torsdag 1 oktober 2020

Vart är Sverige på väg - mot en diktatur?

Foliehatten såg häromdagen ett klipp från EU-parlamentet, där den ondskefulla kommunistiska entristen Ylva Johansson sade att vi behöver invandrare i Europa. Inte bara högutbildade, poängterade hon, utan även lågutbildade. Man storknar över de flagranta lögnerna.

Helt uppenbar desinformation, som ett fungerande samhälle skulle slagit ned hårt på. Men icke Sverige. När lögner, hat och hot kommer från Ylvas ringhörna, ja då är det alltid OK. Även om de är uppenbart systemhotande.

Nej, vi vet alla vilka makten ogillar
och helst vill tysta. För att motivera ett sådant odemokratiskt tilltag, tillsatte regeringen en ”utredning”  som skall komma fram till vilka statsfiender som bör få munkavle.

Carl Heath, särskild utredare för regeringen, lämnade i tisdags betänkandet ”Det demokratiska samtalet i en digital tid!”
Det är mer än uppenbart en socialdemokratiska partsinlagan. En skräddarsydd rapport för att stoppa opposition? När man trodde man sett det mesta från vänstern, så kommer detta.

Carl Heath fäller krokodiltårar över att ”Just nu utmanas det demokratiska samtalet av desinformation, propaganda och näthat.” I en debattartikel i SvD igår presenterar Carl sina slutsatser som innehåller mycket tomt fluff om samordning och utbildning, men ett mer konkret förslag sticker ut: ”En utredning bör tillsättas för att analysera hur demokratin påverkas av globala plattformsföretag och om det finns behov av reglering.”


Detta är för att rädda demokratin. Som en amerikansk major skall ha sagt under Vietnamkriget: ”we had to destroy the village in order to save it.”

"Kommittén har under arbetets gång samarbetat med företrädare för kontroversiella Facebookgruppen #jagärhär och bygger flera av sina resonemang i den på uppgifter från vänsterextrema Expo och den så kallade Näthatsgranskaren. Andra aktörer som refereras är de båda vänsterjournalisterna Jack Werner och Mathias Ståhle."

Inom dessa tre (3) strukturer döljs ”Den Absoluta Makten” i vårt Sverige. Allt om Värdegrund, om Allas Lika Värde, om Mångfald, om Rasism / Nazism som kommer ur ”Hästens Mun” har sitt ursprung där. Folkmordet på oliktänkande är redan initierat. Vi har sett Framtiden för Sverige i vår Kristallnatts kula och som grädde på moset kommer regeringarnas ljugande/mörkande kring Estoniakatastrofen upp i full dager.

Vänsterpolitikerna och MSM/SVT har ingen chans längre. Ingen läser MSM eller ser på nyheter i SVT längre (som är i produktiv ålder) och det är bara ett stort skämt. Om MSM/SVT påstår något, så antar folk att sanningen är precis tvärt om, detta är precis vad Foliehatten har hört från personer från Östeuropa om pressen före 1989. Censuren på Facebook, Google och Twitter  har gjort att det blivit ett ordentligt uppsving av alternativa sociala plattformar.

För att komma åt detta måste regeringen sätta äkta totalitära metoder som går direkt emot grundlagen eller börja gå runt och massmörda folk som de inte tycker om. De kan försöka att stänga ner Internet men det är svårt, hela näringslivet är beroende av det. Vad de kan göra är att infiltrera och hota alternativmedia, bryta ner och göra om dem till regimtrogna istället men det kommer att bli för uppenbart. En ny alternativ mediakanal uppstår kort efter och det är ett evigt whack-a-mole spel för politikerna.

Foliehatten tvivlar på, att Stefan Löfven sitter kvar till valet. Nu skall han försöka få ihop LAS. Jänkarnas ”
deep state” vill ha rappare och mer intelligent hantering kring Estonia och det klarar inte Löfvens gäng.

Foliehatten roar sig ibland med att läsa lokaltidningar från olika delar av landet. Där är det fullt pådrag med MPs propaganda, men han tror att folk i allmänhet hoppar över smörjan. Skillnaden är avgrundsdjup mellan alternativmedias kvalitetsjournalistik och de presstödsförsörjda alstrens faktabefriade skriverier.
Hårdare åtgärder mot fria medier kommer bara att resultera i mindre trovärdighet för det EXPO-styrda regeringen.

Det demokratiska samtalet är både viktigt och nödvändigt för att Sverige ska kunna överleva. Dessa samtal anser Carl Heath vara näthat som stör det demokratiska samtalet. Hot och förtal finns det lagstiftning mot redan idag. Hornalister har extra skydd liksom i praktiken våra politiker. Foliehatten tror att vi alla känner många som drar sig för att offentligt säga vad de tycker och tänker. Vanligt folk. De vet, eller tror pagods grunder, att det kommer att vändas mot dem. Där finns det riktiga hotet mot yttrandefrihet och demokrati. Politiker, hornalister och andra opinionsbildare har som levebröd att argumentera. Varför behöver de speciellt skydd?
Det kan vara på sin plats att påminna att dåtidens makthavare hade liknande argument mot tryckpressen... Radio och TV var statliga monopol pga liknande argument. Är det inte en tid vi bör lägga bakom oss?

Vad det hela säger är att socialdemokraterna nu är helt desperata och att de har förlorat greppet. När orden tryter kommer som bekant nävarna fram. I klartext - de har inga argument, ingen politik, inget alls att komma med - hade de det och kunde de peka med hela handen vart vi ska och varför och ge ett trovärdigt alternativ så skulle folk följa dem och de så kallade "nättrollen" försvinna. Nu kan inte socialdemokraterna det och då finns det bara ett alternativ för dem - repression. Socialdemokraterna har redan förlorat - deras huvuden trillar av antingen för islamisternas hand eller så gör folket upp med dem när tiden är mogen. Finns ingen väg för dem längre. De sitter fast som Emil i Lönneberga i soppskålen.

Är förslaget om inrättandet av Inst för mänskliga rättigheter ett första steg mot islamisering av Sverige?

I pressmeddelandet skriver regeringen att ”Sverige har åtagit sig både internationellt och nationellt att inrätta ett institut för mänskliga rättigheter” och ”för att säkerställa full respekt för Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter behövs en sammanhållen struktur för att främja och skydda de mänskliga rättigheterna.”

Förslaget innebär att Sverige får ett institut med uppgift att främja säkerställandet av de mänskliga rättigheterna och utifrån författningsreglerade uppgifter undersöka och rapportera om hur de mänskliga rättigheterna respekteras och genomförs i Sverige. En bred parlamentarisk förankring kring utformningen av lagstiftningen och regelverket för det nya institutet ska föregå reformen.
2021 kommer det att kosta 25 miljoner då det inrättas och sedan 50 miljoner per efterföljande år.

Merparten av FN:s medlemsländer består idag av fler diktaturer än av demokratier. Enligt FN finns det två synsätt på mänskliga rättigheter, nämligen den Västerländska och den muslimska. Kairodeklarationen(läs länken) som utgår från Koranens synsätt på mänskliga rättigheter och som har antagits av 57 av världens 246 länder.

Det visar att Islam inte går att integrera i någon annan samhällsmodell, än den egna muslimska. FN har lagt sig på rygg och nu angrips Sverige genom den egna underdåniga och feministiska regeringen Löfven. En regering med stor vurm för Islam, angriper nu landets egna befolkning med krav på islamisering av hela samhället. Foliehatten undrar om detta är vad regeringen egentligen menar. Sverige skall förberedas för Kairodeklartionen.

Kopplingen mellan demokrati, skatt och (intjänade) medborgerliga rättigheter har blivit i det närmaste osynlig p.g.a. en juridisk aktivism för "mänskliga rättigheter" av makten, vilken utgår från en idealism, av närmast religiös karaktär.

Man måste skilja på mänskliga rättigheter och medborgerliga rättigheter. Den insikten saknas i svensk debatt, för i Sverige är begreppet "medborgerliga rättigheter" i det närmaste utmönstrat. Medborgerliga rättigheter, tillgång till socialförsäkringssystemen, tillkommer medborgarna i gengäld för att de är ålagda medborgerliga skyldigheter. Det är en medborgerlig skyldighet att betala skatt.
I en debatt tidigt i höstas mellan Nyamko Sabuni och Jimmie Åkesson, tog Åkesson också upp, att så fort en person beträtt svenskt territorium, omfattas personen också av medborgerliga rättigheter som nästan fri tand-och sjukvård, trots att personen vistas illegalt i Sverige.

I Sverige har svenska liberalvänsterpolitiker och svenska s.k. journalister den egendomliga uppfattningen, att medborgerliga skyldigheter inte ska balanseras av några korresponderande rättigheter. Denna egendomliga utgångspunkt är grunden, när icke-medborgare ges tillgång till skattefinansierad sjukvård utöver akut vård.
Mänskliga rättigheter ska endast gälla den egna etniska befolkningen och ing
a andra. En hel del av de problemen vi har idag får och har sitt ursprung i hur mänskliga rättigheter idag tolkas och används. Du som etnisk svensk” har inga och kommer inte åtnjuta några mänskliga rättigheter, så länge vänstern styr i Sverige. Det innebär också att man inte heller ska erbjuda andra etniska grupper mänskliga rättigheter i Sverige. Asylrätten ligger under ”mänskliga rättigheter.” Rätten att få överklaga domslut ligger också under mänskliga rättigheter och de ska vara en intern angelägenhet som kommer ifrån en specific nations stat till den egna inhemska etniska befolkning och den ska inte ges till någon annan.
Svenska väljare har aldrig tillfrågats, om de delar svenska vänsterpolitikers uppfattning, att svenska medborgare och väljare ska åläggas denna skyldighet, utan att dessa skyldigheter i gengäld ger dem några särskilda rättigheter. Foliehatten misstänker, att en stor majoritet av väljarna, inte alls sympatiserar med makten.

Svenska
liberalvänsterpolitiker har kunnat driva sin mycket märkliga linje utan större protester, så länge som fenomenets omfattning var varit s.a.s. ”på marginalen.”
Foliehatten anser att den linje som
svenska vänsterpolitiker slagit in på, är ett bedrägeri utan dess like, mot väljarna som nu blir synligt, eftersom det inte längre sker på marginalen. Svenska liberalvänsterpolitiker struntar fullständigt i, att det är "en fråga om rättvisa.
De senaste tidens händelser i Sverige, visar nu, med all tydlighet, att svenska väljare omedelbart känner på sig, att de är utnyttjade och bedragna av makten. MSM/SVT är helt ointresserade av att ta upp och skriva om, att svenska väljare/skattebetalare blir så grovt bedragna. MSM/SVTs mål är uteslutande "en bättre integration", hur nu detta ska gå till.
Om man har ögon att se med, så är det uppenbart att svenska vänsterpolitiker de senaste 20 åren, har strävat efter att platta till distinktionen mellan medborgarna och de som har någon form av tillstånd (tillfälligt eller längre) att vistas i landet, men som inte är (eller inte har valt att anstränga sig för att bli) svenska medborgare. Numera är praxis, att den som haft PUT i några år, automatiskt blir medborgare. Den demokratiska grunden för denna ”nerkappning” är höljd i dunkel, men förmodligen är sossarna livrädda för att förlora makten. Makten delar ut medborgarskap till personer som inte har gjort sin identitet känd!

Vänstern har stora synpunkter på, vad som hände de tyska nazister som flydde till Sydamerika och fick asyl där. I själva verket är Sverige
mycket värre än de sydamerikanska länderna. Det har visat sig, att Sverige deltat ut medborgarskap till massmördare, IS-terrorister och kriminella i parti och minut! Massmördare från Balkankriget och Ruwanda.

Sverige i ett nötskal, under Stefen Löfvéns styre! Lägg
dessa
pengar på att stoppa gängkriminaliteten i stället. I Löfvens och Lööfs Sverige är det skjutningar varje dag.


 

onsdag 30 september 2020

Foliehattens funderingar del 4

Idag ser vi att politikerna fortfarande särbehandlar svaga grupper och att det är politiskt accepterat, men nu har även starka grupper utsatts för särbehandling. Oenigheten som uppstår i resonemanget när alla de som särbehandlas negativt på grund av andras särbehandling kräver att få åtnjuta samma regler är öronbedövande, särskilt om särbehandlingen stärker redan starka grupper.

V
ilka som skall särbehandlas på vilka grunder, är inte helt enkelt att klara ut. Att då börja riva i vem som skall särbehandlas och på vilka grunder blir givetvis ett hot för de som dragit och drar stor nytta av särbehandling. Särbehandling ger politikerna möjlighet att strö pengar över utsatta grupper.

I ett twitter kan vi läsa:
Swedish writer @paulinaneuding testifies before UNHRC: "Malmö was once a safe haven for Jews. Today, only 200 remain, and they are constant targets of abuse. How long will the Swedish government accept that certain schools, and certain neighborhoods, are no-go for Jews?”

Innehållet i twittret är ganska intressant, där det framgår att det är bara 200 judar kvar i Malmö. Utan att ta till överord har den arabiska befolkningen i Malmö lyckats med att rensa ut judarna i Malmö. Man kan verkligen undra om Paulina Neuding kommer att vittna inför UNHCR? Om man är konspiratorisk skulle man tro, att det är viktigt att kunna utmåla sig som ett offer för att behålla sin särställningsstatus som gett och ger en massa fördelar. Desto mer Paulina Neuding och andra anför sina ståndpunkter för sin judiska grupp, desto troligare är det att också etniska svenskar grupperar sig utifrån etnicitet. Det fungerar ju. Det är effektivt och det ger fördelar. Exemplets makt är stort.

Att närma sig fakta om
varför de flesta polska judarna som kommunisterna kastade ut och som invandrade till Malmö och som sedan fortsatte sin resa av olika skäl, är inte intressant. Malmö hade redan då en arabisk befolkning och bevisa vem såg till att de polska judarna lämnade Malmö för ett annat land är idag helt ointressant. Inte heller är det intressant att få reda på vem som hånar svenskar i No-Go zonerna.

De inflyttade judarna
var ordentligt ”familjetraumatiserade!” Sossarna i Malmö har tagit in och beskyddar en grupp araber som inte ens deras grannar i Mena vill befatta sig med pga av deras stökighet, är desto mer underligt. Att de sedan får trakassera befolkningen som bott här i århundraden som har skött sig, är inte acceptabelt.

Att sedan
Stefan Löfven går ut och vill bygga ett Förintelsemuseum för judarna i Malmö, är mer än smaklöst. Det som sker nu är att allt fler inser att positiv särbehandling är att diskriminera någon annan. I morgon så kanske det går upp ett ljus för hornalistkåren att vänsterns fixering vid etniska minoriteter är djupt rasistisk i sig och polarisar samhället. Nu krymper de gemensamma resurserna. Då kommer den krassa verkligheten.

Det
som är viktigt att påvisa är en utsatthet som garanterar en fortsatt positiv särbehandling. Att de som utför dessa antisemitiska handlingar är resultatet av förd migrations och mångkulturell politik som i sin tur är starkt influerad av samma grupp som nu blir offer för sin egna förda politik är givetvis heller inget att ta upp och föra ett resonemang om. Random Svenne som återigen blivit utskälld på på grund av melatoninhalt och kulturellt ursprung kanske börjar tycka att det räcker att betala för att bevisa sin oskuld?

Vägen till förändring kan vara att tydliggöra svenskar utsatthet i världen. Hade vi varit en djurart skulle vi varit rödlista
de, eftersom våra arvsanlag inte är dominerande i nästa generation. Vill världen bevara ljusa blonda människor från Skandinavien för framtiden bör FN starta ett bevarandeprogram för denna utsatta folkgrupp. Det är inte politiskt gångbart för människor ännu men det är accepterat för djur och växter.

I Sverige är det inte politiskt gångbart att skydda svenskarna. I andra länder är det till och med rätt så vanligt att världens ledare skyddar och bevarar enskilda folkgrupper?

Det som inte är politiskt gångbart är att skydda europeiska s.k. majoritetsfolk. Den som vill bevara den tyska folkgruppen skulle framställas som nazist på några s
ekunder. Den som vill bevara uigurer, kurder eller samer hyllas med priser.

Nuet är ingen isolerad ö av tillfälligheter utan en länk i en lång, lång kedja. Allt hänger ihop. Förfäderna och det förflutna är en del av nuet och livet idag. Det förflutna och förfäderna/-mödrarna är för samer liksom för andra urfolk en bas för den samtida kulturen och identiteten.”
Den som skriver sådant om svenska folket skulle få besök av
DN:s stjärnreporter en mörk kväll. (Innan Expressens stjärnreporter). Han är specialist på att göra detta, fråga Julia Caesar!

Svenskar är 7 miljoner i en värld med 7800 miljoner människor. Det är ett folk värt att bevara. Ett folk som alla andra som bekant. 

Var hitar SVT alla sina mäkliga experter?

Regimmegafonen SVT Nyheter skriver i en artikel: ”Black lives matters. Stophateforprofit. Allt fler företag tar ställning i samhällsdebatten. Men svenska företag är försiktiga när det gäller att tycka till om politiska frågor här i Sverige. 
Det är enklare för svenska företag att ständigt blicka mot USA och andra länder. Men svenska bolag kommer behöva ta ställning till lokala och regionala politiskt laddade frågor, säger Sasja Beslik, expert på hållbara finanser.

Efter sommarens uppmärksammade Black Lives Matter-protester så är det flera företag som rannsakar sig själva. Det amerikanska rismärket Uncle Ben byter namn till Ben’s Original och svenska ishockeylaget Västra Frölunda tar bort sin logga som föreställer en “indian”. Samtidigt skänker bolag som danska Lego, H&M och Nike miljonbelopp till Black Lives Matter-rörelsen.”

Vem är då denna Sasja Beslik som enligt SVT Nyheter skall vara expert på hållbara finanser?
Experten är inte expert, utan bankir i Schweiz och en aktivistbankir. Beslik arbetar på en schweizisk skandalbank som utreds i samband med bolaget Petrobras och han tycker Greta gör en fantastiskt jobb! Då hoppas Foliehatten alla förstår i vilken ”fålla” denna expert håller till i. SVT vet att välja sina experter omsorgsfullt. The state goes deep with this one. Deep.

Reuters skriver:Swiss federal prosecutors said they had initiated proceedings against private bank J. Safra Sarasin as part of a wide-ranging corruption probe of Brazilian state oil company Petrobras and construction firm Odebrecht.

The Office of the Attorney General opened proceedings against the bank in November 2018, it said in an emailed statement on Thursday, on suspicions that weaknesses in its internal organisation had failed to prevent complicity in bribery of foreign officials and aggravated money laundering. J. Safra Sarasin had no immediate comment. ”

Som om berömmet av Greta inte räcker, kan ni läsa följande, för att avfärda allt vad denna person säger:
Beslik: ”Ta till exempel samefrågan. Det är ju vår ursprungsbefolkning som tampas med olika typer av utmaningar i sin vardag och i sitt sätt att leva, men företag tar generellt inte ställning i den frågan.”

Foliehatten undrar verkligen vilken fråga han menar, när han vill att företag ska ta ställning kring vår ”ursprungsbefolkning” samerna? Kan det vara fråga om att få utökade privilegier jakt av björn, järv och lodjur? Viktigt att ta ställning!

Ingen tvekan om att vänstern styr och storföretagen godhetssignalerar i media, med stöd till BLM, byter namn på produkter m.m. Samtidigt betalar de miljoner i beskyddarpengar till vänsterterrorister. Allt upprepas och även denna gång är det precis som när storföretagen gullade med Bolshevikerna 1917 och framåt.