onsdag 26 februari 2020

Vad är anledningen till ”Förintelsekonferensen” i Malmö 26-27 oktober 2020!

Stefan Löfven har satt på sig statsmannakostymen och bjudit in Donald Trump och Vladimir Putin till den stora Förintelsekonferensen i Malmö den 26-27 oktober. Inbjudan har även gått till 47 andra stats- och regeringschefer.
Karin Wallensteen, statssekreterare hos Löfven, till Sydsvenskan: Det viktiga för oss är att Malmöforumet leder till att länderna åtar sig konkreta åtaganden mot antisemitism. Naturligtvis hjälper det om de högsta ledarna kommer. Det är därför vi har bjudit dem.”

Tydligen räcker inte 75 års minnet av Förintelsen utan Stefan Löfven vill genomföra ett större minne!

Viktig symbol att välja Malmö som plats. Europas välkända huvudstad för antisemitism driven av
Mena-invandring. Kan inte vara en slump. Frågan alla ställer sig, vem är den verkliga målgruppen och varför är detta så viktigt för sossarna?
 
Att länder som Sverige åtar sig konkreta åtaganden mot antisemitism låter oroande, när man inte alls vet vad det betyder, men det har säkert något med yttrandefriheten att göra. Handlar det här verkligen om Förintelsen och om judarna, eller kan inte judarna snarast uppfattas som en totempåle i the free world?
 
Foliehatten har förstått(informerad om), att det i Malmö finns en ansenlig mängd palestinier som är anslutna till sossarna. För sossarna, är det därför naturligt att söka behålla goda relationer med dessa nya kärnväljare. Vi kan inte förneka att palestinierna av naturliga skäl, inte är speciellt förtjusta i judarna. 
 
Målgruppen är med stor säkerhet inte svenskar, lika litet som vid alla andra internationella konferenser där man ser till att nogsamt hålla ”pöbeln” utanför. Det handlar om inrikespolitik. Stora internationella evenemang som Löfven står värd för att skymma hans obefintliga politik för Sverige.
Vi har sett flera sådana här cirkuskonster under Löfvens tid. Löfven försökte leka fredsmäklare utanför Rimbo mellan de stridande parterna i Jemen och ett spektakel med inbjudna FN-höjdare i Hammarskjölds skånelänga Backåkra, i allas vår Margot Wallströms regi.
Foliehatten får också känningar och påminnelse om en annan okänsligt lagd och förödande oplanerad, konferens, den i Göteborg 2001. Skillnaden mot 2001 och Malmökravallerna 2020 är, att då var polisen oförberedda, nu saknar de helt resurser att säkra Malmös gator för ”koryféernas” säkerhet.

Sossarna är bra på för att söka upprätthålla skenet av statsbärande parti med internationell betydelse, men det går nog inte hem längre, även om det i detta fall gäller de oberörbara. Varför sossarna drar i trådarna om en Förintelsekonferens är inte alldeles uppenbart, men anledningen är med största säkerhet, är att partiet vill försöka reparera sina skamfilade relationer till Israel efter Margot Wallström grodor. Foliehattens magkänsla säger honom, att det kan ha något med SD och Israel att göra eller helt enkelt dessa tjuvnyp av att"sossar är antisemiter" av och till.

Framför allt tror
Foliehatten att orsakerna kan sökas utanför Sverige. Alla undrar varför inte Löfven står upp mot rasismen mot svenskar som är lika stor rasismen som mot judar i Sverige. Löfven prioriterar judarna eftersom deras mediala kraft(Bonniers) kan hjälpa fram honom, i hans politiska ogärning.

Tror verkligen Löfven att Trump och Putin eller andra kända ledare kommer? 
Både Putin och Trump ser att det handlar om inrikespolitik från Löfven och att flytta fokus och vad har de för anledning att spela honom i händerna? Ska ledare som Trump och Putin verkligen sitta där i två dagar och bara prata om förintelsen? Dessutom avgörs presidentvalet i USA den 3 november och att Donald Trump skulle komma, kan anses vara helt uteslutet! De som för några år sedan såg Oliver Stones intervju med Vladimir Putin, kan bara imponeras. Foliehatten är helt övertygad om, att Putin tackar nej till Löfven och frågan är om Löfven är kvar som statsminister den 26-27 oktober!
 
Myndigheten Forum för levande historia skapades under Göran Perssons tid som statsminister. Troligtvis som ett resultat att dom som ville se en sådan myndighet har hållhakar på sossarna. Sverige hade någon Holocaust Remembrance Conference där det skrevs ett fint avtalspapper om Förintelsen som ett för all framtid oöverträffbart universiellt unikum av ondska. Allt för att blidka judarna.

Göran Persson skrev en bok om bland annat detta 1997 med titeln "Den som är satt i skuld är inte fri"
”Forum för levande historia är ett nationellt forum för att främja demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter, med utgångspunkt i Förintelsen. Myndigheten ska sträva efter att stärka människors vilja att aktivt verka för alla människors lika värde. Den tar fram utredningar och faktamaterial, visar utställningar för skolelever och allmänhet och bedriver informationsverksamhet i övrigt.”
Myndigheten bildades 2003. Ursprunget till myndigheten var den av Göran Persson i juni 1997 initierade informationsinsatsen Levande historia.
Ungefär samtidigt tidsmässigt som Broderskapsrörelsen med Anna Ardin och Ulf Bjereld kohandlade med Muslimska brödraskapet om att muslimer i Sverige skulle ges parlamentarisk representation genom att sättas upp på valbara platser på sossarnas val-listor. Samtidigt som svenskarna tittar på. Det blir bra det här, för Socialdemokraterna.


GP levererar med informationsinsatsen "Levande Historia" som sedan får eget liv. Hur skulle det se ut om Sverige utan mångkultur skull lyckas bättre än centralmaktens mall för framgång? Att Sverige stod utanför WW2 stör också samma maktcenter. Makten om pengarna och för att förekomma problemet med vår svenska finanskris.
Det var ingenting mot den finanskris som Nixon löste med att lämna ”guldmyntsfoten” 1971. Det som hände var att finansmarknaderna tog makten över dollarn och därmed makten över världshandeln. Den reella makten över fiatvalutan USD landade i finansvärlden. Det var en revolution som gick ganska obemärkt förbi.

Sverige klarade/vågade/ inte av att göra samma sak via svenska banker utan fick ta hjälp av de internationella bankerna i vår kris. Samma banker som
idag förespråkar global mångkultur och bekämpar antisemitism.

Den dominerande makten inom svensk media är dessutom en bra bulvan för bankerna, eftersom denna media inte vill erkänna fiendskap mellan svenskar och muslimer. "Muslimerna attackerar judar!" blir då ett sätt att säga "Muslimerna är våra fiender!". Ungefär som när det skrivs att muslimer hatar bögar och förtrycker kvinnor. Denna media går som katten kring het gröt och antyder att de är svenskarnas fiender, för att de inte vågar skriva det rakt ut. Detta är skäl två. Det tredje skälet är att man helt enkelt vill vara inställsam mot bankerna i hopp om att någon gång i framtiden belönas för sin lojalitet. Bankernas resurser är minst sagt allt annat än oansenliga.

Citerat ur regeringens förordning för myndigheten "Forum för levande historia"
”Uppgifter 1 §
Myndigheten har särskilt till uppgift att informera om Förintelsen och kommunismens brott mot mänskligheten.
Myndigheten ska sträva efter att stärka människors vilja att aktivt verka för alla människors lika värde.”
Är det inte märkligt, att verkar som de glömt delen med kommunismens brott. Är det bara en slump. Eller?
Sedan får
förordningen en propagandauppgift som är baserat på en felöversättning av FN deklarationerna. Är det ingen som påtalat dessa avvikelser?
Undantag från myndighetsförordningen
7 § Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:
29 §
Om ärendeförteckning. Myndigheten skall senast den 1 mars varje år till Justitiekanslern lämna en förteckning över de ärenden som hade kommit in före den 1 juli föregående år men som inte hade avgjorts vid årets utgång. ”
I 29 § kom förklaringen. De gör som de vill. Ingen slump med andra ord.

Mycket pekar på att myndigheten är uppsatt för att blidka de som står bakom "Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research."
Nu till den intressanta frågan, vilka är det?
”The International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) (until January 2013, known as the Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance, and Research or ITF) is an intergovernmental organization founded in 1998 which unites governments and experts to strengthen, advance and promote Holocaust education, research and remembrance worldwide and to uphold the commitments of the Declaration of the Stockholm International Forum on the Holocaust. The IHRA has 34 member countries, one liaison country and seven observer countries.
The organization was founded by former Swedish Prime Minister Göran Persson in 1998.”
Varför Göran Persson var så angelägen har vi nu svaret på!

Det var Alliansregeringen som sköt till "kommunismens brott" i förordningen. Alliansen hade tillträtt 2006 och de ville gärna att Levande Historia också skulle fungera som slagträ mot vänsterpartiet och mot dess historia, men alla försök att göra allvar av detta har stött på motstånd antingen från myndigheten själv eller från starka aktörer inom nyhetsmedia.

2010 kom samma kritik då från SvD ledarredaktion. Idag troligen helt otänkbart.
”Efter Alliansens valseger 2006 fick dock Forum ett uttalat uppdrag att upplysa om kommunismens brott mot mänskligheten. Men intresset för nazismens tvillingideologi var svalt. Man har inte velat utmana vänsterns ideologiska verklighetsbild. En stötesten har alltså varit oviljan att se den kommunistiska ideologins avgörande betydelse för brotten. Medan Förintelsen knyts till den nazistiska ideologin väljer Forum att tala om brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer. Tanken med Forum för levande historia var nog god, men problemen har hopat sig på ett sätt som bara kan leda till en slutsats. Tio år efter Perssons initiativ är det dags för en utvärdering av Forum för levande historia. Den bör också svara på frågan om det finns bättre sätt att fullgöra uppdraget än i myndighetsform.”
Levande Historia är som institution en skvader, och det är inte konstigt att många akademiskt utbildade historiker är emot själva idén med denna myndighet, men den omfamnas av många liberaler, sossar och andra politiskt anknutna personer.

Det är en himmelsvid skillnad mellan att i som uppdraget upplysa om kommunismens brott mot mänskligheten
och landa i texten som står på Levande historias hemsida:
”Alla kommunistiska stater har varit diktaturer som har undertryckt yttrande- och åsiktsfriheten och för*följt politiskt oliktänkande. Däremot kan det diskuteras om alla kommunistiska regimer har gjort sig skyldiga till så omfattande och systematiska förföljelser att de faller under kategorin brott mot mänskligheten.”
Uppdraget var och är att upplysa om kommunismens brott. De problematiserar kommunistiska regimers eventuella brott. De vill inte jämställa kommunism med nazism, utan har en helt oförlåtlig attityd till kommunismen som ideologi.
 
Vi kan notera att i svensk demokratiska politik är det gruppers gemensamma syn på frågan. Kommunister som inte vill erkänna den kommunistiska ideologins människosyn och den judiska gemenskapen värnar om att deras offerkofta måste vara störst. Påfallande ofta sammanfaller denna grupptillhörighet. Resultatet blir att kommunismen tolereras som ideologi.

Men går man djupare in i detta finner man också att den östeuropeiska kommunismen och judisk identitet är
mycket tätt sammanflätad. Vi kan se personer ur samma grupp som kan vara både offer och förövare under samma generation som under 30 och 40 talet. I Sovjet och Tyskland och efter WW2 i Polen. Kommunister som utförde massmord och förföljde oliktänkande och grupper hade en enormt stor överrepresentation av judar. Samma etniska grupp som på andra sidan gränsen mot Tyskland fick lida oerhört mycket beroende just av kommunisternas härjningar. Offer och förövare i samma grupp och det är inte kosher. Det är också en anledning till att kommunismen som ideologi förklaras helst med regimers handlande, medan nazismen förklaras som en smittsam ideologi.

Vi är snart där, att kritik mot kommunism kommer brännmärkas som antisemitism. Det är bara en tidsfråga.
 
Forum själva en distinktion mellan ”Brott mot Mänskligheten” som sådana och brott mot olika slags rättigheter /eller konventioner/ å andra sidan. Det är som juridik formellt korrekt men framstår idag mest som ett sätt att blanda bort korten, särskilt när de knyts till en redan från start så problematisk myndighet som FLH. Det kan dessutom diskuteras ifall Nürnberglagarna eller J-passen verkligen kvalar in under titeln Brott mot Mänskligheten (vid Nürnbergprocessen fanns det ytterligare tre andra åtalspunkter man använde) men FLH har alltid agerat som om allt som kan klassas som både nazism och antisemitism därmed också faller under rubriken Brott mot Mänskligheten.

DN verkar ofta köra på en vagt uttalad tanke att judarnas katastrof är den som alla andra folk ska spegla sig i om de utsätts för förföljelse, hat eller folkmord; judarnas vittnesbörd är därmed överordnade alla andras och deras offer får inte trängas åt sidan ens ett ögonblick av Polens eller Kinas miljoner mördade.
I Kina torterades och dödades många miljoner både av Japan under kriget och under Mao tse-Tung. Det här är en i längden orimlig tankegång och naturligtvis är den ett uttryck för en politiserad världsbild.

Går vi igenom Ingrid Lomfors blogg på myndighetens hemsida, hittar vi mycket om förintelsen och relaterat, en hel del om romer, ingenting om kommunism. Ett enda inlägg som kan sägas beröra svenskars utsatthet: En uppmaning att besinna sig efter attentatet på Drottninggatan:
Efter det hemska attentatet i Stockholm i fredags behöver vi påminna oss om några enkla men viktiga sanningar.
I tider av kris och rädsla så finns alltid aktörer som vill utnyttja situationen för att påverka vårt samhälle till att fokusera på verkliga och inbillade konflikter. Aktörer som vill att vi tänker i termer av ”vi” och ”dom”. Ofta genom att sprida osanna nyheter och rykten. Därför måste vår ryggradsreflex alltid vara kritiskt tänkande, att söka efter fakta och att aldrig generalisera kring grupper efter enstaka individers handlande.
De aktörer som skapar och sprider negativa och generaliserande bilder delar ett gemensamt mål med attentatsmannen på Drottninggatan. Att resten av samhället ska börja tänka att ”dom” är farliga, fel eller mindre värda.
Men det bestående intrycket av människors reaktioner är det omvända. De flesta delar av samhället har sedan attentatet visat ett stort mått av tolerans, solidaritet och medmänsklighet.”

Lomfors är sionist och hon anser helt enkelt att judar är ett
folk med en (i praktiken etniskt baserad) kultur och en lång historia, värda hög respekt. Svenskar betraktar hon inte som något riktigt folk, de har heller ingen egen kultur (hennes berömda anförande på det där tv-eventet hösten 2015 m m) eller egen historia. En genuint otäck politruk och en ytligt sett skicklig propagandist.
Är Ingrid Lomfors svansen som viftar på hunden - regeringen, de dansar efter hennes pipa eller…...
?


3 kommentarer:

 1. Bra att du lyfter fram detta ,, inget vi läser om i bonniers skolböcker

  SvaraRadera
 2. Socialism, höger extremt???
  Vänster är höger??
  Hahaha!
  Jag hade ett längre utlägg,som jag stekte pga, att detta är din blogg.
  Kör hårt hatten....
  Spirit with a mission/RUSH

  Mvh Per

  SvaraRadera
 3. Vi finansierar personer som har projekt men saknar resurser för att genomföra dem mellan 3 000 och 10 000 000 euro.
  -------------------------------------
  * Ekonomiskt
  * Inteckningslån
  * Investeringslån
  * Autolån
  * Konsolideringsskuld.
  * Kreditlinje
  * Andra inteckning
  * Köp av kredit
  * Personligt lån

  Kontakta oss:
  E-post: Axabanquebelge@outlook.fr
  Whatsapp-nummer: +33780725269

  SvaraRadera