onsdag 12 november 2014

NO GO Zoner i Sverge eller hur de kriminella tagit över samhället!


Något måste göras!
Frankrike erkände redan för 10 år sedan att landet hade över 750 Zones urbaines sensible -ZUS,  dvs "känsliga storstadsområden".

I klartext:
förslummade storstadsområden där fransk lag i praktiken inte längre gällde.
Där polis och andra myndigheter bara kunde röra sig med kraftig eskort. Där den dominerande befolkningen var arabisk/afrikansk, ung, arbetslös, islamistisk och kriminell.
Sedan dess har Frankrike
upplevt i stort sett årliga JIHAD i dessa stadsdelar. Och ingenting har förbättrats.
Snarare tvärtom...


Minsta gemensamma nämnaren varje år sedan 2005:
"Bränna, slå sönder och förstöra allt som representerar civilisation och ordning.
Skolor, bibliotek, rådhus och polisstationer


Danmark erkände några år senare samma problem. Danskarna har listat 33 "særligt udsatte boligområder", som ofta felaktigt kallas "ghetton".
De uppfyller tre krav:
1. Andelen icke-västliga invandrare och deras avkomlingar överstiger 50 %
2. Andelen i åldersgruppen 18-64 utan anknytning till arbetsmarknad eller utbildning överstiger 40 %
3. Antalet dömda enligt straff- och vapenlagen eller narkotikalagstiftning per 10.000 invånare överstiger 270. Grannarna började kalla Vollsmose, Gellerup och Blågårdsplads m fl för:
no-go-areas.


För ca en vecka sedan kom den svenska polisen med en rapport:

Det finns nu 55 problemområden i 22 svenska städer där vi inte längre kan arbeta,
d v s där svensk lag inte
längre gäller.

 På sedvanligt svenskt politiskt fikonspråk kallade man problemet för "kriminella nätverk med stor påverkan på lokalsamhället".
Naturligtvis kommer detta omöjligt att erkännas av våra svenska politiker.
Då är det enklare att ge polisen skottsäkra västar!
I rapporten framgår:

att den brottslighet som nämns innefattar bland annat öppen narkotikahantering, grovt våld, utpressning och hot men även attacker mot polisen.

att risken finns att det utvecklas parallell samhällen där kriminella styr!
”Utveckling i områdena har medfört svårigheter att utreda brott. Polisen har även i andra avseenden svårt att arbeta i dessa områden, bland annat på grund av att omgivningen reagerar mot polisen vid ingripanden eller genom att angripa polisens fordon. Polisens svårigheter med att stävja de nämnda problemen kan vara en bidragande faktor till att allmänheten i flera fall uppfattar det som om att det är de kriminella som styr i områdena. En sådan uppfattning kan ifrågasätta polisens roll som garant för trygghet, och på sikt minskar allmänhetens benägenhet att vända sig till polisen. Situationen i dessa områden är bekymmersam och har i flera fall medfört att polisen inte kunnat fullgöra sin uppgift.”

I rapporten sägs också:
”De kriminella individerna i områdena kan grovt räknas in i två grupper; ett yngre och ett äldre skikt där släktband till viss del förenar grupperna och ibland utgör grunden för rekrytering in i kriminaliteten. I ett fåtal områden finns även exempel på etniska och släktbundna nätverk som ofta är etablerade sedan en längre tid tillbaka. De bedöms avvika genom att de beskrivs som mer strukturerade och anses inneha en högre strategisk förmåga än andra lokala kriminella nätverk.”


Det låter väl lagom politiskt korrekt i ett land som alltid vill vara just – lagom.

Den största anledningen – och kanske den allra viktigaste – till att polisen haft ”svårt att arbeta i dessa områden” är lama, konflikträdda polischefer som inte törs backa upp de kolleger som ska ta skiten på gatan, dygnet runt, året runt.

Landskrona
Ett bra exempel är när två poliser i bil och till fots jagade en känd kriminell på moped in i ett ”hett” och immigranttätt bostadsområde i Landskrona.
De blev omringade av en uppretad folkmassa, instängda, trängda och hotade till livet. När de begärde förstärkning skickade ledningscentralen fram en halv armé av polispatruller som dock beordrades att vänta utanför området istället för att hjälpa sina kolleger! Medan folkhopen i lugn och ro hade kunnat slå ihjäl poliserna hade deras kolleger alltså order om att inte ingripa, för att inte reta upp någon!
Den nakna sanningen är att både polis och politiker är livrädda för att erkänna att det finns rejält sammansvetsade och starka kriminella nätverk eller i klartext – att det finns en ordentligt organiserad brottslighet i Sverige.

I polisens rapport konstateras vidare följande:
”Under 1990-talet kunde svensk polis skönja ett nytt fenomen i vissa förorter. Lokala kriminella personer slöt sig samman och växte sig starkare i sin brottsutövning. Med hot och våld som maktmedel skapade dessa individer rädsla och otrygghet i lokalsamhället, vilket ledde till att kriminella sammanslutningar ökade sin makt. Sedan millennieskiftet har lokala kriminella nätverk knutna till geografiska områden blivit ett växande problem i Sverige.

Frågan man ställer sig är – vem lät allt detta ske?
Det kan rimligtvis inte vara så att Justitieministrarna och polischeferna upptäckt det nu, efter 15 år?

Svensk polis har inte på allvar försökt ta kontroll i zonerna sedan 2013 då det var upplopp i Stockholms ghetton och hundratals bilar och byggnader brändes. Polisen rapporterar att det nu finns fordonskontroller som drivs av muslimska gäng vid gränserna till dessa zoner. I stället för konfrontation väljer svenska myndigheter att skicka speciella ”dialogpoliser” i ett slags muslimsk uppsökande program.

Det är dags att reagera och gå till handling och inte begrava frågan i en svensk specialitet –
en utredning!!!!!
 
Den polischef som inte törs backa upp kollegerna på gatan bör gå hem – i morgon. Den politiker – eller Justitieminister – som inte törs backa upp sina polischefer bör avgå. Ganska enkelt.


Det mest skrämmande är att ingen reagerar nu heller istället skall det bjudas på kaffe med mjölk om någon försöker kasta en gatsten genom rutan på en polisbil?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar