lördag 29 februari 2020

När skall vänstern sätta punkt för Förintelsen?

I den svenska skolan propageras det för svensk skuld för Förintelsen, men inte ett enda ljud om kommunisternas framfart. Enligt många bedömare är kommunisterna dödade betydligt värre och mer raffinerat än nazisternas. Foliehatten har besökt flera koncentrationsläger i Tyskland och Polen och ”Killing fields” i Kambodja. På det sätt som Pol Pott regimen dödade barn, när de inte hade kulor, är det mest bestialiska man kan tänka sig. Foliehatten ryser och får ”gåshud” när han tänker på vad han fick höra och se i Kambodja! Varför vänstern tar upp Förintelsen är inte alls svårt att förstå – SD!

Vänstern ser till att svenska skolelever formligen hjärntvättas. Eleverna måste känna skuld för Förintelsen. Det ingår i vänsterns värdegrund. Den svenska regeringen kände till Förintelsen, men valde att tiga och det var ”HSB” Göran Persson som startade den svenska kulten om Förintelsen. Det räckte tydligen inte med, att sätta punkt med 75 års firandet, utan Stefan Löfven har inbjudit 49 stats- och regeringschefer till en Förintelsekonferens i Malmö den 26-27 oktober. Malmö av alla ställen!

Nazismen och förintelsen fungerar som ett slags ursprungsmyt för EU. Alla nya stater som togs in under 90- och 00-talen förväntades redogöra för hur de "gjort upp" med sitt lands historia. Forum för levande historia passade in perfekt i ambitionen att skapa en gemensam europeisk historiesyn med Förintelsen som utgångspunkt. Det var inte helt okomplicerat att upprätta denna gemensamma europeiska historieskrivning, eftersom flera av de nya medlemsstaterna Polen, Finland och de baltiska länderna faktiskt angreps av Sovjetunionen som enligt den globalistiska historiesynen representerar den "goda" allierade sidan. Polen har via Jedwabnekontroversen vägrat att lägga sig platt och erkänna sig skyldigt till skuld.
Sverigebilden med sina symbolhandlingar, för att blidka översteprästen och undvika dess maktmedel. Komma i "Good standing" likt i vilken 1% klubb som helst. Underligt att ingen journalist nappat på att undersöka detta exempel på "Levande Historia." Orsak och verkan. Mål och medel och för vem?

 
Ingrid Lomfors i DN inför 75 års firandet: ”Därför är Förintelsen fortfarande ett minfält.”
”I dag, 75 år sedan förintelselägret Auschwitz-Birkenau befriades, samlas människor över hela världen för att minnas och hedra Förintelsens offer. Förutom hågkomst finns det också en förhoppning om att varje ny generation efter Förintelsen vill verka för demokrati, tolerans och alla människors lika värde.
Men ju längre bort vi kommer från Förintelsens historia, desto mer ökar risken för att det kollektiva minnet försvagas eller används som ett politiskt verktyg.
Den nationalistiska utvecklingen i Polen är ett exempel på hur demokratiska institutioners ställning kan försvagas. I genomförandet av den politiken kan historieskrivningen bli ett verktyg.”

Ingrid Lomfors försök
er i sin artikel slå fast eller hamra in, att om man inte bekänner sig till den globala liberala världsordningen är man nazist eller på väg att bli det. Det är helt sjukt och väldigt kontraproduktivt för det politiska samtalet att lägga in Förintelsen i vågskålen för en politisk ideologi. Men desperata människor gör desperata saker. Lomfors har själv trampat in i det politiska minfält som utnyttjandet av Förintelsen har skapat. De är på väg att avslöjas och då höjer de insatsen i ett sista försök att behålla sin makt genom att hänvisa till "Den globala liberala världsordningen." Vi är inte nazister. Vi är inte antisemiter men vi är inte politiskt naiva. Vi ser att makt eftersträvas på vår bekostnad och i en liberal demokrati skall vi få ha vår åsikt, annars har vi ingen liberal demokrati.

Den amerikanska pressen var censurerad under WW2. Det var Hitler som hävdade att Churchill och Roosevelt drevs av judiska motiv. Dom allierade valde därför att inte skilja ut judar från andra offer. Amerikansk press citerade gärna svenska tidningsartiklar om Tyskland, därför att de tedde sig trovärdigare än information som härrörde från Washington eller London. En svensk bekräftelse på "Die Endlösung" (den slutgiltiga lösningen) skulle ha varit förstasidesmaterial i USA. Det skulle ha gjort det svårare för US State Department att bromsa hjälpen till judarna och det skulle ha hjälpt de amerikanska judarna till medvetenhet. Det fanns ingen orsak att anta att Sverige skulle sprida ovederhäftiga och osanna lögner om tyska förehavanden. Kanske skulle sådan propaganda ha fött fram större motstånd, kanske även givit tyskarna något att fundera över. 

Varför ska vi idag bry oss om det som hände för 75 år sedan? När skall man sätta punkt för vad som hände under WW2?
Västmakterna och de neutrala länderna, däribland Sverige, bär stort ansvar för förtigandet av förföljelserna av judar och romer.
Sverige fick
i uppdrag av de västallierade - Frankrike, Storbritannien och USA - att hjälpa Europas judar och efter att riksdagen accepterat planen ”erbjöds” Sverige ta emot 20 000 judiska barn.
1943-02-24 Adler-Rudel planen
Salomon Adler-Rudel, representant för Jewish Agency och World Jewish Congress i London, kommer till Sverige för att diskutera sin plan om att rädda 20 000 judiska barn från kontinenten.
Vad som sedan hände, finns det inga uppgifter om!

Det man kan fundera över varför judarna ska ha den där särställningen som världshistoriens mest lidande folk och därmed rätt att kräva tribut intill tidens ände. Att svenskarna nära nog mannagrant är Förintelsebekännande är långt ifrån tillräckligt. Förintelsen ska inte bara erkännas som orättfärdig ondska, den ska erkännas som särskilt orättfärdig ondska exklusivt riktad mot juden. Just denna exklusivitet håller på att glida judenheten ur händerna i vår relativiserande samtid och det kan absolut inte accepteras.

Visserligen är det, enligt Ingrid Lomfors, glädjande att så många svenskar känner sig säkra på att Förintelsen inträffat.
För första gången har en undersökning gjorts 2019, där svenska folket har fått svara på frågan om Förintelsen har ägt rum – 98% svarar ja. Undersökningen har gjorts av myndigheten Forum för levande historia.
Ingrid Lomfors, överintendent på myndigheten Forum för levande historia: ”Jag skulle nog säga att jag blev positivt överraskad. Jag hade nog väntat mig kanske en mer komplex bild, lite mer av historieförnekelse.”

De senaste åren har det varit flera attentat mot synagogor i Sverige och Ingrid Lomfors upplever att klimatet hårdnat, att antisemitismen är mer öppen. Undersökningen visar alltså att många även räknar in andra offergrupper som till exempel romer, homosexuella och funktionsnedsatta som en del av Förintelsen. Något som nu gör att myndigheten Forum för levande historia, i sitt vidare arbete, måste vara noga med, vad de menar när de talar om
Förintelsen.

Förintelsens varumärke får inte solkas av romska tiggare, Pride eller vanföra. Släpps sådana kategorier in i offerstatusens fulla gemenskap, är det lätt hänt att Förintelsen till sist tappar versalen och blev gemen – Förintelsen!
De välmenande svenskarna svarade väluppfostrat att man vill gärna höra mer om Förintelsen, det kan aldrig bli för mycket. Detta svenska folk som ständigt anklagas för gruvlig antisemitism erbjuder alltså semiten ett villigt öra och en trygg hamn för förmedling av den högst subjektiva berättelsen om den egna gruppens alldeles särskilt upphöjda lidande. Men inte är Lomforsarna nöjda med det inte!  Problemet är de muslimer som finns i Sverige, men där är Ingrid Lomfors blind!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar