lördag 29 februari 2020

När skall vänstern sätta punkt för Förintelsen?

I den svenska skolan propageras det för svensk skuld för Förintelsen, men inte ett enda ljud om kommunisternas framfart. Enligt många bedömare är kommunisterna dödade betydligt värre och mer raffinerat än nazisternas. Foliehatten har besökt flera koncentrationsläger i Tyskland och Polen och ”Killing fields” i Kambodja. På det sätt som Pol Pott regimen dödade barn, när de inte hade kulor, är det mest bestialiska man kan tänka sig. Foliehatten ryser och får ”gåshud” när han tänker på vad han fick höra och se i Kambodja! Varför vänstern tar upp Förintelsen är inte alls svårt att förstå – SD!

Vänstern ser till att svenska skolelever formligen hjärntvättas. Eleverna måste känna skuld för Förintelsen. Det ingår i vänsterns värdegrund. Den svenska regeringen kände till Förintelsen, men valde att tiga och det var ”HSB” Göran Persson som startade den svenska kulten om Förintelsen. Det räckte tydligen inte med, att sätta punkt med 75 års firandet, utan Stefan Löfven har inbjudit 49 stats- och regeringschefer till en Förintelsekonferens i Malmö den 26-27 oktober. Malmö av alla ställen!

Nazismen och förintelsen fungerar som ett slags ursprungsmyt för EU. Alla nya stater som togs in under 90- och 00-talen förväntades redogöra för hur de "gjort upp" med sitt lands historia. Forum för levande historia passade in perfekt i ambitionen att skapa en gemensam europeisk historiesyn med Förintelsen som utgångspunkt. Det var inte helt okomplicerat att upprätta denna gemensamma europeiska historieskrivning, eftersom flera av de nya medlemsstaterna Polen, Finland och de baltiska länderna faktiskt angreps av Sovjetunionen som enligt den globalistiska historiesynen representerar den "goda" allierade sidan. Polen har via Jedwabnekontroversen vägrat att lägga sig platt och erkänna sig skyldigt till skuld.
Sverigebilden med sina symbolhandlingar, för att blidka översteprästen och undvika dess maktmedel. Komma i "Good standing" likt i vilken 1% klubb som helst. Underligt att ingen journalist nappat på att undersöka detta exempel på "Levande Historia." Orsak och verkan. Mål och medel och för vem?

 
Ingrid Lomfors i DN inför 75 års firandet: ”Därför är Förintelsen fortfarande ett minfält.”
”I dag, 75 år sedan förintelselägret Auschwitz-Birkenau befriades, samlas människor över hela världen för att minnas och hedra Förintelsens offer. Förutom hågkomst finns det också en förhoppning om att varje ny generation efter Förintelsen vill verka för demokrati, tolerans och alla människors lika värde.
Men ju längre bort vi kommer från Förintelsens historia, desto mer ökar risken för att det kollektiva minnet försvagas eller används som ett politiskt verktyg.
Den nationalistiska utvecklingen i Polen är ett exempel på hur demokratiska institutioners ställning kan försvagas. I genomförandet av den politiken kan historieskrivningen bli ett verktyg.”

Ingrid Lomfors försök
er i sin artikel slå fast eller hamra in, att om man inte bekänner sig till den globala liberala världsordningen är man nazist eller på väg att bli det. Det är helt sjukt och väldigt kontraproduktivt för det politiska samtalet att lägga in Förintelsen i vågskålen för en politisk ideologi. Men desperata människor gör desperata saker. Lomfors har själv trampat in i det politiska minfält som utnyttjandet av Förintelsen har skapat. De är på väg att avslöjas och då höjer de insatsen i ett sista försök att behålla sin makt genom att hänvisa till "Den globala liberala världsordningen." Vi är inte nazister. Vi är inte antisemiter men vi är inte politiskt naiva. Vi ser att makt eftersträvas på vår bekostnad och i en liberal demokrati skall vi få ha vår åsikt, annars har vi ingen liberal demokrati.

Den amerikanska pressen var censurerad under WW2. Det var Hitler som hävdade att Churchill och Roosevelt drevs av judiska motiv. Dom allierade valde därför att inte skilja ut judar från andra offer. Amerikansk press citerade gärna svenska tidningsartiklar om Tyskland, därför att de tedde sig trovärdigare än information som härrörde från Washington eller London. En svensk bekräftelse på "Die Endlösung" (den slutgiltiga lösningen) skulle ha varit förstasidesmaterial i USA. Det skulle ha gjort det svårare för US State Department att bromsa hjälpen till judarna och det skulle ha hjälpt de amerikanska judarna till medvetenhet. Det fanns ingen orsak att anta att Sverige skulle sprida ovederhäftiga och osanna lögner om tyska förehavanden. Kanske skulle sådan propaganda ha fött fram större motstånd, kanske även givit tyskarna något att fundera över. 

Varför ska vi idag bry oss om det som hände för 75 år sedan? När skall man sätta punkt för vad som hände under WW2?
Västmakterna och de neutrala länderna, däribland Sverige, bär stort ansvar för förtigandet av förföljelserna av judar och romer.
Sverige fick
i uppdrag av de västallierade - Frankrike, Storbritannien och USA - att hjälpa Europas judar och efter att riksdagen accepterat planen ”erbjöds” Sverige ta emot 20 000 judiska barn.
1943-02-24 Adler-Rudel planen
Salomon Adler-Rudel, representant för Jewish Agency och World Jewish Congress i London, kommer till Sverige för att diskutera sin plan om att rädda 20 000 judiska barn från kontinenten.
Vad som sedan hände, finns det inga uppgifter om!

Det man kan fundera över varför judarna ska ha den där särställningen som världshistoriens mest lidande folk och därmed rätt att kräva tribut intill tidens ände. Att svenskarna nära nog mannagrant är Förintelsebekännande är långt ifrån tillräckligt. Förintelsen ska inte bara erkännas som orättfärdig ondska, den ska erkännas som särskilt orättfärdig ondska exklusivt riktad mot juden. Just denna exklusivitet håller på att glida judenheten ur händerna i vår relativiserande samtid och det kan absolut inte accepteras.

Visserligen är det, enligt Ingrid Lomfors, glädjande att så många svenskar känner sig säkra på att Förintelsen inträffat.
För första gången har en undersökning gjorts 2019, där svenska folket har fått svara på frågan om Förintelsen har ägt rum – 98% svarar ja. Undersökningen har gjorts av myndigheten Forum för levande historia.
Ingrid Lomfors, överintendent på myndigheten Forum för levande historia: ”Jag skulle nog säga att jag blev positivt överraskad. Jag hade nog väntat mig kanske en mer komplex bild, lite mer av historieförnekelse.”

De senaste åren har det varit flera attentat mot synagogor i Sverige och Ingrid Lomfors upplever att klimatet hårdnat, att antisemitismen är mer öppen. Undersökningen visar alltså att många även räknar in andra offergrupper som till exempel romer, homosexuella och funktionsnedsatta som en del av Förintelsen. Något som nu gör att myndigheten Forum för levande historia, i sitt vidare arbete, måste vara noga med, vad de menar när de talar om
Förintelsen.

Förintelsens varumärke får inte solkas av romska tiggare, Pride eller vanföra. Släpps sådana kategorier in i offerstatusens fulla gemenskap, är det lätt hänt att Förintelsen till sist tappar versalen och blev gemen – Förintelsen!
De välmenande svenskarna svarade väluppfostrat att man vill gärna höra mer om Förintelsen, det kan aldrig bli för mycket. Detta svenska folk som ständigt anklagas för gruvlig antisemitism erbjuder alltså semiten ett villigt öra och en trygg hamn för förmedling av den högst subjektiva berättelsen om den egna gruppens alldeles särskilt upphöjda lidande. Men inte är Lomforsarna nöjda med det inte!  Problemet är de muslimer som finns i Sverige, men där är Ingrid Lomfors blind!

Fångar får försämrade villkor!

måndagen beslutade Kriminalvården, att anhöriga och vänner inte längre kan ge pengar till intagna på häkten eller anstalter och det skall trädda i kraft den 29 februari.
 
Den som sitter i häkte eller på anstalt har kunnat få ta emot 1600 kronor per månad av sina anhöriga eller vänner. Pengarna används oftast till att handla mat i kiosken eller telefonkort för att ringa ut från fängelset. Anledningen är att pengar till de intagna och pengar från statskassan inte får finnas på samma konto. En annan anledning är att pengarna som kommer in till intagna ska vara spårbara.

Lennart Palmgren avdelningschef för avdelningarna för häkte, anstalt och frivård på kriminalvården: ”När vi skulle införa betalkort för att slippa hantera kontanter med de intagna så upptäckte vi att dagens system för transaktioner och insättningar inte är hållbart, och det är utifrån bankernas krav och regler för att öka spårbarhet helt enkelt.”
 
I Dagens Juridik kritiserar man beslutet. Advokat Johan Eriksson:
”Det är vansinne”Det strider mot oskyldighetspresumtionen att behandla häktade på det sättet. Ska en häktad person, som ska behandlas som oskyldig, tvingas leva på 90 kronor i veckan? Det motsvarar väl en veckopeng för en tredjeklassare?”
 
Foliehatten anser att Johan Erikssons kritik är mycket märklig. Tror varken FN och EU har mer att tillägga, när det gäller interners rättigheter. Herregud, man får skämmas för en sådan advokat!

Fångarna på Norrtäljeanstalten valde att strejka i protest. Sverige kommer bli lamslaget, eftersom nytillverkningen av lastpallar i princip kommer avstanna.
 
Foliehatten anser att det är mycket bra beslut. Svenska fängelser är lyxtillvaro jämfört med många andra länder och mördare och grovt kriminella har en lyxtillvaro. Alla länder i i södra Europa eller andra fängelser utanför Europa hade struntat i om internerna hade strejkat. De hade sagt att ni har inga rättigheter utan bara skyldigheter.
 
Det ska svida att sitta i fängelse, man ska inte kunna ta emot pengar hur som när man sitter inne. Alla intagna får mat, kläder och hygienartiklar utan kostnad, så utöver det ska de väl knappast ha mer behov än det de kan arbeta ihop. De kanske skall blir påminda om vart de sitter och varför. Enligt uppgift är det fortfarande tillåtet att skicka in kvinnor på besök till fångarna och dom får ta emot besök av sina flickvänner och fruar. Stoppa det, så kan man börja tala om straff, för då blir livet i fängelset sämre än utanför.

Intagna har sysselsättningsplikt under tiden på anstalt, vilket innebär att du måste arbeta, studera eller gå behandlingsprogram. För all sysselsättning får du en ersättning på 13 kronor i timmen. Ersättning för arbete på anstalt kan inte föremål för löneutmätning. DE som får ett arbete kan räkna snitt per månad 176 tim x 13 kr = 2228 kr. Johan Eriksson påpekar i Dagens Juridik att inte alla häkten erbjuder möjlighet för de häktade att arbeta och därmed själva tjäna pengar till sina utgifter.

Varför är det orimlig att de dömda skall betala för skadestånd, mat, hyra, gym, tv-spel, kiosk etc? Foliehatten menar att om du nu har blivit dömd för brott, så kan du välja att inte jobba=existensminimum eller att jobba eller studera. Det verkar att det finns enorma möjligheter för yrkesutbildning på anstalter som dessutom skulle kunna leda till vettig rehabilitering och jobbmöjligheter vid avtjänat straff.

Bilden
Foliehatten och många andra verkar ha, är att det är gratis logi, mat, nöje och träning, ganska kravlöst egentligen. Det verkar som att om du inte vill jobba så slipper du, men det värsta som händer är att du inte kan köpa tobak, läsk, godis i kiosken! Jobbar du har du 2228 att handla för varje månad!
Foliehatten undrar hur många fattigpensionärer som arbetat ett helt liv och har 1600:- i fickpengar?

fredag 28 februari 2020

Kommer f.d. rabbin Dan Korn lyckas med att reformera SD?

SD är idag Sveriges största parti och nu gäller det att omvandla partiet och hålla det inom godkända ramar, för att bli ännu större. Expressens har en artikeln där de försöker med en påverkansoperationen mot SD SDs nye chefsideolog Dan Korn?
 
Vilken uppgift har Dan Korn gett sig själv? Varför han sitter i Oikos(SD) förtroenderåd och varför han skrev som han skrev i Sydsvenskan? Är han en riddare som rider ut och räddar SD?

Dan Korn: ”Att påverka Sverigedemokraterna är det mest effektiva sättet att påverka i dag, att styra den kraft som redan finns.”

Är Dan Korn mannen som ska rädda SD från Björn Söders villfarelser som ska uppfostra Mattias Karlsson? Dan Korns mål är ”Måttlig och inkluderande nationalism” och inte en beskrivning av dagsläget.
 
Det är märkligt att värvningen av Dan Korn inte har förtjänat mer uppmärksamhet. Inte för att han råkar vara en f.d.rabbin i sällskapet som går ut med dessa sina påverkansplaner, utan dels för att han är så tydlig med, vad det är han vill uppnå ”måttlig, inkluderande nationalism”, dels för att Mattias Karlsson(MK) knappast motsätter sig detta. Om Korn inte hade fått klartecken från MK, hade han aldrig varit så dum att han sitter och brer ut sig, om sina avsikter i en kvällstidning. Utan tvekan får man utgå från, att MK funnit en samarbetspartner och ideologisk vän i en f.d. rabbin från Västgötaslätten.

Korns
riktlinjer för ett nytt SD, är en mycket sannolik väg för SD. Är det någon som tror, att medlemmar i SD har kontaktat MK och vill ha reda på,vad fan MK har gett sig in på? Inget Foliehatten tror på! Vi får leva med Dan Korn - Mattias Karlsson - Oikos – SD, från punkt 1 till 10 och så tillbaka. Måttligt och inkluderande är 2000-talets lösen.

Om det är någon som tror på att reformeringen av SD började med Dan Korn, har ni fel. Korn blev, mentorn med uppdraget att reformera SD. MK påbörjade SDs omvandling för ett par år sedan och när det gått tillräckligt bra, ledde det till en inbjudan till neokonservativas högkvarter i DC.

Det vi känner till från mötet och vilka som var där, att påverkan gällde fortsatt neokonservativ/liberal världsordning (spridande av afrikanskt ”buttsecks” var löjligt nog en talande punkt) vilket nu lett till Dan Korn. Att få komma till USA och deep state gav gissningsvis MK blodad tand och motivation att fortsätta reformeringen som landat i Oikos och värvandet av Dan Korn. De neokonservativa har knutit till sig de flesta "nationella" rörelser i Europa och börjat bearbeta och styra dem.

Oavsett vad många anser, har M under Uffe varken en plan eller vilja att regera med SD vid nästa val. Det finns inte på kartan efter M:s senaste uppgång i opinionen. M säger bara tillräckligt, för att få haka på opinionen uppåt, men aldrig att man kommer att röra SD. Det som kan ändras är om de får signaler/order från ”Imperiet” att SD nu har effektivt reformerats och det är lugnt att samarbeta.

Dan Korn säger,
att det blir fullt med mångkultur, massinvandring och globalism med SD vid rodret. Det gäller att omförpacka snyggt, så att det inte leder till sura uppstötningar för svenska folket som nuvarande paket ger.
 
Det var inte meningen att få det att låta som Dan Korn ensam gett sig på företaget att reformera SD. Det är väl känt att MK inte är mest "hardcore" i SD-toppen och att det är MK som bjudit in Dan Korn förstår/vet alla. Oikos är MK:s egna lilla projekt.

Det som
flera reagerade på, var att Dan Korn sitter i Expressen och säger saker som kan te sig provocerande för SD-sympatisörer. "Rädda SD undan Björn Söders villfarelser" är inte ett citatav Korn, men det låter som det är det han vill. Det här blir en bekräftelse på att SD medvetet stöps om i en ny förpackning, med nytt innehåll. Det är visserligen en trend som pågått länge vid det här laget och ofta är det MK som står för detta. Foliehatten tror att MKs dröm är ett helt normalt, brett, svenskt parti med ungefär samma profil som ”gamla Moderaterna.” Varför skulle (Nya) Moderaterna inte kunna samarbeta med gamla Moderaterna? Retorisk fråga, men förr eller senare lär Kristersson ställa sig den.
 
Tror att Karlsson (och hela SD toppen) numer är helt icke-ideologiska. De blir ett lätt byte för världsvana neokonservativa amerikaner att få "bönder" att dansa efter deras pipa med viss "flash and dash."
SDs ungdomsförbund är liberaler så det räcker och blir över.
Vi kan se fram emot, att det blir moderat skitpolitik med SDs godkännandestämpel de kommande decennium.
 
TorbjörnNillson, Expressen: ”Den som följt Dan Korns författarskap vet att han inte tycker som sverigedemokrater. – Du anser att det går att kombinera mångkultur med nationalism? – Ja. – Du säger att Björn Söder har fel när han påstår att man inte kan vara same eller jude och svensk på samma gång. – Ja. – Du tycker att sverigedemokrater har fel som räds islam, eftersom det är helt osannolikt att en annan religion än kristendomen kan komma att prägla Sverige? – Absolut. Många blandar ihop hederskultur med islam. Hederskultur är ett allvarligt problem som har med traditioner och klaner att göra. Snarare kan islam faktiskt lösa problemet. – Du tycker att assimileringens kraft är så stor att man knappt behöver oroa sig för kulturkrockar? – Haha! Det har jag inte riktigt sagt, men den kraften är verkligen stark. Titta på mig! Jag är ortodox jude och lämnade Sverige för 33 år sedan eftersom jag ville att mina barn skulle kunna växa upp i en sådan miljö, den fanns när jag var barn men försvann för att judar assimilerade sig. Så, ja. – Och du anser att Mattias Karlssons nationalism inte är svensk? – Ja, vissa delar av svensk historia har han missuppfattat – vi har pratat en del om det nu – och vad ska jag säga, vi har inte blivit helt ense.
Så säger han. Då förstår jag till slut. Vilken uppgift han har gett sig själv. Varför han sitter i Oikos förtroenderåd och varför han skrev som han skrev i Sydsvenskan. Han är en riddare som rider ut. – Att påverka Sverigedemokraterna är det mest effektiva sättet att påverka i dag, att styra den kraft som redan finns, säger Dan Korn. Han är alltså en man som ska rädda det sverigedemokratiska partiet från Björn Söders villfarelser. Som vill uppfostra Mattias Karlsson. ”Måttlig och inkluderande nationalism” är hans mål, inte en beskrivning av dagsläget. Vi talar i två timmar – det är ett böljande och oupphörligt intressant samtal – och sedan skriver jag i anteckningsblocket: ”Dan Quijote”.

Dan Korn engagerade sig i Mattias Karlssons tankesmedja, eftersom han vänder sig emot svensk identitetspolitik. Syftet är att förhindra illiberala uttryck så som att få svenskarna att identifiera sig som just svenskar. Skälet till varför det Danska Folkpartiet och Sannfinnarna lämnade ECR-partiet bottnade i, att det till slut inte gick att driva någon form av politik eftersom de hela tiden var tvungna att anpassa sig till Washington DC. Till och med M och KD håller en viss distans mot Washington eftersom det kan vara politiskt självmord.
Frågan är nu, varför SD hoppat på detta?

torsdag 27 februari 2020

Har Fredrik Reinfeldt helt tappat omdömet?

Fredrik Reinfeldt(FR) är kanske den politiker som har skadat den svenska nationen mest, i skarp konkurrens med Stefan Löfven. FRs hat mot SD resulterade i det numera ökända avtalet med MP och det var starten för Sveriges nedgång. När FR popularitet stod i zenit, betraktades han som en "GUD" av M-väljare. Enligt många är FR en landsförrädare och han sålde sig till ”deep state!” 

Nu verkar det som om han börjar stötas ut ur etablissemanget eftersom hans klara ställningstaganden för globalism och mångkultur helt enkelt inte är koscher längre. Men det är inte den politik som han drev tidigare som nu blir orsaken. Nej det är hans klara kopplingar till det "Liberala Imperiets" huvudkonkurrent som gör att silkessnöret dras åt.
 
FR har haft svårt att hitta något vettigt att göra efter politiken. Han har inte fått några bra erbjudanden trots att han under många år frotterat sig med den internationella eliten. Kanske beror det på hans distanserade, kyliga personlighet. Han kan nog upplevas som lite udda. Han är nu vad Foliehatten förstår invald i Djurgårdens IF:s styrelse och han är djurgårdare sedan länge. Men det gnys högljutt på olika fotbollssajter som är kopplade till Djurgården. Många gillar inte honom, men många är också för honom. Han har bra kontakter framhålls det. Men Foliehatten är rädd att FR för med sig dålig karma till klubben. Hela karln utstrålar dålig karma.

FR verkar knappast ha valt sina affärspartners med omsorg, det var en man vid namn Niclas Adler som anlitade honom för det kinesiska äventyret. Samme Adler var med på det famösa mötet på hotell Sheraton i Stockholm, där affärsmän med hot försökte tysta Angela Gui, dotter till fängslade "svensken" Gui Minhai.

Sheraton-skandalen är ett exempel på Kinas allt mer aggressiva påtryckningar. En del av den kinesiska strategin kallas för ”elite capture”, det vill säga att inflytelserika personer inom politik, diplomati och näringsliv uppvaktas på olika sätt, exempelvis erbjuds välavlönade styrelseuppdrag. Relationen kan sedan användas för att utverka politiska tjänster och gentjänster. Det kan inte jämställas med ett vanligt affärsupplägg med kinesiska företag.
 
I en osignerad ledartext skriver Expressen ”Reinfeldts Kina-affärer tyder på uselt omdöme.”
Reinfeldt verkar knappast ha valt sina affärspartners med omsorg, det var en man vid namn Niclas Adler som anlitade honom för det kinesiska äventyret. Samme Adler var med på det famösa mötet på hotell Sheraton i Stockholm där affärsmän med hot försökte tysta Angela Gui, dotter till fängslade svensken Gui Minhai.
Sheraton-skandalen är ett exempel på Kinas allt mer aggressiva påtryckningar. En del av den kinesiska strategin kallas för ”elite capture”, det vill säga att inflytelserika personer inom politik, diplomati och näringsliv uppvaktas på olika sätt, exempelvis erbjuds välavlönade styrelseuppdrag. Relationen kan sedan användas för att utverka politiska tjänster, och gentjänster. Det kan inte jämställas med ett vanligt affärsupplägg med kinesiska företag.
Det är inte svårt att förstå att regimen i Kina vill knyta till sig en tidigare statsminister i ett EU-land. Frågan är bara varför Fredrik Reinfeldt låter hyra ut sitt renommé till en kommunistdiktatur? Det visar på ett förvånansvärt uselt omdöme.”
 
Det är märkligt att det bara kanske för ett år sedan var helt OK, att jobba med kineser, men 2020 så är det helt annat ljud i skällan.

Chomsky hade rätt när han skrev Manufacturing Consent.
Festligt att 1,5 miljoner kronor från kineserna är förkastligt. Men 10 miljoner kronor från Bank of America är helt klanderfritt. När det handlar om ”
Judaspengarna” från Bank of America har man inte sett någon som helst kritik. En ren retroaktiv muta. Ett "no-show"-jobb som är uppenbart korrupt. Självklart att FR kritiseras, när han står på någon annans lönelista, än det imperie som Bonniers tillhör. Detta med Kina kan komma att ändras snabbt igen, nu när man börjar bygga ett narrativ om "sinofobi" i samband med viruset.
FR har inte hunnit med, att ompositionera sig. Frontlinjen mot Kina är lite rörig för att svensk utrikespolitik försöker hitta en linje som gör båda sidor i liberala imperiet nöjda. Det kan gå fort i hockey.

Trump har kört hårt mot Kina och dess samarbete med global liberala handelspolitik. Där står liberala globalister och Kina på samma sida mot Trump.
Samtidigt bekänner sig de globala liberalisterna till mänskliga rättigheter och då använder Sverige den frågan för att hamna på samma sida som presidenten i USA som ser ut att regera nästan 5 år till. De globala liberalisterna har då svårt, att kritisera att Sverige landar i samma politik som USA:s nuvarande utrikespolitik, med argument anförda av dem själva. Intressant är att här hamnade FR offside i matchen. Red line offside kan man kalla det. Han bejakar fortfarande den förra USA regeringens linje, inte den nuvarande Trumpregeringens linje.

Samtidigt kan man notera att mänskliga rättigheter inte var eller är en stor fråga för Sverige i fallet Assange. Mänskliga rättigheter är bara ett medel för att uppnå stormaktens gunst. Signalpolitik.

Det Sverige gör sedan 1945 är att "smidigt" anpassa sig till USAs regering, för att vara det mest USA vänliga landet i Europa. Carl Bildt är en ökänd beundrare av detta.  Det beroende på vår export, men också vår säkerhetspolitik. Det ligger i vårt lands intresse att ha mycket goda kontakter med regeringarna i USA. Ingen tvekan om det. Men hyckleri är heller inget som imponerar på stormakter.

Men det måste också sättas stop för deras st
ödskrivningar i bilaterala avtal om att Sverige skall vara en mångkulturell stat a la USA. Och det måste bli ett stopp för svenska politiker att tolka detta som att vi måste vara den mest mångkulturella staten i Europa. Att vara bäst i klassen i den europeiska tävlingen om USA:s gunst, har blivit väldigt likt en nationell beroendeproblematik som skadar mer än det hjälper Sverige,
ingen respekterar en godhetsknarkare.

SR antyder att ”Majorens” utnämning inte är klar!

Det antyddes i SR i förgår under den "friare" intervjun med inrikesreportrarna att Björklunds utnämning till ambassadör i Rom ännu inte är klar.
Genast infinner sig konspirationstankar! Kan det bero på uppror på UD?
Kan det bero på att Majoren har den dåliga smaken att ställa upp i Lets Dance?

Ambassadörsposten i Rom är Löfvens generösa gåva till Major Björklund för att han släppte fram Löfven som statsminister, är ett synnerligen flagrant exempel på vänskapskorruption, värdigt både Löfven och Jan Björklund.

Det bör finnas ett flertal utbildade diplomater på UD som är så mycket mer lämpade och som länge stått på rad att få en ambassadörspost - än Björklund som har "yrkeshögskola" (hans egna ord när han tävlade mot femteklasssare i SvT) och som varit officer på mellannivå innan han körde ett politiskt parti i botten.

Något att gräva i för våra skickliga journalister. Aftonbladet gör det inte, inte heller DN och inte ens SvD. Dahlberg på Expressen vill nog men får kanske inte för C J Bonnier.
Återstår det oberoende SvT/SR. Godkänner Helin/Stjärne/Benkö att sända grävare till UD att spåna i hur det ligger till? Finns mycket att hämta här.
Löfven behövde inte övertala Wallström att godkänna kohandeln, men den nya Linde drar nu saken i långbänk eftersom hon inte är lika insyltad i kamaraderiet mellan SAP och UD som sin partirigida föregångare. Linde tar hänsyn till sin personal samtidigt som hon fjärmar sig från och avväpnar den politiserade Wallströmfalangen som tappar sitt järngrepp om UD ? (ledarsidorna.se har skrivit förtjänstfullt om försöken att konstituera UD till ett SAP-näste).

En nytt avslöjande av Löfven och en ny krasch för honom skulle sitta fint. Men det är väl ett önsketänkande precis som det, när Lööf i vrede avslog Löfvens första erbjudande i läggspelet om makten.
Sossarna är mästare i vänskapskorruption.

Värmlänningar har humor! "Unicornuppfödare!"

Karlstads universitet bjuder på utbildningar, ackompanjerade av bilder med hijab!
AI-terapeut
Algoritmaktivist (” Du blir expert på att analysera fysiska, musikaliska och digitala mönster och förstår hur vi kan utnyttja dem och eller vad vi behöver undvika för att väcka känslor, förändra beteenden och nå resultat. Ansök senast 15 april.”)
Demokratiförsvarare (”Yttrandefrihet, mänskliga rättigheter, konstnärlig frihet är demokrati i praktiken.”)
Inkluderingsingenjör
Klimatfixare
Landsbygdsförnyare
Livsförnyare
Patriarkatkrossare
Unicornuppfödare

Karlstads universitet,  Mittuniversitetet, Örebro, Linnéuniversitetet och de andra nya är pajasuniversitet. Det återstår för dem att försöka locka sökande som inte kommer in vid de universitet som räknas eller som tycker att miljön är för kvävande traditionell vid Lund, Uppsala, SU, KTH, GU och Chalmers. Vet inte om Foliehatten tycker att Karlstads grepp är lite gulligt eller om det mest är sorgligt, att de anstränger sig så.

Det Sverige behöver är färre universitet och universitetsutbildningar och inte fler. Att det blivit så, kan vi lägga all skuld på sossarna. "HSB" blev dessutom hedrad med en doktorshatt! Den titeln kan han lägga framför "Godsherre!"
Det är fortfarande avsevärd skillnad i tyngd på en examen från ett klassiskt lärosäte och en från något av de här nya universiteten, men det vill man inte veta av från centralt håll. Resultatet blir inflation i examensbevis av olika slag, och krav på "högskoleutbildning" för en massa enklare jobb som i praktiken inte kräver mer avancerade kunskaper än gymnasieekonomi, etc. Dessa förbannade sossar på 70-/80-talet.

Syftet är antagligen att påtala att allt är möjligt om man skaffar en utbildning. Men risken för
backfire måste väl ändå vara påtaglig? Inslaget av slöjbärare skulle kunna tas som ett skämt det också. Värsta PK-drivningen. 
 
Foliehatten måste ändå ge Karlstads universitet en eloge. När han googlade hittade han en ”riktig” pärla, en studie som bekräftar vad många sagt. I svenska fängelser är en övervägande majoritet invandrare!
Sverige och dess svenska feministiska regering tillsammans med de resursstarka och tongivande feministiska grupperingarna har ganska länge väckt förbryllat intresse runt om i världen. Långt före taharrush-gate i Köln och DN-gate angående taharrush-firande i Kungsan, 24/10-15 närmare bestämt, frågade man sig förundrat i Australien om kritik av multikulturalism ansågs värre än våldtäkt i landet Sverige. Att en politiker (Michael Hess) ställs inför rätta för att ha sagt att det finns ett starkt samband mellan invandring från MENA och ett ökande antal våldtäkter, väcker även det ett stort mått av förundran.

Andrew Bolt som är en framstående australiensisk politisk bloggare hänvisar även till en studie gjord vid Karlstads universitet av Ann-Christine Hjelm, vilken visar att år 2002, alltså långt innan massinvandringen fullständigt exploderade, var 85 % av internerna i svenska fängelser, vilka avtjänade straff på två år eller mer för våldtäkt, utrikes födda eller andra generationens invandrare. Ändå görs ingenting för att skydda landet mot de destruktiva influenser massinvandringen innebär. Det tycker han är konstigt.Hur stor andel av befolkningen utgjordes av invandrare, första och andra generation, år 2002?

Bolt tycks ha satts på spåret genom att ha tagit del av "Spenglers", dvs David P Goldman, funderingar kring fenomenet i Asian Times. "Spengler" spekulerar i sin autentiske namnes spår kring Västerlandets Undergång och tycks se oss som rena rama avant gardet i den frågan.

Varför försvarar vänstern och medelålders kvinnor gängen?

De som såg SVTs debatt i ”Sverige möts” med Belinda Olsson måste ha fått sig mer än en tankeställare. 80 % av debattörerna hade vänstersympatier och det var mer än tydligt, att många ville klämma dit Joakim Lamotte som provokatör. Debatten kunde inte hållas i Kronogården eftersom Trollhättans kommunen ansåg att det inte var en säker plats. Istället hölls debatten i en annan stadsdel Kulturskolan N3, även boende i Kronogården var inbjudna.

Att
Joakim Lamotte bar en skyddsväst, var kanske inte så konstigt eftersom han kom direkt från Kronogården, men skälet var säkert i demonstrativt syfte, för att visa att situationen är illa och att skyddsväst behövs. Annars, rent taktiskt, vore det en dum idé av honom, att visa att han bär väst för då vet gängen var dom ska hugga och skjuta.

Enligt Hem & Hyra är Trollhättans kommun landets mest segregerade kommun.

I januari 2020 arrangerade Trollhättans lokaltidning, TTELA, en direktsänd debatt om segregationen i Trollhättan. Medverkade gjorde diverse kommunpolitiker, däribland KSO sossen Paul Åkerlund. På frågan om hur kommunen ska komma till rätta med segregationen svarade Paul bland annat att kommunen tagit fram ett flerpunktsprogram för att förbättra integrationen. En av punkterna i det programmet är ombyggnationen av stadens torg, vilket är beläget flera kilometer från segregerade områden såsom Kronogården. Strax efter Joakim Lamottes besök i Kronogården uttalade sig Paul om oroligheterna i Kronogården och sade bland annat att föräldrarna i de "finare stadsdelarna" borde ta ett större ansvar då det är därifrån pengarna till droghandeln kommer. Tydligen har Löfvens ord om Djursholm fått genomslag i sosseleden!
 
Är det ett friskt samhälle vi har, när polishelikopter, polisförstärkning, SVT och en massa andra resurser krävs, för att en journalist enbart ska komma på besök? Debatten visade med all tydlighet den nya befolkningens generella hållning. Följer du inte deras regelverk, får du skylla dig själv. 

Det här är Löfvens Sverige, där bestämmer pöbeln. Konstigt att Löfven fortfarande sitter kvar, förstår inte sossarna sitt eget bästa? Vi bor ju tyvärr i land där media, politiker och vänstersympatisörer bara har ömmande känslor för ligister och noll sympati för de som känner sig otrygga.
 
Att så många som kämpar med att visa en bra framsida, för att kunna intervjua ett par invånare om de vågar befinna sig på platsen, utan alla dessa polisiära resurser, är inget annat än ett samhälle som är i sammanbrott. Landets kommuner går redan på knäna på grund av invandringen och då tror vänstern att lösningen på problemen i utanförskapsområdena är att pumpa in ännu mer pengar. Vilka pengar? Var ska man få dem ifrån? Ska svensken betala ännu mer skatt för att de här ligisterna ska sluta begå brott och tror man verkligen att brotten kommer att minska för att mer pengar skjuts till.
 
En kommunist som är en obegåvad mupp som kör om en LP skiva och skyller på allt och alla och skattepengar ska gå till mer kriminella invandrare. Foliehatten blev glad när svenska folket fick se kommunist och förstå hur sjuk sekten vänstermupparna är.

En liberal som inte har nog med självinsikt att inse, att hon är en av dom bär störst skuld för det som händer i Kronogården. Hon kör en Eliasson och undrar vad brottslingarna bär med sig för trauman. Väljarna gör det!

En advokat som står och säljer sig direktsändning och inte förstår grundlagen som tjänar miljoner på att företräda kriminella invandrare. Advokatens prat om att polisen visiterar hans killar, att det är rasistiskt och han ansåg att polisen skulle visitera mindre p.g.a. kränkning Ska gängen i förorterna bestämma när och hur mycket polisen ska visitera dem? Advokaten blev helt stum efter att Lamotte sagt att Sverige har världens snällaste polis
.
En fotbollsmorsa som tappade allt och varför tar svenska medelålders kvinnor alltid invandrarna i försvar? Toppen var när fotbollsmorsan ansåg, att de som gjorde FB-kommentarer på Lamottes inlägg, är det stora brottet!

En klippt-håret-i-galleria-invandrare som försöker vända utryckningskostnaden från gängen och lägga den på Lamotte.

Var det ingen i debatten som begrip att gatan är en allmän plats som journalister har rättighet att befinna sig på och filma. Även om Kronogården är en krigszon och styrs av gäng, så borde i alla fall folk utanför begripa, hur landets lagar och regler fungerar. Gängen har absolut ingen rätt att bestämma vem som få vistas på gatorna i de kvarter de bor, lika lite vem som filmar. Foliehatten tycker det är fullständigt obegripligt.

Som om alla totalt hade tappat förståndet.
Hur kan man säga att en svensk är provocerande? Tänk om någon sa att om en mörkhyad man som kommer in på ett vitt område skulle vara provocerande?
Får inte en svensk vistas var han vill i vårt eget land, utan att det ska vara provocerande? Säg att Foliehatten drömmer!

När SVT släpper fram invandrare i TV som uppenbart bara vill försvara heder och kultur, så är de inga bra representera för det nya Sverige. Helt galet att vända och vrida på situationen och säga att det var Lamottes fel att de blev upplopp och att han provocerade fram det. Behandla kriminella med respekt är det sista vi i Sverige ska göra. Det är det som är problemet, att går man med på deras villkor, så är det kört.

SVT är i mig experter på att bjuda in fel människor. Bjud in någonn psykolog från Danmark. Forskningen ligger 20 år före i Danmark än i Sverige. Danska socialdemokraterna resonerar så här.
1. Det är invandrarna som är rasisterna. Det är danskarna som rånas och får sin bilar uppeldade och sitt liv förstört.
2. Busar skall bli hemlösa. Hela familjer vräks om en i familjen "skapar oro" Gängbildning sprängs direkt.
3. De är byfånar man har att göra med. Det är ingen ide ens att föröka föra en dialog med dem.
Foliehatten rekommenderar att läsa den danska artikeln. Där finns påståenden som Foliehatten inte vill ta upp här! Dansk polis har stor ”stake!”

Vart är Sverige på väg? Vi fick ett kvitto igår hur vänstern resonerar, att det är samhällets fel att de kränker, jagar och inte respekterar gängen. En svensk journalist blir påhoppad och kritiserad för att han försöker göra ett reportage och intervjua folk på ett torg i Sverige, ingen ville försvara honom i debatten. Ingen kritiserar de som i filmen gör rena upplopp, skriker och hotar samt tar Lamottes mobil. Foliehatten undrade vad polischefen gjorde i debatten?

onsdag 26 februari 2020

Vad är anledningen till ”Förintelsekonferensen” i Malmö 26-27 oktober 2020!

Stefan Löfven har satt på sig statsmannakostymen och bjudit in Donald Trump och Vladimir Putin till den stora Förintelsekonferensen i Malmö den 26-27 oktober. Inbjudan har även gått till 47 andra stats- och regeringschefer.
Karin Wallensteen, statssekreterare hos Löfven, till Sydsvenskan: Det viktiga för oss är att Malmöforumet leder till att länderna åtar sig konkreta åtaganden mot antisemitism. Naturligtvis hjälper det om de högsta ledarna kommer. Det är därför vi har bjudit dem.”

Tydligen räcker inte 75 års minnet av Förintelsen utan Stefan Löfven vill genomföra ett större minne!

Viktig symbol att välja Malmö som plats. Europas välkända huvudstad för antisemitism driven av
Mena-invandring. Kan inte vara en slump. Frågan alla ställer sig, vem är den verkliga målgruppen och varför är detta så viktigt för sossarna?
 
Att länder som Sverige åtar sig konkreta åtaganden mot antisemitism låter oroande, när man inte alls vet vad det betyder, men det har säkert något med yttrandefriheten att göra. Handlar det här verkligen om Förintelsen och om judarna, eller kan inte judarna snarast uppfattas som en totempåle i the free world?
 
Foliehatten har förstått(informerad om), att det i Malmö finns en ansenlig mängd palestinier som är anslutna till sossarna. För sossarna, är det därför naturligt att söka behålla goda relationer med dessa nya kärnväljare. Vi kan inte förneka att palestinierna av naturliga skäl, inte är speciellt förtjusta i judarna. 
 
Målgruppen är med stor säkerhet inte svenskar, lika litet som vid alla andra internationella konferenser där man ser till att nogsamt hålla ”pöbeln” utanför. Det handlar om inrikespolitik. Stora internationella evenemang som Löfven står värd för att skymma hans obefintliga politik för Sverige.
Vi har sett flera sådana här cirkuskonster under Löfvens tid. Löfven försökte leka fredsmäklare utanför Rimbo mellan de stridande parterna i Jemen och ett spektakel med inbjudna FN-höjdare i Hammarskjölds skånelänga Backåkra, i allas vår Margot Wallströms regi.
Foliehatten får också känningar och påminnelse om en annan okänsligt lagd och förödande oplanerad, konferens, den i Göteborg 2001. Skillnaden mot 2001 och Malmökravallerna 2020 är, att då var polisen oförberedda, nu saknar de helt resurser att säkra Malmös gator för ”koryféernas” säkerhet.

Sossarna är bra på för att söka upprätthålla skenet av statsbärande parti med internationell betydelse, men det går nog inte hem längre, även om det i detta fall gäller de oberörbara. Varför sossarna drar i trådarna om en Förintelsekonferens är inte alldeles uppenbart, men anledningen är med största säkerhet, är att partiet vill försöka reparera sina skamfilade relationer till Israel efter Margot Wallström grodor. Foliehattens magkänsla säger honom, att det kan ha något med SD och Israel att göra eller helt enkelt dessa tjuvnyp av att"sossar är antisemiter" av och till.

Framför allt tror
Foliehatten att orsakerna kan sökas utanför Sverige. Alla undrar varför inte Löfven står upp mot rasismen mot svenskar som är lika stor rasismen som mot judar i Sverige. Löfven prioriterar judarna eftersom deras mediala kraft(Bonniers) kan hjälpa fram honom, i hans politiska ogärning.

Tror verkligen Löfven att Trump och Putin eller andra kända ledare kommer? 
Både Putin och Trump ser att det handlar om inrikespolitik från Löfven och att flytta fokus och vad har de för anledning att spela honom i händerna? Ska ledare som Trump och Putin verkligen sitta där i två dagar och bara prata om förintelsen? Dessutom avgörs presidentvalet i USA den 3 november och att Donald Trump skulle komma, kan anses vara helt uteslutet! De som för några år sedan såg Oliver Stones intervju med Vladimir Putin, kan bara imponeras. Foliehatten är helt övertygad om, att Putin tackar nej till Löfven och frågan är om Löfven är kvar som statsminister den 26-27 oktober!
 
Myndigheten Forum för levande historia skapades under Göran Perssons tid som statsminister. Troligtvis som ett resultat att dom som ville se en sådan myndighet har hållhakar på sossarna. Sverige hade någon Holocaust Remembrance Conference där det skrevs ett fint avtalspapper om Förintelsen som ett för all framtid oöverträffbart universiellt unikum av ondska. Allt för att blidka judarna.

Göran Persson skrev en bok om bland annat detta 1997 med titeln "Den som är satt i skuld är inte fri"
”Forum för levande historia är ett nationellt forum för att främja demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter, med utgångspunkt i Förintelsen. Myndigheten ska sträva efter att stärka människors vilja att aktivt verka för alla människors lika värde. Den tar fram utredningar och faktamaterial, visar utställningar för skolelever och allmänhet och bedriver informationsverksamhet i övrigt.”
Myndigheten bildades 2003. Ursprunget till myndigheten var den av Göran Persson i juni 1997 initierade informationsinsatsen Levande historia.
Ungefär samtidigt tidsmässigt som Broderskapsrörelsen med Anna Ardin och Ulf Bjereld kohandlade med Muslimska brödraskapet om att muslimer i Sverige skulle ges parlamentarisk representation genom att sättas upp på valbara platser på sossarnas val-listor. Samtidigt som svenskarna tittar på. Det blir bra det här, för Socialdemokraterna.


GP levererar med informationsinsatsen "Levande Historia" som sedan får eget liv. Hur skulle det se ut om Sverige utan mångkultur skull lyckas bättre än centralmaktens mall för framgång? Att Sverige stod utanför WW2 stör också samma maktcenter. Makten om pengarna och för att förekomma problemet med vår svenska finanskris.
Det var ingenting mot den finanskris som Nixon löste med att lämna ”guldmyntsfoten” 1971. Det som hände var att finansmarknaderna tog makten över dollarn och därmed makten över världshandeln. Den reella makten över fiatvalutan USD landade i finansvärlden. Det var en revolution som gick ganska obemärkt förbi.

Sverige klarade/vågade/ inte av att göra samma sak via svenska banker utan fick ta hjälp av de internationella bankerna i vår kris. Samma banker som
idag förespråkar global mångkultur och bekämpar antisemitism.

Den dominerande makten inom svensk media är dessutom en bra bulvan för bankerna, eftersom denna media inte vill erkänna fiendskap mellan svenskar och muslimer. "Muslimerna attackerar judar!" blir då ett sätt att säga "Muslimerna är våra fiender!". Ungefär som när det skrivs att muslimer hatar bögar och förtrycker kvinnor. Denna media går som katten kring het gröt och antyder att de är svenskarnas fiender, för att de inte vågar skriva det rakt ut. Detta är skäl två. Det tredje skälet är att man helt enkelt vill vara inställsam mot bankerna i hopp om att någon gång i framtiden belönas för sin lojalitet. Bankernas resurser är minst sagt allt annat än oansenliga.

Citerat ur regeringens förordning för myndigheten "Forum för levande historia"
”Uppgifter 1 §
Myndigheten har särskilt till uppgift att informera om Förintelsen och kommunismens brott mot mänskligheten.
Myndigheten ska sträva efter att stärka människors vilja att aktivt verka för alla människors lika värde.”
Är det inte märkligt, att verkar som de glömt delen med kommunismens brott. Är det bara en slump. Eller?
Sedan får
förordningen en propagandauppgift som är baserat på en felöversättning av FN deklarationerna. Är det ingen som påtalat dessa avvikelser?
Undantag från myndighetsförordningen
7 § Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:
29 §
Om ärendeförteckning. Myndigheten skall senast den 1 mars varje år till Justitiekanslern lämna en förteckning över de ärenden som hade kommit in före den 1 juli föregående år men som inte hade avgjorts vid årets utgång. ”
I 29 § kom förklaringen. De gör som de vill. Ingen slump med andra ord.

Mycket pekar på att myndigheten är uppsatt för att blidka de som står bakom "Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research."
Nu till den intressanta frågan, vilka är det?
”The International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) (until January 2013, known as the Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance, and Research or ITF) is an intergovernmental organization founded in 1998 which unites governments and experts to strengthen, advance and promote Holocaust education, research and remembrance worldwide and to uphold the commitments of the Declaration of the Stockholm International Forum on the Holocaust. The IHRA has 34 member countries, one liaison country and seven observer countries.
The organization was founded by former Swedish Prime Minister Göran Persson in 1998.”
Varför Göran Persson var så angelägen har vi nu svaret på!

Det var Alliansregeringen som sköt till "kommunismens brott" i förordningen. Alliansen hade tillträtt 2006 och de ville gärna att Levande Historia också skulle fungera som slagträ mot vänsterpartiet och mot dess historia, men alla försök att göra allvar av detta har stött på motstånd antingen från myndigheten själv eller från starka aktörer inom nyhetsmedia.

2010 kom samma kritik då från SvD ledarredaktion. Idag troligen helt otänkbart.
”Efter Alliansens valseger 2006 fick dock Forum ett uttalat uppdrag att upplysa om kommunismens brott mot mänskligheten. Men intresset för nazismens tvillingideologi var svalt. Man har inte velat utmana vänsterns ideologiska verklighetsbild. En stötesten har alltså varit oviljan att se den kommunistiska ideologins avgörande betydelse för brotten. Medan Förintelsen knyts till den nazistiska ideologin väljer Forum att tala om brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer. Tanken med Forum för levande historia var nog god, men problemen har hopat sig på ett sätt som bara kan leda till en slutsats. Tio år efter Perssons initiativ är det dags för en utvärdering av Forum för levande historia. Den bör också svara på frågan om det finns bättre sätt att fullgöra uppdraget än i myndighetsform.”
Levande Historia är som institution en skvader, och det är inte konstigt att många akademiskt utbildade historiker är emot själva idén med denna myndighet, men den omfamnas av många liberaler, sossar och andra politiskt anknutna personer.

Det är en himmelsvid skillnad mellan att i som uppdraget upplysa om kommunismens brott mot mänskligheten
och landa i texten som står på Levande historias hemsida:
”Alla kommunistiska stater har varit diktaturer som har undertryckt yttrande- och åsiktsfriheten och för*följt politiskt oliktänkande. Däremot kan det diskuteras om alla kommunistiska regimer har gjort sig skyldiga till så omfattande och systematiska förföljelser att de faller under kategorin brott mot mänskligheten.”
Uppdraget var och är att upplysa om kommunismens brott. De problematiserar kommunistiska regimers eventuella brott. De vill inte jämställa kommunism med nazism, utan har en helt oförlåtlig attityd till kommunismen som ideologi.
 
Vi kan notera att i svensk demokratiska politik är det gruppers gemensamma syn på frågan. Kommunister som inte vill erkänna den kommunistiska ideologins människosyn och den judiska gemenskapen värnar om att deras offerkofta måste vara störst. Påfallande ofta sammanfaller denna grupptillhörighet. Resultatet blir att kommunismen tolereras som ideologi.

Men går man djupare in i detta finner man också att den östeuropeiska kommunismen och judisk identitet är
mycket tätt sammanflätad. Vi kan se personer ur samma grupp som kan vara både offer och förövare under samma generation som under 30 och 40 talet. I Sovjet och Tyskland och efter WW2 i Polen. Kommunister som utförde massmord och förföljde oliktänkande och grupper hade en enormt stor överrepresentation av judar. Samma etniska grupp som på andra sidan gränsen mot Tyskland fick lida oerhört mycket beroende just av kommunisternas härjningar. Offer och förövare i samma grupp och det är inte kosher. Det är också en anledning till att kommunismen som ideologi förklaras helst med regimers handlande, medan nazismen förklaras som en smittsam ideologi.

Vi är snart där, att kritik mot kommunism kommer brännmärkas som antisemitism. Det är bara en tidsfråga.
 
Forum själva en distinktion mellan ”Brott mot Mänskligheten” som sådana och brott mot olika slags rättigheter /eller konventioner/ å andra sidan. Det är som juridik formellt korrekt men framstår idag mest som ett sätt att blanda bort korten, särskilt när de knyts till en redan från start så problematisk myndighet som FLH. Det kan dessutom diskuteras ifall Nürnberglagarna eller J-passen verkligen kvalar in under titeln Brott mot Mänskligheten (vid Nürnbergprocessen fanns det ytterligare tre andra åtalspunkter man använde) men FLH har alltid agerat som om allt som kan klassas som både nazism och antisemitism därmed också faller under rubriken Brott mot Mänskligheten.

DN verkar ofta köra på en vagt uttalad tanke att judarnas katastrof är den som alla andra folk ska spegla sig i om de utsätts för förföljelse, hat eller folkmord; judarnas vittnesbörd är därmed överordnade alla andras och deras offer får inte trängas åt sidan ens ett ögonblick av Polens eller Kinas miljoner mördade.
I Kina torterades och dödades många miljoner både av Japan under kriget och under Mao tse-Tung. Det här är en i längden orimlig tankegång och naturligtvis är den ett uttryck för en politiserad världsbild.

Går vi igenom Ingrid Lomfors blogg på myndighetens hemsida, hittar vi mycket om förintelsen och relaterat, en hel del om romer, ingenting om kommunism. Ett enda inlägg som kan sägas beröra svenskars utsatthet: En uppmaning att besinna sig efter attentatet på Drottninggatan:
Efter det hemska attentatet i Stockholm i fredags behöver vi påminna oss om några enkla men viktiga sanningar.
I tider av kris och rädsla så finns alltid aktörer som vill utnyttja situationen för att påverka vårt samhälle till att fokusera på verkliga och inbillade konflikter. Aktörer som vill att vi tänker i termer av ”vi” och ”dom”. Ofta genom att sprida osanna nyheter och rykten. Därför måste vår ryggradsreflex alltid vara kritiskt tänkande, att söka efter fakta och att aldrig generalisera kring grupper efter enstaka individers handlande.
De aktörer som skapar och sprider negativa och generaliserande bilder delar ett gemensamt mål med attentatsmannen på Drottninggatan. Att resten av samhället ska börja tänka att ”dom” är farliga, fel eller mindre värda.
Men det bestående intrycket av människors reaktioner är det omvända. De flesta delar av samhället har sedan attentatet visat ett stort mått av tolerans, solidaritet och medmänsklighet.”

Lomfors är sionist och hon anser helt enkelt att judar är ett
folk med en (i praktiken etniskt baserad) kultur och en lång historia, värda hög respekt. Svenskar betraktar hon inte som något riktigt folk, de har heller ingen egen kultur (hennes berömda anförande på det där tv-eventet hösten 2015 m m) eller egen historia. En genuint otäck politruk och en ytligt sett skicklig propagandist.
Är Ingrid Lomfors svansen som viftar på hunden - regeringen, de dansar efter hennes pipa eller…...
?