onsdag 31 augusti 2016

Skattebedrägerier i världsklass eller gäller ett ingånget avtal?


EU har fällt Apple för mångåriga skattebedrägerier. Företaget ska betala rekordböter motsvarande 123 miljarder kronor + ränta. EU-kommissionen slår fast att Apples skatteavtal med Irland är olagligt.

EU hävdar att det handlar om avancerad skatteplanering där man utnyttjar svagheter i olika länders skatteregler och via bland annat brevlådeföretag minimerar sin skatt.
Apple
har bara betalat 1,5 % skatt på sina vinster utomlands, medan bolagsskatten i USA är 35 % . I Sverige har vi en bolagsskatt på 22,3%.

Enligt EU har Apple av Irland erhållit felaktiga skattelättnader under tio års tid som strider mot EU:s rätt om stöd från stater till enskilda företag.
Det slår EU-kommissionen fast i ett beslut som offentliggjordes
den 30 augusti.

Totalt rör det sig om upp till 13 miljarder euro, motsvarande
ca 123 miljarder kronor, som Apple sluppit betala på grund av avtalet.
Enligt EU-kommissionen betalade Apple en procent skatt på sina vinster i Europa 2003, en skatt som sedan minskades suc
cessivt till 0,005 procent 2014. Normalt är bolagsskatten 12,5 procent i Irland.
För att sätta summan i perspektiv redovisade Apple en nettovinst omkring 450 miljarder kronor 2015. Kvartalsrapporterna i år har visat lägre vinst än förra året men företaget har också nästan 2 biljoner - 2 000 miljarder kronor i sin kassa.

Apple har utnyttjat ett undantag som ska ha införts redan 1991, då Apple var ett företag som inte alls hade den position det har i dag.
Hela upplägget går ut på att Apple har två bolag på Irland, varav det ena tar emot den stora majoriteten av intäkter på all försäljning som Apple gör utanför USA.

De irländska bolagen skickar i sin tur vinsten vidare till något som kallas för ett huvudkontor, som EU-kommissionen anser egentligen inte existerar.
Huvudkontoret har inga anställda, ingen verksamhet förutom några styrelsemöten och är dessutom inte registrerat i något land. Därför betalar det heller ingen skatt.
EU hävdar att det ger Apple oskäliga fördelar som inte är tillgängliga för andra företag. Det i sin tur snedvrider konkurrensen.

Irlands finansminister  Mchael Noonansäger i ett uttalande att han kommer be om regeringens tillåtelse att överklaga. Även Apple har för avsikt att överklaga.

Apple:
"EU-kommissionen har dragit igång ett försök att skriva om Apples historia i EU, ignorera Irlands skattelagar och samtidigt riva upp det internationella skattesystemet. Kommissionens fall handlar inte om hur mycket Apple betalar i skatt, utan om vilken regering som tar in pengarna. Det kommer att få en djupgående och skadlig inverkan på investeringar och jobbskapande i EU".

Skall mycket intressant att följa denna ärende/drama. Här finns flera intressanta aspekter.
Irländarna skall överklaga enligt deras finansminister. På vilka grunder kommer Irland att överklaga EU:s beslut?
Vilka konsekvenser kan det bli, om Irland hävdar att deras skattelagstiftning gäller och inte EU:s?

Apple överklagan är lättare att förstå. De kommer att hävda att de har betalt skatt enligt det avtal de har med Irland.

tisdag 30 augusti 2016

Magdalena Andersson talar med kluven tunga om Sveriges goda finanser!

”Svensk ekonomi går starkt” säger Magdalena! Tyvärr är det inte hela sanningen!

Klart att socialdemokraterna vill vissa musklerna och vissa att deras politik äntligen får genomslag i ekonomin.
När man lånar till kalaset och budgeterade utgifter minskar, innebär detta inte sparade pengar som ger reformutrymme.

Skrytet i morgonsoffan:
Vi växer på bred front, vi ser att hushållens konsumtion ökar, vi ser att investeringarna ökar, inte minst är byggtakten väldigt hög för nya bostäder, och den offentliga konsumtionen växer. Vi har mycket starkare tillväxt än i både Tyskland och Storbritannien, eller i något annat nordiskt land”.
Sanningen är att Sverige går med underskott och lånar över 20 miljarder i månaden, för att finansiera en totalt misslyckad politik!100 miljarder i besparingar på migrationen
Nu kommer vi till det verkligt intressanta. Magdalena talar om 100 miljarder i beräknade minskade kostnader för migration. Frågan är vad blir kostnaden?.I Migrationsverkets senaste prognos från Juli 2016 talade MV om kostnader på 205 miljarder 2016-2020. I april 2016 trodde man på 226 miljarder och i januari 2016 på 320 miljarder, för samma tidsperiod.Undrar från vilket gissning Magdalena utgår från?
Det är väl knappast från
juli prognosen på 205 miljarder, för i så fall blir kostnaden 105 miljarder för fem år.
Troligen är det så att Magdalena utgår från den galna gissningen från i januari på 320 miljarder och då blir kostnaden ca 205 miljarder i enlighet med Migrationsverkets prognos från juli.

Magdalena försöker lägga dimridåer och visst låter det fint med 100 miljarder i besparingar på migrationen. Detta ligger helt rätt i tiden när alla politiker plötsligt blivit rasister.…

Häpnads veckande uttalande av Magdalena:
De som kom i höstas är ju en liten kostnadspuckel, men eftersom regeringen har lagt om politiken har kostnaderna i jämförelse med i våras minskat med 100 miljarder. Men det ska tilläggas att det inte var ekonomiska orsaker som gjorde att vi la om politiken, utan det var rent praktiskt väldigt svårt att skaffa tak över huvudet för så många människor”.
 


BNP per capita står still
Sverige har i dagsläget en högre tillväxt än andra länder – i år växer bruttonationalprodukten=BNP med 3,5 procent.

Vi har passerat höjdpunkten på högkonjunkturen och takten håller på att mattas av. Tillväxten blir dessutom inte lika imponerande när man samtidigt tar i beaktande att folkmängden ökar och vi blir fler som ska dela på kakan.

Tyvärr överdriver Regeringen när de säger att utrymmet i år för reformer i budgetförhandlingarna är 25 miljarder kronor.
Sanningen är att 10 miljarder redan är intecknade om extrastöd till kommunerna för det höga asylmottagandet.
Nästa år beräknas utrymmet till 30 miljarder kronor. Men eftersom Sverige går back de närmaste åren består reformutrymmet av lånade pengar.

Ett mer korrekt sätt att mäta det verkliga välstånd är i BNP per capita.
När BNP per capita växer kan man satsa på offentlig välfärd utan att medborgarna upplever någon försämring.
Om BNP per capita står still måste man låna pengar för att göra satsningar . Magdalena låtsas inte om det och hon håller tyst om att BNP per capita, det senaste decenniet knappt utvecklats. All tillväxt äts upp av att befolkningen blir större.


Borg och Reinfeldt låtsades aldrig om att BNP hade bromsat in under deras ”glansdagar. De ”vägrade” tala om BNP per capita som i princip var stillastående under hela deras regeringstid.
När BNP per capita uteblir växer också samhällsproblemen – eller utmaningar, som de kallas när det saknas lösningar, Den har vuxit med stormsteg.


Problemen som nu skall belasta kommuner och landsting

Integrationen kommer att bli den stora utmaningen. SKL har i en prognos skrivit att kostnaderna i kommunerna väntas öka med nio procent redan i år.
Anledningen är att det krävs dyra tillfälliga lösningar för att ta hand om nyanlända.
Kommunerna har inget val eftersom lagstiftaren kräver detta av dem.  Regeringen har bestämt detta på helt på egen hand, utan att bry sig om vad kommuner och landsting tycker.

Nu när situationen är ohållbar, då upphäver regeringen det kommunala självstyret som vi haft sedan länge och vältrar helt sonika över problemet på kommunerna. De får en uppgift att lösa som deras organisation inte på något vis är avsedd för.
Givetvis kommer kommunerna att bli tvungna att ta till desperata metoder.

Det är ungefär som en familj, där pappan går och köper en strutsfarm. När han sedan inte klarar att sköta den, så bestämmer han bara, att det är barnens uppgift att ta hand om eländet.
Att skaffa fram bostäder till de nyanlända kommer att ställa grupp mot grupp.


SKL skriver också i sin rapport att det kommer att krävas skattehöjningar på 45 miljarder för att klara kommunerna och landstingens åtaganden.
I skrivande stund meddelar regeringen precis, att de senarelägger sänkningen av kostnaden för ensam kommande barn med ett halvår till 20170701.

Pensionen för invandrare
Att pensionen kommer bli ett problem låtsas regeringen inte om. Pensionssystemen kommer att påverkas för migranterna. De kommer att få en kortare tid i arbetet och ett lägre eget pensionskapital.
Fakta idag är att efter femton är är endast trettio procent av de nyanlända i helårssysselsättning. För de övriga väntar med stor sannolikhet en ålderdom med garantipension och låg egen konsumtion. En garantipension som skall finansieras med statliga medel eller är det tänkt att de skall få vara med att dela på kakan från pensionsfonderna? En fråga med mycket ”dynamit” i!

Arbetslösheten
Arbetsförmedlingen
redovisar siffror som visar att 42 procent av de inskrivna är utrikes födda. Hälften av dessa har bara gått i grundskola.
Enligt SKL tror de inte att det kommer bli möjligt, att ge ens alla unga vuxna en motsvarande gymnasieutbildning, eftersom det saknas tusentals lärare i landet.

Vi ser nu resultatet av detta misslyckande. Det kommer att bli ett permanent utanförskap och en segregation som biter sig fast.
I slutändan betyder det att det blir högre kostnader för kommunerna och ökade sociala spänningar.
Inte att förglömma att polisen idag inte har resurser eller förmåga att hantera situationen. Vad händer om eller när det blir värre?

Politikerna står som handfallna inför dagens scenario. De hade inte i sin vildaste fantasi räknat med detta.
V
i kan nu se fram emot, att under de kommande åren, med fler verkningslösa integrationssatsningar, fler seminarier och fler halleluja tillställningar.
Vi kan också se fram emot
fler subventionerade anställningsformer, som givetvis kommer få bort invandrare från arbetslöshetsstatistiken, men som fortfarande inte betyder att människor blir självförsörjande.


Politikerna är som enarmade banditer – polletten har inte trillar ner, förrän nu, utan vinst! De skulle för länge sedan infört stopp, att dra i bandit armen, men förmodligen är det redan för sent.

måndag 29 augusti 2016

Polisen en organisation i total upplösning!

Att polisen har problem kan alla vara överens om!
Varför har det blivit så? Är det alla omorganisationer? Är det kompetensen? Är de stressade och hinner med sitt arbete? Har brottsligheten ökat?

Problemet är att landets invånarantal ökat drastiskt men staten har i sin vishet inte sett sig nödgad att utöka samhällets basfunktioner i takt med befolkningsökningen.

Polisen är den yttersta spetsen i statsapparaten och får ta vid där det samhälleliga misslyckandet börjar och slutar.

Granska valfri stats/
landstings/kommunalgren och du kommer finna samma problematik. Skolan, vården, socialtjänsten alla grenar är dimensionerade och bemannade efter det som hittills varit den normala befolkningsökningen och problematiken.
Som lök på laxen verkar det ju också som att staten/
landsting/kommun helst inte vill att någon skall arbeta där, då de betalar urusla löner.

Alla känner till vad det beror på, men så längre det finns folk med makt som blundar för verkligheten, så kommer det som sagt bara bli värre.


Centralisering
Bland byråkrater finns det en befängd uppfattning om att centralisering är ett sätt att spara byråkrater. Genom att bygga på pyramiden med ännu en våning kan tre gamla byråkrater där nere ersättas av en nytillsatt där uppe. I själva verket får man bara ytterligare en på köpet samtidigt som man ökat avståndet till det arbetsgolv där nere, där allt polisarbete med nödvändighet måste utföras.

En fungerande polisorganisation har ett naturligt platt utseende. Den tål nästan ingen överbyggnad alls utan att det går ut över effektiviteten och att det är på det viset följer naturligt av hur riktigt polisarbete ser ut.


Problemet som inte högsta polisledningen vill fatta?
Det fattar alla, utom de politiker och höga polischefer som leder Sveriges polisorganisation, hur det kunnat bli på det här viset.
Centralisering
en har inneburit en ytterligare byråkratisering. Centraliseringen har inneburit att all arbetslust, kreativitet och personliga initiativ har blåst bort.

Den som drabbas hårdast av den här utvecklingen är den lokala polisverksamheten. De som drabbats är de polisfria nittio procenten av Sveriges yta där majoriteten av landets invånare bo
r.

Ett annat stort problem är att all rekrytering till poliskåren görs enligt mallen att alla måste vara ordningspoliser först. Den polis som gör grovjobbet med traditionellt polisarbete hamnar då lägst i organisationen. Och då ligger det i sakens natur att den enskilde polisen försöker att komma vidare så fort som möjligt.

I januari 2015 började 257 nya elever på polisskolan som kan ta in 300, ca 4500 sökande var inte kapabla att börja.

Under 2017 ska det anställas 800 nya poliser samtidigt som hundratals slutar. Ska det bli balans bör nog alla 4500 sökande tas in. Ett Elit-lag, ett B-lag och ett C-lag, de kan ju få olika uppdrag.

För att få in fler sökanden har regeringen sänkt intagningskraven istället för att  ta itu med problem. Det största problemet är Dan Eliasson som med all tydlighet bevisat, att man inte är lämplig att leda Sveriges poliser. Har man rätt färg på partiboken kan man vara hur misslyckad som helst. Hans framfart i både
FK och Migrationsverket avskräcker men det tycker tydligen inte Morgan Johansson.

Sveriges största utryckningsenhet i uppror mot Dan Eliasson
I ett brev som undertecknats av 180 utryckningspoliser från Norrmalmspolisen som skickats till rikspolischefen Dan Eliasson protesterar de mot arbetsförhållandena för poliser i yttre tjänst. De är så dåliga att de nått ”all time low”!
”Personalen hinner inte äta, hinner ibland inte gå på toaletten. Det blir ofta övertid och detta gör att man inte kan planera sin tid utanför jobbet.”

Omorganisationen är problemet
På senare tid har polismyndigheten gått igenom en mycket stor omorganisation där alla de olika polismyndigheterna blev en enda, nationell myndighet. Missnöjet bland poliser har grott en tid, men nu, beskriver man i brevet till rikspolischefen, har det kokat över.
De protesterande poliserna beskriver ett stort missnöje med lönerna och man misstänker en strategisk lönedumpning. "Vilken polis vill ni ha när ni ringer 112?
Vad är den polisen värd?"' sammanfattar man i brevet.
I ett svar till poliserna skriver rikspolischef Dan Eliasson att han delar deras syn på den ökade arbetsbelastningen, bristen på poliser i yttre tjänst, och att detta är en av anledningarna till omorganisationen.

Står polisen inför en kollaps?
Många poliser anser att polisorganisationen står inför en kollaps. Det är inte så, att de inte har några poliser överhuvudtaget, men de har ändå passerat gränsen nu. Poliser kommer att sjukskriva sig, säga upp sig och be om inre tjänst om det fortsätter så här. Man måste börja fundera och spinna på en ny fördelning för snart har de inga poliser kvar.
De tvingas prioritera brottsfall och i och med detta sänka ambitionsnivån. Dessutom har de haft ovanligt många grova våldsbrott under sommaren.
Anonym polis:
"Det har varit en besvärlig sommar för oss där resursbristen är väldigt påtaglig. Det kommer förhoppningsvis bli bättre långsiktigt men problemet är att det tar för lång tid, vi kan inte bara vänta i tre år på att nya poliser blir färdigutbildade, vi kommer behöva hjälp innan dess".

Saxat från polisliv
Ja det är illa här i Dalarna, 29 juni 2016

Jag är polis, jag jobbar i en radiobil med att främst svara på larm från allmänheten. Jag är inte gammal, varken i levnadsår eller tjänsteår. Jag är nu helt slut, uppgiven och ledsen.
Det du som läser det här måste förstå är att samhället idag är annorlunda, mörkt. Lyckligtvis slipper du se det, det smyger sig på ibland men drar sig tillbaka lika fort. Vi poliser jobbar i mörkret varje dag, varje timma och varje sekund. Vi hämtar förruttnade lik, vi medlar i familjekonflikter där någon oftast blivit slagen bortom igenkänning, vi kör psykiskt sjuka till behandlingshem och sjukhus. Sen mitt i allt detta jobbar vi med rån, misshandel på stan, narkotika, döda katter och trafikolyckor. Vi ska sammanfattningsvis kunna mycket och för detta får jag runt 25 000 kr i månaden. Då har jag jobbat under alla dygnets timmar och storhelger.
Inte bra betalt helt enkelt, men det är inte det värsta. För visste du detta om Dalarnas polisverksamhet;

Ibland finns det inte en polisbil i Falun eller Borlänge.
Under nätter finns ingen polis i hela Ludvika.
På sommaren finns 4 polisbilar totalt i Dalarna.
Det jobbar 2 poliser på ungdomsavdelningen i Falun, lika många på Borlänges avdelning.
Den polisbil som är i norra Dalarna ansvarar för ett område som sträcker sig från Vansbro/Malung/Orsa/Idre/Rättvik.
Känns det tryggt?
Det vill Lars Lindahl att du ska tycka som du kunde läsa om i DT här om dagen.

Vi poliser vill ha lön för mödan. Vi håller på att ta slut, till antalet men också fysiskt och psykiskt. Lönen kan locka personer att faktiskt stanna kvar i yrket. Det behöver satsas på oss, ge oss bra bilar som inte går sönder, ge oss uniformskläder (idag får vi låna av varandra) och ställ krav på de ansvariga för polisen. Som medborgare ska du inte acceptera att det inte finns mer än 1 polisbil i en region med mer än 100 000 invånare. Det är ytterst din säkerhet det handlar om, men också våran. Om vi som poliser behöver hjälp finns det ingen att ropa på, det är för långt till närmaste kollega.

Jag är uppgiven och besviken. Jag är rädd, rädd våra chefer i slutändan har sparat så mycket att jag mister livet i tjänsten. Sjukt nog är jag rädd för att säga vad jag tycker och känner, med
delar friheten till trotts har poliser som talat ut i Dalarna blivit uppsökta av chefer och utfrysta. Det om något säger nog om polisen i Dalarna.

En högre lön är ju givet om man ska lyckas hålla kvar folk i det yrket, de kan ju tjäna lika mycket - egentligen mer - som maskinoperatörer inom industrin.. samma arbetstider, i princip noll ansvar och man kan lämna sin arbetsplats för att göra toabesök, ta kaffe en kortare period.. eller vad man nu vill utan att något egentligen blir lidande.
Rent deprimerande att läsa. Den svenska poliskåren hade mått bra av ett rejält uppror och att pajasen Eliasson avgår.


Kravlista
Intagningskraven måste bli högre.
Tror att poliser måste vara av 'något särskilt material'.. hög moral, principfasthet, disciplin och lite rough around the edges, så att säga.
Polisen får ju inte tystas ner eller manipuleras till att säga osanning, eller utelämna sanning inför allmänheten
som tyvärr sker dagligen eftersom det inte är PK-korrekt!

Tror
polisen far illa av att så fundamentalt olika saker som ställs mot varandra:
Moral, plikt - gentemot allmänheten - och god vilja - kontra - lögner, avsaknad av moralen samt att behöva hålla tillbaka den goda viljan, att faktiskt förmedla information som kan leda till, att somliga brott faktiskt blir lösta dels med hjälp av allmänheten.

Lön
Att Sverige inte har råd att betala vettiga löner till polisen beror på att poliser rent statusmässigt ligger på ungefär samma nivå som sjuksköterskor och lärare och liknande yrken.
Problemet är att det inte finns pengar i systemet att höja lönerna för alla dessa yrken.
Ansvaret ligger helt och hållet hos staten som borde skjuta till pengar så att vi får en fungerande skola, vård, socialtjänst mm.
Detta är en mycket ”het” potatis!

Polis som inte fungerar
Jag jag kan berätta om 2 fall där polisen inte fungerar:
Hyresskojaren i Malmö. Inside info!
Han hann lura över tjugo personer om uthyrning av en lägenhet på Köpenhamnsvägen i Malmö. Redan efter det sjunde kontraktet gick 2 personer och anmälde denna person. Personen ifråga var känd. Vid anmälan framkom det att denna person har ett brottsregister, långt som en roman.
Ingenting hände förrän det blev för många anmälningar. Hade polisen tagit den första anmälan på allvar hade många personer inte blivit lurade på pengar.

Fall två
Officepaket inhandlades via Tradera för 800:- Efter en månad slutade det fungera.
Microsoft kontaktades och de kunde meddela att programnyckeln var ett påseende program för test. Det hade delats ut i Kroatien. Skojarna hade sålt över 900 program enligt Microsoft.
De ville att en polisanmälan skulle göras. Det fanns namn, bankkontonr mm som styrkte polisanmälan. Trots att skojarna plockat in över 700.000 avskrev polisen ärendet.
Microsoft ”suckade” vid beskedet.

Funderingar
Sedan kan man fundera på polisens organisation. Jag tror det var ett misstag att förstatliga polisen på 60-talet. Det borde finnas kommunala ordningspoliser.
Då kan väljarna ställa sina lokala makthavare till svars om de tycker det råder brist på poliser. Då får man också chansen att rent konkret ställa poliser mot fler förskolelärare, fritidsgårdar, multiarenor, skateboardbana, utomhusbad, häftiga lekplatser och allt vad nu kommuninvånare brukar vilja ha.

Då får man välja vad man tycker är viktigast, i stället för som idag när staten, som är mer anonym, står för lag och ordning till 100 %.
Eftersom det idag bara finns en polismyndighet så är vi också mer sårbara för organisatoriska haverier. Det finns liksom ingen backup om den enda polismyndigheten slutar fungera. Självklart skall det utöver de kommunala poliserna också finnas en statspolis som t.ex. utreder lite mer komplicerade ärenden.
Kanske skulle exempelvis trafikpolisen också ligga i en egen myndighet.
Det blir lite som USA, som har en uppsjö av olika "law enforcement agencies".
Visst finns det problem med avseende på exempelvis samordning mellan olika myndigheter, men jag tror fördelarna överväger.
Det blir liksom mycket tydligare vilken myndighet som fal
lerat om det är något som inte fungerar. Då kan man vidta lämpliga åtgärder. Idag är det en myndighet som har ansvar för allt och därmed också inget på något vis..

En sak är i alla fall säker, något måste göras, och det inom närmaste året.
Annars har vi ingen polis kvar.

söndag 28 augusti 2016

Skillnaden mellan en europé och muslim.


Den danske psykologen Nicolai Sennels arbetade i många år med kriminella
muslimska ungdomar. Det gav honom djupa insikter i hur muslimsk mentalitet skiljer sig från den västerländska
som han publicerade. Här finns mer om Sennels och här.

Bokmässan klarade inte av att ge utrymme för alla åsikter, men det gör
Foliehatteniteckomatorp!

Sennels intervju är kontroversiell . Alla får själva bilda sig en uppfattning om 
innehållet i intervjun.
Att religionen är viktig och styr handlandet fram
går med all tydlighet i intervjun.
Den stora anledningen till att detta publiceras, är Sennels erfarenheter från det verkliga livet och att 2008 röstade fångarna på Sønderbro fram institutionen som det bästa fängelset i Danmark. Chefen för socialtjänsten i Köpenhamns kommun slog fast att detta berodde på Nicolai Sennels arbete (Amagerbladet, 3 november 2008)!


"1) Vilka är skillnaderna mellan den muslimska och västerländska människan?
Nicolai:
När jag arbetade med muslimska ungdomar hittade jag fyra viktiga psykologiska skillnader. Att förstå dessa skillnader gör oss kunskaper att förstå de psykologiska aspekterna av integrationsproblem som väst upplever när det gäller muslimska invandrare.

Den första skillnaden avser ilska.
Västerländska kulturer ser vrede som en svaghet, och uttryck av ilska är ett sätt att förlora social status.
I den muslimska kulturen, där "makt är rätt",
ses ilska som en styrka. Vissa muslimska samhällen har även "dagar av ilska", där de försöker övertyga andra genom att skrika, skjuta i luften och hoppa upp och ner.
Medan vi västerlänningar ser sådant beteende som psykiatriska,
medan muslimska kulturer definierar vår brist på aggressivitet som svaghet, som kan - och bör utnyttjas.
För att undvika sådana inbjudningar till exploatering, bör vi tala sanning, ställa krav, vara konsekvent.
Den andra skillnaden gäller ära och självförtroende.
I den västerländska kulturen är det ett tecken på ära och självförtroende, om vi har möjlighet att hantera kritik, antingen med en axelryckning (om vi inte håller) eller med  "Jag tror att du är rätt - tack för att hjälpa mig att förbättra".
I muslimska kulturen, är det heder att försvara sig mot kritik med aggression och uppvisa mod och riskera fysisk konfrontation - oavsett om kritiken är sann eller inte. Islam kan inte försvara islam, bara genom attack. Detta är anledningen till att vi mycket sällan hör muslimer försvara sin religion genom logik eller anledning, men nästan alltid med hot och våld.
Det spelar ingen roll vem som har rätt, det spelar roll vem som är starkast. Ur traditionella muslimska kulturen, är den västerländska begreppet heder ohederliga.
Det gör att vi är patetiskt rädda, och för en religion som i grunden är imperialistisk
och aggressiv, är det en inbjudan att attackera.


Den tredje skillnaden gäller självansvar,.
Här är den psykologiska termen "locus of control" viktig att förstå. Västerländska kulturen lutar mot en inre locus of control, vilket innebär att vi tror att våra liv i huvudsak styrs av inre faktorer, såsom våra egna val, vår egen uppfattning och vårt sätt att hantera våra känslor.
Det är därför vi har otaliga terapeuter, tränare etc., och otaliga böcker och tidskrifter, som alla syftar till, att hjälpa oss att bli bättre på att hjälpa oss.
Muslimsk kultur och särskilt Islam som starkt präglas av yttre locus of control. Allt händer "Inshallah"; nästan varje aspekt av livet styrs av islamisk lag, den brutala sharia som stjäl så många mänskliga rättigheter från de människor som lever i det; manliga myndigheter - fäder, storebröder, farbröder, imamer, etc. - gör reglerna och har en enorm makt över särskilt kvinnorna.

Det finns mycket litet utrymme för personliga val och friheter, och detta skapar naturligtvis en känsla av yttre locus of control: Ditt liv är skapad av yttre faktorer, och friheten att utforska och utbilda inre locus of control är mycket begränsad. 
Detta är också anledningen till den världsberömda, och - från ett västerländskt perspektiv - pinsamma och barnsliga offermentalitet, som kännetecknar många muslimska samhällen och invandrare. När denna offermentalitet möter vår västerländska medkänsla och frågor som "vad skulle du vilja göra", är integration dömt att misslyckas.
Först nu har västerländska myndigheter börjar lära sig, att vi måste uppfylla muslimska invandrares krav och konsekvenser - "du måste göra detta och det och det är konsekvenserna om du inte gör det."
Folk med yttre locus of control har oftast mycket liten kontroll och behöver tydlig kommunikation, en tydligt ramverk och tydliga konsekvenser, om de bryter mot reglerna. Men även om vi börjar inse detta nu, kan det vara för sent, att stoppa den misslyckade integrationen av miljontals människor från denna mycket annorlunda kultur, från att förstöra våra samhällen.
Den fjärde skillnaden gäller tolerans och öppenhet.
I väst,
anses "tolerans och öppenhet" vara en de facto definition av en god människa. För hundra år sedan gick "bra personer" till kyrkan varje söndag, medan de idag står med Refugees Welcome tecken på tågstationer.

I Islam
är en god människa, någon som strikt håller sig till sharia, som är mycket intolerant och stängd - även våldsam - mot utomstående. Man behöver inte vara en raketforskare för att förutsäga hur mötet mellan sådana olika kulturer kommer att utvecklas: Som en kulturell osmos, den "öppna" kulturen kommer att förbrukas av den intoleranta kulturen: Det kulturella utbytet kommer att vara en enkelriktad gata .

Detta är vad som äter upp våra länder i form av islamiska parallella samhällen som utvecklas till små Gaza Strips med extrem tät befolkning; radikala islam går viral; fattigdom, låg utbildningsnivå och beroendet av ekonomiskt stöd utifrån; och en fientlig och våldsamma attityd mot sina icke-muslimska omgivning: En ständig källa till aggression som behöver ständig inneslutning för att inte spilla över och in i sitt sammanhang.
2) Vilka egenskaper har arabisk kultur, uttryckt i kommunikation med västvärlden?

Nicolai: arabisk kultur eller muslimska kulturen utbyte med västvärldens kännetecknas av i huvudsak av att västvärlden försöker  - eller ibland till och med skörd
a och utnyttja det genom ställföreträdande krig - muslimsk aggression.
Det finns mycket lite kommunikation baserad på de två parterna är så olika. Istället
använder västvärlden eftergifter, diplomati, muta eller bomber i ett försök att tämja den konstanta flödet av våld och aggressiv imperialism.
Från den islamiska sidan, de
har instinktivt upptäckt våra svagheter som nämns ovan, och de är övertygade om att i kraft av sin gud och genom tålamod och hot, kommer de att fortsätta och avsluta det arbete som deras profet började en och en halv millennium sedan och som redan har tömt det mesta av Mellanöstern, Nordafrika och stora delar av Asien från icke-muslimer.
3) Hur kan en muslimsk förändring och bygga en annan personlighet som integrerar i västvärlden?
Tja, eftersom detta skulle innebära att de skulle vara tvungna att anta en lång rad mänskliga rättigheter
som demokrati, yttrandefrihet, sexualitet, religion, etc., att sharia straffar med döden, det skulle i första hand baseras på säkerhet för de önskar att ändra. Vi kan börja med att undergräva källorna till sharia, imamer och moskéer.

4) Om de är så olika, vad de söker i västvärlden?
Nicolai: Säkerhet, frihet, pengar och materiella ting, att förena sig med sina familjer, och sprida sharia. Tyvärr, i genomsnitt, ger
de väldigt lite tillbaka till de länder de kommer till och ofta är deras frihetsbegrepp inte kompatibel med mänskliga rättigheter och demokrati.
Naturligtvis finns det också många muslimer som verkligen
vill integrera och anamma våra värderingar och rättigheter, men alltför ofta stoppas de av sina islamiska omgivningar eller sin egen brist på motivation eller kompetens.
5) Den som inte integrerar - vad händer med honom? När han förvandlas till en brottsling och när han kör ett normalt liv?

Nicolai: Att integrera behöver
du tre saker. Du måste vilja det, du måste vara tillåtet enligt era muslimska kollegor och familjer, och du måste kunna. Alltför få muslimska invandrare, flyktingar och deras ättlingar klarar alla tre.
På grund av deras intoleranta kultur, många har väldigt lite eller ingen känsla av engagemang och tacksamhet gentemot icke-islamisk kultur och samhällen. Och om våra västerländska välfärdssamhällen ger dem mat, pengar och bostäder - även om de inte integrerar en tum - varför skulle de integreras? Och om vi låter radikala imamer och moskéer sprida
s, hur kan vi förvänta oss, att alla försök på integration i våra västliga värderingar kommer att stödjas, av det muslimska samfundet?
Och om vi inte diskriminerar
olika grupper av invandrare, kommer det att sluta med att miljontals analfabeter, outbildade invandrare söker sig till västvärlden. Hur kan vi förvänta oss att de kan integreras i våra högteknologiska, kunskapsbaserade civiliserade samhällen?
6) Det som ofta händer i nästa generation - i båda fallen?
Nicolai: Den första generationen har ofta en känsla av tacksamhet till landet som tar emot dem. Statistiken visar att nästa generation är mer kriminella. De som verkligen integrerar ofta måste leva i rädsla från praktiserande muslimer. Vissa behöver ännu polisskydd.

7) Vilka är konsekvenserna av en misslyckad invandringen?
Nicolai: I slutändan kommer att leda till inbördeskrig i våra länder. Den punkt där vi kunde hantera denna utmaning utan blod, svett och tårar passerades för decennier sedan. Jag klandrar våra politiker och media.
8) Hur kan västvärlden ta itu med det framgångsrikt?
Nicolai: a) Stoppa muslimsk invandring.
b) Hjälp flyktingar i sitt
när område, där de känner sig hemma med sin kultur, språk och klimat. På detta sätt kan vi råd att hjälpa många fler, och inte bara de unga män som skickas hit. Ovanpå detta kommer flyktingarna inte leva med den extra traumatisering som händer när särskilt missgynnade personer flyttar till en helt annan kultur.
c) Heders repatriering för icke-medborgare som inte är självbärande, talar språket och laglydiga.
d) långa fängelsestraff i fängelser utlagda utanför Europa muslimska brottslingar (så att de inte radikalisera och skrämma icke-muslimska fångar i nationella fängelser, billigare).
e) Stäng ner varje moské och islamiska organisation som inte aktivt stödj
er de demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter och som inte öppet och pro-aktivt förkastar de kriminella principer och verser i den islamiska skrifter och av exempel på deras profet.
f) Integrering bör baseras på krav och konsekvenser. Inte uppfyller bör leda till heders repatriering.
9) Demonstranterna mot Islam-fobi, vad leder dem? Är de rätt och ärlig, eller är det en täckmantel för något djupare?
Nicolai: De största islamofober återfinns bland muslimerna själva. Endast rädsla kan få folk att acceptera ett sådant undertryckande system. Som en imam sade Islam skulle ha varit långt borta, hade det inte varit för sharias dödsstraff för apostacy.
Jag tror att
de västerländska demonstranterna mot "islamofobi" är antingen rädda
för att konfrontera en uppenbart kriminella, sexistiska och fascistisk ideologi och dess intoleranta och våldsamma anhängare, eller
att de helt enkelt är naiva och de är modern version av "goda människor". De är våldsamma "antifascister" Jag anser att en reinkarnation, halv skämt, av inkvisitionen.

10) Efter den danska Mohammad
teckningen publicerades i nyheterna - vad lärde du dig av reaktionerna på båda sidor (islamiska och västra)?
Nicolai: Vi lärde oss a
tt muslimer kräver och ger vi efter, kommer det bara att leda
till fler krav. Att vi måste hitta vår
ståndpunkt, definiera våra värderingar och gränser, och att vi är redo att skydda dem med alla nödvändiga medel. Och muslimer fick aquinted med begreppet fri Speech.
11) Vilka reaktioner får du från dina skrifter?
Nicolai: Jag tror att många människor tycker att ett psykologiskt perspektiv på ämnet bidrar till att förstå dynamiken i situationen. Jag har naturligtvis blivit anklagad för rasism från vänster, men jag är ingen rasist. Islam är inte en ras.
Det är en massförstörelsevapen (som CIA har utnyttja i årtionden) och den största fienden av fred, frihet, demokrati och mänskliga rättigheter. Jag föddes i en vänster familj, och de värden som jag växte upp med - jämställdhet mellan kvinnor, en kritisk syn på den farliga kraften i religion och frihet för den lilla killen att tala fritt - jag anser grundläggande värderingar
är vänster.
Jag känner i dag att jag är vänster, men på något sätt
har världen förändrats, och idag har många grundläggande vänstervärderingar, om den tillämpas till islam och muslimsk kultur, betraktas den som "yttersta högern". Jag bryr mig inte.
Jag är ärlig mot mig själv och önskar lycka och frihet för alla, muslimer och icke-muslimer. "

lördag 27 augusti 2016

Barnombudsmannen vill totalförbjuda barnäktenskap

I en skrivelse till regeringen kräver barnombudsmannen att äktenskap för personer under 18 år skall totalförbjudas och kriminalisera barnäktenskap i brottsbalken.
I april rapporterades att barnäktenskap passerar Migrationsverket utan åtgärd, eftersom handläggarna i många fall, inte vet vad de ska göra och inte följer de rutiner som finns.

132 identifierade barnäktenskap
Rapporten från Migrationsverket hade identifierat 132 gifta barn i mottagningssystemet - 129 flickor och 3 pojkar.
M
örkertalet är stort och det har konstaterats att det förmodligen finns fler asylsökande gifta barn i Sverige, än de som hade identifierats.
Barnäktenskap med personer mellan 15 och 18 år erkännas i Sverige enligt bland annat "lagen om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmyndarskap".
Barnombudsmannen vill nu bland annat att den lagen ändras så att inga äktenskap som ingåtts av personer under 18 år överhuvudtaget erkänns i Sverige.
En sådan ändring skulle enligt BO stämma överens med FN:s barnkonvention och kvinnokonvention samt FN:s utvecklingsmål "Agenda 2030".

Barnäktenskapsbrott i brottsbalken
Ett annat av förslagen är att införa ett nytt brott i brottsbalken - barnäktenskapsbrott.
Barnombudsmannen vill också att staten gör en kartläggning för att ta reda på hur många barn som idag verkligen är gifta.

Stora negativa effekter för barn
Barnombudsmannen hänvisar till en gemensam skrivelse från FN:s barnrättskommitté som kvinnokonvention (CEDAW) riskerar barnäktenskap att leda till stora negativa effekter för det enskilda barnet.
BO skriver:
Barnäktenskap är ofta kopplat till tidiga och täta graviditeter och födslar, vilket resulterar i sjuklighet och mödradödlighet som är högre än genomsnittet.”
När det gäller barnäktenskap och/eller tvångsäktenskap, särskilt i de fall då maken är mycket äldre än hustrun och där flickor har begränsad utbildning, har flickorna generellt begränsad beslutsmakt över sina egna liv. Barnäktenskap bidrar också till fler fall av oavslutad skolgång, framför allt bland flickor, att barn inte tillåts gå i skolan, ökad risk för våld i hemmet, och en begränsning av rätten att röra sig fritt.

Äntligen, en klok röst för de utsatta barnen. Var och en har en moralisk skyldighet att skydda dessa barn, oberoende av huruvida de har anknytning till vårt land eller ej. Svenska domstolar borde redan idag, utan lagstiftning, underkänna dessa barnäktenskap med stöd av ordre public. Ordre public är en princip inom internationell privaträtt som ger ett lands domstolar möjlighet att bortse från främmande lag, nämligen genom att konstatera att dessa barnäktenskap står i strid med vår rättsuppfattning.
Det är således hög tid att överge den restriktiva tillämpningen av ordre public. Finns det en möjlighet, vilket det finns, att skydda de utsatta barnen är det bara att infria den moraliska skyldigheten.

Ett problem kan vara feminister som i hemlighet vill annat eftersom ett sådant lagförslag skulle möjligtvis lösgöra en för stor andel konkurrerande tjejer eller kvinnor för att vara acceptabelt.
En av hörnstenarna i nyfeminismens tankegods är nämligen just att med lagstiftning strypa utbudet av sex för män och samtidigt öka efterfrågan. M.a.o. manipulera "värdet" av sig själva.
Detta, låt kalla det sexvapnet, är i princip det enda verktyg som kvinnor har för att utöva påtryckning mot gruppen män. Högt uppsatta feminister med makt är kvinnlighetens skoningslösa fackpampar. Män är givetvis de som betalar. Kvinnokampen på ex. 70-talet som strävade efter jämställdhet var något helt annat än det vi ser idag. Det som gäller nu är just nyfeminism och feministerna gör detta dels rent instinktivt men också medvetet för att hålla män på mattan och av förakt för allt som gör att saker och ting inte gynnar dem själva.

torsdag 25 augusti 2016

Annie i "Underlandet" – bilbrännare ska arbeta hos polisen!

Centerpartiet har föreslagit att ”ligister” som slänger sten på blåljuspersonal eller sätter eld bilar ska kunna dömas till ungdomstjänst och avtjäna den hos polis eller räddningstjänst.

Idén är briljant - varför stanna där? Centerpartiet har kanske har fler förslag.

Tjuvar kan jobba hos låssmeder.
Knarklangare kan jobba på apotek.
Rånare kan jobba som räddningspersonal.
Centerpartister kan jobba som politiker.
Ligister som chaufförer hos Säpo för att transporterar bortskämda politiker.

Jag hoppas att Annie Lööf är felciterad och menar att dom ska jobba bakom lås och bom hos polisen.
Annars så tycker jag att Annie Lööf kan göra en Prinsessan Christina och bjuda hem dom små stackars mordbrännarna.
Sen får vi se hur glad hon blir. Hon kanske vill bli ny partiledare för SD eller bara stödparti till Sveriges största parti?
Detta är ju samma ”rödluva” som chockade världen med att det är:
”olagligt att vara kriminell i Sverige”.

Nu menar hon att man alltså, får jobba hos Polisen om man är kriminell?
Har Annie presenterat några konkreta arbetsuppgifter som de här pojkstrecksbarnen ska utföra?

Laga utbrända polisbilar?
Tillverka armband?
Kaffeservering?
Passtillverkning?
ID-kontrollanter?

Eller ska de helt enkelt bara få följa med polisen och se hur det går till när man jagar bilbrännare?
Att Annie inte kommit på att det passar väl som handen i handsken med de sänkta begåvningskraven för polis. De tänker börja rekrytera bland bilbrännarna. Snabbspåret eller är det ännu en variant på - bränn en bil, få ett jobb.


Presskonferens
Regeringen kallade till presskonferens efter alla bilbränder på flera platser runtom i Sverige.
Budskapet från Anders Ygeman och Morgan Johansson att nu skulle tuffare tag gälla.Regeringen skall nu se över möjligheterna till:
en snabbare rättsprocess,
hårdare straff för attacker mot blåljuspersonal,
fotboja för ungdomar samt straffskärpning för skadegörelse.Bränderna är en fortsättning på den senaste tidens bilbränder och oroar räddningstjänsten.
Brandforskaren Patrick van Hees menar att detta är en typ av skolstartsfenomen.
”Det är ett slags missnöje som man vill ta upp”!


Annie Lööf ”tände till”!

Hon anser att det är för många översyner och utredningar i stället för konkreta förslag och fler poliser.
”Jag är besviken över att regeringen inte presenterade resursförstärkningar till polisen. Nu hade man chansen både i Stefan Löfvens sommartal men också tidigare under veckan då regeringen höll presskonferens”.


Lööf förväntar sig mer pengar till polisen i höstbudgeten som presenteras i september.
”Poliser vittnar om en oreda. Här måste polisledningen och ytterst regeringen och inrikesminister Anders Ygeman visa ledarskap.


Nu går Centerpartiet vidare och föreslår ungdomstjänst hos polisen som straff för ungdomar mellan 15 och 17 år.
”Vi vill se till att de ungdomar som döms för stenkastning mot blåljuspersonal eller för att ha satt bilar i brand ska få avtjäna sin ungdomstjänst hos polis eller räddningstjänst om man är lämplig för det”.

 

Lanserar Annie Lööf en sådan idiotisk idé ska hon inte börja prata om förtroende.

Vad är det som har hänt med landets politiker, de är ju skvatt galna, det ena förslaget tokigare än det andra. Verkar som om att det pågår en tävling i vem som kommer med den bästa idén, så att media kan säja fler lösnummer!
Förslaget från Annie i "Underlandet" lär inte vara populärt bland poliser, att det ska ses som ett straff att jobba där. Men det är kanske så det känns redan?

Centerpartiet ökar så länge Lööf är tyst. Av någon anledning tycks folk helt glömma bort vilken politik centern för, det räcker uppenbarligen med ett sommarlov för en ökning i opinionen.

Centern är
och förblir en total katastrof så länge Annie Lööf är partiledare. Förslaget är bra ett bra exempel av världsfrånvända förslag att lägga i högen.

Man hade förstått om detta förslag hade kommit fram vid ett grupparbete i årskurs 2 på någon lågstadieskola. Men nu har en partiledare med juristexamen lagt detta!

....arma Sverige