onsdag 5 februari 2020

Vem styr Sverige?

Förvisso har vi en regering som på pappret skall styra Sverige. En del hävdar att man skall ”Just follow the money” och då får du alltid svaret på din fråga! Makt får man på olika sätt, men kontroll och pengar är huvudingredienserna.
 
Det sägs ibland att Stefan Löfvén bara är en marionett och att han tar order någonstans ifrån! Det verkar som om det finns någon sorts svensk ”Deep state”, en instans som består av personer/lobbygrupper/företag som anser sig värna om den svenska statens intressen. Vilka är det som talar om för Stefan Löfvén vad han ska tycka. Vilka kretsar stödde till exempel JÖK:en och såg till att S fick kampera ihop med den vänsterliberala kärnan i landet C+L? EU har förstås ett finger med i spelet, men om det vore hela sanningen, skulle det ha sett likadant ut i både Finland och Danmark.
 
Att vi har politiker som i allt påminner mer om femåringar än om vuxna rationella människor, är den allra största skandalen. Att både individer och organisationer kan göra fel är en sak. Men att fortsätta ett felaktigt beteende uteslutande av prestigeskäl, såsom nu sker, det är så så förkastligt och fel att det i sig kan kalla ondska. Centerns lilla nippertippa Rödskrikan är ett typexempel på politikerproblematiken, folk som trots (eller p.g.a.) relativt mycket utbildning, förblir på en tonårings mentala nivå. De har troligen växt upp i en mycket skyddad medelklassmiljö och ser ständigt världen ur medelklasstonåringens perspektiv. Har de passerat 30 så är nog allt hopp borta om att de nånsin ska vakna upp. De kan aldrig reformeras och enda alternativet är att de avlägsnas från maktpositioner.

Frågan är varför regeringen i snabb takt ödelägger Sverige! Vad är intentionen med att göra samhället otryggare för skötsamma svenskar på alla tänkbara områden, samtidigt som man stärker incitamenten för folk som aldrig betalat en krona i skatt i Sverige, att uppehålla sig här illegalt eller att söka sig hit?

Foliehatten brukar försöka hålla sig ifrån konspirationsteorier, men alla som ser vad som händer, måste ha nuddat vid tanken både en och två gånger och undrat vad som pågår. Vad är syftet med att göra hårt arbetande skattebetalare till andra klassens medborgare, där de i princip bara har skyldigheter och allt färre rättigheter, medan den invandrande har alla rättigheter och inga skyldigheter?
 
En del anser att den svenska deep state i sin tur får order från den verkliga ”Deep state” som är ett hemligt sällskap som styrs av globalismens/bankernas vidriga agenda. De är en del av kapitalismen som vill flytta företag dit, där ger mest vinster till ägarna. Syftet med globalism är i grunden att man ska kunna sälja varor globalt och därmed nå stora försäljningsvolymer och stora vinster. Slutmålet är färre och färre aktörer som dominerar totalt. Storbolag som är mäktigare än länder. Ett scenario som i amerikanska småstäder där allt har slagits ut av Walmart. Hela lokala ekonomier som har krossats för att ett jättebolag som behandlar sina anställda som smuts ska dominera helt med skit tillverkad under vidriga förhållanden i asiatiska sweatshops.
Globalismens mål är att bryta ner välfärdssystem. Göra alla beroende av att klara sig helt av egen kraft, samt att liberalisera bort alla hinder för alla entreprenörer, men mest för dem inom finans- och bankvärlden. Arbetarskydd tas bort, a-kassor tas bort, arbete har ingen reglerad lägsta lön. Det svenska folket förstår inte, att deras gas/broms/ratt, är satt ur spel! Den manifesteras kanske tydligast med Bilderberg, Davos, FN och Världsbanken.


Framför allt är det banker med sina enorma förmögenheter som “bygger den nya världsordningen” ett andligt Salomos tempel, där icke-medlemmar endast har en slavs ställning. Det största motståndet mot globalismen och NWO kommer från nationalisterna, de som i första hand vill värna om sitt eget land, sitt eget språk och sin egen kultur. 
 
John F. Kennedy ville frigöra USA från den växande statsskulden genom att låta staten ge ut pengar, istället för att ta lån hos globalismens banker och han ville få ett slut på hemliga ordnars inflytande över Amerika. Han mördades.
 
Idag värnar globalismen om vänsterliberala ideal som omsorg om svaga grupper, flyktinginvandring och klimat, en inriktning man ser internationellt som en sorts transatlantisk länk med USA i väster och som sträcker sig över till EU. Det är det man brukar kalla den liberala världsordningen och EU-kommissionens toppar verkar också lyhörda för den denna världsordning.
 
Det är många som inte har förstått vilken total makt som media har när det gäller att forma föreställningen om verkligheten. Invandringen har inte varit lönsam sedan 1970 talet och fortfarande så tror en stor del av svenskarna, att den är lönsam trots allt som de ser med egna ögon. Bonniers och den mediala kartellens makt är verkligen enastående. Media har ingått en pakt med makten och makten har som tack sett till att media får betalt, i form av ett stort presstöd!
Men man måste kunna se framför sig, att vapen faktiskt kan byta ägare. Bonniers kanske förlorar sitt inflytande efter en rättegång om kartellmissbruk eller så byter de fot, när folk dyker upp med brinnande facklor och hötjugor utanför Villa Manilla.

Tänk en situation när det skrivs nio negativa nyheter om menaiter för varje flyktingsnyftare. Tänk dig att du inte kan slå på nyheterna på
STV för att du tröttnat på alla program som handlar om lyckliga menaiter som flyttar hem och alla hemvändargalor där Gardell talar om lyckan med att flytta till Puntland och Malena Ernman sjunger opera om hemvändande. 
 
I GP finns en mycket bra ledare av den politiske kommentatorn Håkan Boström (som verkar vara gammaldags liberal):
”När staten kartlägger medborgarna”
Den handlar om ett uppdrag som MSB lagt på fyra ”Londonkonsulter” (arvode 2 miljoner) i uppdrag att kartlägga huruvida utrikiska krafter påverkade valet här. Det var det enda uppdraget. Man kom fram till att det gjorde det inte. Däremot kom de fyra själva på, att ge MSB och
svenska regeringen råd, om att strypa alternativa oppositionella bloggar och sajter som går emot politiskt korrekta och globalistiska uppfattningar. Har ni hört på maken.
Två av de fyras gäng är Anne Applebaum och Peter Pomarentsev, båda judar (lugn i stormen nu,
Foliehatten är inte anti-semit men väl anti-nazist, antikommunist, anti-islamist, ant-zionist och därmed anti-globalist. Det var mycket anti här).
Men
han frågar sig vem som styr dessa fyra, där de namngivna är journalister och inte forskare. Han kan tänka sig någon eller några med ofantligt mycket pengar och därmed ofantlig stor makt och vars huvudsyfte är att slopa alla nationella gränser. Rätta mig om jag har fel.
 
Foliehatten känner till att det finns en mängd olika spekulationer som Kalergiplanen, NWO, etc, men om vi ska hålla oss till det vi med säkerhet vet, är svaret fortfarande höljt i dunkel. Han vill här göra en jämförelse med forskningsvärlden, som på intet sätt är fri från prestige, men när prestigen där alltför tydligt visar sitt fula tryne (i vissa individer) blir den snabbt bortjagad, då det trots allt finns en evidensbaserad och hyfsat rationellt urvalssystem för finansiering.

Vad den framtida kampen handlar om är inte så mycket att påvisa vad som är rätt eller fel (det vet de allra flesta vid det här laget), utan hur de mest orubbliga småpåvarna till politiker ska få möjlighet att tyst smyga ut bakvägen, utan att deras prestige ska få möjlighet att någonsin igen kunna ge påverkan på samhällsutvecklingen. Men hur? Vi kan i alla fall försöka diskutera hur detta ska kunna undvikas i framtiden. Ett sätt är att börja diskutera urvalen till våra politiska partier, de kollektiva partisystemen och partistöden. Någonting är mycket ruttet i staten Sverige och vi kan vara ganska säkra på att det till viss del härrör från de individer som befolkar de politiska partierna i Sverige.
Det är den lilla klicken som utgör den härskande eliten i USA som använde supermaktens alla politiska och kulturella påtryckningsmedel för att snabbt och oåterkalleligt göra så stora delar av Europa som möjligt mångkulturella.

Det går att göra en spårbar analys av förloppet. I medi
akrigsdelen så skulle den utgöras av ett forskningsprojekt motsvarande det som den finländske doktoranden gjorde för några år sedan, när han analyserade medias hantering av det svenska skiftet till mångkultur 1968-1975. Skulle behövas ett antal forskare som i samarbete gör analyser och gärna över landsgränser.

Frågan är om Trump nu bedöms sitta så säkert i sadeln, att flera
av Europas ledare vågar avvika från den tidigare satta agendan eller om ledande politiker märkt att tryckkokaren börjar närma sig stadiet av explosion. Efter presidentvalet i november kommer allt att klarna. Trump kommer att ta itu med att knäcka globalismen och redan har han satt klimatmaffian på plats, genom att lämna FN och IPCC.


3 kommentarer:

 1. Någon övergripande konspiration finns inte.
  Vad som finns är girighet, intressegemenskap och avsaknad av ett moraliskt/etiskt ramverk för individens handlingsutrymme.
  Socialismen kuvade kristendomen och ersatte den med tron på en slutgiltig lycklig lösning på människans existentiella funderingar.
  Tron på en högre dömande makt ersattes av tron på vetenskapens rationella svar på moraliska och etiska problem.
  Själva tron på slutgiltiga eviga lösningar har givit oss Nazism, Fascism och alla andra socialistiska utopier, samt nu senast Nyliberalismen, där girighet och egoism skall lösa människans och samhällets alla problem.
  Alla dessa ismer är ersättningar för den religion människan i alla tider haft som yttersta rättesnöre i livet.
  Då nu människor alltmer ifrågasätter bildade människors förmåga att lösa livsproblemen har så Islamismen dykt upp som det ultimata svaret på västvärldens brist på en religiös plattform, absolut lydnad, absoluta sanningar, motsatsen till relativism, ett enkelt liv helt utan problem eller frågor, Imamen vet allt.
  En lära som sitter som en smäck för våra totalitära ideologier.
  Islamismen kompletterar socialism och nyliberalism på ett närmast perfekt sätt, alla 3 poängterar individens underlägsenhet och behov av styrning.
  Nyliberalismen är här en skvader då den poängterar individens ansvar och frihet men vägrar acceptera att konsekvensen är det anarkiska totalitära samhället där de starka diktatoriskt utövar makt på de mångas bekostnad.
  Till dagens utveckling, ett resultat av att den kristna religionens försvinnande har öppnat dörren för girighet, egoism och avsaknad av ansvar för kommande generationer.
  All lycka, prestige och framgång är begränsad till det egna livet och den egna kroppen, inte samhället, barnen eller evigheten.
  Med detta i åtanke är globalism, multikulti, socialism och kvartalskapitalism lätt att förstå. Alla syftar till behovstillfredsställelse NU inte senare.
  Godhetsrörelse, klimatalarmism, släpp fångarna loss, relativistisk lagtolkning, rasism och flagellanter är alla begripliga sett i den omedelbara behovstillfredsställelsens perspektiv, likt droger.
  Det finns så oändligt mycket att debattera då man försöker förstå samhällsutvecklingen i västvärlden.
  För egen del ser jag den som resultatet av att kristendomen gav oss plattformen för vårt samhälle i form av ansvar, givmildhet, tolerans, solidaritet och frihet att utveckla vetenskaperna.
  Kristendomen gav oss också godhetsfolket, bigotteriet, de snörpta munnarna, den liberala kapitalismen och samhällets sårbarhet.
  Utan en kristen grund för västs civilisation saknas begränsning av de negativa mänskliga egenskaperna och vår civilisation går därför under då vi ersätter kristendomen med socialismen och därefter Islamismen.

  SvaraRadera

 2. Nää peter, jag köper hattens ide rakt av , tycker han fick med det viktiga ,,,,, de människor o politiker du pratar om peter har blivit såna på grund av dessa som styr världen , det är under lång tid de fått verka o byggt upp detta sataniska som sker

  Bildeberg peter ,,,, hur är det möjligt i en sk demokrati, våra förtroendevalda deltar i hemliga möten , utan att behöva redogöra vad som det har talats om

  Reinfeldt som belönades av amerikanbank efter att han förstört sverige ,samma bank som deltar i bildeberg

  Ta nu detta ett steg längre ,, vad hade hänt om han inte gjort vad han blivit beordrad att göra ? Kennedy kan vara en ledtråd

  SvaraRadera