lördag 1 februari 2020

Är Brexit början av slutet för EU?

Vid midnatt lämnade Storbritannien EU och med dem försvinner mer än 9 miljarder pund(per år) från EU-budget. Den är redan nu underfinansierad. EU skall på sikt ta emot 3 nya länder som hör till de fattigaste stater som finns i Europa, under de närmaste 5 åren, Makedonien, Bosnien Hercegovina och Montenegro, kanske t.o.m. Albanien som knackar på Bryssels dörrar och de behöver 100-tals miljarder i hjälp.
Många hävdar felaktigt att kol- och stålgemenskapen bildades, för att garantera freden i Europa. Fram till för 25 år sedan handlade det europeiska projektet närmast uteslutande om ekonomiskt samarbete. Först i skiftet mellan 80- och 90-tal bestämde sig EU, för att utvidga unionen till att även bli en kulturell och politisk gemenskap.
Klas-Göran Karlsson skriver i
Urkatastrofen:
EU-ledarna funderade länge på exakt vad en europeisk gemenskap skulle kunna byggas på. På en kontinent vars främsta kännetecken varit, att alla varit i krig med alla i hundratals år och där olika minoriteter hatat varandra som pesten, var det inte alldeles enkelt att hitta något att enas kring. Man ska dock vara medveten om att EU som ”fredsprojekt” är en relativt ny tanke – ett projekt som drivits på just för att den europeiska gemenskapen i allmänhetens ögon ska uppfattas som en garant för att nationer inte börjar kriga med varandra igen.”

De senaste dagarna har vi sett mängder av artiklar i MSM och inslag i SVT, där samtliga anser att UK utträdde blir en stor förlust för dem och vilken framgångssaga EU varit för freden i Europa. Artiklar och påståenden som inte speglar verkligheten. Faktum är att ingen idag kan säga hur framtiden kommer att se ut.
Varför ska Storbritannien över huvud taget ens bry sig om vad "EU" tycker i framtiden? Det är väl det ett Brexit bygger på? Slippa bry sig om "EU." Nu är UK på gång med ett förmodligen stort avtal med USA och då kommer UK att kunna vända ryggen till "EU", om de så vill. Den märkliga Brexitprocessen visar att EU gått så långt att medlemsländerna förlorat kontrollen. Man ökar t.o.m. budget fast över 110 miljarder netto försvinner efter Brexit.

Foliehatten är helt fascinerad av hur positivt SVT och MSM har framställt det skottska nationalistpartiet.
Idag skriver Sydsvenskan: ”Skottland flaggar för självstyre.” Sydsvenskan har inte en susning om, att Skottland inte har de förutsättningar som krävs för att vara en självständig nation/självstyre för skottarna och blir därför en provins i det globala liberala imperiet, om de trots allt skulle vinna sin självständighet från UK.

Skottarna är de enda goda och respektabla nationalisterna av europeisk börd. SVT och MSM har totalt missat, att det enda som skottarna vill, är att jacka in parasitsnabeln direkt i Bryssel, utan att behöva gå omvägen över London.
Skottarna leds av en kvinnlig barnlös radikal feminist som tidigare propagerat för att Skottland måste stanna i EU och att slussportarna måste stå öppna mot tredje världen i mångfaldens intresse. Det finns en hel del information som tyder på att hon omfamnar den nya globala religionen och dyrkan av Woke inklusive HBTQ(P)+.

Skottland är nu så avindustrialiserat och den olja som tidigare funnits i havet i princip redan utvunnen. Whisky destillerierna finns det gott om, men de är så automatiserade, att det inte behövs mycket arbetskraft .Vad Skottland behöver är socialbidrag, pengar från EU som de får disponera fritt. Vilket, såvitt Foliehatten känner till, inte är någon mekanism som existerar inom EU.

K
ritiker hävdar däremot, att vi nu ser början på slutet av EU. Att det jäser rejält i flera länder efter de diktat från Bryssel om att flera länder(Polen) skall ta emot Mena-invandrare, men de totalvägrar. En annan dödsstöt för EU kan bli det klimatneutrala målet till 2050. Polen godkände inte avtalstexten. Att man sen påstår att man gett Polen tilläggstid att besinna sig är en direkt osanning, för att man inte vill medge att man egentligen inte lyckats enas om nånting alls. Polen har vetorätt enligt avtalstexten:
”Beslut om energipolitiska åtgärder antas generellt inom EU av rådet i det ordinarie lagstiftningsförfarandet enligt artikel 294 i EU-fördraget. När det gäller åtgärder som starkt är inblandade i energimixen [9] och medlemsstaternas energiförsörjningsstruktur [10], beslutar rådet enhälligt i enlighet med artikel 194.2 i EU -fördraget.”
Polen (eller nån annan stat) har rätten på sin sida, för att vägra godkänna ingrepp i deras energiförsörjning. Fakta om Polen: ca 70 % av energin kommer från kolalstringen, över 100000 jobbar inom kolindustrin.
I Spanien är man vansinniga på EU:s diktat om frisläppande av de som var ansvariga för Kataloniens självständighet!

Sveriges EU-avgift höjs igen. Den här gången till 47,0 miljarder kr. Sedan 1995 har Sverige nu totalt betalat in 716,8 miljarder kr till EU varav 443,1 miljarder eller 61,8% har gått till andra EU-länder och EU-administrationen. Sug på siffrorna och inse vad medlemskapet i EU kostar! Är det försvarbart?
Svenska folket undrar; vad får vi för pengarna?
I ett Facebookinlägg tar Olle Felten upp EU-kommissionens beräkningar där han hänvisar till siffror från Statistiska centralbyrån.
”Kommissionens syn på att "tjäna" på "EU-marknaden" är minst sagt skruvad.
Statistiska Centralbyrån levererar varje år siffror på Sveriges import och export. Det är en dyster läsning. Om man tittar på vår handel med EU-länderna, den fantastiska "Inre marknaden", så ser man snart att sedan vi gick med i EU har ett tämligen stort överskott i varuhandeln med övriga länder i unionen snabbt sjunkit, för att redan 2001 vändas till en förlust. 2018 var handelsnettot med EU28 hela -180 miljarder kronor! Tjänstehandeln med EU28 har givit ett negativt utbyte varje år sedan 1998 och uppgick 2018 till ett underskott på hela 74 miljarder kronor.
Sammantaget har vi alltså en negativ bytesbalans med EU28 för 2018 på hela 254 miljarder kronor, vilket betyder ett utflöde av kapital från Sverige till det övriga EU-området.
Lägger vi därtill den exploderande avgiften till federalisterna i EU, så närmar vi oss ett kapitalutflöde från Sverige till EU på 300 miljarder kronor 2020. Det vore intressant om någon på Europaportalen kan ta sig tid att kommentera detta, i ljuset av den uppgivna "vinsten" på 300 miljarder kronor.”

Sveriges varuexport året 2018 uppgick till 1 442 miljarder. Det är den ökade handeln som "gör Sverige rikt."
Fast å andra sidan ökade exporten till EU mellan 1994 och 2008 med 140 % medan exporten till andra länder utanför EU ökade med 150 %! Vi blir p.g.a. medlemskapet i EU rikare genom handeln med europeiska länder eller inte? Det verkar tveksamt.
Vi har en osäkerhet med vad som kommer att hända med svensk export till en av våra allra största handelspartner, UK efter Brexit. Vi exporterar för 82 miljarder.

Om det är något som Brexit lärt oss så är det att man måste skilja på vad det politiska etablissemanget tycker och vad folket tycker. I de flesta EU länder finns det en massiv uppslutning bakom EU-projektet hos etablissemanget, precis som det gjorde i Storbritannien.
I slutändan är det folket som avgör och de är mer skeptiska mot EU!1 kommentar:


  1. Bra hatten ,,, tack

    https://youtu.be/41qMI19ByjE

    Gå in o titta på detta ,,, tänk om han kunde ta över landet

    SvaraRadera