fredag 23 februari 2018

Släpp fångarne loss - det är vår!

Hasse och Tages berömda film ”Släpp fångarne loss - det är vår” det är precis vad Kriminalvårdsstyrelsen(KSC) har sysslat med de senaste åren. Man har fortare än kvickt, sett till att brottslingar kommit ut så snabbt som möjligt, via olika straff- och uppföranderabatter!

Idag kommer det helt andra signaler. Sverige behöver fler fängelser - annars finns det risk för upplopp och fritagningar. KSC beräkningar att antalet häktes- och fängelseplatser måste ökas rejält under de kommande åren. Antalet häktade och intagna gick därefter ner under ett antal år, men trenden har nu vänt(invandringen) och beläggningsgraden på både fängelserna och häktena ”är stundvis mycket hög.”

Brottsligheten ökar, men samtidigt har våra domstolar ”inte” eller rent ut sagt, varit direkt fega med att följa lagstiftningen och döma ut flera snabba utvisningar av kriminella, på livstid. Vi har har sett domar som varit rena skämtet och då för en viss speciell kategori av människor. Sverige bör också ställa krav övriga medlemsstaterna i EU, att de själva får tar hand om sina kriminella medborgare och inte kan komma undan med ”undermåliga” fängelser. Ta Rumänien som exempel. När brottslingen har dubbla medborgarskap, borde KSC skicka tillbaka grovt kriminella till sina hemländer som - Baltikum. Samtidigt ska man bli av med det svenska medborgarskapet. Egentligen borde Morgan Johansson sätta press på Domstolsverket att landets domstolar följer lagarna mer noggrant. Någon som tror att Morgan kommer att agera?


Kriminalvårdens GD Nils Öberg varnar om framtiden och
I en debattartikel på DN debatt och varnar Öberg för att den svensk kriminalvården riskerar att hamna i en ”kaotisk situation” om inte en utbyggnad blir en verklighet.

Brotts- och samhällsutvecklingen gör att allt fler specialiserade krav kommer att ställas på Kriminalvården de närmaste åren. De omfattar att kunna hantera mer och nya former av gängkriminalitet, större andel unga klienter, mer hedersvåldsproblematik, våldsbejakande extremism, posttraumatisk stress och självskadebeteende.”

Öberg fortsätter: ”Vi planerar därför både för att bygga nya anstalter och häkten, och att expandera på platser där vi redan finns. Min bedömning är att vi på tio års sikt behöver öka antalet tillgängliga anstaltsplatser från dagens cirka 4 200 till minst 5 000, med möjlighet för snabb ytterligare utbyggnad.” Öberg förutspår att de hårdare straffen riskerar att leda till överbeläggningar och att nya former av gängkriminalitet och våldsbejakande extremism ställer nya krav. Nils Öberg understryker dock att ett fängelse inte i första hand är en byggnad utan en ”komplex verksamhet.”

Brotts- och samhällsutvecklingen...” ? Hur är det här nu plötsligt möjligt! Fram till igår sa ju alla partier (utom ett), samtliga nyhetsmedia, varenda ”kulturpersonlighet” m.fl. att det inte finns någon ökning av brott i landet, att vi aldrig har varit tryggare… Källa: Malena Ernman, Magnus Betnér, Dan Eliasson.


Och nu måste vi helt plötsligt bygga fler fängelser - just med hänvisning till brotts- och samhällsutvecklingen. Öberg fortsätter: ”Svensk kriminalpolitik präglas av straffskärpningar, ny kriminaliseringar och stora satsningar på Polismyndigheten. I kombination med en förväntad befolkningsökning innebär det att inflödet till landets häkten, anstalter och frivård sannolikt kommer att öka.” Öberg pekar på utvecklingen i andra länder - bland annat på Frankrike och Storbritannien där antalet intagna har mer än fördubblats på 25 år till följd av bland annat straffskärpningar.
Även i vårt land har vi smärtsamma erfarenheter av att agera för sent. I slutet av nittiotalet befann sig svensk kriminalvård i ett mycket allvarligt läge på grund av akut platsbrist. Kulmen nåddes sommaren 2004 med ett antal rymningar, fritagningar, gisslansituationer och upplopp.

Paulina Neuding ställer frågan: Hur många Akilov har vi i våra fängelser?
Neuding fortsätter: ”När Salah Abdeslam anlände till häktet i Paris möttes han av applåder av andra intagna. Då hade han planerat och deltagit i de attacker som dödade över 130 människor bland annat på Bataclan i Paris.
I dag sitter 350 terrordömda i franska fängelser. Ytterligare omkring tusen uppskattas vara ”radikaliserade”, men det finns en gråskala. I Paris fängelser är andelen praktiserande muslimer omkring 70 procent av de intagna, och bland många har de terrordömda ikonstatus.

Svenska fängelser kan anses som en garant för god kost och logi för brottslingar från andra länder som kan anse att standarden på svenska fängelser är en bra tillvaro som är bättre än alternativet i hemlandet. Det anser IKEA-mördaren Abraham Ukbagabir som ska utvisas. Det sorgliga i sammanhanget är att han begick två mord för att slippa utvisning. Han kanske hoppas få stanna efter avtjänat straff. Brottslingar som ska utvisas sitter redan i dag på speciella avdelningar för att motverka att de begår nya brott som gör att straffet förlängs, då man vet att de satt i system att få utvisningen uppskjuten genom att begå nya brott.

Däremot finns ett stort behov av att begränsa människors rörelsefrihet, när de fått avslag på sin asylansökan. Hade vi exempelvis låst in både IKEA-mördaren och även Akilov i samma sekund de fått avslag, så hade inte deras handlingar skett.
För de flesta är det självklart att vi ska begränsa dessa människors rörelsefrihet, mellan avslag och utvisning.
Hur många år skulle det inte ta att ifrån det blir ett politiskt beslut tills bygget av ett nytt fängelse står klart? När KSC redan nu står utan vanliga fängelseplatser.
Det kommer inte att bli färre interner utan snarare tvärtom!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar