onsdag 24 augusti 2016

Har vi verkligen lärarbrist?

Inför höstterminens skolstart uppgavs det att det fattades närmare 5000 lärare. Många spekulationer fanns om orsaken till lärarbristen.

Lärarnas egna uppfattningar enligt Lärarförbundets riksförbund är:

Flera problem som lärare möter idag, är att prestationsförmågan/drivet hos eleverna generellt har minskat. Läsförståelsen minskar - i och med att man läser mindre - och att man inte har studiero. Barn idag har svårt att koncentrera sig längre stunder.

Idag är det svårt att ordningsmässigt tillrättavisa elever som är stökiga. Man får säga till dem femtielva gånger innan de gör som man säger. Det beror inte på läraren utan på slappa föräldrar - självklart inte alla. Frånvaron av stabilt vuxenstöd gör stackars barn förvirrade. Regler suddas ut. Barn utpressar sina föräldrar att släppa på gränser, mot att barnen då ska visa sin kärlek.
Denna dekadens gör elever också stressade i samband med t.ex. nationella prov för då ska de minsann helt plötsligt prestera - annars blir betygen dåliga.

Lärarlyften:
Förstelärare +5000 kr/mån utan motprestation. .
”Andrelärare": +3000 kr/mån för "särskilt skickliga" lärare men inte så skickliga som förstelärarna men skickligare än
"Tredjelärare": +0 kr/mån


Istället för att ta itu med de verkliga problemen vill regeringen utbilda fler lärare. Problemen kommer att finns kvar och lärare kommer, att fortsätta lämna yrket.

Regeringen inser inte idag, att dagens studenter på lärarhögskolorna är det absoluta bottenskrapet.
Nu skall man försöka hitta ytterligare 3600 elever till 0,1 i högskolepoäng? Genast kommer frågan – är dessa personer med så låg högskolepoäng lämpliga att bli lärare?

Dagens studenter på lärarhögskolorna behöver extra resurser för att ta sig igenom utbildningen. Några studenter är befriade från att skriva tillsammans med dom andra studenterna och ingen ifrågasätter hur man skall kunna arbeta som lärare, om man inte ens kan sitta och skriva ihop med dom andra? Info från en släkting som läser till lärare!

Lärare berättar varför de hoppat av:
"Alla vill undervisa, ingen vill jobba som lärare. För läraryrket innebär idag att man ska vara så mycket mer än en undervisare - man ska vara kurator, vaktmästare, byråkrat, statistiker, ekonom, väktare, hälsocoach, sekreterare, logistiker, bibliotekarie, reseledare mm. Och då finns det bättre betalda yrken där man bara behöver vara en av dessa saker och inte alla på en gång."

Orsakerna till lärarbristen är:
Vi har en statlig organisation som stadgar skolans uppdrag genom lag, förordning och läroplan.

Vi har sedan ytterligare en statlig organisation som tolkar dessa styrdokument och ger direktiv. Dessa två går inte alltid åt samma håll, helst inte när det gäller disciplinen och myndighetsarbetet i skolan.

Vi har en rektorskultur i Sverige där föräldrar och elever går till rektorn så fort de inte är nöjda med lärarens beslut. Rektorn ändrar till 98% beslutet och undergräver då lärarens auktoritet.

Vi har låtit rektorskulturen utvecklas på grund av det fria skolvalet. Eleverna och föräldrar behandlas som kunder och rektorn vågar inte bolla tillbaka frågan till lärarens beslut och be föräldrarna att samtala med läraren.

Vi har fack och statliga organisationer som i många år har dödat rekryteringen till lärare då det krävdes VFU och introduktionsår för att få legitimationen. Det betyder att du inte kunde jobba som lärare på 2 år efter din examen. Det tar sedan 12 månader att få sin legitimation.

Vi har sett till att lärarna har minskad auktoritet, föräldrar och elever visar mindre respekt mot lärare.

Vi har sett till att läraren under en dag utöver sitt huvuduppdrag också ska arbeta som administratör, rektor, kurator, psykolog, städare, fritidspedagog och förälder:
Faktiskt har vi förälder till barn som tydligen inte har föräldrar som kan göra sina barn självständiga.

Vi har sett till att allt skall dokumenteras och skrivas handlingsplaner för allt.

Vi har tillåtit att eleverna hånar och kränker lärare blir hånade på lektionstid, samt ibland samtidigt filmade och provocerade av dessa elever.

Vi har sett till att lärarna idag inte har något stöd. Varken från andra lärare, ledning eller föräldrar. Man blir sparkad på underifrån och slagen med knuten näve uppifrån. Det hjälper föga att eleverna har reducerats till vilddjur med enbart rättigheter och få skyldigheter.

Vi har sett till att sänkta kraven på intagningen till lärarutbildningarna, eftersom färre vill bli lärare = människor ”med dålig kompetens” kommer in i yrket.

Vi har sett till att gång på gång ändra betygssystem, läroplaner och liknande. Ingen hinner få ordning på sina rutiner - varken elever eller personal - innan något ändras igen. Det tar 9 år - grundskolan + 3 år gymnasiet + 3-5 år högskola, för att se resultat av ett förändrat skolsystem, ändå envisas våra politiker nu med att ändra skolsystemet vid varje val var fjärde år.

Vi har sett till att suddgummikrig, stökiga lektioner, skrik ut i luften utan anledning, kaxiga elever som vill få på käften, dålig lön, ungar som inte vill lära sig något, föräldrar som inte uppfostrar sina barn, man borde återföra ansvaret för uppfostran av barnen till föräldrarna istället för att lägga det på lärarna, elever som kommer för sent har accepteras.

Vi har sett till att lärarna inte får tillräckligt stöd från ledningen vid konflikter med främst föräldrar. Det är en fri marknad och varje elev är en pengapåse, pengapåsens ägare måste hållas nöjd annars förlorar vi en kund. Det här leder till att det inte alltid är skolans, lärarnas eller elevernas bästa som sätts i främsta rummet.
Konsekvenser:
Sämre utbildning och utbrända lärare som lämnar skolan

Kontroversiella åtgärder:
Se till att lagar och förordningar följs. Se till att Skollagens 5kap följs.
Se till att läraren är den som har mandat att bestämma i klassrummet.
Se till att rektorn inte kan ändra lärarens beslut.
Se till att ta bort det "fria skolvalet" och återgå till närhetsprincipen
Se till att lärarens arbetsuppgift är inom huvuduppdraget och inte andras yrkesområden!
Se till att ta bort legitimationen som enbart är en PDF-fil i ett mail.Regeringen föreslår frivillig a-kassa
Regeringen lägger ett förslag om att införa en frivillig och gratis a-kassa på 25 000:- 
i 12 månader för disputerade dvs med forskarexamen.

Nu vill regeringen att dessa personer ska bli lärare i grundskolan och gymnasiet istället.

Medaljen baksida slår tillbaka nu. Arbetsmarknadspolitiska åtgärder har inneburit en utbildningsinflationen, med alltför många disputerade personer utan arbete.

Som incitament ska kvalificerade med forskarexamen få 25 000:- SEK i månaden i skattepliktigt utbildningsbidrag,om de deltar i ett års pedagogikutbildning, vilket ska göra dem behöriga till läraryrket. 

Arbetslösheten är inte speciellt hög hos disputerade i de ämnen som är mest intressanta - matte, naturvetenskap och teknik. Istället hittar man de flesta arbetslösa disputerade inom humanioran, som faktiskt inte fyller någon funktion i näringslivet. För en disputerad i humaniora, är det enda alternativet, att bli lärare.

Regeringen lyckas med det stora konststycket att lägga ett förslag som bara kommer kosta pengar, men inte lösa lärarbristen i skolan. Förslaget ger disputerade en försörjning i 12 månader. Vilket i sig kanske är tacknämligt, men inte den effekt man hade tänkt sig.


Över35.000 har lämnat läraryrket de senasteåren
Verkligheten är dock en annan. Det har aldrig tidigare funnits så många lärarutbildade, som idag. Vare sig i förhållande till antalet barn eller i absoluta tal. Men eftersom de inte jobbar som lärare har vi lärarbrist. 2014 beräknade man att efter fem år hade 36% lämnat läraryrket efter fem år – över 35.000!
Det finns alltså massor med redan utbildade lärare att rekrytera från. Sluta fokusera på siffror och förändra lärarnas arbetsmiljö och höj lönen till det som gällde förr - samma lön som en riksdagsledamot.

Trots allt utför lärare ett helt centralt, viktigt och samhällsbärande jobb. Det kan liknas vid riksdagsledamöternas förordnande, eftersom man aldrig får vara ledig utan ständigt jagas av missnöjda föräldrar. Men till skillnad mot riksdagsledamöterna, så är lärarnas jobb faktiskt viktigt.

Det är dags för politikerna vakna och inse fakta. Inför ordning och reda i skolan och se till att arbetsmiljön för lärarna blir dräglig,
men framför allt höj lönerna rejält.

Åtgärderna kommer att bli sensationella det kommer att bli ett överskott av lärare och på ”köpet” får eleverna bra lärare!
Sveriges PISA- resultat kommer att bli Europas bästa!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar