mot barn. Alla brott har begåtts via internet.
Det har inte förekommit något personligt sammanträffande mellan mannen och någon av målsägandena.
Domen omfattar åttionio målsäganden i åldern fem till fjorton år som kommer från hela landet. Tingsrätten har kommit fram till att åttioåtta av dem har blivit utsatta för brott.
När det gäller åtalspunkterna för våldtäkt mot barn eller försök till våldtäkt mot barn anser tingsrätten att det i flera fall är bevisat att mannen de facto har genomfört eller försökt genomföra sexuella handlingar med barnen genom att förmå eller försöka förmå dem att utföra sexuella handlingar på sig själva - som till exempel onani.
Enligt tingsrätten är dock inte detta att betrakta som våldtäkt som åklagaren har påstått.

924 000 i skadestånd
Tingsrätten anser att det samlade straffvärdet egentligen uppgår till fyra års fängelse. Eftersom mannen var 19 och 20 år när han begick brotten döms han dock tre års fängelse.

Mannen ska också betala skadestånd till 79 av barnen. Skadeståndsbeloppen varierar mellan 5 000 och 40 000 kronor och det totala skadeståndet blir 924 000 kronor.
I de fall tingsrätten har ogillat ett skadeståndsanspråk har det berott på att barnet inte ansetts ha utsatts för en så allvarlig kränkning som krävs för att skadestånd ska dömas ut.

Det finns en hel del upprörda kommentarer på FB om denna dom. Många tycker att domen varit alldeles för låg. De tycker att det är fråga om över 500 fall av sexuellt övergrepp mot minderåriga som borde gett betydligt högre straff.

Det kanske borde ske en översyn av Sveriges lagar, eftersom de inte riktigt hängt med i utvecklingen.
Digital våldtäkt, precis som digital misshandel... Tingsrätten tog här trots allt sitt förnuft till fånga trots ständig ny feministisk indoktrinering.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar