fredag 31 maj 2019

Miraklet i Sandviken fyller 5 år!

Idag för fem års sedan släpptes bomben eller miraklet i Sandviken i DN, kommunen tjänar över en halv miljard på invandringen.  Rapport måste ändå anses vara någon slags milstolpe. Miraklet blev en en enorm stor nyhet.
Opinionsbildare, politiker och journalister borde ha insett det orimliga i rapporten, men de svalde allt okritiskt, för rapporten kom som en skänk från ovan. Rapporten om Sandviken började genast att användas av Alliansregeringen i opinionsbildningen, utan någon som helst metodgranskning.

Integrationsminister Erik Ullenhag twittrade: “Sandviken påminner om att vi också blir rikare av öppenhet.”
EU-minister Birgitta Ohlsson kommenterade om Sandviken för Expressen: “Invandring är frihetsvinst för individen, välfärdsvinst för kommunen och kompetensvinst för företagen.”

Den politiska makten misskrediterade och hånade vanligt folk som var källkritiska. Expressens Tommy Schönstedt twittrade: ”Intressanta och positiva siffror om invandringen i Sandviken. Han kommenterade spydigt: ”om arga män, bara män som mejlar och protesterar!

Sandviken-rapporten sammanställdes av revisionsbyrån/konsultföretaget PwC och deras kunder var främst småföretag, kommuner och storföretag.  PwC var Sandvikens kommuns revisionsbyrå. Sandvikens politiker hörde av sig till sin lokala PwC och bad dem att skriva ihop en rapport om hur bra det gick för kommunens finanser, på grund av invandringen. Detta var alltså ingen revisionsberättelse, för då hade PwC fått skarp kritik av Revisionsinspektionen. Rapporten får betraktas, att den föll under annan rådgivningsverksamhet. Lokalpolitikerna lovade att de skulle vara mycket kreativa med hur siffrorna skulle presenteras. Efter detta löfte, gick PwC med på detta, trots att det undergrävde deras trovärdighet.

PwC kontoret antog/trodde naturligtvis, att det på sin höjd skulle bli en debatt i kommunfullmäktige och en lokal nyhet.
Peter Wolodarski,DN fick nyss om rapporten och blev helt lyrisk och så spreds detta mirakel, att PwC minsann, kunnat konstatera, att invandringen i Sandviken var fruktansvärt lönsam. Det handlar om över en halv miljard. De sju partiledarna började också sprida detta mirakel i debatterna (SD tvivlade). Precis som annan viktig information, hade ytterst få läst rapporten, men journalister, politiker och SVT spred miraklet, utan någon som helst eftertanke.

När sanningen gick för makten, att den halva miljard som redovisades som vinst i Sandviken, var statsbidrag. Staten förlorade en halv miljard om året, enbart på invandringen till Sandviken.

Är det någon som tror att DN har dragit några slutsatser efter detta debakel? Nej, DN fortsätter som ingenting har hänt, med att sprida fake news nästan varje dag!

När det gick upp för PwC i Stockholm, att rapporten var full av felaktigheter, blev det detta fruktansvärt pinsamt för dem. PwC kunde knappast säga att de skrev ihop detta för att tjäna pengar. Konkurrenterna på Deloitte, KPMG, Ernst & Young skrattade nästan ihjäl sig.

torsdag 30 maj 2019

En art om dagen försvinner anser FN!

En miljon växt- och djurarter riskerar att försvinna de kommande decennierna. Det är slutsatsen i en rapport från FN:s vetenskapliga expertpanel för biologisk mångfald, IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services). Dagens utrotning av arter har ett klart samband med klimatförändringarna på jorden. I dag är utrotningstakten tio till hundra gånger snabbare än vad den varit någon gång under de senaste tio miljoner åren.
Inte vill WWF vara sämre. I en rapport skriver de: ”Aldrig har olika arter utrotats så fort som de gör nu. Forskare talar om en sjätte massutrotning, likt den som utplånade dinosaurierna för 65 miljoner år sedan. De pågående klimatförändringarna håller dessutom på att förvärra läget.”

Alla som har läst rapporterna förstår, att det är frågan, om den mycket dramatiskt eskalerande befolkningsökningen som är världens problem. Trots detta, har FN i sina 17 punkter inte ens vidrört detta. Man kan undra varför? Kina har som enda land sedan 40 år tillbaka, i stort sett eliminerat befolkningsproblemet, vad gör FN?

De extremt långsamma klimatförändringarna är givetvis en följd av befolkningsökningen. Klimatet vill FN/IPCC utmåla som ett "spöke" och förödande för Jorden. Det är ett fåtal oseriösa forskares spekulation, domedagsprofeternas och helvetesprästernas påstående som är grunden för detta.
Från miljöhåll hotas det hela tiden om död, förintelse och utrotning av arter. Men att det handlar om datamodellkörningar, snarare än om verkligheten, döljer man väldigt noga. Dessa modellberäkningar är ett bra exempel på kvällstidningsforskning. Judith Curry gör en bra sammanfattning över kvällstidningsforskningen!

I verkligheten har man inte kunnat konstatera, att det utrotats arter i den makalösa takt som datamodellerna förutsagt. Enligt Världens Naturskydds Union som håller reda på arternas utrotning, har de konstaterat, att mellan 2000-2012, så har en art, en mollusk=ett blötdjur utrotats!
I över 500 år har de samlat data som bygger på insamlingar, registreringar och fältarbete. Det är vad vi vet. Det är summan av rapporter från tiotusentals biologer som har varit ute i naturen. Vi kallar det empiri.

Vid Bonnkonferensen 2008 om biologisk mångfald, presenterade EU och Tysklands regering, ett dokument som hävdar, att tre arter per timme blir utrotade. För perioden 2000-2012 skulle det bli 315 360 arter. Världens naturskyddsunion känner bara till en enda utrotad art under dessa tolv år. Datamodellbyggarna som världen förlitar sig på idag, hävdar att siffran är 315 360 arter. Listan på de utrotade arterna väntar alla på, att den skall publiceras! Varför alla, journalister, politiker och allmänheten inte är medvetna om, att det är uteslutande datamodeller som talar om klimatkatastrofer och utrotning av arter. Vi har inga empiriska data som stöder dessa påståenden.
 
"Dagens utrotning av arter har ett klart samband med klimatförändringarna på Jorden",  är politikernas, journalisternas och SVT:s nya propaganda och speciellt i det opolitiska SVT, är propagandan enorm, i stort sett varje dag. Man ljuger ohämmat, för att folk ska svälja propagandan, så använder man Goebbels gamla trick, med att upprepa en lögn så många gånger, att den till slut uppfattas som en sanning.
 Det är en svepande formulering och givetvis utan något exempel som kan ifrågasättas! Artutrotningarna har händelsevis inte något att göra med, de växande befolkningarna och urbaniseringen?

Kan man utan speciella kunskaper avgöra om en larmrapport är rimlig eller så långt från verkligheten som man kan komma? Nog är det väl så, att ett sunt förnuft avgör om en massutrotningsrapport har någon kontakt med verkligheten eller inte! Skulle vi som lever här och nu, inte märka, den största massutrotningen på 60 miljoner år som äger rum? Skulle en så stor katastrof inte märkas, av alla nu levande människor?
För drygt 60 miljoner år sedan drabbades världen av den meteorit som slog ut dinosaurierna. Det märktes säkert, inte bara av dinosaurierna.

En överstatlig "klimatdiktatur" ska skapas för att stoppa den annalkande "katastrofen!" Väl där så får vi se, vad den diktaturen i övrigt är kapabel till.
Efter år 1500, har ca 35 fågelsläkten dött ut, men bara en familj, Mohoidae, på Hawaii. De flesta arter som utrotats har skett på öar och anledningen har oftast varit jakt eller introduktion av nya predatorer. När det gäller Hawaii verkar införandet av fågelmalaria, också ha spelat en stor roll.
Antal arter som riskerar utrotning är starkt överdrivet, men populationer av arter som minskar asymptotiskt är inte oproblematiska. Det är svårt, att nå noll individer =utrotning, men överfiske gör till slut att populationen till slut blir mindre livskraftig. Att fisken i Östersjön nått kritiskt låga nivåer kan skyllas på syrefria bottnar, samt sälar som ökat i stort antal. Att antalet sälar ökar och behöver skjutas av, utgör en fara för fiskbestånden är odiskutabelt, men det blir kritiskt för att bestånden är överfiskade. Utanför Afrikas västra kust deltog svenska fiskare och utfiskade haven totalt, så att befolkningarna fick problem med att livnära sig.

Klimatmodeller skapade med ett politiskt syfte, att kunna ta makten och påföra skatter. Fantasier kring dessa är rena rama sagoberättelserna. Man kan lika gärna läsa Kalle Anka och få likvärdig kunskap. Det finns en organisation som i flera år studerat naturens alla arter. De har upptäckt en utrotad art de senaste decennierna. Ett blötdjur.

Låt oss konstatera att alarmisterna är just -
alarmister som hittills aldrig haft rätt. Fler och fler inser att kravet på 100% förnyelsebart, är en katastrof för miljön.
I en rapport från Tyskland, har man kunnat konstatera att ofantliga mängder insekter slås ihjäl av vindkraften. Det påverkar i sin tur fågelpopulationen som blir utan föda!

Foliehatten blir bara deprimerad över att se, hur de gröna khmererna lyckats med, att sprida lögnen kring klimat och miljö i Sverige. Det är tyvärr högst rimligt att anta, att den del av befolkningen som inbillar sig, att världen är på väg att gå under och de tror, att våra briljanta svenska politiker klarar av, att förhindra katastrofen, med så kallad ”skatteväxling” =skattehöjning i Sverige. Klokare än så, är inte vanligt politikerkramande folk som röstar vart 4:e år, på de gröna khmererna.
Sverige hade behövt en Viktor Orban, men istället har vi Isabella Lövin, Annie Lööf och andra världsfrånvända extremister.

onsdag 29 maj 2019

BRÅ:s rapport om våldtäkter är en total mörklägggning!

BRÅ:s rapport om asylmottagande och sexualbrott är nu färdigställd. Man kommer, inte helt oväntat, fram till att inget samband finns mellan invandring och en ökning av sexualbrott. Enligt rapporten har upprop som #Metoo och en ökad medierapportering om sexualbrott, gjort att fler vågar anmäla och rapportera brott. B har bland annat jämfört sexualbrottsutvecklingen i kommuner med olika stort flyktingmottagande.
Stina Holmberg, forsknings- och utredningsråd på BRÅ: ”Där såg vi inget samband. De kommuner som tog emot många flyktingar hade ibland en minskning av sexualbrotten, och kommuner som tog emot få flyktingar hade ibland en väldigt kraftig ökning av rapporterade sexualbrott.” Notera ordvalet som Holmberg använder. Det säger givetvis ingenting.

Varför kan inte BRÅ publicera en lista på alla våldtäktsdömda sedan 2015 (samt övriga detaljer om etnicitet/religion)? Så att deras påstående kan verifieras på något sätt? Med rapporten mörkar BRÅ de faktiska förhållanden, för den svenska befolkningen. Helt utan anledning egentligen. Folk är så efterblivna i det här landet, att de fortfarande skulle rösta på sossarna, även om alla våldtäktsmän hade varit muslimer. Allt för att inte låta "nazisterna" vinna. Så varför ens mörka detta? Vilket slöseri av skattepengar. Det märkliga är att i DN nämner Jerzy Sarnecki muslimska män. Rapporten säger inget om etnicitet. Försöker han peka ut någon?
 
Det var absolut inte oväntat, att BRÅ skulle bortförklara alla våldtäkter med att anmälningstendensen har ökat och inte med den ökande invandringen. Underligt att de inte hade den åsikten att våldtäkter och grova våldsbrott ökat i samband med att SD ökat mest de senaste valen. Jerzy Sarnecki har alltid har haft åsikter som sticker ut och i alla delar velat minska invandrarnas brott, antagligen för att han hör till de PK-korrekta. För oss vakna svenskar, är orsaken till den grova brottsligheten helt klar, då vi aldrig tidigare i vår historia upplevt en sådan ökning. Det ruttna i våra samhällsorgan börja likna de korrupta stater som vi så väl känner igen.
 
För något år sedan genomförde JP Jonassons en undersökning av alla våldtäktsdomar i Tingsrätten. Undersökningen är en stenhård knockout på BRÅ och deras rapport. Det går inte att prata bort fakta som Jonasson kommit fram till, även om Sarnecki SnickiSnacki, försökt göra detta i BRÅ:s rapport.

Siffrorna från undersökningen baserar sig på fällande domar:
• 95,6% av överfallsvåldtäkter begås av män med utländsk härkomst.
• 90% av gruppvåldtäkter begås av män med utomeuropeisk härkomst.
• Män med utomeuropeisk härkomst begår 84% av grova våldtäkter.
• 85% av de som dömts för gruppvåldtäkt mot män är afghaner.

Siffrorna är alarmerande och direkt chockerande och egentligen inte ett enda dugg överraskande. Med den stora invandringen de senaste åren har också våldtäkterna ökar lavinartat. Sverige befinner sig nu på en absolut bottenplats när det gäller våldtäkter. Man förstår nu varför den sittande regeringen, men även den tidigare regeringen, varför de vägrat genomföra en seriös våldtäktsstatistik. Man vill till varje pris skydda och inte få statistik som visar, vem som är de skyldiga. Vad Jonasson nu visar, är hur de senaste årens invandring påverkat våldtäktsstatistiken. Regeringen har haft som mål att till varje pris tysta ned fakta. Hanteringen och vägran att inte genomföra detta är inget annat än en skandal av rang!
I ett samhälle genomföras mängder av statistikundersökningar för att få fram korrekt statistik och fakta, för att politiker och andra intressenter, skall kunna göra rationella och korrekta val och ta välunderbyggda framtida beslut. Det är därför viktigt att medborgare inte skall ta över den uppgiften och få fram sanningen.


Det kanske allra intressantaste i Jonassons undersökning är den faktiska överrepresentationen, det är den som beskriver verkligheten. Att rensa för olika faktorer kan förstås vara intressant, men ännu mer intressant är den absoluta andelen brott som begås av olika grupper och som vi får här (om fällande domar får utgöra facit), eftersom den visar faktisk påverkan på samhället. Glöm ej att Jonassons studie enbart visar fällande domar. Allt talar för ett gigantiskt mörkertal med invandrartjejer som brottsoffer. Oavsett etnicitet, så är nog mörkertalet enormt stort. Det skulle vara intressant att göra en anonym undersökning för att få ett hum om detta. Studien motbevisar dessutom Tinos S.tes om att utländska brottslingar i första hand begår sexualbrott på invandrartjejer. Studien visar helt klart, att svenska tjejer är måltavlan nummer ett, för invandrare. Jämför man brottsstatistik med länder i EU med ungefär lika många invånare som Sverige, så ser man direkt att andra länder har mycket färre våldsbrott. Till exempel Schweiz, där våldtäkter verkar ligga på nivåer som Sverige hade på 50-60 talet.
 
Vi har kommit dithän i Sverige, att många har insett att regeringen, SVT, MSM ljuger hela tiden, förvränger och hittar på. Samma gäller alla statliga verk och myndigheter.
Foliehatten kan inte förundra sig över maktens försök till att lägga dimridåer. Samtidigt som BRÅ-rapporten, släpptes en rapport om, att så här många män köper sex i Sverige och att 7 av 10 killar porrsurfar!

måndag 27 maj 2019

Begrep egentligen vänstern och feministerna vad abortlagen i Alabama handlar om?

Alabama blev för någon vecka sedan feministernas och vänsterns hatobjekt, när man införde nya abortlagar. Upprördheten och fördömanden stod som spön i baken!
Guvernören som godkände lagen är kvinna. Ganska uppenbart vad man vill åstadkomma med lagen. Att utmana den alldeles för liberala hållningen som vissa stater har.

Vad dessa aktivister missat, är att det finns en bred majoritet bakom lagen i Alabama och att beslutet hade ett större stöd hos kvinnor, än hos män i Alabama. Dessutom drevs frågan av en kvinna och beslutet togs av en kvinna. Pro-Life-lobbyn består till stor del av kvinnor i USA. Detta är alltså ett beslut som kvinnor tagit åt sig själva, det är väl det feministerna gillar? Eller gäller det bara när kvinnor väljer "rätt?"

De har också totalt missat, hur amerikansk inrikespolitik fungerar, att i USA finns stora politiska skillnader och olika lagstiftningar i delstaterna. Denna besatthet av abortlagstiftningen i en amerikansk delstat är fullständigt bisarr och det har att göra med, att Trump blev vald till president för cirka två år sedan! Vilka regler för abort gäller i det av Sverige finansierade Palestina? Vilka regler gäller i bortgångne kamrat Chavez Venezuela? För vänstern och feministerna, är det inte lika intressant att dra upp abortförfrågan i dessa länder

Att frågan kom upp i Sverige gissar Foliehatten på, att det hade att göra med EU-valet. Vänstern ville till varje pris få upp abortfrågan på dagordningen, för att koppla samman abortfrågan i Alabama, med dels SD och sedan kom det fram lämpligt till valrörelsen, att KD:s Adaktusson hade röstat fel, enligt deras åsikt!
Han röstade emot att EU ska arbeta för fri abort i alla medlemsländer, alltså att EU ska försöka påverka hur dem olika landen röstar. Han (och KD) tycker inte att EU ska göra det och att dem olika abortlagarna bör regleras nationellt.. Han röstade inte emot fri abort som MSM och SVT anser.
Mellan åren 2014 och 2019
röstade EP om 29 resolutioner som rör aborträtten. Adaktusson hade tryckt nej 22 gånger, ja 4 gånger och lagt ner sin röst 2 gånger.
Foliehatten kan inte annat än imponeras av vänsterns symbios med MSM
och SVT, för detta drev och det påverkade säkert KD:s siffror!

Det drevet i Sverige har missat eller inte talat om, att förutom Alabama har Georgia, Missouri, Ohio, Louisiana, Kentucky, Utah, Arkansas, Mississippi, North Dakota, South Dakota och West Virginia, börjat stifta hårdare abortlagstiftning.

Anledningen är att man vill, att frågan skall tas upp av Högsta domstolen(U.S. Supreme Court ) och att man vill riva upp domen Roe mot Wade från 1973. Roe mot Wade, är ett av de mest kända rättsfall som behandlats av den Högsta domstolen i USA. Domslutet från år 1973, etablerade att fri abort ingår i den konstitutionellt skyddade rätten till privatliv.

Om Högsta domstolen river upp beslutet från 1973, skulle det innebära, att det blir upp till varje delstat, att själva besluta i abortfrågan. Antagligen skulle drygt 20 delstater i USA förbjuda abort, med ett antal undantag och ytterligare tio delstater skulle undergräva möjligheterna till abort. Samtidigt går Washington, Kalifornien, Vermont, Rhode Island, Nevada, Illinois, New Mexico, åt andra hållet och ökar möjligheten till abort. Skälet till ivern för förändring är att USA nu har, en Högsta domstol, där en majoritet är utsedda av GOP (The Republican Party, also referred to as the GOP (Grand Old Party). Nästan alla GOP ledamöter i Kongressen är ”pro-liv”, eftersom de inte skulle sitta kvar speciellt länge, om de inte var det.

En av de domare som Trump tillsatt är starkt kritiskt till abort, men det är egentligen inte det som det kommer att fälla avgörandet, utan hur man anser, att man bör läsa konstitutionen. Vissa menar att eftersom det i konstitutionen inte står något om abort, så kommer lagförslagen från de olika delstaterna, att gå igenom.
Ruth Bader Ginsburg som sitter i Högsta domstolen är 86 år och sjuklig. Om hon trillar av ”pinnen” skulle GOP kunna inneha 6 av 9 domare. Hur länge Stephen Breyer överlever är oklart. Han är 80 år, men han överlever säkert Trump. Om GOP får upp frågan om abort till högsta domstolen (om inte John Roberts,GOP fegar ur som han brukar göra) skulle det kunna innebära att det blir fritt fram för varje delstat att bestämma själva. Då försvinner aborträtten i ett tjugotal delstater. Det skulle vara en mycket stor seger för GOP. Deras kristna kärnväljare har pratat om det här i snart femtio år nu. Notera också att när du väl förbjuder abort tenderar folk att acceptera resultatet. Folk vänjer sig och anammar sedan ordningen. 

Vi får se vad som händer, men uppenbarligen är det mången liberal
er(demokrater) som är oroliga för framtiden. I synnerhet när det nu börjar sippra fram att kvinnor, män och barn i konservativa länder som Polen och Ungern får det bättre medan kvinnor, män och barn i liberala stater får det sämre. Det är förövrigt inte konstigt att abort är i ropet i USA.
Det är färre än 1% av aborter som orsakas av våldtäkter. Men givetvis ska kvinnor ha rätt till abort i sådana fall. I Sverige görs abort i 25% av graviditeterna.

Svenska ungdomar med dyr jacka och mobil tillhör generation villebråd.

I Stockholm utsätts ungdomar för rån, var och varannan dag. Mörkertalet är stort, eftersom många inte anmäler, av rädsla för repressalier. Denna rånvåg mot unga, har nått ett stadium i Sverige, där ungdomar inte kan på ut på gatan, klädda som dom vill, för att risken är stor, att bli rånad. Vill man vara säker på att inte bli rånad, får man klä sig som en luffare, men det är ingen garanti! Är detta det Sverige vi vill ha? Är det inte den oansvariga invandringen som har åstadkommit detta tillstånd i Sverige?
 
Ingen som inte är vänsterpartist eller socialistiskt hjärntvättad är förvånad. Det här är precis den utvecklingen, man hade att vänta. Sakta men säkert blir det värre och värre tills det slutar som i Sydafrika. Nu kan inte kvinnor och minoritetsrepresentanter längre propsa ensamrätten till den goa värmen i offerkoftan. Med rånvågen har vi kommit dithän, att även ungdomar måste erkännas som offer, för det mångkulturella våldet. Det behöver inte skrivas ut, alla med sunt förnuft förstår, vilka personer som döljs bakom begreppet "större ungdomsgäng!" Det är bara en tidsfråga, när MSM i klartext kommer att skriva vilka det handlar om. 

Det enda positiva är, att det drabbar de föräldrar som är mest positiva till invandringspolitiken. De trodde förstås, att de inte kunde drabbas. Svenskarna satsar allt för att barnen skulle få en trygg uppväxt och i valen vallfärdar de, till valurnan och röstar för mera invandring och nu skördar de frukterna?

Hampus Johannesson, kommunpolis har synpunkter på varför unga rånas, på dyra vinterjackor och mobiltelefoner.  

Hampus: ”Ska en 12-åring ha en jacka som kostar
7 000 kronor är en fråga man kan ställa sig. Ju dyrare föremål och ju större skillnader det finns i samhället, desto större incitament finns det så klart att råna. Det är ett lackmuspapper på hur samhället ser ut.”

Märkligt att Hampus använder ordet ”lackmuspapper.” Hur många vet vad det är och vad det används till? Bättre att använda ”indikation.” Det finns flera ”indikationer” på, att allt större grupper börjar få nog av rån, våldtäkter och andra brott som invandrarna står för, bl.a. Josefssons program om bidragsbedrägerier, var mycket avslöjande. Om det inte skall eskalera, måste myndigheterna att ta tag i detta på riktigt allvar, annars kan det bli riktigt obehagligt om ”indignationen” blir så stor, att reaktionen blir mycket stark, när den väl kommer.
 
Att polisen kommer med den är typen av yttrande är minst sagt oroväckande och så infantilt idiotiskt. Hampus Johannesson ifrågasätter faktiskt offren, inte gärningsmännen och skuldbelägger dem, för att han upplever, att det finns för stora skillnader i samhället. Allt ska förklaras med samhällsklyftor fattigdom och brist på ungdomsgårdar.

Bara för att polisen inte klarar av sina uppdrag, att värna om skydd i samhället, så ska de inte klandra folk som borde stå under detta skydd, att kunna bära kläder efter egen smak. Begriper man inte att detta bara spär på redan usel utveckling.
Dagens Stockholm är som en Teminatorfilm. New York hade blivit invaderat av illasinnade robotar som jagade och dödade amerikaner som tvingades leva i hålor, under marken. I filmen tar en ledare upp kampen mot robotarna och besegrar dom. I Sverige är det dock tvärtom. Här håller Löfvén och den övriga eliten på fienden och de som ifrågasätter det kloka i, att importera fler fiender, är antingen främlingsfientliga eller rasister!

Polisen står helt maktlösa mot detta beteende. Polisen fixar inte, att gripa dem. Om de mot förmodan skulle lyckas med ett gripande, blir straffet noll och ingenting. Den svenska rättsstaten har inte hängt med och utvecklas lika snabbt som utvecklingen i samhället.
Skulden för att rättssamhället inte hängt med, får läggas på socialisterna.

Det där med ”socioekonomiska faktorer.” Socioekonomiska faktorer avgör inte människors uppförande, utan uppfostran. Om barn inte får lära sig, mitt och ditt tidigt i livet, blir en del kriminella, oavsett social bakgrund. En förljugen inställning till livet, allt ditt är mitt. Ett socialistiskt koncept som praktiseras dagligen. Alla skall ha det lika bra, men bara vissa skall jobba? Dessa människor har blivit mottagna med en generösitet som saknar motsvarighet i världen. Sverige går på knäna för att finansiera migrationen från MENA. När övergår ansvaret från samhället till individen?
De stulna mobilerna och kläderna säljs vidare. Visserligen ligger det mängder av avund i tillvägagångssättet. Unga ensamma, är lätta villebråd för ett stort kriminellt gäng.
En del hävdar att rånen ökar inte p.g.a. dyra jackor och nya mobiler och att det inte heller är socioekonomiska skäl. De hävdar istället, att det är kultur, knarkberoende och maktbeteende och att man gör skillnad religiöst mellan trogna och otrogna samt kvinnoförakt. Kulturskillnaden mellan Olle i blåbärsskogen och Ali från Fittja är lika bred som Engelska kanalen och lika svår att simma över. Glöm bort integration. Det kommer aldrig att ske. Vi kommer få leva med stora samhällsproblem under lång tid framöver. Vi kommer att få knivskarpa gränser mellan folkslag. De som är missnöjda och känner sig förtryckta. Det spelar ingen roll om politiker och media repeterar värdegrunden miljoner gånger. När folk inte vill tänka så. Invandringen har förstört Sverige. Vi klarar inte ens att upprätthålla lag och ordning.

Vad blir nästa goda råd från polisen
till unga kvinnor: ”bär hijab om du inte vill bli våldtagen?” 

söndag 26 maj 2019

Läcker Österrike hemligt material till Putin?

Tyska SÄPO:s (Verfassungsschutz) chef beskyller Österrike, för att vara en säkerhetsrisk. Han anser att det är stora risker med att samarbeta med Österrikes säkerhetspolis. Enligt tyska SÄPO hanterar österrikarna hemligstämplat material på ett fullständigt oansvarigt sätt och tyskarna misstänker, att hemligstämplat material skickas vidare till Ryssland.

Tyskarna för nu en kampanj mot Österrike och de vill stärka misstankarna mot Österrike ännu mer, för några dagar sedan presenterade tysk media (Der Spiegel och Süddeutsche Zeitung) en video, där det avslöjas, att den österrikiske högerpopulistiske partiledaren och vice-kanslern Heinz-Christian Strache som är rysslandsvän, hade förhandlade med vad han trodde var ryska oligarker, i en villa på Ibiza 2017. 

Rätt roligt egentligen, tyska SÄPO har spionerat på sin egen regering för USA:s räkning. Globaliststaternas säkerhetspoliser verkade inte ha några problem med, att dela med sig av hela den tyska internet trafiken till USA (FRA). Nu är de sura på sin österrikiska motsvarighet, för att de läckt information till Ryssland. Well ain't that rich....

När nationalistiska länder som Österrike gör samma sak, då är plötsligt allting fruktansvärt. Österrike med Sebastian Kurz har varit en stor nagel i ögat och rött skynke, på det tyska etablissemanget. Tyskarna hade inte förväntat sig opposition från lilla Österrike och än mindre, att Österrike skulle hamna på samma sida av barrikaden som visegradländerna i EU.

Det är ingen tillfällighet att tyska journalister ligger bakom fällan.
För att spetsa till det har Sebastian Kurz uttalat sig och han säger, att Österrike noterar endast vad FAZ påstår och inget annat.

Tyska staten ha
r ett motiv att misskreditera och få Sebastian Kurz på fall. FPÖ och övriga nationalistiska partier i EU, är som ett riktigt rött skynke för tyskarna. Inga bevis har lagts fram, och hela diskussionen handlar om hörsägnen. Med samma argument hade man lika gärna kunnat ifrågasätta om Theresa May, är en kvinna eller om Donald Trump är en man.

Någon som minns vad tyska SÄPO hade att säga, om sin del i avlyssningsskandalen av Merkels mobil? Vilka låg bakom? Varför tystade man skandalen, så gott man kunde? Varför gör man en höna av en fjäder i fallet med FPÖ?
Washington Post skrev redan den 17 augusti förra året om hur "allierade" säkerhetstjänster placerat Österrike i "frysboxen!" Det är fortfarande inga bevis och Washington Post böjer sig framåt, när de får besök av Deep State som i fallet med publiceringen av NSA-skandalen.
Daily Telegraph meddelade att säkerhetstjänsterna inom E
U, Norge och Schweiz ogärna delar med sig, av information till sina österrikiska kollegor p g a. läckor.
Att andra länders underrättelsetjänster ser läckorna som ett problem är inte nytt.

Uppgifterna från Welt.de är alltså inget nytt. Liknande uppgifter hittar
man i media runt om i världen. DN tog upp problemet, redan 4 juni förra året.
Kan problemet vara att många säkerhetstjänster, däribland svenska SÄPO anser, att gasledningen Nordstrem 1 och 2 är en säkerhetsrisk för hela EU.

En annan mer sannolik bättre förklaring är, att i fake news tidevarv är historien helt uppdiktad, för att komma åt ett obekvämt parti, så länge det inte finns handfasta bevis.  Frågan är, vad har Österrike läckt? Det är som taget direkt ur Franz Kafkas "Processen!"
 
Tur att tyska SÄPO inte fått upp ögonen för hur slappa svenska myndigheter och regering är, med hemligstämplat material. Allt hemligt, piloter, spioner, SOG, alla ritningar på FM byggnader, är nu i händerna på främmande makter bland annat Kina. Ingen avkrävs ansvar. Man häpnar. Hade man varit "kompis" med Sverige hade man nog dragit öronen åt sig.

lördag 25 maj 2019

SVT sände en repris på humorprogrammet ”Parlamentet” igår!

Gårdagens EU-debatt i SVT var en riktig höjdare och den var i nivå med humorprogrammet Parlamentet. Vi som tittade på programmet slogs av att det var ett gäng låtsaspolitiker som diskuterar nonsensfrågor, för att ge publiken lite fredagsunderhållning och man lyckades över förväntan. Vilket gäng sedan, för att inte dra på sig fördömandet av de som läser detta inlägg, kan alla säkert förstå, att Foliehatten avstår ifrån att beskriva detta komiska gäng. De var i alla fall en representativ sammansättning, för ett land i fritt fall. Hela detta gäng av s.k. politiker, är det ingen som direkt platsar i A-laget, men dom lyckades rätt bra med att ordbajsa om låtsasfrågor. Ingen kan ta det stundande EU-valet på direkt allvar. För Sveriges del spelar det absolut ingen som helst roll, vilka 20 statister vi skickar till Bryssel. EP består av 751 ledamöter och Sverige är en sparv i tranedansen. De får dessutom inte får lägga några förslag i parlamentet! Att driva en EU valkampanj utifrån partipolitik i Sverige, är inget annat än ett stort skämt.
 
Förfärligt vad aggressiv Helene Fritzon är. En riktig obehaglig kvinna. Ragata är en riktig bra beskrivning på Fritzon, en slipad politiker som egentligen aldrig svarar på någon fråga, utan föredrar att attackera andra i brist på egen politik och egna visioner. Ett exempel på, när politik blir ett självändamål för egen makt och dess privilegier. En riktig snipig Prussiluskan-dam. Det var säkert för Fritzons allmänna otrevlighet som hon fick sparken ur sossarnas regering efter ett år. Har man sparkats av Löfven, är det allvarligt.

SVT skriver idag att Heléne Fritzon anklagade Peter Lundgren, för att det är S
D:s fel att Sverige måste ta emot så många flyktingar. Hon beskrev det som att Peter Lundgrens ”kompisar i Ungern och Polen” vägrar ta ansvar för migrationen, vilket drabbar Sverige. Fritzon: ”Väldigt många kommer till Sverige eftersom dina högerkompisar vägrar ta ansvar.” 
Det är omöjligt för Sverige att säga, att vi ska minska vårt flyktingmottagande. Det finns tvingande internationella konventioner och då går inte att minska på invandringen, som vi alla förstår. Fritzon gav Lundgren en riktig straffspark, när hon påpekade att i år kommer vi bara ta emot 20.000 invandras som han inte tog. Fritzon glömde att nämna, att om någon månad kommer Sverige att ta emot anhöriginvandring och med detta får Sverige världens mest generösaste insläpp av invandrare. Det skulle inte alls förvåna om 2015 års siffror på 163.000, slås med marginal! 
Om inte Ungern och Polen säger till flyktingarna, välkomna hit, kära flyktingar, här kommer ni att trivas!, så har flyktingarna inget annat val än att komma till oss i Sverige! Foliehatten häpnar över Fritzons glasklara logik! Hon vill, att det avtalas om ett gemensamt flyktingmottagande inom EU. Foliehatten säger lycka till!
Fritzon attackerar Sara Skyttedal för att hon köper märkesväskor för sin höga kommunalrådslön och firar politiska segrar med champagne. Fritzon menade förstås, att Sara och KD skålade i champagne, när DDR-konceptet DÖ som ännu gäller, fast med annat namn - föll. Det har förstås aldrig hänt hos sossarna själva, å nej...

Fredrick F försökte spela ”den vuxne i rummet” och var ganska nedlåtande mot övriga. Han kallade Peter L för ”mannen i den rutiga skjortan” eller något liknande i stället för hans namn och det framställde honom inte själv som särskilt sympatisk.
När man debatterade nånting, om att klimatet går sönder, nämnde FF att kärnkraften inte behövs, eftersom vindkraft och solceller, kan ersätta kärnkraften. Foliehatten trodde faktiskt att hans alter ego hade bättre förstånd. Men tydligen är hon lika ”blåst” som FF och det gäller för övrigt hela Centerns energipolitik.

I och för sig var väl Peter Lundgren stylad som oförfalskad lastbilschaffis. Han borde dock gå ner i vikt, annars är det lätt så att man fokuserar på hans rondör, i stället för på vad han säger.
 
Soraya blev i inledningen av SVT presenterad som en EU-kandidat som representerade romerna och deras frågor i EU. Om vi följer SVT:s logik borde de presenterat Lundgren som en EU-kandidat som representerar etniska svenskar och deras frågor i EU?
Soraya Post är obildad, ouppfostrad, odräglig och så pinsam att man får nässelutslag. Sorayas glasögon ser ut att vara tillverkade av armstöden från en gjutjärnsbänk.
 
Sara Skyttedal puttas undan, så hon inte kan konkurrera med Ebba, så iväg med henne till Bryssel. Skyttedal hade inte sin bästa kväll. Framstod som aggressiv, illa förberedd och ur balans, även om Sara gick hårt ut mot Alice redan i inledningen, men sedan framstod hon som något obalanserad. Det är något som inte klickade för henne. Hon brukade vid sidan av Bali vara en favorit bland alla som är höger och gillar raka puckar. Men det var nog för att hon var en frisk fläkt i en tid då alla andra var så PK, fega och paralyserade, nu känns hon lite överspelad. Hon är tuff, kan ha många bra åsikter, men hon är faktiskt också totalt osympatisk. Hon verkar inte gilla någon. Vad har Skyttedals bilmärke med EU att göra?
 
Alice Bah Kunhke har gjort bort sig tillräckligt t.o.m. för Löfvens tålamod. Hon kan inte göra så mycket skada i Bryssel. Hon är en ihålig floskelmaskin, utan sakkunskaper och övertygar föga.
 
I Rapport tidigare på kvällen berättade några valarbetare från V att de trodde att partiets enorma ras i opinionssiffrorna berodde på Malin Björks agerande med traktamenten. Tänk om programledarna kunde spunnit vidare på den tråden!
Liberalen vet ändå ingen vem det är ens. För mig som är ganska intresserad av politik är L:s nya toppkandidat helt okänd. Hur ska då gemene svensk som är politiskt ointresserad veta vem hon är? Hon är den andra sortens robotmänniska som i blåögdhet tror, att världen är precis sådär mysig som hennes säng hemma. Foliehatten tror att det är helt kört för L. De skulle ha behållit ett känt ansikte. Återkommande var att hon ville ge mer makt till EU. Lundgren fick in en fullträff, när han sa, att det är lika bra att L:s partihögkvarter också placeras i Bryssel!

Tomas Tobé, han var den där ”vara den vuxna i rummet” grejen som inte längre funkar för Ulf Kristersson och det funkade överraskande bra för Tobé. Foliehatten tålde inte den jäveln, när han var partisekreterare och dök upp i rutan med sin pipiga röst och sin stirrande blick, men av nån outgrundlig anledning känns han helt plötsligt rimlig. Foliehatten hade räknat ut M totalt.
Vart tog frågorna vägen i debatten om att Sveriges befolkning nästan beskattas högst i världen mot den svenska majoritetens vilja ha den höga utomeuropeiska invandringen som genomförs av S och MP (tidigare även under M, C, KD, L och Reinfeldt öppna era hjärtan).

Beslu
tet att ta emot hela jordens "flyktingar" utan motprestation på livstid (som nu är på väg att införas genom Global Compact) i ett av världens minsta socialistiska länder med en överdimensionerad välfärdsstat med ett maximalt skattetryck, hade någon frisk tänkande människa, med någon form av självbevarelsedrift accepterat denna galenskap som pågår?
Demokratin (folkstyret) är död i samma ögonblick som nationalstaten avskaffas och överstatliga organisationer som EU eller FN (organ styrda av en fina
nsiell elit inom (CC) "globalister") får all makt överförd från nationalstaternas demokratiskt valda folkförsamlingar till ett få teknokratiska överstatliga kontrollerade styren. Den som vill fördjupa sig kan läsa boken Rockerfeller en klimathistoria!
Utstyrseln från samtliga deltagare var under all kritik. Hela gänget såg ut som ett gäng A-lagare uppställda på rad, för att på nåd få representera det svenska folket, i ytterligare fem år, med ett arvode på minst 3000:- i traktamente per dag, plus EU-lön på ca 60.000:- i månaden skattefritt (detta kan variera, beroende på kronkursen).
 
I ärlighetens namn så bör det nämnas, att EU debatten fördes på en sådan otroligt låg nivå, av dom så kallade politikerna från alla partierna. Patetisk nivå, noll sakkunskap, noll förankring i verkligheten. Enbart floskler och PK-smörja.  Hela debatten handlade om one-liners, skrika mest och väljarsmör och väldigt lite om detaljerat sakinnehåll och partipolitiskt ideologi om EU.
Debatten var som att se, några i ett C-lag som skriker sig hesa om vem som har rätt i, att få ha kvar anställningen inom globalistprojektet EU.

fredag 24 maj 2019

Åkesson utsätts för politisk terrorism!

Två dagar på raken har Jimmie Åkessom utsatts för attentat. Igår i Mariestad(efter bilen) och idag vid 14.00 tiden i Tranås ( bredvid folkmassan). I bägge attentaten användes banger som är små bomber! Ordet smällare istället för banger, används för att förringa allvaret i det hela. Hade banger/bomben kommit in i bilen, så kunde det blivit rejält allvarligt. En Banger som landar i en kapuschong (luva) dödar troligen offret.
 
Stefan Löfvén efter gårdagens attentat i ett mail till TT: ”Varje attack mot våra folkvalda politiker är en attack på vår gemensamma demokrati. Händelsen gör mig oerhört bestört och jag vill uttrycka min empati för Jimmie Åkesson och hans familj i denna stund.”
 
Anna Göransson, polisens presstalesperson i region Väst efter attentatet i Mariestad:
”I samband med att Jimmie Åkesson ska lämna Mariestad så kastade någon en banger mot hans bil eller bakom bilen. Anmälan har upprättats – en för försök till misshandel och en för våld mot tjänsteman. Det finns ingen gripen eller misstänkt men det pågår en utredning.”

Foliehatten undrar vad Anna Göransson menar med misshandel. Hur kan kastandet av en ”banger” mot en person bara vara "försök" till misshandel. Även om ingen kom till skada fysiskt, så är den psykologiska effekten stor. 

Stefan Löfven måste anses vara direkt/indirekt skyldig till detta hat.  Attentaten eller vad man nu skall kalla dem för, är ett resultatet av Löfvéns ständiga prat om brunskjortor och andra lögner. Löfvéns uppträdande har kanske uppmuntrat våldsbejakande vänstersympatisörer till dessa handlingar.
Den som kan sin historia glömmer inte när ett SD-möte överfölls av vänstern och dåvarande statsministern Reinfeldt kommenterade saken med:
"Är man med i ett sådant parti får man skylla sig själv!" Nuvarande moderatledare satt i regeringen och sade inte emot.


Var är krigsrubrikerna i MSM och SVT efter dessa bägge attentat? Krigsrubrikerna är obligatoriska, så fort en 7-partist får ett taskigt mejl eller ett twitter.
Annie Lööf har gråtit ut, hur elaka svenskar kan vara mot henne, utan att hon förstår anledningen. Numera kan man säga 6-partier.
Ebba Busch Thor har begått den stora dödssynden enligt MSM och SVT, när hon gläntade på dörren, till det mest förbjudna, att samtala med SD. Foliehatten kan konstatera, att även KD, numera är lika pestsmittade som SD.
Vilket märkligt sammanträffande att MSM lagrat på sig två "skandaler" (Lundgren/Adaktusson) lagom att släppas veckan för EP-valet denna gång.
SVT har två dagar på raken haft Lundgrens tafsande på bröstet i fyllan som första nyhet i Rapport.
Det finns inget mer förutsägbart än svensk media och Nordkorea. Enda skillnaden skulle väl vara att Nordkorea tycks börja lätta något på (för)trycket på senare tid.

Det är Bonniers Expressen, DN, SDS och SVT som skapar en hatisk atmosfär. Deras drev är enorm, så fort någon sverigedemokrat är inblandad, där SD alltid bedöms efter andra måttstockar än andra partier. Ungefär samtidigt med Lundgren affären avslöjades det att en ledande MP-politiker som är lärare, krossade näsan på en elev. Inte ett ord i MSM eller SVT!
Hela landet tapetseras med löpsedlar som beskriver SD som djävulens hantlangare. Inte minst den senaste propaganda kampanjen från Bonniers media som bygger på innehållet i en stulen och hackad mobil som tillhör en folkvald f.d. SD EU-parlamentariker. Men det är denna version som Winberg och Expressen förmedlar. Fast dom har inte insett, att om man accepterar deras version, så innebär det att mobilen är stulen. De flesta mobilanvändare har lösenord på sin mobil. Det betyder att mobilen måste hackas för att komma åt innehållet. Det är olagligt att göra dataintrång. Även om lösenordet är svagt. Det gäller även Expressen. Men det är inte första gången Expressen har förmedlat hackat dataintrång.

Vänsterns fjäskande för vänsterextrema våldsorganisationen AFA, som t.o.m får vara med på deras valaffischer. Alla dessa är medskyldiga till detta, för naturligtvis finns det "dårar" som tror att den hatpropaganda som makten öser över SD. Men gör det inte OK, att ta till våld.
 
Det är lustigt hur oberoende SVT rapporter händelser.  Det var en större nyhet, att V förlorar väljare, än att ett attentat utfördes mot en partiledare ute på valturné.
De nämnde inte ens attentatet i nyhetssammanfattningen, bara en liten notis med texten "Smällare kastad mot Åkesson!"
Hade en banger kastats mot Kunke hade det hela blåsts upp till "Mordförsök med granat mot MPs toppkandidat!"