fredag 10 maj 2019

Som käglor ramlar kommunernas ekonomier ner!

Denna gång är det Göteborgs tur, att hamn i samma sits som många andra kommuner i landet, det är ebb i kassan. Precis som för alla andra kommuner, är det följderna av massinvandring 2015-16 som är orsaken. För att finansiera den löpande driften, säljer staden ut sina tillgångar. Lite som att sälja av allt i hemmet, för att betala hyran.
Enligt stadens årsredovisning 2018 hade man lån i Euro motsvarande 27,3 miljarder kronor och i USD motsvarande 1,2 miljarder kronor. Det anges att de är valutasäkrade genom derivatpositioner. Hoppas alla noterar summan 28,5 miljarder!
Kommunsektorns låneskuld uppgick vid utgången av 2017 till 601,1 mdkr, en ökning med 24,0 mdkr eller 4,2 procent jämfört med året innan. Den genomsnittliga låneskulden per invånare uppgick 2017 till 59 400 kr per invånare, 1 600 kr mer än 2016. 

Göteborgskriver om lånen: ”Riskhantering inom Göteborgs Stad är centraliserat och hanteras av finansavdelningen. Det är stadens finanspolicy och delegationsordning som styr riskhanteringen inom staden och dess bolag. De olika riskerna som staden möter är ränterisk, finansieringsrisk, motpartsrisk, valutarisk och operationell risk.”

För ett par dagar sedan skrev GP att stadens ekonomi ser allt sämre ut. Problemet är att kostnaderna ökar med 6% och intäkterna endast med 3%, då är det besparingar som gäller. Det är faktiskt så illa, att kommunstyrelsen rekommenderas, att inte fatta några som helst beslut som ökar kostnaderna för 2019. Kommunekonomin är i fritt fall, i en högkonjunktur! Hur blir det då, i kommande lågkonjunktur?

Finanspolitiska rådets skriver i en rapport från 2019.
”Samtidigt som Sverige har den högsta sysselsättningsgraden i EU, präglas den svenska arbetsmarknaden av stora skillnader mellan olika grupper. Svårast att få en förankring på arbetsmarknaden har de som saknar gymnasial utbildning och de som är födda utanför Europa.
Sysselsättningsgraden för utrikesfödda med förgymnasial utbildning i åldern 25-54 år, visar att sysselsättning mellan åren 2005-2018, aldrig har gått över 50%. Inrikes födda med samma utbildning och ålder, hade 75% sysselsättning! Det är också problematiskt att sysselsättningsgraden i gruppen med förgymnasial varit närmast oförändrad de senaste tio åren och inte visar några tendenser att stiga.”
Tittar vi sedan på de cirka 50% som har arbete, är det fråga om låtsasjobb som täcks av bidrag från Arbetsförmedlingen. Dessa fakta är skrämmande! Sverige tar emot mängder av invandrare med ingen eller dålig utbildning som aldrig kommer att kunna sysselsättas med ett produktivt arbete.
Beräkningar vi sett från Ruist, Norges myndigheter, visar att en invandrare i snitt är en belastning för samhället i storleksordningen 5-9 miljoner SEK/invandrare. Då inkluderas ej rättskostnader. Låt säga att Storgöteborg har ca 300 000 bidragsinvandrare, då blir nettokostnaden, enligt Ruist 2700 miljarder kronor.
Det är en direkt följd av utgifter för invandring och underhåll av de MENA som kommit hit tidigare och nu, är en tickande utgiftsbomb. Fördelen med krisen nu, är att den kommer aldrig att lösas med ökad beskattning. Nu är det prioriteringar som gäller. Bostad? Visst om du har pengar. Behöver du omläggningar av dina bensår? Fixar du lätt själv! Vi kommer att se ett Sverige, vi inte kunnat ana.
Men i grund och botten är utvecklingen positiv. Alla inser att extrema höjningar av skatten inte går att genomföra. Först då kommer folk inse, att det måste bli ett totalstopp för invandring och repatriering av nuvarande bidragstagare. Om skatten höjs kraftigt kommer göteborgarna kräva förändring och det blir korsdrag i kuponghögen vid nästa val, endast de som stoppar utgiftsrullningen kommer ha en chans.
Problemet är, att det har blivit en loop. Invandrare som går på försörjningsstöd, röstar på S, V och MP och dessa partier har silkesvantarna på, samt vägrar strypa invandring och skärpa straffen, vilket i slutändan genererar, att de fortsätter att få sina röster, vilket kan göra, att S ändå bibehåller makten. Tids nog kommer man tvingas till drastiska förändringar, men inte med nuvarande regering eller de partier som stödjer dem.
Om M+KD+SD får majoritet 2022 kommer vissa skärpningar att komma, med effekt tidigast 2023. Räkna med full gas i tre år till, innan någon ens kommer att försöka ta tag i det. Regeringen kommer skjuta till tillfälliga och riktade stöd till krisande kommuner, för att hålla dem flytande. Men Göteborg kanske inte får något, då det inte är sossestyrt längre. Villkoren för statliga medel kommer vinklas så, att sossekommuner får dem som vanligt och denna gång är inte Göteborg en sossekommun längre så de kommer att få spara på allt som inte är reglerat i kommunallagen. Äldreomsorgen som vanligt, försörjningsstöd är lagreglerat, så migranterna kan de inte röra.

De sju(7) IS-barnen Skråmo får hjärterum. Vad säger man? Grattis göteborgare.
Ing-Marie Larsson, talesperson för socialtjänsten i Göteborg: ”Vi har god kunskap och hög kompetens och vi är vana att hantera barn som har farit illa. Så staden har en god kompetens.”
Det blir säkert en
mycket dyr historia för stadens stackars skattebetalare. Det där med ”god kunskap och hög kompetens” tvivlar Foliehatten dessutom starkt på.

Hela den där historien med Skråmos
barn, morfadern och den enorma medieuppmärksamhet, känns illavarslande. Så många frågor som ej besvaras, hur kan morfadern lyckas resa ned till en krigszon och resa runt där under flera veckor, tillsynes ensam? Hur finansieras det/av vem? Varför är det filmteam med? Någon måste hjälpa honom, vem?
Varför frågade in
te SVT, hur Galves finansierat resan ner till Syrien/Irak och vem som hjälpt med logistiken för möten? Hur har han ordnat detta på egen hand?
Allmänna handlingar visar att Patricio Galvez har svårigheter att försörja sig själv, då han har skulder och inte kan hitta bostad. Förvaltningsrätten i Göteborg mål nr 2471-19, 1725-18, 147-17, 10784-14, 10785-14.

Vidare är Foliehatten rädd, att medieuppmärksamhetens syfte är att hjärntvätta svenska folket (som vanligt) och mjuka upp dem, innan, som han antar är syftet, resten ska tas hem. När väl barnen är i Sverige, inleds sedan slutfasen av operationen, ta hem föräldrarna.
Alexander Bard: "Vi löser framtida kris i Sverige med fler samtal idag”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar