onsdag 28 februari 2018

Förutom flygskatten vill MP införa trängselavgifter på slottider = start- och landningstider för flyget!

Flygskatten träder i kraft den 1 april 2018. Förslaget om flygskatt fanns med i höstbudgeten. Eftersom delar av Alliansen inte ville eller vågade lägga fram en gemensam budget för riksdagen att ta ställning till, så blev flygskatten, liksom andra rödgröna skattehöjningar som försämrar möjligheten att leva, arbeta och driva företag i hela landet – en verklighet.
Det är ett stort svek. Det bagaget kommer att tynga Alliansen i val rörelsen. Före valet sade Stefan Löfvén att det inte skulle bli någon flygskatt(även bensin) om han fick bestämma. Det var då. Efter valet meddelar den rödgröna regeringen att en nationell skatt på 80–430 kronor på varje enkel flygresa ska införas. Beskedet är ett dråpslag mot jobb och tillväxt i hela Sverige.
 
Motivet bakom påstås vara att styra om människors resande till mer klimatvänliga alternativ. Det är en strategi som möjligtvis passar tätbefolkade länder på kontinenten. Men Sverige är stort, utdraget i nordsydlig riktning och glest bebyggt. Om det ska gå att leva och verka även utanför storstäderna, så krävs snabba och kostnadseffektiva interregionala förbindelser. En landsända som saknar detta hamnar på efterkälken. Flyget är särskilt betydelsefullt för Norrbotten, så är inrikesflyget som helhet mer betydelsefullt i Sverige, än i många andra europeiska länder.
Det är välkänt att införandet av en skatt på flyg­resor vore ett allvarligt avbräck för besöksnäringen, skogs­industrin, stålindustrin, biltestnäringen, universitetet och alla andra verksamheter i Norrbotten som är beroende av goda kommunikationer. Det är också välkänt(borde vara för de rödgröna) att det i Norrbotten inte finns något realistiskt alternativ till flyget, varken för privatpersoner eller företag.
Även om flyget är särskilt betydelsefullt för Norrbotten, så är inrikesflyget som helhet mer betydelsefullt i Sverige, än i många andra europeiska länder. Som en perifer och exportberoende nation, långt ifrån viktiga marknader, är det internationella flyget också av större betydelse för Sverige än för de flesta andra länder.
Faktum är att den blivande skatten på flygresor knappt gör någon klimatnytta. Beräkningar visar att skatten som mest kan minska de svenska koldioxidutsläppen med 0,2 miljoner ton per år, vilket motsvarar 48 timmar av vägtrafikens utsläpp. Enligt Flygskatteutredningen leder förslaget, till att fler väljer bilen.

Nu har även de mest extrema i MP, Karin Svensson Smith och Lorentz Tovatt i en debattartikel, där man ger sig speciellt på inrikesflyget och som vanligt från Karin Svensson Smith propagerar man för höghastighetsbanor. Nu hör det till saken, att det flygande man främst slår mot, korta linjer, sker på höjder där inte ens en MP kan hävda nån ”höghöjdseffekt.” 300 miljarder alltså för att hyvla bort säg 2-300 000 ton CO2? Det är lika mycket som ett hyfsat stort kolkraftverk släpper ut det på en vecka, hur kan världen ha blivit så galen och MP?

De skriver att de är mycket glada att MP lyckades driva igenom flygskatten och de är stolta, att den nu snart träder i kraft den 1 april 2018. De anser att genom skatten får flygtrafiken i alla fall betala en liten del av den klimatkostnad som den står för. De är inte nöjda med vad MP hittills har uppnått, utan det måste till mer. Trenden för flygtrafikens utsläpp är oroande, utsläppen har ökat kraftigt sedan 90-talet.

Dessa två totalt okunniga och insnöade MP-fantaster är totalt medvetna om verkligheten och det ska nu Foliehatten upplysa dem om:
Det finns nämligen tydliga bevis för att det är solen och inte koldioxiden som styr klimatet. Klimathysterin styrs av IPCC och deras datamoduller. IPCC styrs inte av vetenskaplig kompetens, utan av okunniga politiker. Det är en “mellanstatlig” organisation, där alla FN:s 195 nationer har en röst var. Av dem är inte fler än 24 riktiga demokratier, som har vetenskapliga institutioner. Av de övriga är en majoritet U-länder, där många är primitiva diktaturer kännetecknade av nepotism och korruption. I IPCC:s beslutande församlingen sitter delegater utsedda av en despot/diktator, vars främsta intresse är att få, ett miljardflöde av dollar till landets bankrutta ekonomi. För att få ihop det hela av IPCC, skulle detta motiveras av att I-länderna förstört klimatet med sina utsläpp av koldioxid(som INTE påverkar vädret). I tron på detta har de stärkts av I-världens totalt okunniga och inkompetenta politiker som i sin iver att framstå som goda inte velat “syna korten”, det vill säga syna de riktiga forskningsresultaten.

Miljöminister Isabella Lövin var personlig inbjuden till en konferens på Lidingö i oktober, om koldioxidens icke-verkan på klimatet och där redovisades tydligt av ett dussin nordiska forskare, där man klart visade att det inte är koldioxid som är problemet. Lövin behagade aldrig att infinna sig, till denna konferens.
MP har något att ta itu med, om de inte skall framstå som mindre vetande eller .....!

MP vill nu via Karin Svensson Smith och Lorentz Tovatt:
Införa marknadsbaserade trängselavgifter. De anser att diskussionen om att Arlanda ska ha ytterligare en landningsbana är märklig. London-Heathrow har hittills klarat sig på två banor, att Arlanda ska ha fyra framstår som direkt konstigt. Det som istället bör ske, är att man inför marknadsmässig utdelning av slottider (start- och landningstider). Det skulle medföra högre pris för att starta och landa i rusningstid(högre biljettpriser) och skulle därför särskilt fördyra korta flyglinjer som startar och landar morgon och eftermiddag. Ett undantag bör göras för de regioner som inte kan ha snabba tågresor (Gotland och norra Norrland) som alternativ till flyget.

Bränslet måste bli förnybart. Det är inte bara antalet flyg som måste minska utan även andelen fossilt i tanken. Därför föreslår de ett grönt bränslebyte, de vill nu utreda en tvingande kvot för att gradvis minska de fossila utsläppen från flyget. Denna utredning kommer regeringen snart tillsätta.
Färdigställa höghastighetsbanor(tåg) så snabbt som möjligt mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. De anser att det är helt orimligt att några av de vanligaste flygsträckorna är mellan våra tre storstäder och här ska tåget vara det självklara alternativet. Men då måste de nya stambanorna byggas för höga hastigheter och färdigställas snabbt! det gör vi lättast genom ny alternativ finansiering(nya skatter).

MP anser, att subventioner till flygplatser i områden där det redan finns goda tågförbindelser fasas ut. Det offentliga ska inte hålla olönsam och klimatskadlig infrastruktur under armarna. Flyget är det också en av våra absolut viktigaste klimatutmaningar. Därför är vi glada att följa debatten om att stanna på marken, men de är också bestämda med att det krävs kraftfull politik för att minska flygets klimatpåverkan. Nu hoppas vi att fler partier ställer sig bakom en denna offensiva agenda för hållbara transporter.
Som vanligt när det gäller MP och deras politik lyser frånvaron av konsekvensanalyser och kostnader och de tycks tro att med grön politik kan man fixa allt, bara tron är tillräcklig. Vetenskapliga fakta, konsekvensanalyser och kostnader, är inget en sann MP bryr sig om!


Om vi tittar på MP:s förslag ser vi, att man håller på att forska om grönt bränsle och det beräknas vara klart om tio år!!!!

Att överhuvud prata om höghastighetståg i Sverige är inte seriöst, men så kommer idén också från politiskt håll, utan nämnvärd tanke på nytta, underhåll på vintern, behov och framför allt kostnader –
320 miljarder SKR.
Att MP och andra politiker kommit på denna idé visar deras dåliga omdöme, när de inte inser verkligheten. Verkligheten är att det i Sverige inte finns pengar till detta projekt – allt behöver lånas – men framför allt finns det överhuvudtaget inte ett passagerare underlag som räcker till. De höga biljettpriserna kommer också vara avskräckande!
Det inte MP förstår är: det är så inövat av järnvägsfolk att ge sken av att tåg nästan skulle sakna underhållskostnader. Det ständigt rullande tåget finns inte för,om inte annat så måste tåget städas och toaletter tömmas. Här finns mer fakta om det katastrofala tillståndet för den svenska järnvägen. 
 
Svenska politiker borde läsa denna rapport!

København - Tyskland bliver 200 km/t

Citat fra ny rapport fra det danske Transportministeries hjemmeside.
" .. Femern Bælt-forbindelsens jernbanelandanlæg ..... I forbindelse med en ny Storstrømsbro vil det således være muligt at køre tog med 200 km/t på hele strækningen mellem København og Tyskland og 250 km/t mellem København og Ringsted. ... " Side 20 på det "blå link" http://www.trm.dk/da/nyheder/2016/ekstern-kvalitetssikring-af-femern-baelt _ Så ---- HVORFOR 300 km/t i SVERIGE ??? Reelt er hele EU påvej over til max 250 km/t ...--- hvorfor er Sverige bagefter i denne udvikling.

Givetvis vill SVT dra sitt strå till stacken och också skuldbelägga de som flyger. SVT vill få oss att känna skuld om vi flyger till Thailand. Per person ska en resa ToR smälta 13,2 m2 (inte m3) is i Arktis. ”Forskarna” har räknat ut att om man släpper ut 1 ton CO2 så smälter det 3 m2 is i Arktis.
 
Om man räknar på hela världens utsläpp per år, så skulle alltså ca 100 000 km2 smälta bort varje år. Ungefär en fjärdedel av Sverige. Kanske stämmer om man handplockar rätt år och gör antagandet att minskad mängd is bara beror på CO2-utsläppen.

Dessa klimatförespråkare är helt underbara, när de ”kläcker” sina påståenden, utan att ha kontrollerat vad det innebär! Är de drabbade av hybris eller är de …… ?

måndag 26 februari 2018

2018 blir ett dyrt år för bilägarna!

Nyårsklockorna hann inte mer än klinga ut, innan den nya höjningen på drivmedel slog igenom. Nu är det snart tre år sedan regeringen klubbade igenom förslaget om en årlig, automatisk höjning av drivmedelsskatten. 2018 blir bensinen och dieseln 30 respektive 27 öre dyrare vid pumpen. Med de automatiska höjningarna kan Sverige snart vara landet med högst drivmedelsskatt i världen.
Bertil Moldén, vd för branschorganisationen BIL Sweden: ”Folk är grundlurade, för de har inte förstått vad det innebär på lång sikt!”

Som om inte detta var nog, införs från 180701 ett nytt system för fordonsskatt. Skatten gäller för bilar modell 2018.
Nya bilar med låga utsläpp ska få bonus och nya bilar med höga utsläpp ska betala extra. För nya el- och vätgasbilar kan det betyda 45 000 kr i engångsbonus. Laddhybrider får ungefär 20 000 kr eller lite mer och gasbilar 7 500 kr. Alla andra nya bilar med koldioxidutsläpp över 95 g/km får i gengäld betala straffskatt under bilens första tre år i trafik.
Volvo(diesel) V90 D3 AWD (CO2-utsläpp 128 g/km) betyder det att skatten höjs från dagens nivå på 1 984 till 4 800 kr/år. Skatten sänks efter fyra år till 2 985 kr.

Volkswagen(bensin) Golf 1.4 (CO2-utsläpp 121 g/km) ökar skatten från 580 till 2 362 kr/år. Skatten sänks efter fyra år till 932 kr.

Även om straffeffekten försvinner efter 3 år tre år, blir
skatten högre jämfört med i dag i de flesta fall. Bonusar och höjd skatt under de första tre åren gäller endast bilar som registreras från och med 1 juli 2018 – men befintliga bilar påverkas också av förändringarna. Gränsen för när den så kallade koldioxidavgiften tas ut sänks från 111 till 95 g/km. Det blir helt enkelt fler gram att betala för. Varje gram kostar 22 kr/år för bensin- och dieselbilar och 11 kr/år för gas- och etanolbilar.

Bensinbilar blir höjningen 352 kr/år.
Diselbilar tillkommer ett extra bränsletillägg och därmed blir höjningen mer kännbar. En dieselbil med CO2-utsläpp på 111 g/km får betala 1 300 kr/år extra. Något överraskande får dieselbilar med CO2-utsläpp över 186 g/km sänkt fordonsskatt.

Äldre bilar som beskattas enligt det viktbaserade systemet, oftast handlar det om bilar tillverkade innan 2006, får också höjd fordonsskatt. Ökningen är nio procent för dieslar och 16 procent för övriga bilar. Det betyder att skatten höjs med ungefär 350 kronor för en normal bensinbil och med drygt 500 kronor för en vanlig diesel.

Ökade skatter på fordon handlar inte om klimat och miljö, det handlar enbart om att maximera inkomsterna till staten för att få budgeten att gå ihop ett tag till, de få kronor de förlorar på fordon som uppfyller miljökraven, är än så länge bara några droppar i havet.
De flesta har
aldrig förstått Lövéns tal om MP som en naturlig samarbetspartner. Nu står han där "inmålad" i ett hörn. Hans problem är bristen på intern kritik hos sossarna. S har alltid funkat så, slut leden och tig. MP står inte högt i kurs bland LO-folket, men det får man inte kritisera internt, så röstar man med fötterna istället i nästa val. Löven lär bli en parentes, som Mona och Juholtarn, synd att han ska hinna ställa till det innan han åker.
 
Klimathotsaktivisterna har investerat så mycket prestige i sitt narrativ att de känner sig tvungna att alltmer bortse från fakta för att inte tappa ansiktet. När politiker lägger sig i frågor om teknik och vetenskap, så blir det kaos. Den totala dumheten regerar. Så länge alla politiska partiers företrädare med en dåres envishet och som en ryggmärgsreaktion nämner klimatet som roten till allt elände blir det nog svårt att tänka om. Demokrati är det bästa styrelseskick mänskligheten kommit på. Svagheten i systemet är bara, att det inte går att byta färdriktning, förrän en majoritet har fattat att man är på väg åt fel håll.

Foliehatten
måste medge att han ändå njuter lite. Svensson går här och röstar på Löfvèn och MP, med hopp om mer rättvisa och bättre socialt skyddsnät.
Vad händer? Skattechock efter skattechock har svenska folkets drabbats av de senaste 3 åren som främst drabbar dom fattiga, samt ett socialt skyddsnät som monteras ner snabbare än någonsin. Allt behövs för att täcka det ”stora svarta hålet” utan botten i ekonomin! Grattis Sverige och heja Löfvèn och MP!
Ni som åker på bilbomben till skattehöjning, tänk på miljön! Några tusenlappar extra är väl ändå miljön värd? Sanningen är att utsläppen inte kommer att minska, ett enda dugg och det påverkar INTE klimatet!

Problem för elbilar i Östersund – de går inte att starta i kylan!

Östersunds kommun äger ett fyrtiotal elbilar. Två vintrar i rad har flera av dem, Renault Zoe av årsmodell 2014/15, inte startat på grund av kylan. Det här har gjort att hemtjänsten inte kunnat jobba. När temperaturerna kryper ner mot minus 20 strejkar batterierna.
Elbilarna används av hemtjänsten i Östersund och de körs korta sträckor. Om det är kallt minus 15-20 minus, vill personalen för hälsans skull, inte köra runt i en kall bil, utan man drar man upp kupévärme och stolsvärme. Förbrukningsbatteriet klarar inte av att ladda upp och drivbatteriet laddar därför snabbt ur och man har ingen lösning på problemet! I Oslo står Tesla elbilar i kö till verkstaden, eftersom de har problem med kylan.

Trots problemen kommer Östersunds kommun fortsätta att satsa hårt med att köpa in fler elbilar.
Ulf Löfvenberg ÖK: vi satsar så hårt vi kan på ett fossilfritt Sverige 2030! Östersunds ställningstagande visar dels hur klimathotet påverkar omdömet, samt hur illa den offentliga upphandlingen sköts. Våra skattepengar slösas bort. Det får kosta vad det vill, bara det är bra för miljön, hur man kan bevisa det, är en annan fråga!
En anonym vårdanställd till Länstidningen Östersund: ”Vi tvingas ha dessa jävla elbilar och de är inte gjorda för Norrland, men det fattar de inte på Rådhuset för det ska ju vara så miljövänligt i den här stan.”

Att ladda ur ett fruset litiumjonbatteri går bra, även om kapaciteten blir dålig. Att ladda det kan, däremot vara direkt farligt, man kan få en ”thermal runaway.”

Det finns troligen en bakomliggande strategi från den gröna ideologin, att i slutändan förbjuda privatbilismen, den enskilt största frihetsfaktorn för många.
På inrådan av politikeretablissemanget skulle vi köra på förnybar etanol vilket visade sig vara ett dåligt beslut, då världspriserna på mat ökade. Nästa råd var att köra på diesel, för att minska utsläppen av koldioxid, det blev inte heller bra, eftersom det gav fler partiklar och mer kväveoxider. Nu ska vi köra på el med hjälp av litiumbatterier, men det blir inte heller bra för miljön. När vi uttömt alla möjligheter till klimat(miljö)neutrala bilar, återstår bara att förbjuda hela rasket.

Det är fullkomligt orealistiskt och vettlöst att tro att man kan ersätta all fordonstrafik som idag använder bensin eller diesel med eldrivna fordon, samtidigt som man tänker sig att göra det med vad de kallar för ”förnyelsebara” energikällor. Varför görs inte en saklig och väl underbyggd utredning om vad det skulle innebära i form av tillgänglighet och kostnad för el. Foliehatten är 100% övertygad om, att den rödgröna regeringen inte vågar tillsätta en sådan utredning. Resultatet skulle inte bli det önskade!

De flesta biltillverkare har någon symbolisk elbilsmodell för att hävda en miljöprofil.
Men de säljer inget vidare ändå, utgör bara en pytteliten andel av nybilsförsäljningen. Trots stora subventioner(den nya bilskatten som vi betalar), så är ju ändå dieslar och bensinare mer ändamålsenliga och bättre bilar. Det är nästan bara det offentliga som köper el-bilar.
Men visst kommer elbilar att finnas kvar. De har ju ändå hållit ut sedan slutet av 1800-talet, så det är inget nytt. Men diskussionen om miljöförstöring från batteritillverkning lär hårdna framöver.


I en mycket intressant artikel om kolväten från bilar i Los Angeles som visar enormt intressanta fakta. LA har fått en tredubbling av bilar och kolväten minskar inte.
Det framgår i artikeln:
” För att förbättra luften är det mycket viktigt att veta var föroreningarna kommer ifrån. Ni kan se oss som detektiver som letar efter ledtrådar som ifrågasätter den vedertagna sanningen att trafiken är den största boven. Och vi fann överväldigande bevis på, att användningen av vardagsprodukter bidrar med en stor andel, säger Brian McDonald. Det är flaskorna du har under diskbänken, i badrummet och i garaget. De innehåller en rad olika lösningsmedel. ”
Vad skall nu Lövin säga? 

De gröna drömmarna gick i kras i Simris!

Med buller och bång, vilt påhejade av MSM, invigde EON en sol- och vindkraftsanläggning som skulle göra byn Simris på Österlen självförsörjande, med enbart förnybar el. Hela hösten har vi via EON mattats med positiva rapporter. När kylan från norr nu kommit, har det inte gått så bra och sanningens minut har infunnit sig. Vissa dagar har anläggningen bara producerat 4 procent av dagsbehov av el. Den 20 februari visar att effektbehovet i Simris är 490 kW varav 4% (19 kW) kommer från vindkraft och självklart 0% från sol. SVT Skåne rapporterar: ”Misslyckat projekt med sol- och vindkraft i Simris”

Av EU har man erhållit hälften av projektkostnaderna på 45 miljoner till projektet = 22,5 miljoner. I Simris bor 200 innevånare. Det blir 225.000 per person. Det hade varit mycket intressant att få läsa EON:s ansökan om bidrag till den här anläggningen. Vem som helst med lite teknisk bakgrund kan direkt se att Simris projektet är inget annat en en grön dröm, utan förankring i verkligheten. Det finns inget i denna anläggning som gör den självförsörjande. Visst kan man få tillskott av sol och vind men det är mycket långt, till att vara självförsörjande. EON har utnyttjat den totala okunnigheten hos EU som tillstyrker(amatörer) bidrag till den här typen av anläggningar och det är inget annat än en skandal. Vi kan notera att projektet aldrig under den korta tid den varit igång varit självförsörjande med el en enda dag och kommer aldrig att göra det eller någon annanstans i Sverige.
EON borde egentligen tittat på El Hierro på Kanarieöarna. Samma upplägg, men skillnaden är att där är mer sol och det fungerar inte!
Simrisprojektet borde vara en rejäl väckarklocka t.o.m. så stora som kyrkklockar, att politikerna borde inse, att den väg de vill införa för övriga Sverige, med mera vindkraft och solceller, är en väg utför stupet!
Foliehatten blir ofrivillig finansiär på tre sätt. Först via skattsedeln till EU-bidraget (40 miljarder). Sedan finansiering av sol- och vindkraften via elcertifikat. Via de hutlösa nätavgifterna som EON har, på en monopolmarknad. Och man kan inte komma ur någon dessa tre. Här lite mer fakta om EON och det rån vi utsätts för med nätavgifterna.

Foliehatten beundrar EON stort, för deras sätt och förmåga att lura totalt okunniga journalister och de är i gott sällskap med politiker. Man sväljer allt, bara man hör och ser ordet ”förnybart!”
Sverige har ett djupt pedagogiskt problem. Enorma ekonomiska fördelar och en tryggad energiförsörjning i 500 år väger fjäderlätt, om det bara ur miljöhänseende och är förnybart, kan uppfattas som att en annan, kanske svindyr lösning kan vara promillen bättre.
Det är totalt helknäppt! Men vad hjälper det när bara miljö, miljö, miljö som räknas?
Några partier går så långt att de vill införa grön skatteväxling och sänka skatten för arbetstagare. Frågan är då, hur dyr blir el då per kW 3-4 SKR? Tänker våra politiker?

Den senaste veckans nästan 0-resultat för vindkraften, så ska vi ändå komma ihåg, att vindkraften ska vi satsa på. I varje fall om klimatförändringarna leder till att vi har sommar året om. Kärnkraften skall man avskaffa.

För att klara målet i Simrisprojektet är man beroende av ett reservkraftverk=dieselelverk som enligt EON, drivs med förnybart bränsle.
Johan Aspegren på SVT: ”Bränslet heter HVO och är helt förnybart. Det består bland annat av animalisk olja.” Det är alltså fråga om ett dieselelverk och HVO är syntetdiesel. Men ordet ”diesel” kan ju naturligtvis inte nämnas i miljösammanhang.
Undrar om Johan Aspegren någonsin funderat på vad konventionell diesel består av? Just det, animalisk olja. Animalisk olja … Undrar om vilket djur den kommer från?

Man har även haft hjälp av batterier. De batterier man har för drift är på 333kWh och det räcker för ca 30 minuters drift. Läser man faktabladet om batteriet så har det en kapacitet på 333 kWh, med klickar man på EON:s information på presentationssidan som de skrivit har batteriet 3300 kWh kapacitet.Oavsett vilket så räcker 3300 kWh endast till 5-6 timmars drift. Faktauppgifter från batteritillverkaren Samsung om batteriet. Till råga på allt har det kommit in möss bland batterierna, så de har bitit sönder sladdarna.
 
Enligt artikeln i SVT har EON nu åter lurat på vissa i befolkningen i Simris att montera upp ytterligare solceller på taken i den lilla byn vilket är rena lurendrejerifasonerna. På natten hjälper det inte även om man skulle täcka hela byn med solceller. Vi ser här ett exempel på hur illa det är ställt med klimatalarmismen och dess medlöpare.

EON marknadsföring är mycket märklig och Simris är definitivt inte någon fjäder i hatten för EON. Men varför har man gått ut med helt absurda påståenden, om att byn skulle bli självförsörjande, kan man undra?  Kan det vara så illa, att man inte ens förstår vad man sysslar med?
När det gäller Simris och Gotlands förnybara ambitioner, varför kapar de inte linan till Sveriges elnät och visar hur bra det fungerar? Tror inte de vågar! Läs mer om Gotland här!
Utländska vindkraftsägare blåser svenska staten på skattepengar, går att läsa här.

En fjärde generation kärnkraft skulle kunna försörja Sverige med el i 500-600 år enbart med kärnavfallet från dagens svenska reaktorer. Men intresset är lamt och kärnkraftsforskaren Janne Wallenius söker nu finansiering i Storbritannien.

Den rödgröna regeringen med stöd av alla partier utom ett, har bestämt att Sverige ändå ska envisas med att bygga fler sol- och vindkraft och det spelar tydligen ingen roll hur dåligt det går. Att många svenskar inte kommer att ha råd, att betala de svindyra elräkningarna och kanske kommer att frysa ihjäl, är inte heller något politikerna bryr sig om!

söndag 25 februari 2018

F! tar kål på sig själva!

I går på F! valkongress och extra kongress inför valet, valdes Gita Nabavi som ny partiledare jämte Gudrun Schyman. F! är Gudruns personliga lekstuga. Och kommer vara det så länge hon är med. När hon inte är med kommer F!, kommer de att gå i malpåse eller i graven.
Populistpartiet F! destruktiva väg till slutet är intressant att följa. Gudrun valde feminism för att det låg i tiden och 50% av landets befolkning är kvinnor. Trots en enorm uppbackning av kulturvänstern och skyhög mediesupport av kvällstidningarna, slog det fel. Då såg Gudrun möjligheten i att exploatera flyktingsituationen och rasism. F! blev rasifierat och samtidigt tvingades de hålla mycket låg profil, om de fenomen i Sverige som ligger längst från jämlikhet. Nu tycks många lojala och kompetenta ”feminister” känna sig åsidosatta. Det räcker troligtvis, med några få, för att skadliga läckor till pressen blir ett faktum. Bara ett mirakel kan rädda Gudruns populistparti.
 
I fredagens SVT Rapport fick vi se Gita Nabavi den nyvalda partiledaren för F!. När Foliehatten såg denna naiva kvinna i ögonvrån tänkte han automatiskt - ”men stackars naiva lilla flicka.” När Foliehatten tittat på det i repris ser han, att det är en 35-årig kvinna med en flickas förstånd/förståelse. Det relativt intressanta i sammanhanget är SVT-reporterns jobb, till förväxling lik journalistik!
Ett av hannes hennes förslag är: ”Att ingen ska utvisas från Sverige, även om dom är mördare och ska man göra det då ska svensken också utvisas!!!!
SVT-reportern är Pontus Mattsson: ”Men ska
ingen utvisas?
N: Helst skulle jag se att vi har helt öppna gränser. Eh, att vi... att ingen ska utvisas. Men det är ju asså, vi jobbar ju åt det hållet. Eh…
M:Men brottslingar, mördare, Akilov?
N: Ja men i sånt fall så kanske vi skulle utvisa alla som begår brott och alla som mördar och alla som... Hur... vart skulle dom hamna nånstans? Asså det här ju bara för att dom människorna inte är födda här så betyder ju inte det att dom inte är vårat ansvar.”
Foliehatten är helt tagen och förstår inte hur dessa feminister tänker. Nabavi är totalt befriat från konsekvenstänkande, förstår hon ens avlägset vad som skulle hända med hennes egen ideologi? Att den helt skulle raderas ut från den politiska kartan.
Men
F! tänkande är helt i linje med stora delar av sjuklöverns förvirrade ideologiska tänkande, där Lööf intar en särställning. Christer Hallerby, statssekreterare till B Friggebo, 1994 yttrade: "Vi svenskar kan inte hävda en exklusiv rätt till ett så relativt glesbefolkat land." Det var då, det fortfarande gick att hänvisa till att det fanns ursvenskar.

I SVT:s direktsändning kunde vi höra Gudrun Schyman orera:
Män skall inte få löneförhöjningar, förrän kvinnorna i vården är ikapp.
Kött skall förbjudas!
Det är inte fullt nå
gonstans i det här landet, in med mer invandrare.
Avveckla vapenindustrin.
Ekonomi? Allt skall omfördelas från svenska vita män och ges till alla andra.
Är det så att F! vill att alla svenska män skall bli obeväpnade sojapojkar?
Vems ärenden springer F!?
I sändningen sitter F! deltagarna och sjunger invandringens, de rasifierades och de muslimska männens lov, så det enda rätta är väl att de lämnar över hela partiet åt riktigt hårdkokta muslimska män. De kvinnor som är kvar i partiet borde sedan vara enbart rasifierade och klädda i burka. F! är verkligen ett praktexempel på att svenska högutbildade kvinnor inte kan leda Sverige. Det blir för abstrakt och markkontakten är lika bra som hos ett UFO. De trasslar in sig i högtravande argument som i praktiken leder till sånt här tjafs. F! borde byta namn till ”kackel” i grönsakslandet.

M
P var på god väg åt det hållet, men av någon anledning stoppades överlämnandet. Man kan tycka vad man vill om MP, men de hade kunnat bli det första parti, att på riktigt stå, för sin muslimska värdegrund.

F! är ett parti är på väg att ta kål på sig själv och de försvinner snart. Klart så länge Metro håller dem om ryggen, kan man inte vara riktigt säker. F! är definitivt på väg att ta steget som i deras ögon är den enda rätta. Det är februari nu. Ett enormt internt kacklande och bråkande om hudfärg kommer att sippra ut under våren. De vita F!kvinnorna på Södermalm, måste se upp. Snart kommer ren och skär rasism att gälla i F!. Schyman är förstås undantagen!
Oavsett vad man tycker om F! eller andra partier, så är det för många som ställer upp i riksdagsvalet och som kommer in. Vårt valsystem är i grunden gjort för högst 5 partier och nu är det 8 plus en massa tramspartier precis nedanför riksdagsspärren. Alla partier måste rannsaka sig själva om de behövs eller inte. Då försvinner tramspartier som F! -
automatiskt, eftersom de inte passar in under någon av de partiblocken.
Minst 25% av befolkningen är totalt från vettet. De måste ju också ha någonstans att ta vägen när deras förvirrade hjärnor processat sig fram till ett favoritparti. Med lite flyt och utspridning hamnar partierna under fyraprocentsspärren hela bunten. MP 3,9%, Fi 3,9%, V 3,9%, FP 3,9%, KD 3,9% = 19.5% av rösterna rakt ner i sjön, 1,3 miljoner väljare helt bortkopplade från inflytande. Centerpartiet är i och för sig galnast av alla, men hamnar av allt att döma långt från spärren tråkigt nog.
Tror tack och lov att vi ser slutet på sekten FI närma sig, då även dom flesta feminister insett att det är ett parti backat av Islamister. En ulv i fårakläder.

fredag 23 februari 2018

Släpp fångarne loss - det är vår!

Hasse och Tages berömda film ”Släpp fångarne loss - det är vår” det är precis vad Kriminalvårdsstyrelsen(KSC) har sysslat med de senaste åren. Man har fortare än kvickt, sett till att brottslingar kommit ut så snabbt som möjligt, via olika straff- och uppföranderabatter!

Idag kommer det helt andra signaler. Sverige behöver fler fängelser - annars finns det risk för upplopp och fritagningar. KSC beräkningar att antalet häktes- och fängelseplatser måste ökas rejält under de kommande åren. Antalet häktade och intagna gick därefter ner under ett antal år, men trenden har nu vänt(invandringen) och beläggningsgraden på både fängelserna och häktena ”är stundvis mycket hög.”

Brottsligheten ökar, men samtidigt har våra domstolar ”inte” eller rent ut sagt, varit direkt fega med att följa lagstiftningen och döma ut flera snabba utvisningar av kriminella, på livstid. Vi har har sett domar som varit rena skämtet och då för en viss speciell kategori av människor. Sverige bör också ställa krav övriga medlemsstaterna i EU, att de själva får tar hand om sina kriminella medborgare och inte kan komma undan med ”undermåliga” fängelser. Ta Rumänien som exempel. När brottslingen har dubbla medborgarskap, borde KSC skicka tillbaka grovt kriminella till sina hemländer som - Baltikum. Samtidigt ska man bli av med det svenska medborgarskapet. Egentligen borde Morgan Johansson sätta press på Domstolsverket att landets domstolar följer lagarna mer noggrant. Någon som tror att Morgan kommer att agera?


Kriminalvårdens GD Nils Öberg varnar om framtiden och
I en debattartikel på DN debatt och varnar Öberg för att den svensk kriminalvården riskerar att hamna i en ”kaotisk situation” om inte en utbyggnad blir en verklighet.

Brotts- och samhällsutvecklingen gör att allt fler specialiserade krav kommer att ställas på Kriminalvården de närmaste åren. De omfattar att kunna hantera mer och nya former av gängkriminalitet, större andel unga klienter, mer hedersvåldsproblematik, våldsbejakande extremism, posttraumatisk stress och självskadebeteende.”

Öberg fortsätter: ”Vi planerar därför både för att bygga nya anstalter och häkten, och att expandera på platser där vi redan finns. Min bedömning är att vi på tio års sikt behöver öka antalet tillgängliga anstaltsplatser från dagens cirka 4 200 till minst 5 000, med möjlighet för snabb ytterligare utbyggnad.” Öberg förutspår att de hårdare straffen riskerar att leda till överbeläggningar och att nya former av gängkriminalitet och våldsbejakande extremism ställer nya krav. Nils Öberg understryker dock att ett fängelse inte i första hand är en byggnad utan en ”komplex verksamhet.”

Brotts- och samhällsutvecklingen...” ? Hur är det här nu plötsligt möjligt! Fram till igår sa ju alla partier (utom ett), samtliga nyhetsmedia, varenda ”kulturpersonlighet” m.fl. att det inte finns någon ökning av brott i landet, att vi aldrig har varit tryggare… Källa: Malena Ernman, Magnus Betnér, Dan Eliasson.


Och nu måste vi helt plötsligt bygga fler fängelser - just med hänvisning till brotts- och samhällsutvecklingen. Öberg fortsätter: ”Svensk kriminalpolitik präglas av straffskärpningar, ny kriminaliseringar och stora satsningar på Polismyndigheten. I kombination med en förväntad befolkningsökning innebär det att inflödet till landets häkten, anstalter och frivård sannolikt kommer att öka.” Öberg pekar på utvecklingen i andra länder - bland annat på Frankrike och Storbritannien där antalet intagna har mer än fördubblats på 25 år till följd av bland annat straffskärpningar.
Även i vårt land har vi smärtsamma erfarenheter av att agera för sent. I slutet av nittiotalet befann sig svensk kriminalvård i ett mycket allvarligt läge på grund av akut platsbrist. Kulmen nåddes sommaren 2004 med ett antal rymningar, fritagningar, gisslansituationer och upplopp.

Paulina Neuding ställer frågan: Hur många Akilov har vi i våra fängelser?
Neuding fortsätter: ”När Salah Abdeslam anlände till häktet i Paris möttes han av applåder av andra intagna. Då hade han planerat och deltagit i de attacker som dödade över 130 människor bland annat på Bataclan i Paris.
I dag sitter 350 terrordömda i franska fängelser. Ytterligare omkring tusen uppskattas vara ”radikaliserade”, men det finns en gråskala. I Paris fängelser är andelen praktiserande muslimer omkring 70 procent av de intagna, och bland många har de terrordömda ikonstatus.

Svenska fängelser kan anses som en garant för god kost och logi för brottslingar från andra länder som kan anse att standarden på svenska fängelser är en bra tillvaro som är bättre än alternativet i hemlandet. Det anser IKEA-mördaren Abraham Ukbagabir som ska utvisas. Det sorgliga i sammanhanget är att han begick två mord för att slippa utvisning. Han kanske hoppas få stanna efter avtjänat straff. Brottslingar som ska utvisas sitter redan i dag på speciella avdelningar för att motverka att de begår nya brott som gör att straffet förlängs, då man vet att de satt i system att få utvisningen uppskjuten genom att begå nya brott.

Däremot finns ett stort behov av att begränsa människors rörelsefrihet, när de fått avslag på sin asylansökan. Hade vi exempelvis låst in både IKEA-mördaren och även Akilov i samma sekund de fått avslag, så hade inte deras handlingar skett.
För de flesta är det självklart att vi ska begränsa dessa människors rörelsefrihet, mellan avslag och utvisning.
Hur många år skulle det inte ta att ifrån det blir ett politiskt beslut tills bygget av ett nytt fängelse står klart? När KSC redan nu står utan vanliga fängelseplatser.
Det kommer inte att bli färre interner utan snarare tvärtom!

torsdag 22 februari 2018

Hallå svenskar, ni är socialt inkompetenta!

Dessa hårda ord fälls i en debattartikel i Aftonbladet av Gabriel Kuhn.
Innan vi närmare går in på vad denna Gabriel Hugn anser om oss svenskar, är det kanske på sin plats, att syna denna Kuhn. Söker man snabbt på nätet ser vi att den gode Kuhn är lite av en handelsresande i kommunistisk agitation och det ser som om han tidigare försökt praktisera detta i Turkiet, England, USA och i flera länder i Mellanöstern.
Det som kanske är allra intressantast, är att Kuhn klassats som ett allvarligt säkerhetshot och placerats på "no fly list" av de amerikanska myndigheter. Att hamna på denna lista förbehålles vanligtvis bara terrorister och de som har samröre med dessa. Att Kuhn hamnat på denna mindre smickrade lista, förklarar en hel del varför Aftonbladet publicerat denna artikel. Egentligen är hela artikeln ett tendentiöst dravel och det kommer inte fram något nytt, för de flesta känner redan till vad kommunismen står för, i vart fall borde. Aftonbladet borde verkligen skämmas. Dessutom borde denna kommunistiska agitator illa kvickt bli föremål för deportation tillbaka till Österrike(hemland). Där kan Kuhn klaga på Sebastian Kurz och den halva nazistiska regeringen.

Kuhn hävdar att svenskarna är socialt inkompetenta och det är därför mångkulturen inte fungerar. I sann kommunistisk anda försöker han skuldbelägga svenskarna, för att de inte söker kontakt med somalier, afghaner eller zigenare. När zigenaren skakar på muggen "hej hej", så svarar vi inte. Vi höjer inte ens blicken. Många invandrare beskriver svenskar som vandrande skyltdockor. Vi är vackra och intelligenta, men vi har knappt någon social krogkultur och vi låter inte vilket id-löst patrask som helst, våldta sig in i våra sociala liv.
Kuhn har missat något väsentligt, när han skriver att vi är osociala, för det är inte sant, utan det hänger nog lika mycket på invandrarna, att ta kontakt, om dom vill assimilera sig i Sverige. Vill dom det? Foliehatten tycker svenskar överlag är betydligt mer sociala än migranter eller…? Gör inte Kuhn en riktig tankevurpa? Ponera att svenskarna är asociala som han säger, detta kan då vara en orsak till att Sverige inte kan/bör ta emot migranter. Det är aldrig svenskarnas ansvar, att anpassa oss, så att andra människor kan leva i vårat land. Kuhn har totalt missat, att svenskarna inte är intresserade av kallprat och vi är bara intresserade av att umgås med folk som vi känner mycket väl och har mycket gemensamt med.
Det borde de styrande ha tänkt på tidigare. Vi är det land som tagit emot flest invandrare när vi ironiskt nog, är det land som är svårast att integreras i.
Det handlar inte om social inkompetens utan är bara ytterligare ett bevis för, att det inte finns något verkligt stöd hos folket för den invandringspolitik som förts i landet av makteliten. De som röstat för politiken har bara gjort det av rädsla för att inte tillhöra ”de goda” och de som inte röstat för den förda politiken är inte och har inte varit intresserade av att socialisera sig med de invandrade. Spelar ingen roll vad de hycklande riksdagsmännen, MSM och SVT än säger!
 
Den avgörande orsaken, är först och främst massinvandringen 2015. Då blev svenskarna ”helt chockade och helt tagna på sängen", av att få se en regeringen som bara hux flux drog på invandrarkranen till max, så det forsade in invandrare. Relativt många tidigare år, då vi hade en "stabil" och kontrollerad invandring, var svenskarna intresserade av att knyta kontakter. När politikerna gjort detta gigantiska förödande beslut från normal flyktingpolitik till statsreligion, började svenskarna sakta att reagera. De senaste åren har svenskarna bevittnat en historisk ökning av brott, bidragsfusk, våldtäkter och en sjukvård som på bara några år totalt skötts i sank.

Våra riksdagsmän har missat något väsentligt, när klubbade igenom mångkulturen som statsreligion. Mångkultur fungerar inte, eftersom mångkultur strider mot människans grundläggande inställning. Det finns inget land som försökt med mångkultur som har fått det att fungera, utan mångkulturen har tvingas ihop, av en synnerligen repressiv diktatur ovanför sig. När Tito dog i Jugoslavien, fick fick också se hur mångkulturen slogs sönder. De flesta människor, oavsett hudfärg och kultur, vill leva och arbeta med sådana som är och ser ut som de själva. Låter man människor fritt få bestämma, så skapas inga mångetniska "paradis" utan etniska enklaver och segregation. Det är bara att acceptera att det är så och kasta idén om mångkulturen på historiens sophög, där den tillsammans med marxismen och feminismen hör hemma.
"Svensken måste integreras i det nya Sverige" och "lära sig att bli social". Vi lär se mer sånt från Aftonbladet framöver.. nu har ”dåren” Anders Lindberg befordrats.