onsdag 28 februari 2018

Förutom flygskatten vill MP införa trängselavgifter på slottider = start- och landningstider för flyget!

Flygskatten träder i kraft den 1 april 2018. Förslaget om flygskatt fanns med i höstbudgeten. Eftersom delar av Alliansen inte ville eller vågade lägga fram en gemensam budget för riksdagen att ta ställning till, så blev flygskatten, liksom andra rödgröna skattehöjningar som försämrar möjligheten att leva, arbeta och driva företag i hela landet – en verklighet.
Det är ett stort svek. Det bagaget kommer att tynga Alliansen i val rörelsen. Före valet sade Stefan Löfvén att det inte skulle bli någon flygskatt(även bensin) om han fick bestämma. Det var då. Efter valet meddelar den rödgröna regeringen att en nationell skatt på 80–430 kronor på varje enkel flygresa ska införas. Beskedet är ett dråpslag mot jobb och tillväxt i hela Sverige.
 
Motivet bakom påstås vara att styra om människors resande till mer klimatvänliga alternativ. Det är en strategi som möjligtvis passar tätbefolkade länder på kontinenten. Men Sverige är stort, utdraget i nordsydlig riktning och glest bebyggt. Om det ska gå att leva och verka även utanför storstäderna, så krävs snabba och kostnadseffektiva interregionala förbindelser. En landsända som saknar detta hamnar på efterkälken. Flyget är särskilt betydelsefullt för Norrbotten, så är inrikesflyget som helhet mer betydelsefullt i Sverige, än i många andra europeiska länder.
Det är välkänt att införandet av en skatt på flyg­resor vore ett allvarligt avbräck för besöksnäringen, skogs­industrin, stålindustrin, biltestnäringen, universitetet och alla andra verksamheter i Norrbotten som är beroende av goda kommunikationer. Det är också välkänt(borde vara för de rödgröna) att det i Norrbotten inte finns något realistiskt alternativ till flyget, varken för privatpersoner eller företag.
Även om flyget är särskilt betydelsefullt för Norrbotten, så är inrikesflyget som helhet mer betydelsefullt i Sverige, än i många andra europeiska länder. Som en perifer och exportberoende nation, långt ifrån viktiga marknader, är det internationella flyget också av större betydelse för Sverige än för de flesta andra länder.
Faktum är att den blivande skatten på flygresor knappt gör någon klimatnytta. Beräkningar visar att skatten som mest kan minska de svenska koldioxidutsläppen med 0,2 miljoner ton per år, vilket motsvarar 48 timmar av vägtrafikens utsläpp. Enligt Flygskatteutredningen leder förslaget, till att fler väljer bilen.

Nu har även de mest extrema i MP, Karin Svensson Smith och Lorentz Tovatt i en debattartikel, där man ger sig speciellt på inrikesflyget och som vanligt från Karin Svensson Smith propagerar man för höghastighetsbanor. Nu hör det till saken, att det flygande man främst slår mot, korta linjer, sker på höjder där inte ens en MP kan hävda nån ”höghöjdseffekt.” 300 miljarder alltså för att hyvla bort säg 2-300 000 ton CO2? Det är lika mycket som ett hyfsat stort kolkraftverk släpper ut det på en vecka, hur kan världen ha blivit så galen och MP?

De skriver att de är mycket glada att MP lyckades driva igenom flygskatten och de är stolta, att den nu snart träder i kraft den 1 april 2018. De anser att genom skatten får flygtrafiken i alla fall betala en liten del av den klimatkostnad som den står för. De är inte nöjda med vad MP hittills har uppnått, utan det måste till mer. Trenden för flygtrafikens utsläpp är oroande, utsläppen har ökat kraftigt sedan 90-talet.

Dessa två totalt okunniga och insnöade MP-fantaster är totalt medvetna om verkligheten och det ska nu Foliehatten upplysa dem om:
Det finns nämligen tydliga bevis för att det är solen och inte koldioxiden som styr klimatet. Klimathysterin styrs av IPCC och deras datamoduller. IPCC styrs inte av vetenskaplig kompetens, utan av okunniga politiker. Det är en “mellanstatlig” organisation, där alla FN:s 195 nationer har en röst var. Av dem är inte fler än 24 riktiga demokratier, som har vetenskapliga institutioner. Av de övriga är en majoritet U-länder, där många är primitiva diktaturer kännetecknade av nepotism och korruption. I IPCC:s beslutande församlingen sitter delegater utsedda av en despot/diktator, vars främsta intresse är att få, ett miljardflöde av dollar till landets bankrutta ekonomi. För att få ihop det hela av IPCC, skulle detta motiveras av att I-länderna förstört klimatet med sina utsläpp av koldioxid(som INTE påverkar vädret). I tron på detta har de stärkts av I-världens totalt okunniga och inkompetenta politiker som i sin iver att framstå som goda inte velat “syna korten”, det vill säga syna de riktiga forskningsresultaten.

Miljöminister Isabella Lövin var personlig inbjuden till en konferens på Lidingö i oktober, om koldioxidens icke-verkan på klimatet och där redovisades tydligt av ett dussin nordiska forskare, där man klart visade att det inte är koldioxid som är problemet. Lövin behagade aldrig att infinna sig, till denna konferens.
MP har något att ta itu med, om de inte skall framstå som mindre vetande eller .....!

MP vill nu via Karin Svensson Smith och Lorentz Tovatt:
Införa marknadsbaserade trängselavgifter. De anser att diskussionen om att Arlanda ska ha ytterligare en landningsbana är märklig. London-Heathrow har hittills klarat sig på två banor, att Arlanda ska ha fyra framstår som direkt konstigt. Det som istället bör ske, är att man inför marknadsmässig utdelning av slottider (start- och landningstider). Det skulle medföra högre pris för att starta och landa i rusningstid(högre biljettpriser) och skulle därför särskilt fördyra korta flyglinjer som startar och landar morgon och eftermiddag. Ett undantag bör göras för de regioner som inte kan ha snabba tågresor (Gotland och norra Norrland) som alternativ till flyget.

Bränslet måste bli förnybart. Det är inte bara antalet flyg som måste minska utan även andelen fossilt i tanken. Därför föreslår de ett grönt bränslebyte, de vill nu utreda en tvingande kvot för att gradvis minska de fossila utsläppen från flyget. Denna utredning kommer regeringen snart tillsätta.
Färdigställa höghastighetsbanor(tåg) så snabbt som möjligt mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. De anser att det är helt orimligt att några av de vanligaste flygsträckorna är mellan våra tre storstäder och här ska tåget vara det självklara alternativet. Men då måste de nya stambanorna byggas för höga hastigheter och färdigställas snabbt! det gör vi lättast genom ny alternativ finansiering(nya skatter).

MP anser, att subventioner till flygplatser i områden där det redan finns goda tågförbindelser fasas ut. Det offentliga ska inte hålla olönsam och klimatskadlig infrastruktur under armarna. Flyget är det också en av våra absolut viktigaste klimatutmaningar. Därför är vi glada att följa debatten om att stanna på marken, men de är också bestämda med att det krävs kraftfull politik för att minska flygets klimatpåverkan. Nu hoppas vi att fler partier ställer sig bakom en denna offensiva agenda för hållbara transporter.
Som vanligt när det gäller MP och deras politik lyser frånvaron av konsekvensanalyser och kostnader och de tycks tro att med grön politik kan man fixa allt, bara tron är tillräcklig. Vetenskapliga fakta, konsekvensanalyser och kostnader, är inget en sann MP bryr sig om!


Om vi tittar på MP:s förslag ser vi, att man håller på att forska om grönt bränsle och det beräknas vara klart om tio år!!!!

Att överhuvud prata om höghastighetståg i Sverige är inte seriöst, men så kommer idén också från politiskt håll, utan nämnvärd tanke på nytta, underhåll på vintern, behov och framför allt kostnader –
320 miljarder SKR.
Att MP och andra politiker kommit på denna idé visar deras dåliga omdöme, när de inte inser verkligheten. Verkligheten är att det i Sverige inte finns pengar till detta projekt – allt behöver lånas – men framför allt finns det överhuvudtaget inte ett passagerare underlag som räcker till. De höga biljettpriserna kommer också vara avskräckande!
Det inte MP förstår är: det är så inövat av järnvägsfolk att ge sken av att tåg nästan skulle sakna underhållskostnader. Det ständigt rullande tåget finns inte för,om inte annat så måste tåget städas och toaletter tömmas. Här finns mer fakta om det katastrofala tillståndet för den svenska järnvägen. 
 
Svenska politiker borde läsa denna rapport!

København - Tyskland bliver 200 km/t

Citat fra ny rapport fra det danske Transportministeries hjemmeside.
" .. Femern Bælt-forbindelsens jernbanelandanlæg ..... I forbindelse med en ny Storstrømsbro vil det således være muligt at køre tog med 200 km/t på hele strækningen mellem København og Tyskland og 250 km/t mellem København og Ringsted. ... " Side 20 på det "blå link" http://www.trm.dk/da/nyheder/2016/ekstern-kvalitetssikring-af-femern-baelt _ Så ---- HVORFOR 300 km/t i SVERIGE ??? Reelt er hele EU påvej over til max 250 km/t ...--- hvorfor er Sverige bagefter i denne udvikling.

Givetvis vill SVT dra sitt strå till stacken och också skuldbelägga de som flyger. SVT vill få oss att känna skuld om vi flyger till Thailand. Per person ska en resa ToR smälta 13,2 m2 (inte m3) is i Arktis. ”Forskarna” har räknat ut att om man släpper ut 1 ton CO2 så smälter det 3 m2 is i Arktis.
 
Om man räknar på hela världens utsläpp per år, så skulle alltså ca 100 000 km2 smälta bort varje år. Ungefär en fjärdedel av Sverige. Kanske stämmer om man handplockar rätt år och gör antagandet att minskad mängd is bara beror på CO2-utsläppen.

Dessa klimatförespråkare är helt underbara, när de ”kläcker” sina påståenden, utan att ha kontrollerat vad det innebär! Är de drabbade av hybris eller är de …… ?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar