torsdag 30 juni 2016

EU-medlemskapet blev svensk grundlag 2010 – visste du det?


Sedan Sverige blev medlem i EU 1 januari 1995 har EU:s fördrag reviderats vid tre tillfällen:
Amsterdamfördraget 1999
Nicefördraget 2003
Lissabonfördraget 2009


Samtliga förändringar har medfört att EU och dess olika institutioner får mer makt på bekostnad av de nationella parlamenten.
Man räknar med att c:a 80% av de beslut som tas i den Svenska Riksdagen, redan är fattade i EU.

Med grundlagsändringen 2010 blir det kanske omöjligt för Sverige att lämna EU, även om en folkomröstning visar att svenskarna vill hoppa av.

Mycket märkligt var att en ny grundlag infördes helt utan offentlig debatt.
 
I den tid som rådde 2010, så kan man förstå att svenskarnas fokus var något annat. Genom de skattesänkningar som Alliansregeringen började genomföra 2006, var löftet inför valrörelsen 2010, att fortsätta med fler sänkningar.
Ett valfläsk som folket inte köpte rakt av. Visserligen vann Alliansen, om än med mindre marginal.
Genom flera skattesänkningar hade man sett till att folk hade fått några hundralappar mer i plånboken. Trots tidigare löften till pensionärerna, att skulle få sänkt skatt, svek man detta löfte.

Anders Borg till TT:
”Det ska vi naturligtvis titta på framöver. Finns det väldigt kraftiga nya finansieringskällor så får man väl titta även på det. Men man måste ha väldigt starka skäl att sänka en skatt när man tungt måste finansiera det, till exempel med minskade utgifter eller höjda skatter”.


EU-medlemskapet svensk grundlag
Debatten i Riksdagen om grundlagen föregicks av en hätsk debatt.
Sju av åtta partier var överens. Det var bara SD som opponerade sig.
SD röstade nej till förslagna ändringar med motiveringarna att det nu blir svårare att lämna EU och att Sverige är ett mångkulturellt samhälle.
Det var två partier som starkast drev frågan - M och S!
Det finns ingen som säger att, bara för att vi varit medlem av EU sedan 1995, så måste det stå i grundlagen. Att vi dessutom är ett mångkulturellt samhälle kan envar se, utan att det står skrivit i grundlagen.


Samtliga förändringar har medfört att EU och dess olika institutioner får mer makt på bekostnad av de nationella parlamenten.
Mycket märkligt är att partierna utan som någon helst eftertanke, lämnade över makten till Bryssel och byråkraterna.
Dessutom planerar EU att från 2025 bli en superstat. Med superstaten försvinner också, den lilla makt som finns kvar från Sveriges Riksdag och då kan vi lägga ner denna institution.

Men enligt SNS-rapporten (Europiseringen av Sverige, SNS Demokratiråd, SNS Förlag, 2010) påverkar medlemskapet i EU det svenska statsskicket i betydligt större utsträckning än vad som framgår av regeringsformen:
”EU:s konstitutionella utveckling har inneburit att grundlagens beskrivning av förhållandet mellan Sverige och EU blivit alltmer missvisande. Grundlagen har gett en bild av att Sverige har större kontroll över EU, dess utveckling och dess konsekvenser för det svenska statsskicket än vad som i själva verket är fallet.
” Enligt SNS-rapporten innebär EU-paragrafen i praktiken ”en möjlighet att göra osynliga ändringar av grundlagen”.

Tittar vi i kapitlet om statsskickets grunder står det att Sverige är medlem i Europeiska unionen. Detta gör det svårare för oss att lämna EU.
Den nya EU-grundlagen innebär både en utvidgning av EU:s makt att stifta lagar oberoende av svenska folkets vilja och en ökning av unionens makt att begränsa vår egen riksdags möjlighet att stifta lagar.

Detta överensstämmer illa med öppningsorden i regeringsformen där det stadgas att:
”All offentlig makt utgår från folket” och att ”Riksdagen är folkets främsta företrädare”.
Med anledning av att Riksdagen godkände Lissabonfördraget 2008 så är Sveriges inflytande på våra lagar och regler c:a 1,8%. Resten bestäms över våra huvuden från Bryssel.
Ett antal ändringar har också medfört att svenska tjänstemän har tystnadsplikt. De som läcker straffas.


Den lagstadgade demokratin och folkomröstningar i Sverige
I Sverige har vi fyra grundlagar.
Regeringsformen
Successionsordningen
Tryckfrihetsförordningen
Yttrandefrihetsgrundlagen

De är fundament som Sverige ska bygga sin demokratiska, transparenta och en ”lika lag för alla” för all framtid.
Grundlagarna är svåra att ändra och detta är andemeningen.

Riksdagsledamöterna ska inte kunna fatta snabba och ogenomtänkta förslag, som röstas igenom.
Därför måste varje förslag till ändring, behandlas två gånger, med ett allmänt val emellan. Det är möjligt att anordna en folkomröstning i en grundlagsfråga. Om den genomförs, så är resultatet bindande. Grundlagarna står över alla andra lagar.


Det betyder att Riksdagen inte får ändra folkomröstningens beslut.
Möjligheten om att folkomrösta i en grundlagsfråga , har funnits sedan 1980, men den möjligheten har aldrig använts.
Första kapitlet handlar om statsskickets grunder och att all makt utgår från folket. Medborgarna är med och bestämmer, inte direkt, utan genom representanter som vi väljer till Riksdagen.
Vi har en representativ demokrati. Man kan också läsa, att den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde.
Folkomröstningar innebär att folket tar direkt ställning till en specifik fråga på nationell, regional eller lokal nivå. Man kan se detta som ett komplement till den representativa demokratin.
Före valet 2010 genomför Riksdagen en grundlagsändring. Allt sker i smyg. Alla riksdagspartier gör allt, för att svenska folket inte ska få veta något om detta. Det är en slags kupp av folkets representanter i Riksdagen.
För att få igenom, vad de tänkt behövs en folkomröstning eller information till folket samt utskick av förslagen på remiss, innan den första röstningen ska få genomföras.

Istället tar man ett första beslut under juni månad, två och en halv månad innan valet 2010. Eftersom det är valtider, skriver nästan ingen om detta. Ingen vet att en grundlag är på gång att ändras.


Hur kan våra politiker agera så odemokratiskt?

När man i efterhand studerar händelserna kan man lätt se att en panik har uppstådd hos flera av partierna, efter all den kritik som EU fått. Genom grundlagsändringen ville man säkra medlemskapet i EU.
Frågans dignitet borde avgjorts i en folkomröstning. De sju partierna som fattade beslutet saknar demokratiskt patos och de hyser lågt förtroende för medborgarna. Varför ska vi då ha förtroende för dem?

När vi hade folkomröstningen 1994(något sämre resultat än Brexit) om medlemskap till EU, sade både Carl Bildt och Ingvar Carlsson, att självbestämmandet över våra grundlagar inte skulle påverkas.

Nu vet vi att det var lögn och förbannad dikt.
Den gamla barnramsan ”Den som ger och tar igen – är tjuvens bästa vän!” tycks stämma på allt flera områden i Sverige – världens absolut bästa demokratur!
I alla fall för makthavarna ….

onsdag 29 juni 2016

EU planerar för en ny superstat enligt läckta dokument från Polen!

Man hade trott att efter Brexit att de styrande i Bryssel hade lärt sig något, men ack vad vi bedrog oss!


Tvärtom har den med all tydlighet blottat ett totalt förakt, för folkviljan och demokratin, av dagens politiska etablissemang, tillsammans med den stora svansen journalister i media/SVT.
De är nu satta på undantag och det jag, du och svenska folket bevittnar i dagarna, är hur en odemokratisk härskarklass kommit ut som hysteriska antidemokrater.

Efter Brexit infinner sig nu känslan att EU förlorat intresset för folken i sina medlemsländer. Med det är mer än så. När medborgarna nämns i EU-sammanhang är det nästan uteslutande som hot och belastning.

Ledande politiker och byråkrater besvärar sig knappt med omskrivningar:
de tycker att det vore mycket bättre om de fick ratta EU, utan att störas av viskningar och rop från det demokratiska baksätet …
Inför de kommande förhandlingarna med Storbritannien ”slippar” de nu knivarna för att ta en rejäl hämnd.
Istället
för att ta till sig Brexit som en rejäl läxa!

Redan innan Brexit omröstning har en niosidig promemoria sammanställts av Tysklands och Frankrikes utrikesministrar.

De beskriver där planer på att omvandla EU till en ny superstat. Rykten går att 20 ministrar redan skrivit på, men det finns
inte bekräftat.
Superstation: Dold plan för EU-superstat med gemensam armé, utan nationella centralbanker, utan nationell valuta, utan gränskontroller

Dessutom föreslås gemensam utrikespolitik, hårdare budgetkontroll och införandet av EU-beskattning av medborgarna.

Läckan kommer från Polens utrikesminister Witold Waszczykowski, som anser att förslaget är helt oacceptabelt. Förslaget ska ha presenterats 27/6 för utrikesministrarna från några länder.

Tjeckiens utrikesminister Lubomir Zaoralek kallar dokumentet - ett dumt svar - på den situation som uppkommit efter Brexit, skriver Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Deutsche Wirtschafts Nachrichten:Polen godtar inte tysk-fransk ledning av EU

De fem EU-presidenter har lagt fram en plan som skulle avskaffa den nationella demokratin i EU-länderna år 2025.

Läser man dokumenten undrar man om de driver med oss väljare eller …...
? Läs och bedöm själv.

De fem presidenter är kommissionen European huvud Jean-Claude Juncker, EU-toppmötet president Donald Tusk, Eurogruppen ordförande Jeroen Dijsselbloem, Europeiska centralbankens ordförande Mario Draghi och Europaparlamentets talman Martin Schulz.

Ingen av dessa herrar har ett demokratiskt mandat bakom sig.
De har inte varit tvungna att visa sin politik för de europeiska väljarna och prövas av väljarna i ett val.
De har utses av EU, men det hindrar inte dem från att gå till ett frontalangrepp på vad som finns kvar, av den nationella demokratin i Europa.
Om de får vad de vill ha, r de nationella parlamenten i EU-länderna 2025, inte längre besluta om sina egna nationella budgetar.
Det är mindre
makt än en svensk kommunstyrelse har idag.

President rapporten konstateras att den monetära unionen i EU, vilket är grunden för Euron inte är avslutad och att den har den obestridliga rätten.
Euron är en politisk konstruktion som avslutades på grund av chefer i främst Tyskland och Frankrike skulle ha det.
I praktiken kan det innebära att Sverige kommer att tvångsanslutas till Euron. Sverige med sin flyttande krona har haft enorma ekonomiska fördelar med detta. Om Sverige tvångsansluts, kommer vi förmodligen att hamna i samma situation som Finland. Ekonomin går bakåt!

Den tidigare tyska förbundskanslern Helmut Kohl sade i en intervju att han aldrig hade lyckats få tyskarna att acceptera övergången från mark till euro i en folkomröstning.
Därför trodde han att det var nödvändigt att "agera som en diktator" för att få Euron på plats.

"Jag visste att jag skulle aldrig ha vunnit en folkomröstning i Tyskland", säger Helmut Kohl. "Jag skulle ha förlorat sju mot tre."

Italien hade inte styrkan att ansluta sig till Euron, men för EU-chefer var det otänkbart att en av EU: s sex grundare skulle stå utanför.
För att underlätta för Italien producerats det falska siffror som skulle visa fördelarna för Italien.
Italiens skuld var dubbelt så stor som Maastrichtkriterierna krävde. För Greklands del använde EU den amerikanska jättebanken Goldman Sachs för att förfalska de grekiska makroekonomiska siffrorna, så att de skulle se ut, som om landet kvalificerade sig.

Euron är således djupt rotad i den varma luften och kvicksand
en. Att skapa en gemensam valuta för ekonomier som är så olika har visat sig vara lika farligt som kritiker hävdade före 1999.

En gemensam valuta kräver en gemensam bank, en verklig gemensam ekonomi och en gemensam finanspolitik.
Det vill säga en gemensamma budget för hela EU. Annars kommer man inte att klara av detta.

Detta är exakt vad just de fem presidenterna vill undvika, genom att föreslå:

en bank union
en finansunion
en skatteunion

Om de får som de vill kommer detta att införas i EU 2025.


Denna plan är tvärtemot signalen från Brexit – och från aktuella opinionsundersökningar.
De senaste dagarna har det rapporterades av TNS/SIFO för SVT:
”Om det skulle hållas en ny svensk folkomröstning om ett EU-medlemskap i dag skulle – endast- 52 procent rösta ja och 31 procent rösta nej”.

SVT skriver vidare:
”Samtidigt anser endast 14 procent av de tillfrågade att saker i EU är på väg åt rätt håll, 52 procent svarar ”fel håll, medan 35 procent svarar ”vet ej” eller ”varken eller”.


Toivo Sjörén, chef för opinionsundersökningar på TNS Sifo, till SVT Nyheter:
Det är sammantaget en mycket kraftig varningssignal till dagens politiska ledarskap”.
SvT – ny opinionsundersökning

Det är nog dags för Löfven & Co att vakna upp och inse, att svenska folket har en betydligt mer kritisk syn på EU än ledande svenska politiker och kommentatorer i ledande massmedia.

Med lagda förslag om en bank, en finansunion och en finansunion för EU, får nog Löfven & Co inse, trots Löfvens påstående att det inte finns några planer på en folkomröstning.

Svexit närmar sig med stormsteg!

tisdag 28 juni 2016

300 oskyldigt dömda!

Cirka 300 personer har dömts för drograttfylleri - trots att de inte har varit påverkade av narkotika. Det konstaterar riksåklagaren Anders Perklev som kommer att se till att de oskyldigt dömda personerna kommer att erbjudas hjälp med resning.

Bakgrunden är ett ärende där riksåklagaren förra året sökte resning i två fall där personer hade dömts för drograttfylleri för att de hade haft THC-syra i blodet.

I december 2015 beviljade HD resning och friade de båda personerna.
Skälet var att det visade sig att formuleringarna i analysbeskeden från Rättsmedicinalverket felaktigt kunde tolkas som att THC-syra ska betraktas som narkotika - vilket det inte är.
I själva verket är THC-syra en så kallad metabolit =nedbrytningsprodukt som "lämnas kvar" i kroppen även när den aktiva drogsubstansen i cannabis - THC - har gått ur kroppen.

Har inte varit "påtända"
THC-syra i blod kan alltså utgöra bevisning för att en person har använt cannabis och därmed gjort sig skyldig till ringa narkotikabrott. För att kunna döma för drograttfylleri krävs dock att föraren hade narkotika i blodet och alltså var "påtänd" vid själva körningen.
Riksåklagaren Anders Perklev beslutade i april att fallen med felaktigt dömda skulle identifieras och att åklagarna skulle verka för resning och upprättelse. Anders Perklev skev i sitt beslut:
"I åklagarrollen ligger att verka för att rätta till domar genom vilka personer felaktigt har blivit dömda till straffansvar... En sådan situation är det fråga om i de nu aktuella lagföringarna för rattfylleribrott avseende körning med THC-syra i blodet."

Kommer erbjudas resning
Kartläggningen inom Åklagarmyndigheten haar ännu inte avslutats helt men riksåklagarens bedömning är att siffran kommer att landa runt de redan 300 identifierade fallen.
Riksåklagaren skriver:
"När denna process är klar kommer de drabbade att få en förfrågan om de samtycker till eller motsätter sig resningsansökan. Om den drabbade inte motsätter sig resningsansökan kommer åklagare att lämna in en sådan till den aktuella hovrätten."
De felaktigheter som förekommit har endast avsett drograttfylleri. Oftast har de personer som lagförts för drograttfylleri också lagförts för ringa narkotikabrott. Domar kommer i dessa fall enbart att ändras när det gäller drograttfylleri och, i vissa fall, straffet.
Strafförelägganden kommer att undanröjas i sin helhet och i vissa fall kommer en ny lagföring att ske medan det i vissa fall kommer att vara så att brotten hunnit preskriberas.


Visionen om det narkotikafria samhället har sitt pris. Men just detta debacle hade lätt kunnat undvikas. Om viljan funnits. En enkel genomgång av situationen i jämförbara länder hade räckt. Skamset för Sverige som land att 300 personer straffats. Tror detta handlar om främst internationell trovärdighet och inte rättvisa som det borde handla om.
Trist.

måndag 27 juni 2016

Sexköp utomlands!

Sexturism, trafficking och människohandel för sexuella ändamål är en av de största och äldsta industrierna i världen.
Det är också en industri som ökar stadigt och mycket. Varje år sker ungefär 25 000 sexköp utomlands
av svenskar, enligt Ecpat. Ungefär 5 000 av dessa gäller sexköp av barn.

Den som köper sex av en vuxen i ett land där sexköp inte är kriminaliserat bör inte kunna dömas för detta i Sverige. Det anser regeringens utredare som också vill införa nya brottsrubriceringar för sexköp och därigenom gradindela brottet.

Utredaren Nils Cederstierna:
”Ett starkt straffrättsligt skydd mot köp av sexuell tjänst och utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling, m.m." har jag undersökt om lagen behöver ändras.


Utredaren har lämnat över sin utredning till regeringen där han bland annat föreslår följande:

Sexköp gradindelas
Brottet "köp av sexuell tjänst" ska gradindelas. För brott av normalgraden ska straffet vara böter eller fängelse i högst sex månader och för grovt brott fängelse i högst ett år.
När det bedöms om brottet är grovt ska hänsyn tas till om den som utfört den sexuella tjänsten befunnit sig i en utsatt situation eller om gärningen annars har varit av hänsynslös art.
Utredaren skriver:
"Bedömningen av straffvärdet vid allvarliga fall av köp av sexuell tjänst ska på så vis bli mer nyanserad. Det blir även tydligare att försvårande omständigheter ska beaktas. Syftet är att bland annat träffa situationer där den som säljer sexuella tjänster är offer för människohandel eller annan liknande organiserad brottslighet.

Sexköp av barn gradindelas
Straffet för brottet köp av sexuell handling av barn ska skärpas och gradindelas.
För brott av normalgraden ska straffet vara fängelse i högst två år och för grovt brott fängelse i lägst sex månader och högst i fyra år. Böter ska utgå ur straffskalan.
Brottet "köp av sexuell handling av barn" ska byta namn till "utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling".
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

Sexköp utomlands - dubbel straffbarhet
Utredningen anser att det inte bör vara möjligt att döma en person i Sverige för ett sexköp som denne begått i ett land där köp av sexuell tjänst inte är kriminaliserat - det vill säga kravet på så kallad dubbel straffbarhet bör fortsätta att gälla.
Från kravet på dubbel straffbarhet har det tidigare gjorts undantag för ett antal sexualbrott mot barn - bland annat köp av sexuell handling av barn - och människohandel, äktenskapstvång och vissa barnpornografibrott. Undantag har även gjorts för könsstympning.

 
Utredningen skriver:
"De brott som är undantagna från kravet på dubbel straffbarhet är således sådana som betraktas som särskilt allvarliga, eller är av internationell och gränsöverskridande karaktär eller där det råder en internationell samsyn om vilka handlingar som ska vara straffbelagda."
Utredningen anser inte att ett undantag från kravet på dubbel straffbarhet ska införas för brottet köp av sexuell tjänst.

Utredningen skriver:
"Det viktigaste skälet för detta är att det saknas en internationell samsyn i dag beträffande kriminaliseringen av sexuella tjänster."

Utredningen pekar också på en rad praktiska problem:
"Därutöver är en eventuell lagföring av köp av sexuella tjänster utomlands förenad med flertalet svårigheter eftersom det kan antas att polis respektive åklagare inte kan förväntas få fullt biträde av utländska myndigheter för utredning av ett brott som i de flesta länder inte är kriminaliserat."

Regeringens direktiv till utredningen har dock varit att lägga fram ett lagförslag på detta område. Trots utredningens inställning redovisas därför ett alternativ om hur en sådan lag borde konstrueras:
"Vi anser då att undantaget bör omfatta såväl brottet köp av sexuell tjänst som det av oss föreslagna brottet grovt köp av sexuell tjänst. Vidare menar vi att det bör omfatta även försök till brott i den utsträckning brotten är straffbara på försöksstadiet."

Tidigare beräkningar från Stockholms universitet tyder på att svenskar varje år gör tusentals sexköp av barn utomlands.
Men det är ytterst få som döms.

TT rapporterade för snart ett år sedan att totalt sju svenska män dömts för sexbrott mot barn begångna utomlands de senaste fyra åren. Det var då en klar förbättring jämfört med perioden 2004–2007 då endast fyra anmälningar om barnsexbrott utomlands kom in, och inget ens gick till åtal.

söndag 26 juni 2016

Nätpedofil dömt för 500 fall av sexuellt övergrepp mot minderåriga!

Attunda tingsrätt dömde en 22-årig man till tre års fängelse för omfattande sexbrott mot barn via internet.
Åklagaren fick dock inte igenom sitt krav på att en del av övergreppen skulle rubriceras som våldtäkt - trots att personerna aldrig hade träffats. Mannen döms också att betala skadestånd på totalt 924 000 kronor.

Rådmannen Rikard Backelin:
”Eftersom vi bedömt att handlingarna som han genomfört eller försökt genomföra med barnen inte, med hänsyn till kränkningarnas allvar, varit jämförliga med samlag har vi kommit fram till att de här gärningarna ska rubriceras som sexuella övergrepp mot barn och alltså inte som våldtäkt mot barn”.


Rättegången har pågått i 44 dagar och mannen döms för sexuellt övergrepp mot barn, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, utnyttjande av barn för sexuell posering, barnpornografibrott och försök till grovt sexuellt övergrepp mot barn samt sexuellt ofredande.

Advokatkostnaderna har varit skyhöga och de slog rekord i kostnad för offentliga försvarare. 22-åringen fick tilldelad sig två olika - Henrik Olsson Lilja och Björn Rothpfeffer. Sammanlagt kvitterade de ut över 3,5 miljoner kr för hans försvar.


500 brott totalt
Totalt har 22-åringen dömts för mer än 500 brott, varav de allvarligaste varit 13 fall av grovt utnyttjande av barn för sexuell posering och ett fall av försök till grovt sexuellt övergrepp mot barn. Alla brott har begåtts via internet.
Det har inte förekommit något personligt sammanträffande mellan mannen och någon av målsägandena.
Domen omfattar åttionio målsäganden i åldern fem till fjorton år som kommer från hela landet. Tingsrätten har kommit fram till att åttioåtta av dem har blivit utsatta för brott.
När det gäller åtalspunkterna för våldtäkt mot barn eller försök till våldtäkt mot barn anser tingsrätten att det i flera fall är bevisat att mannen de facto har genomfört eller försökt genomföra sexuella handlingar med barnen genom att förmå eller försöka förmå dem att utföra sexuella handlingar på sig själva - som till exempel onani.
Enligt tingsrätten är dock inte detta att betrakta som våldtäkt som åklagaren har påstått.

924 000 i skadestånd
Tingsrätten anser att det samlade straffvärdet egentligen uppgår till fyra års fängelse. Eftersom mannen var 19 och 20 år när han begick brotten döms han dock tre års fängelse.

Mannen ska också betala skadestånd till 79 av barnen. Skadeståndsbeloppen varierar mellan 5 000 och 40 000 kronor och det totala skadeståndet blir 924 000 kronor.
I de fall tingsrätten har ogillat ett skadeståndsanspråk har det berott på att barnet inte ansetts ha utsatts för en så allvarlig kränkning som krävs för att skadestånd ska dömas ut.

Det finns en hel del upprörda kommentarer på FB om denna dom. Många tycker att domen varit alldeles för låg. De tycker att det är fråga om över 500 fall av sexuellt övergrepp mot minderåriga som borde gett betydligt högre straff.

Det kanske borde ske en översyn av Sveriges lagar, eftersom de inte riktigt hängt med i utvecklingen.
Digital våldtäkt, precis som digital misshandel... Tingsrätten tog här trots allt sitt förnuft till fånga trots ständig ny feministisk indoktrinering.

lördag 25 juni 2016

Kvinnor och män dödar olika!

En svensk forskargrupp från Sahlgrenska akademin, Karolinska institutet, Stockholms universitet, Rättsmedicinalverket och Brottsförebyggande rådet, har i en forskningsstudie undersökt hur frekvensen av manliga och kvinnliga förövare av dödligt våld, har ändrats under åren 1990 till och med 2010.

Studien tar också upp likheter och skillnader mellan manliga och kvinnliga förövare.
Referensmaterialet de har använt är data, som omfattar samtliga fall av dödligt våld i Sverige under dessa 20 år.
Studien heter "A Time Trend Study of Swedish Male and Female Homicide Offenders from 1990 to 2010" och är publicerad i den vetenskapliga tidskriften International Journal of Forensic Mental Health.

Kvinnor som dödar skiljer sig på många sätt från manliga förövare - dels när det gäller offer, tillvägagångssätt och brottsplats men också när det gäller förövarens bakgrund. 
Kvinnliga förövare utgör mindre än en tiondel av samtliga förövare när offret är vuxet men står för mer än en tredjedel av de fall av dödligt våld där offret är barn. 


Nio av tio förövare är män
Total begicks 1 570 fall av dödligt våld under den observerade tidsperioden och av dem begicks 1 420 av en män - 90,4 procent och 150 av en kvinnor - 9,6 procent.

Fördelningen mellan förövarnas kön ligger stabilt runt proportionen 90/10 procent män/kvinnor över hela undersökningsperioden.
Thomas Nilsson, Sahlgrenska akademin:
”Det förelåg mer uttalade skillnader mellan manliga och kvinnliga förövare med vuxna offer, jämfört med när offret var ett barn (under 15 år), säger en av forskarna bakom studien.
Kvinnliga förövares vuxna offer var oftare av manligt kön och en intim partner. Deras offer var också ofta substanspåverkade vid tidpunkten för brottet och de dog oftast till följd av knivvåld”.

 
Hemmet vanligaste brottsplatsen
En annan skillnad var att tidigare våld mellan offer och förövare var vanligare i fall med kvinnliga förövare, än med manliga förövare och att kvinnornas brott oftare begicks i hemmiljö.
Hemmet var den vanligaste mordplatsen för samtliga, men ännu vanligare för de kvinnliga förövarna där mordet skedde i hemmet i nästan 9 av 10 fall.
Skillnaderna var färre när offret var ett barn.
Kvinnliga förövare använde dock oftare kvävning mot sitt offer jämfört med de manliga förövarna som begick dödligt våld mot ett barn. De kvinnliga förövarna hade också färre förekomster av domar för tidigare kriminalitet enligt BRÅ:s lagföringsregister.

Thomas Nilsson:
”Ett resultat där Sverige skiljer sig från vad man sett i studier från andra länder är att kvinnliga och manliga förövare är lika benägna att begå självmord i samband med fall där offret är ett barn. Enligt dessa studier har det varit vanligare med suicid efter barnamord bland kvinnliga förövare jämfört med manliga”.
Kvinnorna bedömdes oftare än männen ha utfört brottet under påverkan av en allvarlig psykisk störning. Brott som begåtts av kvinnor klassificerades oftare som dråp eller barnamord - endast kvinnor kan dömas för barnamord, medan brott som begåtts av män oftare klassificerades som mord eller vållande till annans död genom misshandel.
En majoritet av förövarna, oavsett kön, begick det dödliga våldet med ett vuxet offer under påverkan av någon substans - alkohol eller drog, medan detta bara gällde för en minoritet av förövarna med barnoffer.


Kvinnor vanligare som barnamördare
Manliga och kvinnliga förövare med barnoffer är mer lika än de med vuxna offer.
En annan viktig slutsats är att kvinnliga förövare utgör mindre än en tiondel av samtliga förövare när offret är vuxen, men står för mer än en tredjedel av de fall av dödligt våld där offret är barn.
Forskarna skriver:
"Resultaten visar att det finns grundläggande skillnader mellan kvinnliga och manliga förövare, vilket bör beaktas vid utvecklingen av könsspecifika riskbedömningsverktyg och riskhanteringsstrategier. Framtida studier bör bland annat fokusera på den skilda roll som substanspåverkan tycks utgöra när det gäller dödligt våld mot vuxna respektive mot barn. Det finns även ett behov av fortsatta studier av tidstrender gällande kvinnliga förövare och dödligt våld".

Thomas Nilsson:
”De sociala och kriminologiska skillnaderna som vi fann mellan kvinnliga och manliga förövare vid dödligt våld bör beaktas när det gäller genomförandet av förebyggande åtgärder, vars effektivitet i sin tur bör utvärderas i framtida forskning.
Sådana åtgärder bör särskilt fokusera på faktorer som rör relationen mellan offer och förövare samt brottsplatsen, eftersom de främsta skillnaderna mellan kvinnliga och manliga förövare framträder inom dessa områden”.
En mycket intressant studie men samtidigt mycket tragisk!

onsdag 22 juni 2016

Energiöverenskommelsen = Katastroföverenskommelsen!

Ackompanjerad av halleluja-rop presenterades den blocköverskridande energiöverenskommelsen den 1:a juni.

Det var en klassisk kompromiss sades det, där alla parter fick sitt och där energipolitiken slogs fast för åtskilliga decennier framöver.

I överenskommelsen deltog inte V, SD och FP, vilket i dags läget motsvarar 35% av väljarkåren.
Det enda positiva man kan säga om energiöverenskommelsen är att den kunde ha varit ännu sämre, men det finns två positiva saker i energiuppgörelsen.
Den gav klartecken för att tio nya kärnreaktorer kan komma att byggas som ersättning för befintliga anläggningar. Den s.k. effektskatten kommer att ”express avvecklas”!

Men ingen i svensk media har berättat att elskatten ökar med 4 öre per kilowattimme.

Men den kanske största bristen i den långsiktiga energiöverenskommelsen”, är att ingen tydlig satsning på forskning för fjärde generationens kärnkraft. Den återvinner avfallet och där risken för härdsmälta är obefintlig.

Vi är ledande i världen när det gäller fossilfri elproduktion. Vi är ett föredöme och skulle kunna fortsätta vara det. Men tyvärr, svenska politiker har drabbats av en ideologisk härdsmälta.

Lise Nordin, Miljöpartiet:
”Jag är mycket stolt över att vi kunnat enas om att Sveriges el produkt
ion ska vara 100% förnybar senast 2040.”

Det inte Lise begriper är hur det ska gå ihop, med att inga politiska beslut om kärnkraftsavveckling kunde göras.
Tyvärr måste man konstatera att dagens politiker inte riktigt hänger med
i de faktiska förhållanden. Eftersom de har svårt med logik och fakta motiveras omformuleras det till det mer flummiga ”för klimatets skull”.

Det kanske största problemet är att politiker har mycket svag utbildning inom naturvetenskap. De flesta klarar helt enkelt inte
a
v, att beskriva skillnaden mellan energi (kWh) och effekt (kW). Detta är den bakomliggande orsaken till att man satsat våra skattepengar på helt meningslösa och miljöförstörande vindkraftprojekt. 

Alla dessa lögner gör att man känner en allmän motvilja mot den på känslor grundade politik som drivs av M
P och C.
Ett annat skäl är att Sverige inte är representativt för världen. Här har vi stora skogar att ta av, men det saknar de övriga ca åtta miljarder människorna på vårt klot.

El certifikatsystemet är extremt dyrt
Sverige har ett system med elcertifikat. Det innebär att en viss andel av vår el skall komma från vind eller sol som är förnyelsebara källor. Producenter av sådan el får en extra och marknadsbestämd ersättning utöver spotpriset på el. Mellanskillnaden får du som konsument betala!

En samhällsekonomisk analys, som reflekterar de sammantagna effekterna för konsumenter, producenter och den offentliga sektorn visar att en höjning av kvoten, den andel el som kommer från viss förnyelsebar el, med en tiondels procentenhe
t, t.ex. från 23,1 procent till 23,2 procent, kostar ungefär 225 miljoner kronor per år.

Beräknat som så kallat nuvärde över 20 år, med en diskonteringsränta på 1.4 procent, är kostnaden närmare fyra miljarder kronor. Det är en betydande kostnad:
En motsvarande beräkning av att helt slopa certifikaten ger en nuvärdesbesparing på över 70 miljarder kronor. Det får ses som en övre gräns då anpassningsmöjligheter i systemet ignoreras. Under alla omständigheter illustrerar beloppet att certifikatsystemet är ytterst dyrbart för det svenska samhället.
Det visar också det vansinniga i överenskommelsen.

De svenska konsumenterna skall via sina elräkningar subventionera det förnybara med 70 miljarder.
Det visar också en stor i
nkompetens hos de politiker som skrivit under denna överenskommelse. Det ”kramkalas” som visades upp på presskonferensen, påminner en hel del om gamla Sovjet, där politikerna inte visste vad de gjorde! De s.k. 15-20 års planerna som kan jämföras med denna energiöverensenskommelse.

Baylan & Co begriper inte , att vi i Sverige inte behöver lägga ner koldioxidfri kärnkraft och ersätta den med koldioxidfri sol- och vindkraft. Den är varken bra för miljön eller plånboken.

Det inte heller Baylan & Co begriper eller vill inse, att överslagsmässigt kostade den vindkraft som ersatte nyligen nedlagda Oskarshamns 2-reaktorn cirka 30 miljarder, plus 10 miljarder i nätkostnader.

O2 hade minst samma kvarvarande livslängd som de vindsnurror som byggdes som ersättning och vind och kärnkraft har ungefär samma driftskostnader. De 40 miljarderna är alltså kastade i sjön. Det är för en liten reaktor, den första av tio.
Verkar som all förnuft inte finns i den rödgröna regeringen!

I land efter land börjar nu allt fler ifrågasätta den stora satsningen på el från vindkraften. Den är absolut inte hållbar.

Sammanhållningen inom Norden har redan brakat samman. Den norska energiministern Tord Lien har beslutat att upphöra med Sveriges och Norges gemensamma el certifikatsystem, alltså subventionerna från 2021. Anledningen är enkel, subventionerna hotar lönsamheten för vattenkraftverken.

Även i Finland omprövas nu stöden till vindkraften och dess prioriterade ställning slopas.

Tyskland
har framställs som det goda exemplet för sitt beslut att stänga ner kärnkraften och satsa på vindkraft. Tyskarna ersätter nu kärnkraften med kol. Konsumtionen av brunkol i Tyskland steg under förra året till samma nivåer som under 1990-talet. Många andra länder till och med Danmark börjar ifrågasätta vindkraften.
Till den rödgröna regeringens ”fasa” stiger nu koldioxidutsläppen med rasande fart. Dags för regeringen att föreslå en koldioxidskatt i EU!
I Sverige har vi två partier – Centern och Miljöpartiet – som slåss om att vara dummast och har märkligt nog en stor påverkan på övriga partier.
Slagorden från MP och C är märkligt ålderstigna. ”Vi skall gå före” är därför rent löjeväckande och visar hur litet man vet om världens energibalans. Tron på vindkraften som en ersättning för kärnkraften är lika naiv idag som den var i början på 80-talet.

Detta trots alla erfarenheter från kontinenten, grannländer och USA. Det är som om
svenska politiker lever i sin egen lilla idylliska bubbla.
Men i längden kan vi inte låta de gröna extremistpartierna, inklusive V, styra landets energipolitik.

Teknisk och vetenskaplig utveckling har redan passerat de gröna drömmarna om vindkraftens förträfflighet.

Det är därför inte svårt att gissa, att denna bejublade energiöverenskommelse inte kommer att hålla i särskilt många år. Redan efter nästa val kommer det en ny, när väljarna har sagt sitt!

Jordgubbar ett ”måste” på midsommarbord - men den kan vara en giftbomb!


Jordgubbsplantor var ett av de första plantorna jag planterade i trädgårdstäppan.
Där finns också stora finska blåbärsplantor. Bären är riktigt söta och mycket goda och ger riklig avkastning. Stenestad park säljer dessa.
Jordgubbarna göder jag med nässelvatten och jag betraktar dem nästan som ekologiska.


Idag kan man i stort sett köpa jordgubbar året om och odlingen har tyvärr, mer eller mindre blivit en ren industri.

För att få ut max av sin odlingar används mängder av gifter.
Om vi tittar i Jordbruksverkets broschyr, ser vi att jordgubbarna kan drabbas av mängder av sjukdomar/problem.
 
I jordgubbsodlingar kan du hitta: svartröta, gråmögel, ludet ängsstinkfly, svartfläcksjuka, ögonfläcksjuka , rödröta, kronröta och nålnematoder.

För att bekämpa alla dessa sjukdomar/problem måste allt sprutas bort. För mig som hobbyodlaren framstår det som ett under, att plantorna klarar av alla dessa preparat och att man får jordgubbar.
Odlarnas bekämpning medför att man utsätter konsumenterna för risker.

Med all besprutning kommer det för eller senare en obalans i jorden och naturen som faktiskt bidrar till, att på sikt öka angreppen.
Tyvärr blundar forskare för riskerna och går gifttillverkarnas ärenden, så att de skall få större anslag. Tyvärr är det så inom den högre forskningen att man är beroende av anslag.Man kan nästan dra slutsatsen att Jordbruksverket går giftbolagens ärenden.

Vi skall ha klart för oss att det är inga ofarliga preparat som används. Besprutnings gifterna som används kan bidra till ökad allergi, astma och cancer.

De som är värst utsatta är de som arbetar i jordgubbsodlingarna. Särskilt de som sprutar. Även om de skyddar sig med gasmask, handskar och skyddskläder.

Ett av de farligaste preparaten BetanalSC, där det verksamma medlet heter Fenmedifam, hittar man i riskupplysningar följande om giftet:
”Mycket giftigt vid inandning. Irriterar andningsorganen. Mycket giftigt för vattenlevande organismer. Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Giftig för fjärilar, bin, humlor och andra pollinerande insekter.”

Det finns många hycklare och en av dem är LRF. De vill själva framställa sig som miljövänligt. I år har de desutom begärt dispens av Kemikalieinspektionen, för det förbjudna starka växtgiftet BetanalSC.

Kemikalieinspektionen avslår LRF:s ansökan. Då händer det otroliga! LRF överklagar beslutet till Miljödomstolen som kör över Kemikalieinspektionen och ger dispens.

Inom lantbruket är det väl känt att Lantmännen som ryms under LRF-paraplyet är storsäljare av växtgifter.

LRF använder sig av märket Svenskt Sigill som tillåter både konstgödsel och växtgifter.  Många går på denna bluff och luras,
att tro att det är något slags "kravmärke", men så är det inte!
Det är bara ett försäljningsargument!

 
Ett tips är att när du skall köpa jordgubbar till midsommar kan du ”googla”under:
”Krav och giftfria jordgubbar” så hittar du garanterat giftfria jordgubbar.

Köper du ekologiska jordgubbar hjälper du också till att rädda utrotningshotade humlor och bin.