tisdag 18 februari 2020

Vad fan är integrationsskuld?

2015 myntades ordetintegrationsskuld! Det var kommunpolitiker från S, C och M i Eskilstuna som diskuterade vad som behövdes i form av statliga bidrag för att integrationen skulle fungera. Sveriges Radio rapporterade att kommunpolitikerna ansåg att integrationsskulden i kommunen var stor!
”Det är bra att människor vill bo i Eskilstuna, men det förutsätter att människor kommer in i samhället, har en fungerande utbildning för vår arbetsmarknad och att man försörjer sig själv i rimlig takt. Idag går det för långsamt. Människor halkar efter och det skapas en ”integrationsskuld” som vi har att hantera. Om inte detta lyckas bidrar det till trångboddhet, sociala- och ekonomiska skillnader, kulturella motsättningar och missförstånd.”

Om vi följer kommunpolitikernas i Eskilstunas resonemang innebär integrationsskuld, en beskrivning av ett samhälleligt tillkortakommande. Sverige kan sägas stå i skuld till den som inte har fått tillräckligt goda förutsättningar, för att komma in på arbetsmarknaden.

Vi kan alltså notera, att de invandringsansvariga partierna och den svenska journalistkåren anser, att Svensson och Sverige som land, står i skuld till någon som invandrar, men inte är anställningsbar. Det statligt påtvingade mottagandet av nyanlända ute i kommunerna har skapat en omfattande integrationsskuld som kommer att ta åratal att betala av.

Politikernas användande av ”integrationsskuld” måste vara ett av de mest giftiga försök till skuldbeläggande av svenska folket. Det är svenskarna som är skyldiga till invandrarnas tillkortakommanden. Det hjälper inte hur många integrationsprojekt vi startar, det hjälper inte att ge barn i invandrarskolor dubbelt så mycket i skolpeng som barn i svenska skolor och det gör detsamma, att många invandrare saknar det humankapital som gör det möjligt, att ta plats i vårt samhälle. Det är vårt fel och därmed vår skuld.

En somalier kostar enligt konservativa beräkningar folkhushållet 140 000 per år, så länge de inte arbetar. Om man för in den uppgiften i den förenklade deklaration eller det orange kuvertet varje år, så kan varje somalier se hur stor integrationsskuld som denne arbetat upp. När somaliern sedan kanske får arbete, så kan skulden börja räknas av. Målet måste vara att stå på plus när man dör. Annars ärver barnen integrationsskulden.
En annan tolkning kan vara att integrationsskulden anses uppstå på grund av segregationen i landet och så att säga utgör baksidan av den. Desto mer svenskarna bor för sig, arbetar för sig, reser på semester för sig och sätter sina barn i egna skolor, så ökar integrationsskulden. Begreppet utgår från en ideal teoretisk situation i den bästa av världar där mångkulturen genomförts framgångsrikt och invandrarna blandats in rättvist i landets samtliga bostadsområden och arbetsplatser inklusive på seglarlägren i skärgården. Då är integrationsskulden=0.

På Liberalernas partidagar i november höll Nyamko Sabuni sitt första tal som ordförande och hon säger: ”Parallellsamhällen, utsatta områden, ska vara borta år 2030, om elva år. Detta ska ske genom välkända åtgärder: skärpt lagstiftning, bekämpning av extremism, motarbeta skolsegregation, krav på egen försörjning, mer fokus på jämställdhet och demokratiska värderingar. Detta genom ett ”förortslyft”. Vi ska betala den integrationsskuld vi byggt upp. Politiken har inte stöttat upp med effektiva verktyg för bättre integration. ”
Frågan är om L är rätt parti för en sådan sak. Ullenhag var ansvarig under Reinfeldtregering för just det här området, under de åren, då de växte katastrofalt i antal.
Sabuni var inne och fingrade på konceptet även härom dagen/veckan. Oerhört
liberal inställning till brott och straff från hennes sida. Först ger man alla medborgare samma materiella förutsättningar, lika frihet under ansvar och sedan slår man ihjäl den som bevisligen inte klarat av denna frihet. Inte ett ord om etnicitet eller ens vanlig, hederlig dysfunktion bakom den tendens vi sett i årtionden nu. Alla människor är lika och handlar rätt efter bästa förmåga.

Många invandrare saknar det humankapital som gör dem lämpade för livet i ett västerländskt samhälle. Det är en av de faktorer som liberaler i stil med vad Sabuni konsekvent utelämnar från sin skenbart välvilliga syn på människans goda vilja och anpassningsförmåga och det är en faktor som starkt bidrar till skenande "invandringskostnader." Tänk bara på krisen inom sjukvården.

Foliehatten vet inte vad som är värst: den liberala fixeringen vid något slags samhällskontrakt eller vänsterns monomana fixering på strukturella orättvisor som förhindrar halva befolkningen från att leva normala, anständiga liv.

Integrationsskuld
kan innebär att vi alla får betala för att vi i decennier skitit i integration och istället i praktiken betalat människor för att inte integrera sig. Detta innebär att decenniers politiska konsekvenser nu kommer och biter oss i baken. Sverige har i decennier erbjudit gratis tolkhjälp livet ut som exempel. Det är rätt självklart att en sådan politik inte leder till integration, utan istället leder till permanent icke anpassning till Sverige.

Det är lätt förståeligt om man kopplar det till ett program som Lyxfällan. Istället för att jobba av sin skuld till svenskarna, så lever de på bidrag och fortsätter att bygga på sina skulder till ohållbara nivåer. Om ni tycker det är för provokativt att ge integrationsskuld en ny korrektare betydelse så använd det nya uttrycket migrationsskuld för att beräkna menaiternas skuld till svenskarna som en parallell beräkning.

Oavsett så har den svenska sidan vunnit en lite naggande god seger när språkvetarna tvingas notera att det finns en annan betydelse av integrationsskuld "Används även i betydelsen av personliga skuld som en enskild invandrare har till Sverige för sin misslyckade integration i det svenska samhället (i ekonomisk bemärkelse)"
Kanske skall man se "integrationsskuld" i samma ljus som "klimatskuld." Skattehöjningar för Svensson!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar