tisdag 23 augusti 2016

Blir Malmö ”flum” högskola universitet?

Under flera år har Malmö högskola begärt om att få bli ett universitet. Regeringen har nyligen ställt sig positiv till denna begäran. Enligt högskoleministern Helene Hellmark Knutsson är tänkt att ske den 1 januari 2018.

Många med forskarerfarenhet anser att de ideologiskt och politiskt motiverade uppgraderingarna av allt fler högskolor till universitet, är helt felaktiga.

Aktuella utvärderingar visar att flera nyare universitet inte håller måttet och bör återgå till att bara vara högskolor. De håller helt enkelt inte måttet, dvs de bedriver ingen bra forskning som är värd namnet.  Utomlands ifrågasätter man starkt Sveriges uppgraderingar.

För att bli ett universitet innebär det dels, en generell rätt att anordna utbildning på forskarnivå och utfärda doktorsexamina och få mer pengar för forskning.
Enligt uppgift rör det sig om cirka en miljard extra i forskningsanslag, som måste tas från andra aktiviteter, läs andra universitet.


Undrar vad som hänt i regeringen eftersom så sent som för ett år sedan, fanns det inga planer på att Malmö skulle bli ett universitet.

Moderate riksdagsmannen Jesper Skalberg Karlsson från Gotland ställde en skriftlig fråga för att få veta regeringens inställning.

Svaret från Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, är att det inte finns några planer på att inrätta nya universitet under innevarande mandatperiod.
En smolk i bägaren för Malmö högskola måste vara den utvärdering som gjorts:


Relaterat skriver två Lundaprofessorer att Malmö "högskola" är så sjusärdeles usel att den inte bör byta namn till universitet.

Utbildningarna är på gymnasienivå på "högskolan", och det internationella föraktet för svenska "universitet" kommer knappast bli bättre om Malmö får dra sig med detta ord som nu tappat all mening.

"Våra egna erfarenheter bekräftar bilden av MAH som i viss mån en ”flumhögskola”. En av oss utgav för ett antal år sedan boken ”Tomhetens triumf”, som bland annat kritiserar svensk högskola för att ha ett mischmasch av i grunden gymnasiala utbildningar. Det ledde till flera inbjudningar att föreläsa vid just MAH. Förklaringen var att man kände igen sig väl i beskrivningen."

När Universitetskanslerämbetet (UKÄ) 2013-2015 utvärderade MAH:s utbildningar blev hela 40 procent underkända. Detta enligt oberoende bedömargrupper från andra lärosäten.
Det låter illa men är förstås ändå bättre än Mittuniversitetet – ett av de nyare universiteten – där siffran låg på smått chockerande 55 procent.


Många av de undermåliga utbildningarna har lagts ner eller har i alla fall på papperet förbättrats så att de nu är godkända. MAH är i UKÄ:s senaste statistik fortfarande bättre än Mittuniversitet, och även bättre än Linnéuniversitetet. Medan 11 procent av MAH:s godkända utbildningar fick högsta betyg (”mycket hög kvalitet”) var motsvarande siffra för de båda nyare universiteten respektive 5 procent och 3 procent. Även i Uranks rankning, som inkluderar forskningskvalitet, ligger MAH före båda dessa universitet, men efter några andra högskolor utan universitetsstatus.

Men denna statistik måste sättas in i sitt rätta sammanhang. När det gäller spetsutbildningar är motsvarande siffror för de äldre universiteten i Lund, Stockholm och Uppsala 20 procent eller mer. Allra bäst är Chalmers där 35 procent av utbildningarna är verkligt högkvalitativa. Här uppenbaras en klyfta mellan kvalitativt närmast ojämförbara lärosäten som alla ändå kallas universitet.


Det är ingen hemlighet att Malmö Högskola är mer eller mindre en underavdelning till Socialdemokraterna.

Malmö Högskola är som Södertörn. Det är enutbildningsanstalt för personer som inte klarar studier vid en normal högskola. Nästan all inriktning inom samhällsvetenskapen ligger på kulturmarxism och vänsterflum. Det är en skola du går för att bli mer politiskt korrekt,
forskningsprojekten bekräftar bilden.

Några av programmen som ges:
International Migration and EthnicRelations
PoliticalScience: Global Politics and SocietalChange
 

Man kan aldrig sluta att bli förvånad. Det känns som när socialdemokraterna är i regeringsställning, så förstörs den högre utbildningen i Sverige bitvis.

När man går igenom vilka forskningsmeriter hos regeringen, är detta en sorglig konstaterande:

Det är bara Magdalena Andersson som har en forskarutbildning.

Flertalet
har inte ens satt sin fot innanför en universitetsdörr. Fackföreningsmeriter väger tungt i dagens regering.
Regeringen med nästan ingen forskarkompetens, har inte den kompetens att bedöma om Malmö högskola ska graderas upp till universitet. Beslutet får ses som socialistiskt, dvs alla likas värde.
Stefan Löfvén stoltserar med att det är en feministisk regering – utan forskningskunskaper.


Malmö högskola har genuskurser i nästan varje program. När man har ett stort välrenommerat universitet 15 minuter bort, finns det ingen poäng med att kasta forsknings pengar till Malmö istället, mer än man vill främja genusvetenskapen.

Då är det är bättre med några få bra forskningsuniversitet i Sverige. Sedan kan de mindre högskolorna profilera sig med anställningsbarhet för alumner och endast det. Som sagt så pluggar väl de studenter som gillar Skåne vid Lund och då får väl de som vill forska verka i Lund.

Får känslan av att det egentliga skälet till detta är att öka "den sociala integrationen" och se till att även ungdomar från sämre soc
ialekonomisk bakgrund kan bli forskare. Om Sverige fortsätter i denna riktning så lär väl Södertörn snart bli ett universitet.


Att kunskaperna är bedrövliga på de som skall examineras från Malmö högskola, har jag själv fått bekräftelse av.

För några år sedan träffade jag två examinatorer som jag kände från Lunds universitet,
Språkvetenskapliga institutionen utomlands som examinerade blivande lärare vid Malmö högskola.
Kunskapsnivån på många blivande lärare i svenska, engelska och franska var så bedrövlig att de nästan ville gråta. Flera lärare i svenska kunde inte vidareförmedla vad subjekt och predikat stod för. En blivande lärare som skulle undervisa i franska kunde inte ens prata ordentlig franska.De ansåg att
flertalet inte överhuvudtaget skulle få undervisa i den svenska
skolan. I undra på att vi åker kana i Pisa-mätningarna med
sådana lärare.

Häpp!

Kanske behöver även "universiteten" ett läslov? 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar