måndag 15 augusti 2016

Granskning Sverige är SD - stämplad!

Granskning Sveriges idé är att granska samhället i avslöjande reportage och samtal.

De har gång på gång de senaste två åren ringt upp makthavare, journalister och opinionsbildare av olika slag, för att ta reda på hur de svarar på enkla frågor från vanliga medborgare.
När man har lyssnat på några reportage, hör man att det är mycket intressanta ämnen de tar upp. Ofta brukar det räcka med att ställa några enstaka frågor för att makthavarna ska kasta på luren. Undrar om det inte är god underhållning.
Samtidigt
avslöjar reportagen, att vi får en inblick i, att många av våra makthavare är totalt okunniga.

Granskning Sverige har blivit en riktig ”nagel” i ögat på etablissemanget i Sverige.
Med de avslöjande reportagen har d
et samtidigt blivit ”mumma” för "hatsajterna" som gärna delar i stort sett varje inslag.

Givetvis försitter inte PK-media sin chans att ”SD- stämpla” Granskning Sverige för att minska deras genomslag.

Går vi in på Granskning Sveriges hemsida står följande:

”Rörelsen startades av Johan Andersson 2014 och är ett medborgarinitiativ, ganska tidigt kom även Erik Johansson med i vad båda hoppades skulle bli en folkrörelse av medborgarjournalister som ringer och ställer de frågor etablissemangets media konstant undviker.
Länge var det Johan och Erik som ringde, men det stora lyftet
kom när Nina Drakfors började engagera sig i Granskning Sverige då hon dessutom gick ut med sin riktiga identitet. I och med Ninas offentlighet har nya medarbetare tagit steget och börjat engagera sig. Nu har vi ett antal journalister som börjat ringa och ställa de frågor de aldrig kommer få svar på om de låter etablissemangets egen media stå för frågandet. Vi har även ett antal personer som står i begrepp att börja ringa, och ett par stycken som hjälper oss på olika sätt ”bakom kulisserna”. Vi hoppas att Granskning Sverige skall växa kraftigt och att etablissemanget inte längre skall kunna hålla sig undan. Etablissemanget skall åtminstone få stå till svars för den skada de tillfogat Sverige”.

Här är några bra reportage;
Allt kan tydligen ses som rasism numera
avvänstern. Lyssna på denna och hör en sosse förklara varför vår nationalsång är rasistisk. 

Ett annat exempel är när Jenny ringar och frågar om ”Kakans” lämplighet, att vara TV4 medarbetare. Tydligen är det helt okej för TV4, att en av deras medarbetare önskar att poliser skall dödas,
att slå barn.
Men TV4 anser inte det är OK, att kalla flyktingbarn för "skäggbarn". Högt till tak enligt TV4 själva. 

Ett tredje exempel är okunnigheten om invandringens ekonomiska konsekvenser totalt? Lyssna själva. Detta ska vara en politiker som ska styra sin kommun i god hushållning. Grattis Nybro kommun, ni har fått en ökad skatt och inte lär ni få minskad skattesats i framtiden.


Varför har det blivit så?
Förtroendet för politiker och medier sjunker och en av de stora orsakerna hänger ihop med digitaliseringen. Med internets genomslag kan man nu blixtsnabbt informera sig om alternativa medias och sociala nätverks information utan mellanhänder.
Trots detta lever traditionell media kvar i en tidsålder där man tror sig kunna styra sitt informationsskapande efter sin egen världsbild.

I dag har vi en uppsjö av alternativ t
ill DN, Expressen, Aftonbladet och SVT.
Det
har gjort att människor blivit mer kritiska till de gamla mediehusen. Man har nu lättare att se, hur dessa medier sorterar, vinklar och nyhetsvärderar.

Genom sitt agerande skapas därmed en misstro och misstänksamhet mot traditionell media, där de istället för att öppna för en friare dialog, driver
de istället en hårdare retorisk politisering som i sin tur bara ökar avståndet ytterligare till läsare, tittare men även väljare.

Det har aldrig varit så enkelt att få en mer komplett bild av ett händelseförlopp, och därmed heller aldrig så lätt att se vad exempelvi
s Aftonbladet och SVT, väljer att inte berätta.

Detta ställer i sin tur en fråga om traditionell medias roll i framtiden, då skattebetalarna till stor del betalar för deras verksamhet.

Den traditionella median inser inte, att allt fler medborgare nu vänder ryggen till traditionell mainstreammedia. Man inser helt enkelt inte, att de tappat kontakten med läsare och tittare och att människor istället söker samhällsinformation på annat sätt.

Det går inte att tolka de stora mediernas beteende på annat sätt än att det är ett uttryck för politisk korrekthet. Sålunda handlar det varken om etik och moral.

Alla som på något sett avviker från denna norm, anses av PK-media inte vara korrekta. Man söker på alla sätt hitta innehåll som av PK-media anses vara rasistiska eller högerextrema och de får snabbt en SD-stämpel.

Har själv råkat ut för detta, av ett ”vänstersnille”. Detta vänstersnille har klippt och klistrat från mina inlägg och på så sätt fått fram citat som passar honom.
Han har
ansett att jag både är högerextrem och idkar hets mot folkgrupp.
Detta vänstersnille fick dock svar på tal av ett inlägg:
"Högerextrem blogg"? Åter igen visar vänsterextremisten Drullknull varför ingen kan ta sekterister som honom på allvar”.

Detta vänstersnille jagar dagarna i ända bloggare som inte faller honom i smaken. Han har hittills lagt ut 6400 inlägg.

På nätet hittar du
också förteckningar på rasistiska och nazistiska sajter från Expo och andra liknande kraftigt vänsterideologiska sajter. De anser att man inte skall länka till dessa sajter som finns uppräknande. Då är du både rasist och nazist.

Mainstreammedia med TV, radio och tidningar försöker genom olika förklaringsmodeller för den oupplysta massan av potentiella mottagare, läs: väljare, berätta hur den ”rätta vägen” ser ut, utan att nå framgång, då åsiktshomogeniteten uppenbarligen ökar, snarare än minskar.
Många ställer sig nu frågan hur det kommer sig att denna, åsiktsdivergens bara ökar och ökar, samtidigt som traditionell medias ambitioner allt hårdare driver upplysning och utbildning inom den tillrättalagda åsiktskorridoren.
Förvåningen inom traditionell media är som störst inom kultureliten som inte kan förstå hur och varför väljarströmningar sker från mitten ut till kanterna, gällande synen på samhällsliv och politik.
De har ju i decennier på samma oförtröttliga sätt förklarat och upplyst medborgarna vilka ”de rätta” värderingarna är, något som historiskt också fungerat då åsiktshomogeniteten har varit stor bland väljare, styrande och media.

På SVT och radio och framförallt public service får tittare en kondenserad och tillrättalagd syn om inrikes och utrikes nyheter som följer något slags rättspatos som härstammar från
järnridå tiden.
Många anser att
dagstidningarna kan anses vara ur led med tiden, så är våra kära SVT och radio snarare att beskriva som en stor elefant i jämförelse. Det är mycket svårt att få en nyanserad bild av olika ämnen.


Massmedia med deras kulturskribenter håller på att indoktrinera svenska folket från morgon till kväll med allahanda artiklar om migrationen.
Sydsvenskan
hade en tre sidor lång artikel om invandrare.
När hade
Sydsvenskan en tre sidor lång artikel om våra fattigpensionärer som inte får vardagen att gå ihop ekonomiskt på grund av för dåliga pensioner.

De hade varit mer klädsamt av de journalister att skriva om dem som har byggt och arbetat för landet, för att de kan få sitta kvar 
på de stolar som de nu sitter på.

Att anse Granskning Sverige vara en SD-sajt är skrattretande!
I Sverige har vi både yttrande- och åsiktsfrihet. Det är precis vad Granskning Sverige sysslar med till PK-medias stora förtret!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar