onsdag 15 maj 2019

Megafonen Godmorgon Världen!

I SR:s Godmorgon världen sände man ett inslag om, där nöjda mexikaner fick berätta, om hur fantastiskt bra de fått det i Mexiko, efter att de i egenskap av illegala migranter "slängts ut" från USA.
I Mexiko är de plötsligt "någon" som är produktiv och respekterad i samhället, till skillnad från att vara en anonym. "
Ingen" människa är illegal i de progressiva entusiasternas talkörer och plakatdemonstrationer. I Mexiko blir de programmerare, i kontrast till den tidigare tillvaron som underbetalda hushållsslavar eller godhetsmaskotar hos amerikaner.


I inslaget berättas det, att mexikaner slängs ut ur USA i stor mängd årligen, men inget nämns om, att de flesta faktiskt utvisats under Barack Husseins tid som president. Men det kan man ta med jämnmod, för det goda budskapet om att repatriering med lyckosamt utfall är fullt möjligt.
När man hör ett sådant inslag, inser man direkt, att "public service" är public desinformation. Om man någon gång får för sig, att göra välvilliga tolkningar av "public service" måste man endera tro att statsmakterna är fristående statsmakter och ej längre symbionten statsmakten eller att "public service" skulle agera ombytligt som en följd av inbördeskrig hos dem själva.

Med inslaget i ”Godmorgon, världen”, så infinner sig snabbt tanken, att något annat än repatrieringspolitik, skulle kunna säljas in. Skulle det istället kunna vara så, att syftet är att låta svensken tro, att den förhatlige Trump, går miste om mexikanskt och mer långväga kompetensregn? Eftersom Trump är hatad av MSM och public service, kanske Svensson ska bringas att tro, att vi går miste om värden genom att avvisa/utvisa migranter? Foliehatten vet inte det och han bryr s
ig verkligen inte heller. Det räcker att veta att "public service" är maktens patetiska megafon.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar