torsdag 16 september 2021

Om Cementa läggs ner om drygt en månad är den ekonomiska krisen ett faktum!

Ett skandinaviskt land som heter Sverige har en regering som sett till att försätta detta land i ett djupt förfall med sin gröna ideologi. Sverige har idag Cementbrist, elbrist, kärnbränsleförvarings beslut som inte fattas och på randen till samhällskollaps.
Om Cementas produktions läggs ner sista oktober, kan närmare en halv miljon arbeten försvinna och Sverige sätts i kaos.

Cementas nedläggning på Gotland vara noga planerad av MP. MP tryckte på och fällkniven Löfven förstod inte vad det innebar när de gick med på MPs krav.
Supernollan Löfven tappade fullständigt kontrollen över Sverige, när han sa ”JA” till allt vad MP begärde för att få sitta kvar. Supernollan hade ingen aning om vilka konsekvenser det skulle bli när regeringen fattade ett beslut 2015 med att utvidga ett Natura 2000 -område på norra Gotland där även Bäste träsk och Stora Vikers skulle ingå.

EU-kommissionen fastställde detta 2018.
Bolagen Nordkalk och SMA Mineral överklagade regeringens beslut, men i Högsta Förvaltningsrätten fick regeringen rätt.

Enklast är att riva upp beslutet om naturskyddsområdet. Foliehatten säger till Löfven /Maggan, lycka till med att få med MP på det spåret.

Redan för fyra år sedan påbörjade företaget processen med att ansöka om förnyat så kallat täkttillstånd som var tänkt att löpa från år 2021 fram till 2041. Efter en utdragen process godkändes ansökan av mark- och miljödomstolen i Nacka i januari i år.
Staten(MP hotade S) via Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Gotlands län meddelade Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt att den avslår Cementas begäran att få fortsätta bryta kalksten i Slite.
Den 10 augusti kom regeringen med ett besked att en ändra miljöbalken så att Cementa kan fortsätta bryta kalk i Slite. Ändringen handlar emellertid enbart om att kalksten som företaget redan fått tillstånd att bryta får fortsätta brytas även efter sista oktober i år. Lagändringen är tillfällig och ger Cementa möjlighet att fortsätta bryta kalk i ungefär åtta månader till.

Lagrådet kom med sitt svar idag, att regeringens räddningslag strider mot grundlagen. De är en remissmyndighet och har ingen egentlig makt och är inte tvingande. I svaret framgår att de är väl medvetet om cement tillverkningen fortsätter.

Cementas kommentar till Lagrådets yttrande den 16 september 2021
”Cementa har idag tagit del av Lagrådets yttrande över ”Regeringsprövning av kalkstenstäkter i undantagsfall”. Vi konstaterar att det inte finns något i det som lyfts av Lagrådet som inte går att avhjälpa i regeringens fortsatta beredning av lagstiftningsärendet. Utöver det har Cementa inga ytterligare kommentarer. ”

"Skulle regeringen ge Cementa grönt ljus kommer det beslutet med stor sannolikhet att överklagas av olika parter till Högsta förvaltningsdomstolen.
Det här kommer bli intressant. Ingen valvinnare för regeringen om stoppet blir verklighet.

Cementakrisen är noga planerat av MP med stöd av EU i syfte att avindustrialisera Sverige och få bort all industri som på något sätt kan påverka miljön och öka utsläppen av koldioxid. Det ligger helt i linje med EU och FNs plan om the Great Reset och globalisering.
Någon hänsyn till svenska arbetstillfällen och välfärd tas inte. Löfven stödjer det här som han kallar Build Back Better.

Vad som händer med svenska arbetare ger Supernollan Löfven fullständigt fan i, trots att har en bakgrund som facklig företrädare.

Per Bolund säger nu att regeringen inte rår för att Cementas tillstånd stoppas. Vem påminner om att det var regeringen som beslutade att kalkmarkerna på Gotland skulle bli särkilt skyddat naturområde, vilket förklarar det plötsliga hindret efter 100 års verksamhet på platsen?

Regeringen måste varit helt medvetna om vad lagrådet skulle säga och att de var medvetna om att de bröt mot minst en grundlag. Ändå säger Per Bolund att de ska analysera innehållet och att analysen kanske landar i att regeringen går på lagrådets linje.

Är han verkligen så naiv att han trodde att lagrådet skulle gå på regeringen linje?
2 kommentarer:

 1. Våra folkvalda vill oss inte väl. När blev det så?
  Vaccinpassen bäddar för ett totalitärt samhälle med medicinsk apartheid där ovaccinerade demoniseras, blir utfrusna och till stor del utesluts från kultur- och samhällslivet. Allt detta påhejat av en lydig kader av politiker, media och kändisar.

  https://www.vaken.se/vaccinpass-baddar-for-totalitar-kontroll-och-medicinsk-apartheid/

  Nyligen föreslog Moderaterna, med Ulf Kristersson i spetsen detsamma.
  Moderaterna har alltid varit stora förespråkare av vaccin.
  Man kan väl anta att guldkrukan väntar vid regnbågens fot.

  SvaraRadera
 2. Jag trodde nog i min heliga enfald att detta med Cementa skulle lösa sig på ett eller annat sätt. Men tydligen inte..
  Begriper Steffe vad som pågår? Och vad som kommer att hända?
  Som fackboss bör han veta (förstå?) vad som kommer att hända med Partiet när tusentals varslas och det är mindre än ett år till nästa val? Kommer (s) att helt strunta i svenska arbetare och helt koncentrera sig på sina nya kärnväljare, bidragstagarna?
  Och mp har fått fri väg för alla sina vansinnigheter?
  (Första kommentaren bord skrivit med vit text på vit botten. Var och en ska ta nsvar för vad som pågår, inga freeloaders)

  SvaraRadera