måndag 20 juni 2016

Nu är vargens ”prutande” ett miljöproblem!

Jag trodde inte i min vildaste fantasi att klimatalarmisterna också skulle titta
på vår vildfauna.
Idiotin bara fortsätter! Kanske skall de sedan titta på rovfiskarna i havet, för att hitta miljöproblem med deras ätande?

Det är kanske dags för dem att föreslå ett åtgärdspaket, för att
vargen att äta annan mat och därmed minska  på sitt”prutande”!

Varg eller människa – vem är störst miljöbov? Det frågar sig Jägareförbundets tidning Svensk Jakt som i ett flertal artiklar försöker hävda att vargen genom sitt ohyfsade sätt, att äta vårt viltkött, gör så att vår klimatpåverkan ökar!

I bakgrunden till påståendet ligger WWF:s köttguide där viltköttet inte ger några klimatavtryck, medan ekologiskt nötkött står för 26 kg koldioxidutsläpp.

I sin uträkning ersätter Svensk Jakt 16 000 ton ”klimatneutralt” viltkött med utsläppskost samt ekologiskt nötkött och drar därför slutsatsen, att våra utsläpp skulle öka med 416 000 ton om vi inte åt vilt.
Men samtidigt som Sverige vill sänka koldioxidutsläppen vill miljörörelsen ha en större vargstam som hindrar viltköttet från att hamna på svenska matbord.

Är det möjligt att kombinera?
Intressant fråga, eller konstigt räknat? För klimat alarmister är allt möjligt!

Här saxat från Svensk Jakt:
I Köttguiden är det bara viltkött som får tummen upp på samtliga punkter. Gör hushåll med en god tillgång till viltkött mindre klimatpåverkan än andra konsumenter?
Nej. Hushåll med god tillgång till viltkött äter i regel upp köttet själva. De behöver också dela med sig av det ”gröna” köttet till andra för att bli mer klimatsmarta. Att äta mindre men bättre kött gäller i lika stor utsträckning hushåll med god tillgång till viltkött som de hushåll som inte har det”.
Ibland undrar man ..... 

Det som Svensk jakt i första fallet lämnar ute
och inte berättar, är att viltköttet är klimatsmart. Viltköttet är begränsat och naturligt,  inte för att vilt magiskt ligger på nollutsläpp.

Om det hade gjort det, hade vi kunnat lösa köttproblemet!
Problemet är att vi, bara måste hitta ett sätt, att föda upp rådjur och älgar, istället för kossor.
Om vi bortser från att vi ändå skulle behöva bereda mark och foder och då dra in dem i samma industrisystem som skapar många miljöproblem idag.

”Om man betraktar viltet i våra skogar som en del av det naturliga ekosystemet, till skillnad från våra lantdjur som vi föder upp för att de ska leverera kött, ägg och mjölk, blir utsläppen av växthusgaser från viltkött små. Metanutsläpp från vilda idisslare, såsom älgar, hjortar och rådjur, antas då utgöra naturliga utsläpp och belastar inte viltköttet”.


Det naturliga ekosystemet, alltså. De skriver också att:
”Viltkött utgör endast ca 2-3% av den totala köttkonsumtionen i Sverige idag och det är således inget alternativ varken praktiskt eller miljömässigt att tillåta viltet att öka i en sådan utsträckning att viltköttet kan ersätta betydande mängder av det kött vi konsumerar idag.
Så viltet är enligt WWF bra så länge det är i begränsad, naturlig skala.

Men vargen då? Hur påverkar den?

Enligt Svensk Jakts siffror äter vargarna 540 ton älg per år, vilket från nollutsläpp översatt till ekologiskt nötkött landar på 14 000 ton koldioxidutsläpp per år, eller ungefär 3 300 svenskars klimatavtryck.
Eller så skulle man kunna räkna om viltet faktiskt innebar nollutsläpp, vilket det egentligen inte gör.
Om svenskarna vid brist på varg skulle ersätta sitt ekologiska nötkött med vargens byten, vilket det inte finns några belägg för.

Men vargen är ingen miljöbov och står inte för några utsläpp. Om vi räknar som Svensk Jakt gör,  så innebär vargens byten dessutom nollutsläpp, så de är helt klimatneutrala.


Jakttidningen har gått så långt att de försöker hävda att det borde vara att klimatkompensera att skjuta en varg. De för över våra utsläpp på vargen, för att vargarna äter något som vi skulle kunna äta, som vi borde döda allt som äter klimatsmarta saker.

Problemet är att det tankesättet i princip motiverar att döda vadsomhelst.

Men inget är främmande för klimatalarmisterna!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar