lördag 22 februari 2020

RUT gynnande arbetskraftsinvandringen!


RUT-avdraget kostade förra året 5,4 miljarder kronor. Riksrevisionen (RR) har nu granskat RUT-avdraget som infördes 2007 och har kommit fram till att avdraget belastar de offentliga finanserna. Den stora nackdelen med RUT är att det också har inneburit en våg av arbetskraftsinvandring, istället för att ge arbete till arbetslösa. RUT har givit en ökning av lågkvalificerad arbetskraftsinvandring. Marknaden har skapat en efterfrågan på lågkvalificerad arbetskraft som rekryterades utomlands.
 
Det borde vara en självklarhet att prioritera den arbetskraft som redan finns i landet som har svårt att komma ut på arbetsmarknaden. Enkla jobb som inte kräver någon utbildning ska inte ges till arbetskraftsinvandrare. Problemet är att det är för lätt att komma till Sverige som arbetskraftsinvandrare. Regeringen borde omgående sätta stopp för detta. RR har dragit den slutsatsen att RUT har misslyckats med sina uttalade mål. Ett av målen var att hjälpa barnfamiljer som vill förvärvsarbeta mer. Granskningen visade att det endast var, en tredjedel av hushåll som köpte ruttjänsterna 2017 hade hemmavarande barn.


Anna Brink säger i en intervju med SVT: ”Det är en offentligfinansiell kostnad för staten och det här belastar andra skattebetalare som inte köper tjänsten.”

Regeringen fördubblade taket för RUT-avdrag till 50.000 kr per år 2019. Om båda makarna betalar skatt, kan de få ut 100.000 per år i skatteavdrag. Solklar subventionering av medelklassens och överklassens livsstilskonsumtion. Intressant är att det nya taket t.o.m. blir retroaktivt (lagen ändrades 1 juli 2019, det nya taket räknas bakåt till nyåret för fem månader sedan) - normalt anses retroaktiva lagar vara pest och otänkbart, särskilt när det gäller att få ordning på frågor kring medborgarskap och integration. Hyckleri är bara förnamnet.


Maud Olofsson som utan konkurrens är Sveriges dyraste politiker, har varit inblandad i flera affärer som blivit ekonomiska katastrofer.
Inte bara RUT-avdraget bör ifrågasättas, utan även andra heliga kor. RUT-avdraget såldws in som en integrationsåtgärd. Nationalekonomen Johanna Rickne visade i en SNS-studie, att relativt få kvinnor i RUT-företag har flyktingbakgrund. Andelen är faktiskt betydligt högre i traditionella städbolag utan subventioner. Däremot är kvinnor från andra EU-länder överrepresenterade i RUT-branschen. Det är en sak om kvinnor i Sverige lämnar bidragsberoende genom RUT-jobb och en helt annan om skattesubventioner leder till ökad invandring från EU till lågbetalda jobb i Sverige. Då riskerar skattebetalarna att få stå både för kostnaden för avdraget och för välfärdstjänster för dem som flyttar hit.
Ett annat vanligt argument är att människor som försörjer sig själva bör få stanna. Men så enkel är inte kalkylen i en välfärdsstat. För att få arbetstillstånd kan det räcka med en månadslön på 13 000 kronor. Summan av de välfärdstjänster jobbinvandrare med låga inkomster mottar riskerar då att bli högre än skatteinbetalningarna, speciellt då de får ta med familjen och sysselsättningen bland medföljande vuxna är låg."

Ända sedan 2004 har Allianspartierna och Timbro försökt framställa RUT-avdrag som en självfinansierande vinstmaskin som dessutom skulle förvandla svarta jobb till vita. Det har aldrig varit trovärdigt, och den forskning man har velat dra fram för att bevisa detta har varit minst sagt skakig, ofta byggd på önsketänkande. Problemet med att arbetskraftsinvandrare rekryteras för att direkt gå in i RUT, har sopats under mattan. Invandrare som lockas hit med hjälp av skattesubventionerade tjänster och tar med sig familjemedlemmar som förstås belastar hela infrastrukturen och välfärdstjänsterna. Media jamade med och numera även regeringen Löfven.

2 kommentarer:

  1. Avdraget ska vara per år förstås. Tack för massor av bra krönikor.

    SvaraRadera
  2. Tack! Bra att någon påpekar det självklara! Det är nu ändrat!

    SvaraRadera