söndag 26 september 2021

Feminister vill ha en lagändring om åldersskillnad på de som har sex!

I en debattartikel publicerad av Aftonbladet argumenterar Elaine Eksvärd för en lagändring vad gäller byxmyndighet. Hon tycker att åldersskillnaden ska vara max fem år när det kommer till ungdomar. Tyvärr preciserar hon inte hur den nya lagen skulle kunna utformas, hur gränserna för femårsregeln ska se ut. Femårsgräns för de i åldrarna femton till tjugo?

I en artikel från den sextonde april i år tar Elaine upp den nya franska lagen som refererar till.
Elaine: ”Lagen gör undantag för fall där åldersskillnaden är mindre än fem år, vilket Dupond-Moretti motiverar med att han inte vill se åtal "mot 18-åringar som har sex med en flicka som är 14 och ett halvt år och som samtycker."

Initiativet till lagen kom från den franska senaten. Åldersgränsen sattes där först till 13 år, vilket president Emmanuel Macron och hans regering höjde till 15. I fall med incest är gränsen 18 år.

Foliehatten undrar om Elaine vill se även den delen av den franska lagen som gör undantag för artonåringar att ha sex med fjortonåringar. Flera studier visar att skillnaderna vad gäller mognad är betydligt större mellan dessa åldrar än mellan sjutton och tjugotre.
Den uppenbara godtyckligheten bottnar den i att det inte finns någon vetenskaplig metod för att kvantifiera mognad. I framtiden kanske man kan göra tester, scanna hjärnan eller liknande för att komma fram till en standard att utgå ifrån istället för att gå efter ålder eller så kommer man aldrig prioritera sådan forskning, det sistnämnda känns troligt för Foliehatten. Det hela blir ett problem när biologi krockar med juridik. Dessutom utvecklas könsorganen klart innan hjärnan.

Foliehatten anser att
Elaine mest svamlar. Är man 15 år och vill ha sex och ger samtycke till sex med en 25 årig kille – vad är då problemet - låt, dessa bestämma, själva. Vill Lisa 17 ha sex med Olle 33... låt henne göra det om det är ömsesidigt. Tycker man femton är för låg ålder får man höja gränsen. Men att resonera som att det skulle ha någon betydelse hur gammal den andra parten är svårt att motivera.
Det verkar som om Elaine totalt glömt bort att vi har invandrare i Sverige. Där förekommer att mycket äldre män gifter sig med unga flickor!

Elaine: ”Juristen Hanna Bergvall påpekar på problemet att Sverige i dag inte har några lagar för att skydda ett osäkert tonårsbarn som utnyttjas sexuellt: ”Frankrike, som inte haft någon sexuell, myndighetsålder, införde nyligen en byxmyndighe 15 år. Samtidigt införde de en femårsregel för att skydda tonårsbarn mot äldre vuxna, Sverige borde införa samma skydd för barnen.”

När det gäller 15 åringar så är det ganska individuellt från person till person om de är mogna för en sexuell förbindelse. Men hur långt skall detta gälla med 5-års regeln? 17-18-21-24 år. Det blir ju konstigt om en 17 årig tjej inte skulle kunna ha en sexuell förbindelse med en 23,5 årig kille. Det känns som att det har börjat bli någon slags kristen sexuell moralpanik på senaste år. Självklart så skall sexuellt utnyttjande aldrig vara godtagbart. Men det är något helt annat.

Foliehatten anser att Elaine vill misstänkliggöra män. Vi har det omvända omvända. Verkligheten ser inget vidare ut. Det är kvinnor i 40-80 års åldern som har sex med pojkar under 18, särskilt om pojkarna är i beroendeställning till dem. Du har flera fall på HVB hem, Arbogakvinnan är väl ett exempel på en myndighetsperson som använder sin maktställning för att få sex.

Mittnytt i Stockholm skriver om ett fall: ”Jourhemsmamma dömd. Hade sex med ensamkommande pojke. Sexfilm del av tingsrättens bevisning. En kvinna i 30-årsåldern hade en sexuell relation med en ensamkommande pojke som hon var jourhemsförälder åt. En del av bevisningen var en sexfilm som pojken spelat in.
Nu har kvinnan dömts för sexuellt utnyttjande av barn.”

Från ett samhällsperspektiv så undrar
Foliehatten om det verkligen är något större problem? I artikeln framställer Elaine det som att någon äldre herre bara kan komma fram till en 15-åring och ge henne lite komplimanger, så blir det sex, men så funkar det inte i verkligheten. Foliehatten skulle nog säga att andelen 30+-are som skulle kunna få omkull en 15-åring är försvinnande liten, oavsett hur många komplimanger de ger tjejen och av de som faktiskt är kapabla till det så är det nog inte direkt alla som är intresserade av att ligga med tonårstjejer.
Om en 15-årig flicka är så lättmanipulerad att hon mot sin egentliga vilja övertalas att ha sex med en
30-årig man så kommer hon att vara minst lika lätt att manipulera av jämnåriga pojkar, vilket såklart inte är ett dugg bättre.

Förmågan att ha ömsesidigt tillfredsställande sex är en träningssak som så mycket annat. Om man bara väger in den aspekten är förhoppningsvis alla mer lämpliga att ha sex med en ung människa som tjugofemåringar snarare än femtonåringar. Man blir bättre på att trycka på de rätta knapparna.
Men om man även väger in överläge, intellektuellt och emotionellt blir det ju trots allt en annan femma. Det är nog bättre att människor som i runda slängar är på samma våglängd i det avseendet lär sig tillsammans än att någon som är bättre på att manipulera inleder en sexuell förbindelse med någon som är sämre på att stå emot eventuell manipulation (även om den sker undermedvetet)?
I vissa fall kan nog en betydligt äldre person göra den yngre tillfredsställd och allmänt lycklig, men då får de väl helt enkelt smyga lite med det. Vissa 13åriga tjejer
ser ut som vuxna kvinnor. Det betyder inte att dem är det. De är knappt halvvägs till att ha färdigutvecklade hjärnor. Det är massa år tills de får rösta eller supa. På alla andra sätt anser samhället tydligt att de ej är mogna nog att ansvara för sina handlingar. Väldigt tydligt. Att anse det är OK för vuxna att vara med fjortisar, påvisar väldigt tydligt en total avsaknad av karaktär. Riktiga män håller sig till vuxna kvinnor

Det är lite lustigt att Elaine tycker att det är bra att tonåringar utforskar sex med varandra, men det per definition är skadligt om en tonåring har sex med en som är mer än fem år äldre. Det kan väl vara lika skadligt och utnyttjande oavsett ålder? Det är inte direkt så att de flesta tonårskillar bara ligger med tjejer om de går halvt i giftastankar.

På det hela så låter artikelns förslag mer som en reflektion av författarens personliga uppfattning om att sex mellan tonåringar och äldre herrar
är äckligt, än något som faktiskt försöker lösa ett existerande eller kommande samhällsproblem.lördag 25 september 2021

Centern böjer sig för globaliserna och ändrar tidigare beslut om omskärelse av pojkar!

Centerpartiet håller stämma och PK-media rapporterar allt som sker med stora långa artiklar. Trots sina cirka 8% skulle man kunna tro, att detta parti med framför allt Rödskrikan Annie Lööf är de som styr Sverige. Alla utspel som Rödskrikan gör ges stort utrymme och ingen eller väldigt få i PK-media ifrågasätter denna helt genomfalska person som sålde sig till sossarna.

På stämman
beslöt man att riva upp partiets tidigare beslut och häva partiets ståndpunkt av omskärelse av små pojkar och det var en Alireza Akhondi som tog upp frågan! Islamist? Foliehatten roade sig med att söka i riksdagens webb sida. Alireza har han ingen utbildning och inget yrke innan han kom in i riksdagen. Alla hans debatter i plenisalen handlar om invandrares rättigheter.

Foliehatten har också noterat att
Dana Pourkomeylian som såg till att ett förbud genomfördes på förra stämman och kort därefter slängdes hon ut från partiet efter det att hon fått förbudet genomfört. Hon fattade inte partistyrelsens hintar om att den judiska gruppen inte kommer se nådigt på ett förbud för att de enligt deras religion måste omskära pojken på åttonde dagen.

Pourkomeylian skriver direkt efter att hennes motion blev antagen, så blev hon ”uppkallad” till ledningen. I rummet hon går in i är det ”fullständigt kaos.”
Dana: ”Partister och tjänstemän springer runt som yra hönor, en pressekreterare sitter och gråter vid ett bord och blir tröstad av en annan.”
Anders W Jonsson pratade med henne och hon blev förvånad över detta då han ”drog identitetspolitikargument” mot hennes motion. Dana blev snart varse att judisk identitetspolitik är starkare än hennes liberala politik. Hon berättar att Jonsson
snart gick snabbt förbi henne samtidigt som han svor och smällde igen dörren när han gick ut från rummet. Människorna i rummet ignorerade henne och hon frågade till slut vad hon gör där. Då reste sig pressekreteraren upp och gick surt förbi henne.
Demokrati inom cewnterpartiet är en illusion, partistyrelsen fattar alla beslutoch de är de styr och de som inte böjer sig efter deras vilja - kastas ut!

Enligt uppgift var det ännu en gång påstötningar från judarna som fick centern att ändra ståndpunkt! Judarna anser att ett förbud mot omskärelse på pojkar är antisemitiskt. Alltså vände C i frågan.
Fundera lite vem som styr hos globalisterna och att Rödskrikan är medlem i flera globala organisationer.
Centerpartiets hållning i frågan spelar
inte någon som helst roll ändå? Det är lagligt i Sverige och kommer fortsätta vara det. Det som är relevant och intressant är att C svängde i frågan efter påtryckningar från judiska samfund.
Centern är 100% underordnade en kosmopolitisk globohomo-agenda. Hade man beslutat för ett förbud så hade alla
Rödskrikans framtida retroaktiva mutor i form av välbetalda bankjobb utan närvaroplikt brunnit inne. Likaså alla fejkade mass inköp av hennes spökskrivna självbiografi hade tillintetgjorts. Rödskrikan vet vem som är husse. C är lakejer till den judiskt styrda globalist-sfären. Där ingår bland annat också sprindande av Islam.
Alla som följer med i svenska politik är inte omedvetna om att det finns en påtagligt stor andel pedofiler i centern som naturligtvis tycker att det här med barnsnoppar är väldigt intressant.

Via nätet får vi följande information av omskärelse:
” Oftast benämns manlig omskärelse i Sverige bara som omskärelse utan könsspecifikation, eftersom det endast är det manliga ingreppet som avsetts fram till på senare år. Kvinnlig könsstympning som tidigare benämndes "kvinnlig omskärelse" var före 1970 ett tämligen okänt begrepp i Sverige och är ett ingrepp som i många avseenden har en annan innebörd än den manliga. I Sverige omskärs varje år ett fyrtiotal judiska pojkar samt närmare 3 000 muslimska pojkar. Inom den judiska gruppen utförs omskärelserna av en religiös auktoritet, en Mohel och en sjukvårdskunnig person som bistår med smärtlindring. Färre än 1 000 muslimska pojkar omskärs inom sjukvården. Ingreppet är lågt prioriterat och väntetiderna långa. Var de övriga cirka 2 000 pojkarna omskärs är inte kartlagt. På senare år har det blivit vanligare att komplikationer i samband med illa utförda omskärelser på pojkar lyfts fram i media. Frånsett minoritetsgrupperna muslimer och judar är omskärelse relativt ovanlig bland svenskar.”

Omskärelse är en fråga som har enormt stort symbolvärde. Läkarförbundet har sagt nej och det är ett tungt vägande skäl. De som inte förespråkar medicinska skäl för eventuella ingrepp, bygger på empirisk vetenskap. Därför är det principiellt viktigt att starta motståndet mot sådana här dåraktiga beslut.

Rent ideologiskt så har
centerpartiet ingen som helst islamsk eller judisk inriktning i sin politik. Att de populistiskt väljer att rösta för pedofil frågor och pojkars omskärelse är ett led i Rödskrikans egna åsikter. Vanliga korkade nyttiga idioter hos centern är inga ”fan” av islamister eller judar. Stockholms HBTQ pedofiler som har tagit över centerpartiet i stan, så Foliehatten hoppas innerligt att folk slutar rösta på dessa dårar.

Centerpartiet är efter försäljningen av sina tidningar ett mycket rikt parti. Det är också det parti som satsar stort med annonser i PK-media med en leende Rödskrika som vill framhäva hur duktiga centerpartiet är.

Nästa gång Foliehatten ser en annons i PK-media vill han se en leende Rödskrika säga: ”Vi tycker att man ska få skära i småbarns underliv utan medicinsk anledning!"

Det kanske öppnar ögonen på en del helt korkade bimbos i framför allt i Stockholm. Foliehatten gissar att en sådan annons aldrig kommer in i de tidningar som Bonniers äger!

 

fredag 24 september 2021

Foliehatten är under medicinsk behandling!

Anledningen till att det inte kom ett inlägg igår var att Foliehatten befann sig i Lund igår för att få insatt guldmarkörer i sin prostata.

Foliehatten har under flera år dragits med förhöjda värden på PSA. Han blev scannad augusti 2019 och det konstaterades att han hade fragment av prostacancer.
En ny scanning början av juni detta år konstaterade man att det var en ytterst liten tillväxten och att läkaren ansåg att det borde åtgärdas.

Efter remiss till Malmö träffade Foliehatten en mycket bra läkare i slutet av juli, där han pedagogiskt och mycket sakligt gick igenom de två alternativ som finns strålning eller operation. Den läkare som skulle operera ville operera, medan
specialistläkaren tyckte strålning var bättre.
Denne läkare ringde upp Foliehatten en söndag em för att berätta att han pratat med en läkare på Onkologen i Lund och de var eniga om att strålning var det bästa alternativet. Foliehatten passade på att säga till denna läkare att han tyckte han var en utomordlig bra läkare som tog sig sådan tid för sina patienter.
En operation via titthål med robot är en stor operation och flera studier har visat att många som fått borttagit sin prostata får gå med blöja eftersom de inte kan kontrollera sitt kissande!

Första steget för strålning var en 30 dagars dos med hormoner för att krypa prostata tillsammans med insättning av en kapsel i magen.
Foliehatten måste säga denna dessa 30 dagar var inget vidare. Enligt läkemedelsbroschyren var det förenat med biverkningar. Svettningar, illamående och storm irritation på huden = det kliade utav bara fan!

För drygt 14 dagar besöktes Onkologen i Lund för första gången och en bra läkare gick igenom hela processen.
Foliehattens cancer ligger på en skala som börjar med 6 på en 7 som indelas i två sjuor och han låg på den sämre 7:an.

Innan ingreppet fick Foliehatten en rejäl dunderkur av 2 olika preparat av penicillin, 3 av varje a 400 mg för att undvika infektioner.

Igår insattes 3 st guldmarkörer stora som ett litet riskorn och Foliehatten blev upplyst om att nu steg hans värde med 300 kr! Ingreppet skedde med lokalbedövning skedde i mellanrummet mellan ändtarm och pung och det var inget vidare, men enligt läkaren som utförde detta var jag duktig. Foliehatten frågade om det var för att smickra honom – nej det var bra tyckte han. Med detta bekräftade han också att han hade haft svåra fall. Nu kan också Foliehatten konstatera hur det känns för kvinnor att sitta i en gynekologstol!

Vid det första besökte blev Foliehatten tillfrågad om han ville vara med i en studie för att minimera strålskador på tarm. Givetvis blev det ett stort JA!

För ett par dagar sedan blev han kontakt av en forskningsledare för information om studien. Det skulle finnas två grupper som skulle få olika stor mängd tillskott och sedan skulle det utvärderas vilken grupp som hade fått minst biverkningar. Tillskottet var kostfibrer i ökad mängd som skulle skydda tarmarna.

Den 15 oktober startar de sju strålningar som Foliehatten skall genomgå med varannan dags mellanrum. Om inläggen uteblir dessa dagar så förstår ni varför.

Vid det första besöket i Lund ställde Foliehatten en direkt fråga till läkaren - hur är prognosen? Den är bra och efter strålningarna kommer du inte längre ha någon cancer i din prostata.
Kan tillägga att de med svår cancer får 42 strålningar! Denna uppgift fick Foliehatten av en sköterska som var med vid insättningav markorerna.

onsdag 22 september 2021

Inflationen ökar och priserna stiger mer än lönen!

Sveriges inflation kan mycket väl gå över 3 % de kommande månaderna och anledningen är de stora prishöjningarna på el och drivmedel. Inte nog med att Svensson inte fick löneökning 2020(Covid-19) och knappt vet vad reala tillgångar är så sitter han nu fast med fackavtal långt under inflationen. Hur känns det att bli fattigare.

Man kan även diskutera fördelen med inflation: den äter upp skulder.
Under inflationsåren i USA 1945-59 åt den upp hela USAs krigsskuld, helt gratis och USA nådde sin peak av rikedom kring år 1960.

Inflationsmål är politiska och kan ändras om bara någon styrande vill det. Riksbanken har noll makt över inflationen i Sverige, det hela är bara en lek med ord. Om inflationen tickar uppåt i USA (idag 5%) så får vi samma effekt i Sverige.

Inflation i Sverige kommer förmodligen vara mellan 3-4 % ett tag som kommer pressas ner med reporäntan. Att ha inflation som är något över inflationsmålet under ett tag är inga problem.
Räntorna kommer inte att stiga speciellt mycket, eftersom staten och vanliga hushåll är för skuldsatta och skulle räntorna stiga för mycket skulle ekonomin krascha.

Svensken har bland världens högsta privata skulder -
kopplade till bostäder som kommer att rasa i pris när räntorna går upp. Först kommer prissmällen, men sedan försvinner lånen i sakta takt.

Sverige är skuldmättat! Symptom på detta är minusräntan. Du får pengar om du lånar, är detta normalt och sunt? När du tar ett lån på 3 miljoner, går dom inte in som förr i bankvalvet och ser om där finns 3 miljoner banken kan låna ut. Banken skapar 3 miljoner ur tomma intet med en skuldsedel som alla andra banker accepterar. Idag är det mycket tom luft pengar som nu finns i omlopp, 70 - 80 % eller mera av hela penningmängden?

På SVT
häromdagen hade de ett inslag, där de påstod att svensken inte skall vara rädda för inflationsspöket och det var tydlig propaganda, nu går det åt helvete med ekonomin, men inget att oroa sig för.

Det är inte bara i Sverige som inflationen satt fart utan det gäller även i EU. Eurozonens inflation steg till 3,0 procent på årsbasis i augusti, upp från 2,2 procent i juli. Det framgår av ny data från statistikbyrån Eurostat som släpptes på fredagen. Det är den högsta siffran på tio år. För EU som helhet uppgick inflationstakten till 3,2 procent, upp från 2,5 procent i juli.

Den lägsta inflationen noterades på Malta och i Grekland, med 0,4 respektive 1,2 procent. Den högsta inflationen fanns i Estland, Litauen och Polen på över 5,0 %.

Det är värre när ett land devalverar likvida medel. Nu är det däremot hela
västvärlden som sitter i samma båt.

Prisinflation på energi tack vare en totalt vansinnig politik, har till sist kommit ikapp Sveriges konsumenter. Det har varit en uttalad ambition att " harmonisera" priset på energi som råder på kontinenten. Tysklands konsumentpriser på köpt KwH ligger 75-85% över det svenska priset under många år. Nu är vi på väg att anpassas och nu kommer det att gå fort i.o.m att vi lagt ner 2 kärnkraftsverk + 1
för renovering!

Om vi blickar bakåt och ser hur prisutveckling varit, så har vi redan en enorm kollaps i köpkraft för vanliga arbetare.
Sedan 1996 har bostadspriserna ökat i genomsnitt 6.67% per år medans lönerna enbart har ökat med 3.05% per år.
Snittlönen inom privatsektor 1996 var 17 500kr per månad, idag är den 36 000kr per månad. Om lönerna hade ökat i samma takt som bostadspriserna så skulle den genomsnittliga månadslönen inom privat sektor 2020 varit 82 500kr per månad.
Med en lön på 82 500kr så får du behålla väldigt lite efter skatt, det är därför viktigt att justera efter nettolön istället för bruttolön om du vill veta vilken lön som krävs 2021 för att ha samma köpkraft som en genomsnittlig Svensson hade 1996.
17 500kr i månaden gav 12 400kr efter skatt 1996. Med 6.67% löneökning per år blir det 58 400kr per månad eller drygt 100 700kr per månad före skatt.
För att ha samma köpkraft på bostadsmarknaden 2021 som en genomsnittlig Svensson hade 1996 så måste du idag ha en lön på 100 700kr före skatt.

1996 kostade ett fat olja 107 kronor - en svensk arbetare kunde köpa 163 fat olja per lön.
2021 kostar ett fat olja 634 kronor - en svensk arbetare kan köpa 56 fat olja per lön.
1973
hade en vanlig kommunanställd en lön på 3 052kr per månad och en uns guld kostade 320kr - 9.5 uns guld per månad.
2020
hade en vanlig kommunanställd en lön 32 200kr per månad och en uns guld kostar 15 500kr - 2 uns guld per månad.

Det som skiljer lånemöjligheten 1973 och 2021 är naturligtvis räntorna. Båda åren kommer antagligen i framtiden att anses unika och vi kommer kanske under nästa jättelånga cykel att återgå till 1973 års räntor och inflation.
Många missar att 1973 så existerade det ingen ekonomisk värld utanför väst. En fabriksarbetare behövde inte konkurrera med en kines eller en indier. 70% av världens befolkning skapade ingen ekonomiskt värde. Idag är hela världen som är med och vill ta del av kakan och det är inte som har volymenar. Svenska händer är inte bättre än kinesiska, snarare tvärtom.
Man kan se det bubbla under ytan hela tiden, när folk är villiga att lägga 500k på en bil, 165 kr på en lunch, 400 kr på en klippning. Pengar har inget värde längre.

Tittar vi vad som hänt med matpriserna ser vi också rejäla höjningar. Maten i affären har stigit med 5-10% dom senaste månaderna. Foliehatten handlar rutin grejer och där märker han en ökad kostnad.
Muttis trepack krossade tomater var på "kampanjpris" i min butik vilket var standardpriset i samma butik för två år sedan.
Kaffet har visserligen hållit sitt pris på kampanj, men annars har priset gått upp och förpackningarna blivit mindre.
En kopp kaffe kostade 20 kr på macken 2019. Nu kostar samma kaffe 27 kr.
Kött i allmänhet har gått upp i pris, men kan fortfarande vara bra nivå under kampanj. Även färdiga köttprodukter" som korv, bacon och liknande har gått upp i pris.
Bara för att nämna få, socker och mjöl har ökat i pris väldigt snabbt efter ha varit på samma nivå i massa år. Ett par kronor per paket men risken är att fortsätter med ett par kronor i prisökning per år.

Man behöver inte var Einstein för att förstå, att el måste bli betydligt dyrare när hela EU lägger ned högeffektiva kol- och kärnkraftverk, byggda med investeringar gjorda för 30-50 år sedan och ersätter dessa med lågeffektiv svajig grön el från vindkraft och solpaneler? Som vanligt blir det konsumenterna och skattebetalare som får stå för slutnotan. Ett faktum som MP sällan brukar skylta med. De gröna fanatikerna som gillar grön el, måste förstå att denna globala omställning kommer att bli jävligt dyr och även driva inflation.

Det intressanta borde vara vad som orsakar inflation. Ökad skuldsättning orsakar bara inflation i den mån den är ohållbar eller oärlig. Om "trycka pengar" används synonymt med skuldsättning så fokuserar man inte på vad som är inflationsdrivande. I privatekonomin upplever inte människor att de trycker pengar när de tar ett lån eftersom det är ett lån och ingen gåva. Samma med centralbanker. Vad som avgör hur stor del av den ökade skuldsättningen leder till inflation borde vara det intressanta, inte att skuldsättning sker i sig.

Sverige har historiskt stor skuldmassa vilket är djupt problematiskt och kommer leda till förödande komplikationer. Bostadens äganderätt är en "idé" om ett materiellt rättighetsanspråk. När regeringen i framtiden tvingas till omfattande reformer kommer ingen skatteslav märka någon skillnad. Staten och kapitalet sitter i samma båt, och äger dig, din egendom och ditt liv. Människan föds fri, men dör i bojor.
 

tisdag 21 september 2021

Foliehaten spekulerar om ....!

Löfvenregimens förmåga att kontrollera opinion och styra händelseutveckling har idag utvecklats till något gårdagens underrättelsetjänster och regimer bara kunde drömma om. Se bara hur allas vår Morgan pratade med de stora plattformsägarna och genast förbjuds flera för regimens obehagliga sajter.
Europas fortsatta vandring och öde har inte heller så värst mycket att göra med hur "mediekriget" på Sveriges spelplan utvecklar sig.

I Skandinavien perifera vasallstaten/ Sverige följer minsta vink från "de utvalda"/kulturspridarna/ Imperiet/Bolshevikerna - den stora förebilden i väster.
Media skulle enkelt kunna trycka eller sända propagandan på originalspråket
engelska utan att någon skulle lyfta ett ögonbryn, så illa är det tyvärr.

Personligen ser Foliehatten att man avsiktligt inte längre i större omfattning utbildar unga i främmande språk som tyska, franska och spanska för att begränsa den inkommande mängden information som avviker från den angloamerikanska sk. "multikulturella sanningen". Med endast en källa på endast ett språk så blir media monopolet komplett. Mycket matnyttigt om politik finns att hämta i tryckta publikationer och även på nätet med dessa tre språk.

Hur jävligt dåligt måste det bli innan folket kommer till insikt och motståndet börjar, och var?
Kanske det behövs ett nytt 1930-tal (2030-tal?) med fattigdom massarbetslöshet och svält som utlösande faktorer innan nationalistiska ledare kan ta över spillrorna av de skuldsatta, invaderade och i botten körda länderna i Europa för att påbörja en storstädning och återuppbyggnad?

Många hävdat att samhällsurgröpningen kommer tilltaga, en utveckling som undantagslöst graviterar mot allt bistrare tider.
Judarna har som kollektiv, såväl tyst, passivt som aktivt varit drivande förvandla Europa till något olycksmättat dystopiskt. Detta slag är såklart förlorat men kriget är långt ifrån över. En lösningsorienterad nationalistvänlig ledare med återerövrat självförtroende och hämndlystnad i blicken skrämmer juden, mer än någonting annat.
Det är mot dessa ledare, dessa idé och -tankeströmningar det mediala kriget främst kommer försöka rida spärr emot. Det är samma mångkulturvurmande kollektiv som håller Hitlers ande alltjämt levande, vilket vi nästan dagligen ser i någon kanal. Önskemål om lugna och trygga folkhem tillsammans med svensk folkrätt är renaste nazism! Får vi höra.

Vetenskapen numera har av vänstern ersatts av värdegrund, resten är hatfakta. Alla övriga med avvikande åsikter är demokratihotande fobiska nazister.
Det har nu gått så långt att SVT ”hänger” ut personer som är kritiska mot deras klimatdravel.

Titta vad Håkan Boström i en ledare i GP skrev som dessutom är mycket läsvärd: ”Vilka ingår i ”folket”? Vem får bestämma över vems identitet? Hur stora värderingsskillnader kan ett samhälle tolerera och ändå hålla ihop?
Sanningen är att kulturkrigsfrågor historiskt oftare än ekonomiska motsättningar lett till skarpa konflikter, ja rentav till krig. Sverige var dock länge relativt förskonat från dessa konflikter – tack vare en långtgående kulturell, social, religiös och etnisk homogenitet.”

Slutsatsen man kan dra är att en "höger" är desto farligare eftersomsom den låtsas vilja se och diskutera problem, men egentligen är mer idealistiskt naiv än "identitetsvänstern" eller vad anser du? Man är pacifister som ingalunda "för debatten åt höger", utan löpande, backande omdefinierar innehållet i "höger" i takt med att vänstern vinner mark med identitetspolitik som fungerande strategi.

Vänstern är mer höger, eftersom vänstern lever i verkligheten där politiken är en lagsport och den organiska identiteten hos kollektiv vinner över atomiserade individer.

Boström tycks ambivalent börja närma sig insikter om att framtiden är identitärt partisk, även om han dygde signalerar att han inte gillar "tribalism". Han har också tidigare diskuterat demokrati på ett sätt som går i otakt med Popper. Det är inte mycket och inte radikalt, men det känns som rätt riktning.

Vi kan också notera att Boström normaliserar narrativet att svenska folket aldrig ville se invandringen, vilket är avgörande för framtida återupprättad svensk folkrätt. Ett kolonialiserat folk har inget ansvar att få det nya demografiska läget att fungera utan ska söka upprättelse genom att vara part i målet med andra, kolonialiserande parter. Algerier som inte brydde sig om franska rötter som gick tillbaka till 1830-talet, gillade inte läget och slog ut med armarna att man var dum som envisades med att vara pirater och idkade europeisk slavhandel och övriga fick helt enkelt skylla sig själva för att man inte varit motståndskraftiga nog att hindra den demografiska förändringen. Man behöll tjurigt anspråket och sket i ekonomi och teknologi.

En svensk avkolonialiseringsprocess kan i jämförelse ske oändligt mer civiliserat, men det
uthålliga anspråket måste finnas där.

måndag 20 september 2021

Varför ljuger Per Bolund flagrant?

De senaste två veckorna har det varit många turer kring hur klimatregeringen har hanterat vissa stora frågor som är direkt avgörande för infrastrukturen i Sverige.

Oppositioner anser att det nu finns klara bevis för att Per Bolund ljuger flagrant om tillgången och distributionen av el, framför allt till södra Sverige. Ett starkt bevis är att Karlshamns oljekraftverk inte sedan 2011 gått igång ständigt och formligen ”spyr” ut koldioxid. En koldioxid som regeringen till varje pris vill minska. Foliehatten spyr också över regeringens hyckleri! Man satsar nu 12 miljarder på omställningen till el!

Foliehatten är totalt chockad över att det inte är någon i regeringen som reagerar hur det ser ut på elmarknaden. De måste vara mer än ”blåsta” när de inte inser verkligheten.
Varifrån skall el komma som skall förse denna omställning?

Apropå blåst som har det var dåliga vindar den senaste månaden i flera länder och äntligen skulle Foliehatten vilja påstå har den gröna politiken kommit upp på bordet för de gröna khmer
erna som en total överraskning. De har lagt ner kärnkraft och plötsligt finns det ingen el. I Tyskland har man mycket starkt ifrågasätta den avgående östtyskan Angela Merkel och hennes nedläggningen av kärnkraften.
Tyskarna producerar nu el med kol och gas.

Regeringens satsning på fler laddstolpar för elbilar kan blir en kort parentes, när verkligheten är något helt annat och EU-kommissionen sagt sitt.
Elbilen släpper ut 2,3 gånger mer koldioxid än en dieselbil!
Foliehatten undrar om Per Bolund återigen ljuger flagrant eller så är han total okunnig. Det är inte den fossildrivna bilen som är problemet utan elbilen.
Det finns testfakta på att en elbil släpper ut 2.3 ggr mer CO2 än en Mazda-diesel med 85-87% verkningsgrad. Dessutom är elbilens utsläpp av de verkligen canserogena partiklarna 25 till 50% större än för en dieselbil, för att de är tyngre. Det är en paradoxal paradox att det som är elbilens reella fördel är att de gödslar atmosfären/naturen med 2.3 ggr mer CO2!

De som köper en elbil idag kanske står där med sin tvättade hals, när EU-kommissionen kommer att tillåta försäljningen av fossila bilar.


I Teknikens värld finns uppgifter i en artikel om hur brandfarliga elbilar är: ”Elbilen Chevrolet Bolt har haft problem med batteribränder och har gett bilägarna omfattande rekommendationer. Nu kommer ännu en rekommendation – att hålla minst 15 meters avstånd till andra parkerade bilar. Inomhusladdning över natten avråds ägarna från sedan ett tag tillbaka, och direkt efter avslutad laddning under tak är rekommendationen att få ut bilen under bar himmel.”

Det framgår tydligt att utan lagtvång och subventioner på andra skattebetalares bekostnad så skulle försäljningen av “batteribilar” falla som en sten.
En stor spricka i klimatmuren kunde vi se när Peter Wennberg, SvD skrev på ledarsidan , att man måste ha det globala perspektivet och då är utsläppen mycket större för en elbil än för en dieselbil.

Orsaken till elbilshausen var Wolksvagens fusk med redovisningen av NOx-utsläppen.
Euro 6 krav är max 80 mg/km.
Euro 7 kravet är 30 mg/km år 2025 och 10 mg/km år 2030.
Med dessa krav så är problemet med NOx eliminerat för såväl lastbilar som personbilar.

När EU-kommissionen redovisade sitt förslag till Euro 7 så gick både tyska VDMA och ADAK i taket och förklarade att då var det slut med dieselbilar pga av alltför dyr teknik.
Helt fantastiskt att EU- kommissionen var välinformerade om den svenska uppfinningen CATARSIS-systemets teknologi och ekonomi.
LTH fick max NOx-utsläpp på 10 mg/km, exakt det krav som skall gälla 2030. Nu pågår en remissomgång, sen skall parlamentet yttra sig och slutligen skall Kommissionen fastställa direktiven. Det skall vara klart i år. Det kan innebära att med den nya reningen kan den fossila bilen att fortsätta säljas som vanligt och det innebär "dödasatöten för elbilen!"

Per Bolund säger att det inte är regeringens agerande som ligger bakom Cementa krisen. Foliehatten tycker det är mer än märkligt att politiker som Bolund och alla andra kan och får ljuga hur mycket som helst, utan att det får konsekvenser.

Bolund: ”Vi har ju en ganska exceptionell situation, det är inte på något sätt regeringen som har satt oss i den är situationen utan det är ju på grund av att Cementa inte har klarat av att leverera det underlag som domstolen kräver för att man ska kunna ge tillstånd. ”

Vi hackar och förlöjligar med all rätt dessa två - ja hela MP för deras verklighetsfrånvända och för landet extremt farliga politiska påverkan men..........glöm inte vem som har gett dom tillstånd till att köra landet i sank.
Nu smiter
supernollan ut bakvägen som mångmiljonär och ekonomiskt oberoende resten av livet. Stefan Löfvens omättliga sug efter makt har gjort detta möjligt för sekten MP att arbeta ostört, i sitt förstörelsearbete av landet.

Per Bolund och alla femtekolonnare Länsstyrelser, kommuner, företag,  miljöorganisationer m.fl. är just det stora problemet i vårt land. De som dessutom skall hängas högt är Annie Lööf och Jan Björklund som med brått mod gav bort regeringsmakten till sossar och MP som är ett fullständigt ansvarslösa parti.

Sossarna har suttit med armarna i kors i de flesta avgörande frågor för landets framtid och så även i flera andra frågor. Det skall det bli intressant när företagen börjar varsla några hundra tusen om inte detta löses? Vem skall man då skylla på??

Flera medelstora och större företag har redan gjort sin risk opimering vad gäller investeringar och kommer att lägga dessa investeringar utanför vårt land med förlorade arbetstillfälle som följd. Risken finns att detta vansinniga parti får sitta kvar och att Rödskrikan tydligen inte fått nog av dessa miljöfanatiker utan är beredda att stötta S och då MP än en gång. En röst på Annie” blir en röst på dessa stollar.

Hur ska de göra med snabbtågsbanan mellan dårarnas paradis och Oslo? Slipers måste vara i cement enligt standard, rälsen skall vara i stål, slites cement är den enda i Sverige som är godkänd för broar och spruta tunnlar med i gruvindustrin, ingen cement inget stål. Den budgeterade prislappen för snabbtåget på 350 miljarder kan de tredubbla om det ska gå i lås, "bygga i trä"? djäv** dumhuvuden!!
Efter det att Förbifart Stockholm är klar, så ska Essingleden byggas om i trä.
Alla nya vindkraftverk, de som ska bli så väldigt höga, ska byggas i trä.
Träskallar ska dessutom bekläda samtliga poster i Sveriges statliga förvaltning.

OM/När Magdalena Andersson väljs/blir ny boss his sossarna får hon direkt ta hand om ett delikat problem. MPs klanfruntimmer hotar med att lämna regeringen i en intervju med Göteborgsposten om Rödskrikan Lööf får igenom sina krav om stärkt äganderätt i skogen och uppluckrat strandskydd.

KlanMärta: ”Vi är alltid beredda att lämna regeringen om inte politiken går i rätt riktning och att frågan är ”extremt viktig” för Miljöpartiet.”
Spännande tider att se framemot!