tisdag 31 december 2019

Med ett pennstreck gick Ygeman ut för några veckor sedan och sa att elkapacitetsbristen i Stockholm och Malmö nu var undanröjd!

När juldagsmorgon glimmade 2019.
Stod vindkraften för 1.3 procent!
Tur att det inte var speciellt kallt.
Källa: svk.se/kontrollrummet

Vid årsskiftet verkställs nedsläckningen av en reaktor i Ringhals och med den gick Sverige in i elkapacitetsbrist.

Vi ska anpassa oss och vår elanvändning i förhållande till hur och om det blåser som under segelskeppens tid. SVT har sänt samma reportage ”3 gånger” där ”betalda av skattemedel” forskare på CTH, plockat fram studier, där man satt segel på de stora fraktbåtarna. De hävdar att de sparar 20% av dieselkostnderna, men samtidigt kommer det att ta längre tid att frakta varorna. Forskarna trodde att kunden skulle acceptera detta faktum. En sak glömde man i reportaget, man kan bara använda vind när och om det blåser.

I SVT Nyheter säger professor Filip Johnsson på Chalmers: ”Vi måste ändra vårt sätt att förbruka el nu när Ringhals ena reaktor stängs och ytterligare en om ett år. Ingen risk för elbrist men vi måste ändra vårt konsumtionsmönster och få en mera modern användning av el.”

Foliehatten saknar en viktig förklaring från detta geni! Johansson talade inte om hur, vi skulle ändra konsumtionsmönstret av användning av el. Undrar om inte Johansson menade, att när det blåser mycket, då är det fritt fram att använda el och när det är vindstilla större delen av året, skall vi vara sparsamma med att använda el.
Det inte Filip Johansson begriper, att det inte går i denna industrialiserade värld, att ett aluminiumsmältverk inte kan vara utan el många timmar innan hela processen bryter ihop helt. Med stora kostnader som följd. Det mesta i vårt samhälle klarar inte längre strömavbrott. Man måste givetvis vara orolig eftersom bristen på el handlar om bristande överföringskapacitet. Hur kunde det bli så? Vi ”upptäckte” att ingen utöver våra politiker hade något praktiskt ansvar för detta.
 
Stefan Löven slår sig för bröstet i debatter, att vi har 20 terawattimmar (TWh) i överskott och då behövs ingen kärnkraft och att marknaden inte vill bygga ny kärnkraft. Vad hjälper det när ingen vill ha den elen till ett elpris som inte täcker kostnaderna, dvs. om våra grannländer också har samma typ av överskott? Ska det bli som i Tyskland där konsumenterna tillfälligt ombeds förbruka el till noll-pris för att inte stora kapacitets-störningar i frekvens-balansen ska uppstå? Är det så det ska bli när ideologerna pekar med hela handen?

Som av en händelse gick TT ut idag med att exporten av el ökat med 50% under 2019. Det medförde en nettoexport, export minus import, av el på 25,8 terawattimmar (TWh), motsvarande ungefär vad tre kärnkraftsreaktorer levererar under ett normalår.

Ygeman gick häromveckan ut och sa att elkapacitetsbristen i Stockholm och Malmö nu var undanröjd….med ett pennstreck! Foliehatten beundrar detta geni som genom politiska manövrar ser till att bristen är borta. Visst är det bra att storkonsumenter snart kanske kan ”sälja” eller koppla ur effektbehov via nya lokala börser, men varför har man inte sett det komma förr? Det är sådant som inger misstroende. Lite grann låter det som åtgärder i DDR från förr. En annan del av nödlösningen blir att ställa om till mer fossilel, ja t.o.m bygga om vissa kraftanläggningar tills vi kan ställa om till biobaserad kraft som vi idag måste importera för att vi saknar förberedelse och planer!

EONs projekt i Skåne(Simris), fastän det var i liten skala, kan utan vidare jämföras med den situation som Sverige hamnat i. Projektet visar svart på vitt, att förnybar el aldrig någonsin kan ersätta kärnkraft, eftersom den är beroende av att solen lyser och att det blåser. Projektet erhöll 42,5 miljoner i bidrag av EU/svenska skattemedel som varade i drygt två år! Elproduktionen skull enligt EON vara självförsörjande och vara hundra procent förnybar och komma från tre olika produktionskällor, sol, vind och en reservkraftgenerator driven på förnybart bränsle.
 
Den 28 december 2019 visade 10:25, att det förbrukas 547 kW i byn Simris. Sol producerade 63 kW, vind 44 kW och elnätet (kärnkraft och vattenkraft) bidrog med 456 kW. Lokala elproduktionen är 20%. Reservkraftgenerator driven på förnybart bränsle var tydligen för dyr att använda, eftersom EON köpte el från nätet.

Eons projekt visar, att i ett konformt land, där goda avsikter låter sig styras av åsiktskorridorer och grupptryck. Är det så enkelt att bristande integritet skapat detta?
 
Patrik Engellau har skrivit ett synnerligen(bör läsas) intressant inlägg som påminner om gröna-vågen ideologerna i slutet av 70-talet. Skillnaden är väl bara att dessa som drog ut på landet ett par år  gjorde det frivilligt medan forskarna och vetenskapen enligt KTH nu kommit fram till att det måste ske med tvång och att alla kommer att bli lyckliga när de slipper att konsumera.
  
Det handlar förmodligen om en större generationsväxling där det nya forskningssamhället genomsyras av människor som växt upp med andra attityder till kunskap och inte minst drivkrafter av kortsiktig personlig vinning styrda av t.ex kommersialisering och marknad.  Glöm inte skandalerna inom KI. Det är en modernare utveckling inom akademin. Det Patrik Engellau beskriver är en diametralt annan sida inom forskningssamhället. Här verkar det som om forskningsanslag och styrning utifrån via en mängd andra organisationer och myndigheter, än finansiella intressen, utövar påverkan! Den kritiska massan har uppnåtts och det enda som kan stoppa detta, är ett kallare klimat!
 
Foliehatten gillar annars det professor Magnus Henrekson skriver om den svenska skolan och en del av svaren till varför vi ser det vi ser hittar vi där. ”Kunskapen skapas av var och en och inte som förr, genom utbildning från dem som har den.”
I USA finns ett uttryck: ”Jump on the bandwaggon.”

Fotnot; Foliehatten har som julklapp av en bloggläsare i Schweiz erhållit boken "The Green Reich!" Ett inlägg kommer snart!

Kommer tjugotalet innebära att vi lämnar klimathysterin bakom oss?

Vi lämnar 2010-talet som verkligen varit ett decennium med de stora varningarna. Sakpolitiken har fått flytta på sig och istället har vi fått anklagelserna om fascism och högerextremism efter SD:s intåg i riksdagen, men framför allt är det klimatfrågan som vi kommer att minnas och den hysteri den skapade.

Väder, klimat och miljö är numera politik, så det är politik vi måste diskutera. Om vi vill diskutera politik, så måste vi diskutera väder, klimat och miljö. Vi kan inte ödelägga naturen för klimathysterin! "Kampen mot koldioxid" är hjärnas dödskamp. Gretas psykos är förmodligen den sista ”knuff” fåren behöver för att kasta sig över hinder. Prata om klimat, då måste vi diskutera ideologi, lögn, bedrägeri, censur och galenskap. Sverige lever i en offentlig lögn som fungerar som motivation för vänsterregeringens klimatpolitik, den globala temperaturen, polarisen smältning och att havsnivåhöjningen accelererar. Alla dessa grundpelare är grovt falska.

Det är lätt att bevisa eftersom alla data är lätta att plocka fram. Maldiverna ser verkligheten och har byggt ut sin internationella flygplats på Male 2018 som ligger på havsnivå, med en 3,6 km lång bana för att kunna ta emot de största planen Airbus A 380. Maldiverna tror inte på stigande havsnivåer som IPCC:s klimatmodeller varnar för.

Vi påminns om hur diktaturer världen över och i historien byggt upp en alternativ världsbild för att legitimera allt större, alltmer frihetsinskränkande och alltmer totalitära ingrepp mot sina medborgare. Men glöm inte vilka som är medlöparna.

Foliehatten ser fram emot ett nytt klokare decennium, efter det vänsterns hysteri om klimatet fått lämna in, efter valet 2022.
Det är bara ett fåtal journalister, politiker eller andra tyckare inom borgerligheten/högern som har hållit en konsekvent restriktiv linje genom hela 2010-talet när det kommer till migrationspolitiken? Det är ett stort problem att positionsförflyttningen hos många andra kom först under senare delen av 2010-talet, när katastrofen var ett faktum. Det hade behövts mycket mer kritiska röster under Reinfeldts andra mandatperiod, där den miserabla migrationspolitiken fulländades med den ena gräddfilen efter den andra till papperslösa och anhöriga som inte många svenskar har. Signalpolitiken skulle komma att bli förödande.

CNN har en rubrik överst på sin webbetta inför det nya årtiondet: "Can Democracy get Back on Track?"
Demokratin kan återigen komma på banan om man släpper fram mer av kritisk debatt och forskning om globaliseringen och dess verkningar och att politikerna slutar att blint försvara allt som har med denna globalisering att göra. I Sverige har media blockerat nästan all sådan kritisk debatt på området sedan millennieskiftet.

Sverige behöver dämpa sin agenda funktionen och den politiska aktivismen inom SVT, MSM och annan nyhetsmedia.

JÖKen måste börja rulla tillbaka tendensen att göra medborgaren till (enbart) kund inom ett alltmer köpt politiskt system.
Media måste börja diskutera ideologier igen på ett mer tydligt sätt, istället för att bara fokusera på "gott mot ont" och politisk teknokrati. Men också att man vågar ta upp de erfarenheter som ligger till grund för folks val av ideologier.

Vi måste se till, att komma ifrån jurist- och expert-aktivismen inom alla slags förvaltning. Det är inte okej, att det är jurister, konsulter och räknenissar som i verkligheten styr.

Gott Nytt År önskar Foliehatten!

måndag 30 december 2019

Putin har gått segrande från alla sanktioner!

Trots sanktioner från EU och USA(Obama) och en enorm utpressningskampanj från det militärindustriella komplexet, producerat från deras propagandaapparat och västerländsk press och media, där även SVT och svensk MSM mycket aktivt deltagit i, har Putin, till stor irritation för Wall Streets bankkartellerna, lyckats vända Rysslands plundring som "suputen" Jeltsin startade.

Den nya världsordningen kommer förmodligen inte att ge upp, de
vill komma åt Rysslands enorma naturrikedomar och förstöra Ryssland. Målet för NWO är att bli av med Putin och att Ryssland får en ny president som tillåter Wall Streets bankkarteller att fortsätta, där de senast slutade, när Putin kastade ut dem. I det senaste presidentvalet 2018, var båda Putins utmanare inställda på, att öppna Ryssland för väst, läs – släppa in Wall Streets bankkartellerna igen.


Foliehatten kommer fortfarande ihåg de vinklade reportage som SVT sände om om det ryska presidentvalet. SVT och MSM har svårt att acceptera att Putin valdes med en enorm majoritet! Länken är finsk och där finns ganska många uppgifter om valfusk m.m.

Tyvärr alla Putin hatare, Putins obligationsmarknad är bättre än Xis, bättre än Trumps," skriver finansmagasinet Forbes. "Obligationsmarknaden i Ryssland har blivit ”Bulletproof."

Vad Forbes pekar
är, att även om det finns 15 000 miljarder dollar i obligationer (lån) som ger negativa räntor, kan den ryska obligationsmarknaden erbjuda räntor som får ”salivet” att rinna som vatten för vinstdrivna spekulanter.
Rysslands 2027-obligationer ger 4,25% ränta, men om du köper tyska obligationer förlorar du med en negativ ränta på -0,35%.
image
 
"De har varit skottsäkra," säger James Barrineau, från Schroders Investment i New York.
Ryssland kan betala av alla utländska skulder med hjälp av centralbankens reserver och "de har handlingsutrymme på skatteinsatsen som de kan spendera på den inhemska ekonomin."
Ryssland har 433 miljarder dollar i valutavärde och en guldportfölj värd 107,9 miljoner dollar. Deras reserver är bland
de bästa i tillväxtekonomier. Endast Kina med 3 miljarder dollar i reserver är starkare.Syftet med sanktionerna mot Ryssland har varit att utlösa en inhemsk ekonomisk kris och det har inte varit helt framgångsrik. Sanktionerna och marknadsförlusterna har tvingat Ryssland att vidta omfattande åtgärder som har stärkt deras ekonomi. EU förbjöd länder att skicka jordbruksprodukter till Ryssland som Italien bittert fick erfara(värde USD 6 miljarder/år). Ryssarna tvingades producera egna produkter istället och är idag världens största producent av ekologiska jordbruksvaror.
Putin har tagit över kontrollen och städat upp/ut Jeltsins oseriösa operatörer, rensat reglerna och professionaliserat finansmarknaden. Ryssland har blivit mycket mindre sårbar för EU:s och USA: s manipulationer av det globala bank- och finanssystemet.

Siffrorna som Barrineau pekar på, betyder att Ryssland, oavsett sanktioner, kommer att locka utländskt kapital. Kapitalister kan bli utsatta för påföljder ett tag, men en skillnad på 5% är för mycket, för att de ska låta chansen passera.

Efter att USA och
EU införde sanktioner mot Ryssland 2014, hade landet en tvåårsnedgång, men sedan dess har kurvan vänt och det har skett en uppgång i tre år. Om EU/USA trodde att de skulle få Ryssland att kollapsa som Sovjetunionen gjorde, hade de totalt fel.

Ryssland är naturligtvis ett kapitalistiskt samhälle som kontrolleras av en bourgeoisi. Klasskillnaderna är enorma och Moskva anses vara "världens miljardär huvudstad", men Putin har lyckats neutralisera sanktionerna och stabilisera ekonomin.
Foliehatten har besökt Moskva och har aldrig tidigare i sitt liv, sett så många ”lyxbilar” som i Moskva. En gång kom han norrifrån på Volga och några mil innan Moskva passerade han enorma lyxbyggen längs floden, med lika enorma båtar!


USA/EU:s ekonomiska krig mot Ryssland har helt enkelt misslyckats. Är det inte på tiden, att ompröva denna politik? EU:s galna klimatpolitik medför, att ryssarna nu får exportera enorma mängder av gas till Tyskland, till USA:s förtret. USA vill sälja sin gas! Ryssland blir ännu rikare!

När man är kritisk till integration - vågar ingen skriva klartext!

Den senaste tiden har Dagens Industri haft flera artiklar som är invandrarkritiska. Foliehatten börjar se, att näringslivet har fått nog av utvecklingen och börjar säga ifrån. Det bådar inte gott för sossarna, om de får kapitalet emot sig. L och C kan också marginaliseras, om näringslivet vänder dem ryggen. M:s omvändning i migrationspolitiken och deras syn på SD hänger samman med att näringslivet har ändrat uppfattning. 
Den senaste i raden av kritiska artiklar är skriven av Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet. Hans kritik är mer akademisk inlindad och han vågor inte ta ut svängarna rejält. Det han inte vågar skriva läser man mellan raderna. Möller vill möjligen säga att massinvandringen inte är särskilt bra för svenskarna, men vill inte tala klarspråk. Istället dyker det där ordet "integration" upp som ett alibi.
Möller: ”Sverige har genomgått betydande förändringar till följd av den omfattande invandringen och dessa demografiska förändringar kommer att genomsyra svensk politik under överskådlig tid.
SD:s opinionsmässiga uppgång visar att alltfler delar partiets uppfattning om invandringens negativa konsekvenser. Problemen inom sjukvården och skolan, kommunernas ökade kostnader för försörjningsstöd, bostadsbristen och inte minst den accelererande gängkriminaliteten – alla dessa problem och några till har av SD kopplats samman med invandringen. Partiets stöd för sin verklighetsbeskrivning lär knappast minska när det uppfattas som att regeringen inte alls ser sambanden. Om inte integrationen av de nyanlända lyckas bättre riskerar i förlängningen det sociala kitt som gör ett demokratiskt välfärdssamhälle av vår typ möjligt att vittra sönder.”

"Om inte integrationen av de nyanlända lyckas bättre" skriver Tommy Möller!  Han använder ordet ”bättre.” Foliehatten undrar om Tommy Möller menar att den just nu är ”bra” eller menar Möller, att invandringen liknar mer en ockupation, än vad det liknar integration.

Summera ett stort antal helt främmande kulturer och integration. Det är precis det som har gjorts i Sverige och resultatet ser vi nu. Summering kan som bekant bara ge ett resultat. Tja...varför inte försöka förbättra vädret eller månens bana runt jorden också när man ändå är på G?

En förbättrad integration är något som påminner om Nirvana. Det vi bevittnar just nu, är helt enkelt inte hur ett integrerat samhälle fungerar. Integration av kulturer var ett påhittat ord av det invandrings industriella komplexet. Hur många organisationer och personer har inte fått sin evighetsförsörjning tryggad av att just sysselsätta sig med integration av kulturer?

Tack vare den misslyckade integrationen kom ett nytt parti in i riksdagen detta årtioende och är nu Sveriges största parti.

Kaina Barrling vid Uppsala universitet: ”Sverigedemokraterna har ritat om den politiska kartan i Sverige i och med sitt inträde i riksdagen i början av decenniet. Det säger flera statsvetare som TT har talat med. Tre block har skapats i politiken vilket har lett till svårigheter att bilda regering. Utöver förekomsten av ett parti som övriga partier inte vill samarbeta med, försvåras regeringsbildandet också av en ökad polarisering och fler konfliktdimensioner.”

Statsvetaren Andreas Johansson Heinö som även är förläggare på Timbro förlag: "Decenniets ommöblering har även lett till ”en död Allians, två svårt skadade politiska block, oräkneliga prestigeförluster och det mest oförutsägbara politiska landskapet på hundra år.” 

Andelen kvinnor i befolkningen måste öka snart till normala nivåer, ca 50/50, annars är det helt meningslöst med demokrati. En diktator som kan återställa könsfördelningen i Sverige måste föredras framför någon form av demokratiskt system som inte klarar uppgiften. Den mannen eller kvinnan måste ha total makt. Den nya politiken i Sverige som Möller beskriver kretsar kring befolkningsutbyte. Det är befolkningsutbytet som måste omöjliggöras. Demokratin må vara kraftigt hotat men det är demokratiskt valda politiker som skapat denna situation.
Det är helt enkelt meningslöst att behålla ett demokratiskt system som skapar klassiska extrema orättvisor av typen mansöverskott. Det är lika illa som om befolkningen svälter ihjäl.

Det är självklart att det finns stora risker, med att fortsätta ta in fler invandrare(anhöriga mm) på höga nivåer.  Största risken är om det blir en rejäl långvarig lågkonjunktur. Finns inte mycket handlingsutrymme, krut kvar att ta till. Framförallt inte med den statsminister vi har idag. Vid en långvarig lågkonjunktur sticker väl en icke obetydlig andel av de högutbildade utomlands. Framförallt om skatterna höjs. Kvar blir gamlingar, vänsterns fotfolk och invandrare utan kvalifikationer. Överenskommelsen mellan S,C och L lär spricka snabbt, om vi går in i större lågkonjunktur.

Alla med en fungerande hjärna kan se och räkna ut själv, att integrationen är en katastrof. Foliehatten fattar inte varför en majoritet i detta landet, har så jävla svårt att få in detta i skallen? Bevisen finns mitt framför näsan eller är det så att de flesta bär feministiska glasögon och det drar ner IQ-tänket?
De
med feministiska glasögon ser inte detta. Foliehatten fattar inte hur det är möjligt. De ser inte heller något problem med, att tycka att bensin och diesel ska kosta 40-60kr/litern och de ska köra sina elbilar. De begriper inte då, att alla transporter kommer att bli svindyra och alla produkter kommer att bli ”skitdyra” samtidigt som inga löner kommer att följa den utvecklingen.

Samma med invandringen. De ser inte den ökade kriminaliteten, skjutningar osv som att det inte har med massinvandring att göra. Inte särskilt svårt att se, vad den påtvingade mångkulturen har lett till. Men tydligen är det sådant här samhällskaos som eliten vill ha. De försvarar muslimer med näbbar och klor, trots att det är exakt samma problem i alla andra länder i världen som dessa kommer till. Fattar inte vad problemet är för så
dana personer. Foliehatten undrar i vilken värld de lever de? Kanske de vaknar när MENA-migranterna överger sossarna och V, för egna islamistpartier, då kommer vänstern få panik efter valet 2022.

De senaste 20-30 åren så har orden "integration" och "assimilering" varit samma som rasism. Dessutom har genierna i Sveriges riksdag skrivit in i grundlagen, att vi skall vara ett mångkulturellt samhälle och då går integration och assimilering bort. Ungefär samtidigt som man tog bort kristendom som statsreligion som enda land i EU - anno 2000.
Vi skall vara ett mångkulturellt samhälle! Det har Sveriges
riksdag lagstiftat om!

söndag 29 december 2019

En politisk betrakelse som Foliehatten ser det!

Alla inser, att JÖKen var en en mycket dålig överenskommelse för sossarna. Inget annat än makten gäller för sossarna och då får man göra eftergifter, även om det strider mot vad sossarna står för! Frågan är om sossarna gillar läget!

Bara någon vecka innan jul blev frågan om Arbetsförmedlingen glödhet och efter många turer blev den lagd i den s.k. utrednin
gsbänken. Egentligen hade Centern inget annat alternativ. Förslaget de hade lagt, var allt för ihålligt och det var ingen mindre än kamrat Sjöstedt som såg till/tvingade, att frågan hamnade i utredningsbänken.

Stefan Löfven får
ingen lugn och ro under helgerna. Sossarna utsätts nu för en ny attack i Aftonbladet. Sossarna sviker hyresgästerna, genom att släppa fram Centerns fria hyressättning för hyresvärdarna. Frågan kan komma att ställas på högkant liksom det gjorde med Arbetsförmedlingen.

Den ”
smarte” Löfven fick inte mycket till andhämtning efter uppgörelsen om Arbetsförmedlingen, tills nästa fråga uppenbaras för honom - hyresregleringen anpassad i enlighet efter Annie Lööfs marknadsteori.

Vad tanklös han är Löfven. Makten först och sedan får vi ta krånglet allteftersom det kommer. Sveket mot sina väljare om ”
värnskatten” kom han någorlunda helskinnad ur. Vilket sammanträffande att filmen om Hoffa gått upp på svenska biografer och om man jämför Löfven med Hoffa, så ser man vilken malplacerade figur Löfven är!

I
Annie Lööfs marknadsanpassning för hyresgästerna, måste hon nu sätta hårt mot hårt, annars står hon där som en estradstjärna i tiden utan hållbar framtid. Hon är snart ute ur bilden, om hon inte får igenom hyresregleringen. Foliehatten kan inte tänka sig, att den nya hyresregleringen skjuts fram genom överläggningar till efter valet -22 eller hamnar i utredningsbänken, efter allt rabalder med Arbetsförmedlingen. Utan tvekan skall det bli mycket intressant att se, hur Löfven skall lösa denna rebus!

Var det egentligen så smart av sossarna, att ingå denna JÖK. Blir LAS nästa stötesten för Löfven? Hade det inte varit smartare för sossarna att ge Alliansen makten och se dom slåss med SD och sedan komma igen, när de stridigt färdigt, med en pålitlig socialdemokratisk politik? Absolut hade sossarna kunnat komma tillbaka stärkta och större i valet-22. En Alliansregering utan egen majoritet hade inte fungerat i verkligheten. Foliehatten kan inte se hur Alliansen skulle komma överens. Efter Alliansens misslyckande skulle Löfven sedan kunna diktera villkoren betydligt hårdare i JÖKen, än vad han fick göra. Tack vare JÖKen har sossarna fått skulden för alla problem som finns i samhället och på köpet ett starkt och större högerblock.
 
Det som har sjunkit in hos många sedan något år tillbaka, är sossarnas absoluta nya och halvt desperata taktik och strategi sedan Reinfeldts topp kring 2010 - att massivt satsa på s.k. nyanlända. Sossarna har sett till att hålla tillbaka allt som kan uppfattas som samhällets reaktioner mot de nya händelserna i nya Sverige, t.ex. det dagsaktuella att biblioteken och simhallarna börjar bli tillhåll för ”affärer”, inte bara en annan ny mentalitet inom dess väggar, tidigare främmande för dess besökare.
Morgan Johansson avfärdar försöken att återta bibliotek och simhallar med argumentet att det skulle strida mot lagen om fri rörlighet om vissa portas.

Någon gång måste gästen gå hem. Man kan inte vara kvar hos värden hur länge som helst. Socialismen är inget evighetsprojekt. En av socialismens idéer är att möjliggöra för arbetarna att leva ett borgerligt liv. När det målet är uppnått har socialismen gjort sitt. Och det är där vi är nu. Att vänstern övergivet arbetarkollektivet är bara sant till hälften, vänstern har också blivit övergivna. Skilsmässan är i samförstånd.

Tjänstemän, akademiker, företagare, kulturarbetare med flera har inget behov av att legitimera sitt värde. Man vet att man är viktiga för samhället. Idag vet arbetarkollektivet det också. Att vänstern idag företräder trasproletariatet har Foliehatten därför inget problem med. Det är en naturlig utveckling. Samma naturliga steg är att arbetarkollektivet får en ny sorts representant. Det är väl ingen hemlighet att
SD blivit lite av detta. Då arbetarkollektivets typ av arbete förändrats med den tekniska utvecklingen och med mer utbildning har också allt fler tjänstemän och företagare anslutit sig.

Såväl socialisterna som högern är till sin natur konservativa och då är det naturligt att de till slut förenas vilket man kan se i den nya riktningen med KD, M och SD. Att SD växer och att väljarna strömmar till trots all stigmatisering från etablissemanget beror väl på som Voltaire skulle ha sagt: " Om de inte fanns skulle man vara tvungen att uppfinna dem". Läste nyligen att Alice Teodorescu Måwe och hennes arbete i M har resulterat i insikten att politisk ideologi är samhällets resultat och inte dess orsak. Lite som att säga att samarbetet med SD är en nödvändig utveckling. Och Ebba Busch Thor lät sig följdriktigt intervjuas av Nyheter idag.

Mångkulturprojektet har om något visat att politiker inte kan stöpa om människor, om det inte sker på naturlig väg och i samförstånd. S och LO kom till en tid när de behövdes. Nu är uppdraget slutfört. Det förstod redan Palme och hans kollegor och det var därför som man ville öppna upp för generös invandring. Ett sätt att försöka legitimera sin fortsatta roll i politiken. Märkvärdigare än så är det inte. SD bildades då som en reaktion och Ny demokrati kom in i riksdagen 91. Efter Ny demokratis utträde ur riksdagen 94 startades en agenda-driven journalistik mot folkligt missnöje. Det har pågått i 25 år vilket resulterat i ännu större missnöje och idag är detta missnöje kanaliserat, med att SD är största parti. Man är samtidigt på riksplan andra största parti bland kvinnor, invandrargrupper och homosexuella.

lördag 28 december 2019

Kina struntar i vad IPCC, EU, Greta och Isabella Lövin säger och går sin egen väg!

Kina borde vara ett mycket gott föredöme för Isabella Lövin och resten av regeringen, de har redan infört den klimatdiktatur som MP drömmer om som ska kunna rädda klimatet. Om Kinas kommunistparti vill rädda världen borde de väl klara det, eftersom diktatur tydligen är ett sånt effektivt redskap. Med den regering som Sverige har, är det svårt att kräva, att de vaknar upp till verkligheten, från sin nuvarande drömvärld.

FN sammankallar IPCC möten för att rädda Jorden från en klimatkatastrof, senast i Madrid, men samtidigt ger de Kina, Indien, Brasilen, Sydafrika (BRICS) sedan COP21 i Paris mer eller mindre “frikort” fram till 2030, att fortsätta att öka sina CO2-utsläpp. Var och en som ser detta, måste inse att det Sverige, Greta och IPCC håller på med, är världens skämt. De har inte en enad värld bakom sig. Ovanpå detta kan läggas att USA hoppat av IPCC och FN! Vilka sitter då med ”Svartepetter?”

EU som släpper ut 9% av världens koldioxid och Sverige som släpper ut något promille. Alla pålagor som dessa påför sina medborgare, är ytterligare en spik i den ekonomiska utvecklingen. Givetvis tackar Kina och övriga länder som inte finns med i detta dårarnas paradis, för att de på sikt
skall få ett ännu större ekonomisk makt. Putin sitter på läktaren och ler, åt dårarna, samtidigt som han får sälja mängder av gas till Tyskland till USA:s stora förtret!

Kina bygger nya kolkraftverk i rasande takt och kommer naturligtvis inte att ändra färdriktning, när vi väl kommer till 2030. De har i praktiken avslutat sin “kosmetiska” satsning på förnybart. Kolkraften de bygger ut, är verkligt high-tech vad gäller rökgas- och partikelrening. Det
inte Lövin & Co begriper, är att det är smog och partiklar i luften som är det verkliga miljöproblemet i Kina och globalt, inte CO2. USA, Ryssland, Saudiarabien och Kuwait ställde sig nu utanför överenskommelsen vid mötet i Katowice.

Kina har minskat kolens roll i sin energimix från 68% 2012 till 59% 2018 och Kina är det land som utan jämförelse fokuserar mest på förnybar energi. Kina investerar nästan lika mycket i förnybar energi som resten av världen tillsammans! Kinas energibehov är omättbara. Kina har utvecklat ”bra” solceller som EU infört stora importskatter på, med motiveringen, det skulle så undan benen på EU:s(läs tysk) solcellsindustri.
Kina investerar nu i att bygga ett stort antal nya kolkraftverk. Bara det senaste halvåret har byggts kolanläggningar med en kapacitet på 42,9 GW. De planerade kolinvesteringarna kommer att ge 226 GW. Med den ekonomiska tillväxten nedskalad till 6,2%, vilket skulle ha varit en aldrig tidigare skådad höjd i väst, kommer Kinas ekonomi att fördubblas fram till 2030, så energibehovet är enormt.

Vi lever i en mycket konstig värld, där klimathysterikerna inte förstår, att det utvecklas nya koleldade kraftverk i Kina, Indien och Indonesien. Samtidigt stängs kärnkraftverk i Tyskland, Sverige och Belgien. Greta vill att Norge och Kanada ideoliskt ska rädda världen oberoende av klimatkrisen, genom att stoppa gas- och oljeexport till EU-länder och inte producera mer från sina fyndigheter.

Kina investerar också kraftigt i att bygga koleldade kraftverk utomlands. Titta på kartan i länken. Kinesiska banker har öronmärkt totalt 36 miljarder dollar för koleldade kraftverk med en kap
acitet på 102 GW i totalt 27 länder.
Kina var bland de främsta globala långivarna inom utgående investeringar i ren energi under 2017 och etablerade sig som världsledande när det gäller att driva en inhemsk avkarboniserings agenda.
Kina är fortfarande agnostisk med bränslekällor på internationella marknader och exporterar effektivt sin nu allt mer redundanta värmekraft kapacitet och expertis. En enhet för enhet-analys av alla globala kolanläggningar under utveckling, baserad på Global Coal Plant Tracker i juli 2018, visar kinesiska finanser som spelar en allt viktigare roll för att stödja och finansiera nya kolanläggningar på internationella marknader. Av de 399 gigawatt (GW) av kolanläggningar som för närvarande håller på att utvecklas utanför Kina har kinesiska finansinstitut och företag åtagit eller erbjudit finansiering för över en fjärdedel av dem (102 GW).
Denna finansiering kommer när finansinstitut runt om i världen flyttar bort från kol, inklusive Världsbanken, de flesta multilaterala utvecklingsbanker och exportkreditbyråer (ECA) i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) -länder.

Dessutom har många privata globala finansiella ledare sett termiska kol som en dålig investering med växande strandade tillgångsrisker (t.ex. Standard Chartered UK, Generali of Italy och Nippon Life of Japan, bland andra).
Den kinesiska regeringen har signalerat att den kommer att begränsa kolutvinningen, men har ännu inte formellt begränsat sina investeringar i kolanläggningar. Istället går Kina in och finanserar  kolanläggningar, eftersom andra banker aktivt begränsar sin finansiering av kolanläggningar.

Naturligtvis är det lätt för miljöaktivister och alla andra att kritisera Kinas enorma användning av koleldade anläggningar. Faktum är att världen inte närmar sig det "fossilfria samhället." Tvärtom, vi är lika beroende av fossil energi som för tjugo år sedan. Inom energipolitiken finns det ett stort avstånd mellan verklighet och ekonomi och det mesta av det vi hör och läser i media, är ideologi och inte industripolitik.
 
Ropen skalla vi ska rädda klimatet. Det enda vi kan vara säkra på är, att klimatet kommer att förändras. Det har det alltid gjort och kommer alltid, att göra det även i framtiden. Att nu CO2 fått skulden för nuvarande eventuella förändringar, beror på att man inte kan finna andra orsaker. Kanske beror det på, att man letat för lite samt på fel platser som lilla "solen." Om man nu mot förmodan skulle bevisa att man kan styra klimatet genom att styra CO2.
.
Men annars är grundfelet att CO2 blandas ihop med miljöförstöring. Miljön kan vi påverka på riktigt. Ta bort microplaster hormonstörande ämnen palmolja osv. För övrigt får vi hoppas på en lagom kall vinter, så att de som har klimatångest, får vila lite.


Den nya svenska sjukdomen - borttappade pass!

Frontex, EU:s gemensamma gränspolisorganisation, listar Sverige på andra plats över länder som har mest utbrett, så kallat passfusk. I en undersökning från försäkringsbolaget If: "Antalet svenska pass som anmäls försvunna ökar. Nästan var femte ung svensk (i åldersgruppen 18-34 år) och totalt var tionde svensk har någon gång blivit av med sitt pass.
2015 när den nya lagändringen trädde i kraft spärrades de gamla passen och svenska medborgare beviljas högst tre vanliga pass under en period om fem år.
Anders Ygeman som då var inrikesminister lovade att ändringarna skulle minska antalet borttappade pass. Ygeman är en sosse som lovar mer, än han kan hålla.
2015 tappades 63 644 pass.
2016 tappades 63 628 pass.
2017 tappades 62 773 pass.
Mellan 2009–2013 beviljades 6 300 personer fler än tre pass under en femårsperiod. Nio personer beviljades tio pass eller fler under perioden. En person beviljades 18 pass.
Polisens kampanj för att upplysa om, att passet är en värdehandling visade, att lagändringen var tandlös och sedan en meningslös kampanj, eftersom antalet tappade pass inte minskade. Den var lika verkningsfull som polisens vapenamnesti. "Informera"... och detta tror myndigheterna skall hjälpa? Det är inte småskolebarn man har att göra med som i bästa fall "gör som fröken säger åt dem!" Att tappa pass, en gång är ingen gång. Två gånger är en för mycket.
Att bevilja 3 pass under en 5 års period, är alldeles för mycket! Passet är en värdehandling som ska bevaras därefter. Det betyder att kriminella kan tillskansa sig 3 pass och sälja eller byta mot något attraktivt. De som upprepade gånger "tappa bort" passet bör inkallas till ett förhör. Det finns många slarvputtar, men mest i omlopp är väl ändå säljandet av attraktiva pass, för icke europeiska invandrare!

En polis föreslog för några år sedan att man i "nästa pass" skulle stämpla eller hålslå, "pass nr 2", osv. Detta för att passkontrollanten skulle få en hint om att detta kunde vara värt att titta extra på. De flesta pass försvinner på grund av att de säljes. För några år sen var ett svenskt pass värt 20 000-40 000 kr. Fem borttappade pass och du var 200 000 skattefria kronor rikare.

Sedan 2008 har över 500 000 pass tappats bort. Passen används för människohandel och smuggling av personer in i vårt land. Dessutom används de förlorade passen av kriminella som vill dölja sin rätta identitet. Enligt ett avslöjande av SVT kostar ett illegalt pass allt mellan 9000-30 000 skr. Sanningen är att många personer som invandrat till Sverige, inte är de personer som de uppgivit att de är. Trycket mot Sveriges gränser ända sedan 1980-talet har varit så starkt att våra myndigheter inte orkat med, att göra tillräckliga bakgrundskontroller för att styrka människors identitet. Det har gjort att flyktingsmugglare kunnat tjäna grova pengar när de hjälpt människor med ”försvunna” pass att ta sig in i landet.
 
Genom ett skickligt journalistiskt arbete har Expressen avslöjat hur Rashad Alasaad som är S-politiker i småländska Ljungby ägnat sig åt människosmuggling med falska pass. Taxan har varit 20.000 för ett barn och 30.000 för en vuxen. Någon idealitet har inte legat bakom, han har gjort det för pengarna, säger han själv.
 
När Foliehatten reser till USA så får han lämna fingeravtryck och geometriska ansiktsdata. Undrar om de inte även tar röstprov, eftersom man ofta tvingas till småprat eller svara på dumma frågor. Kan vara på tiden att några fingeravtryck och ansiktsgeometrin kollas digitalt även för de ”svenskar” som kommer hem. Detta bör även göras regelbundet på socialkontoren.
Sverige är ett av få länder i EU som inte utfärdar nationella id-kort, utan att vi använder pass eller körkort istället. Orsaken är att EU kräver att det i ID-kort skall uppges födelseland och det tycker vänstern, är rasistiskt.
Den nakna sanningen om borttappade pass, är att det saknas politisk vilja att lösa detta problem. Inom vänstern är allt som har med kontroll att göra, är ”nono!” Sossarna vill framförallt inte spela SD i händerna och själva framstå som invandrings/flykting kritiska. Det finns lösningar som skulle göra, att problemet med borttappade pass skulle försvinna över en natt!


fredag 27 december 2019

Den svenska vänstermodellen: Om för många misslyckas i kunskapsprov, så sänker vi kraven.

Ännu en gång larmar en medicinsk tidskrift, att 73% respektive 76% utomeuropeiska läkare och sjuksköterskor blir underkända på medicinska kunskapsproven och nu framförs röster att underlätta processen p.g.a. integrationspolitiska mål!
Dagens Medicin skriver rakt utKunskapsprovet är ett fiasko!”
”Teoretiskt och praktiskt kunskapsprov för medicinskt utbildade utanför EU, som infördes den 1 juli 2016, är ett fiasko. I augusti i år träffade vi Socialstyrelsens generaldirektör och behörighetsavdelningens chef. 13 konkreta förslag hade vi med oss för att förändra systemet. Till exempel att dela in läkarnas prov i ett antal delmoment där endast den eller de delar som man underkänts i måste skrivas om, att utöka antal provförsök från tre till fem och provtiden från en dag till två, att specialisternas kompetens bedöms bäst av handledande kollegor vid provtjänstgöring, att provspråket anpassas efter var den prövande befinner sig, det vill säga gymnasiesvenska, att ingen frågebank finns, vilken litteratur i koncentrat de ska läsa och så vidare. ”
Expressen:Slarva inte - läkare måste kunna tala svenska. Nu vill de underlätta processen, bland annat genom att utöka provtiden från en dag till två och tillåta fler provförsök. De kräver också att ”provspråket anpassas efter var den prövande befinner sig, det vill säga gymnasiesvenska”.  Ribban bör sänkas, alltså, eftersom ”fiaskot fäller integrationspolitikens mål om lika rättigheter och möjligheter.”
Sann socialism. Verkligheten stämmer inte överens med politiken, då är det verkligheten som har fel. Självklart ska proverna göras om, så att dom klarar det, allt annat vore ren och skär rasism.. skit i kvalitén på vården!

Det är inte så länge sedan som Annie Lööf i riksdagen i en debatt med Jimmie Åkesson tog upp att 80000 inom vården, läkare, sjuksköterskor och undersköterskor skulle ersättas och då framför allt med invandrare. För Annie måste det vara ”besk medicin” att svälja, att bara en fjärdedel klarar av proven.

Inte alls förvånande att Annie Lööf kör med denna jargong. Hon tar alla chanser att sjunga "invandrarnas kompetens!"  Annies påstående sätter tydligt fingret på hur debatten har varit de senaste åren och på hur hon och alla andra vänsterpolitiker underskattar vilka språkkunskaper som behövs för att kunna fungera på den svenska arbetsmarknaden. När man har hört politikerna prata om att de nyanlända ska kunna börja jobba direkt, när de kommer hit, undrar man vilken förankring i verkligheten dom har. Visst finns det tekniska och en del andra akademiska jobb som kan fungera för engelskspråkiga personer på arbetsplatser som kanske t.o.m. har engelska som arbetsspråk, men alla vanliga jobb och i synnerhet de inom service- och vården kräver naturligtvis goda svenskkunskaper. Vad är det annars för samhälle vi skapar? Att sänka språkkraven innebär en försämrad service och verkningsgrad. En utarmning av samhället.
Det är inget fel i provet i sig. Felet är att invandrare inte klarar av provet. Det beror på både dåliga kunskaper i svenska och medicin!

Vänsterns syn är att "alla ska med" så måste reglerna göras om, sänkta krav, så förbättras statistiken. Det är ren och skär rasism att exkludera utomeuropeiska invandrare från läkare- eller sjuksköterskeyrken, dessutom är det hög social status att ha ett läkaryrke i flera nya folkgrupper. Vanliga svenskar har inte rätt att hindra dem från att få hög social status, det är vi som ska ändra oss inte de nya. Mona Sahlin råkade försäga sig för många år sedan, krafter i partiet satte faktiskt dit henne, om än inte så hårt som Juholt.

Larmet som kom från Dagens medicin om det dåliga resultatet från kunskapsproven, kom inte som någon direkt överraskning! De som lever i verkligheten har varnat för detta hela tiden. Dessa så kallade läkare kan ha mutat till sig sina examina, vilket inte är ovanligt i MENA.
Foliehatten har hört talas om svenskar som tvingats lämna väldigt enkla jobb för de klarade inte allt runtomkring som att läsa och förstå instruktioner eller göra sitt tidkort i data. Varenda enkelt jobb idag är datorbaserat på nåt sätt och har metervis med instruktioner. Svenskan är heller inte ett enkelt språk, ytterst få som lärt svenska senare i livet kan prata och skriva ren svenska. Foliehatten är förvånad att så många som 25% ändå klarat testet.

Klimatskeptiker är ett hot mot demokratin enligt sossarna!

Är det inte märkligt att klimatalarmismen är så intimt förknippad med identitetsvänsterns politik. Är det därför de globala utsläppsrätterna och skatterna bara råkade dyka upp? Globalisterna behöver en gemensam global fiende som vänstern förr kunde skrämmas med som högerspöket och kapitalism. För vänstern är det viktigt att ta fokus från andra frågor och påtagliga vardagliga problem. Det är gammal vanlig vänsterpolitik, socialisterna har alltid försökt fängsla meningsmotståndare.

Intressant ändå, med människans fallenhet för domedagsprofetior. Tidigare så hotades det mest med helvetet, men nuförtiden är det klimatet. Verkar finnas ett behov av, att skrämma människor, men om man verkligen ska skrämmas, så borde det vara med verkliga problem som alla mikroplaster, kemikalier, avverkning av skogsområden osv. Här finns det inte så mycket skattepengar att hämta.

Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, har i ett uttalande sagt, att hela demokratin kan hänga på, att motverka så kallad klimatförnekelse. Matilda får läsa på vad demokrati är. Kopplingen diktatur och tomtar och troll är minst sagt vag.
Det är kanske vi undersåtar som istället får läsa på om Orwells nyspråk.
”Krig är fred.”
”Frihet är slaveri.”
”Okunnighet är styrka.”

Vem är då denna Matilda Ernkrans? Hon är ansvarig minister för den högre utbildningen och forskningen. När man synar hennes utbildning ser vi, inte ovanligt för en sosse, att hon är en politisk broiler utan examen från högskola, hon har aldrig forskat och det har varit en del kritik mot hennes mediokra utbildning och ointresse för forskning. Sossarnas förnekar sig aldrig, på regeringens hemsida ljuger man om Ernkrans kvalifikationer, hon har ingen examen från Örebro universitet.
Universitetsläraren: ”Orutinerad också i sakfrågorna. Det beklagliga med utnämningen är att Löfven ännu en gång väljer en, både vad gäller sakfrågorna och det regeringspolitiska hantverket, relativt orutinerad minister att ansvara för frågorna. Ernkrans har heller inte någon akademisk examen, däremot studier i statsvetenskap (40p), nationalekonomi (20p) och sociologi (40p) vid Örebro universitet.

Med tanke på att Matilda Ernkrans inte har någon som helst utbildning i naturvetenskapliga ämnen, får man betrakta hennes uttalande som västerpolitiskt svammel och varför ska vi lyssna på henne. Det är i allra högsta grad oroande, när man ser denna inkompetens hos våra ministrar. Isabella Lövin är rena rama skräckkabinettet och vår nya utrikesminister gav prov på grav okunskap om Vitryssland. Faran är, när man har sådana stolpskott till ministrar, att diverse olika charlataner och självutnämnda experter får inflytande och när det gäller klimatområdet. Om det bland dem kommer några som innebär inskränkningar i demokratin och kanske också repressiva åtgärder mot klimatdissidenter kan man aldrig veta, men risken finns naturligtvis.
Man undrar hur lång erfarenhet Matilda Ernkrans har inom klimatforskningen? En av världens främsta klimatexperter som anses ha ca 60-års erfarenhet av klimatforskning, anser att klimatalarmismen är överdriven.

För att FN skulle överleva som organisation, var man tvungen att hitta på något som engagerade politiker. FN bildade IPCC 1988. Man hade bl.a. sneglat på Al Gore och hans kampanj om klimatet. Trots uppenbara falsarier från FN;s klimatpanel så rullar projektet vidare, efter mindre redaktionella korrigeringar, där man bland annat tonat ner "global uppvärmning" till förmån för det mera svepande "klimatförändringar." Den för djur och växter livgivande gasen CO2 som finns i små mängder i atmosfären har man däremot inte släppt, den är ett svepskälet för en mängd nya skatter som införts i dom s.k."demokratiska länderna."

Klimatskeptiker är människor som inte blivit indoktrinerade. FN har skrikit om total kollaps sedan slutet av 80-talet, om inte folket låter sig förslavas. Koldioxid gör inte ett dugg åt den globala temperaturen. De som påstår sig vara vetenskapliga och stödjare av meningslösa skatter, är oftast personer utan utbildning i ämnet som inte ens studerat saken närmare, än kanske läst FN:s klimatrapport, som är ren propaganda. Den största propagandakanalen är SVT, tät följd av MSM. Ett starkt kännetecken, är att man aldrig låter någon med avvikande synpunkt komma till tals! Greta hyllas unisont och det säger allt!

Trots allt kan man spåra en viss logik i ministerns uttalande "klimatförnekelse" hotar de nya skattebaser som uppfunnits, ungefär som "svarta pengar" hotar den parnass intressen som lever av höga skatteuttag på produktion, arbete, och på människors strävan efter rimliga livsvillkor. Höga skatter och en politisk elit som lever på arbetsfria inkomster frikopplad från vanliga människors vardag är väl om något ett signum för "demokratiska länder" som Sverige. Den fria åsikten och få verka för den, borde vara demokrati.

Men även DDR var en demokrati enligt regimen och folkets åsikt, var ett hot mot demokratin. Men för att säkerställa att folket inte hade en annan åsikt privat fick man ha STASI att lyssna på pöbeln.
Foliehatten tycker han känner igen tongångarna från sossarna som stämmer bra överens med de i DDR!

Kan ge mig tusan på att samma person som säger att miljö-åsikten är ett hot mot demokratin öppnar munlädret i ett annat sammanhang och säger.. "det är viktigt att lära sig av historien"
När klimat-dårar av allsköns härlighet försöker överträffa varandra i dårskap för 15 minuters "fame" i media för att synas eller höras, kommer ingen förändring att ske.

Sverige kommer inte att själva ta några beslut gällande tankebrott. Foliehatten undrar verkligen om EU vågar att klubba igenom lagar som ger polis och militär mer befogenheter, när det gäller att hämta in "farliga personer?" Säkerhetstjänsterna kommer att vara de som gör bedömningen om en person kan klassas som "farlig" i det här avseendet. Samtliga män som är höger om mitten politiskt och samtliga konspirationsteoretiker som anses ha fel värdegrund om klimatet eller helt enkelt motarbetar "folkbildningen" kommer att åka in. Antagligen kommer man behöva styra upp "läger" där man kan omskola de som gör avbön och även husera de som står på sig.

Undrar när artikeln i Aftonbladet som handlar om dom första "klimatförnekarna" som "hoppat av" kommer? Undrar även när avhoppade klimatförnekare börjar turnera i skolorna
tillsammans med Greta. Motsträviga elever kanske får stanna kvar i skolan och skriva 100 gånger på tavlan " jag skall aldrig mer klimatförneka." Skamvrån och struten på huvudet där det står ”klimatförnekare”, kanske också tas till heders.

Ni som är klimatalarmister kan börja med att förklara varför ni har rätt! Glöm inte att Al Goore spådde att världen skulle gå under för 6 år sedan. MP:s meteorolog Pär Holmberg spår att Vasaloppet nästa år, skulle bli ett grönt spår!