lördag 22 februari 2020

Oraklet Isabella Lövin annullerar statens tillgångar!


Igår meddelade regeringen att man har beslutat att annullera ytterligare drygt 11,7 miljoner ton utsläppsrätter i stället för att sälja till andra länder. Det motsvarar mer än vad alla bilar och lätta lastbilar "släpper ut" i Sverige årligen, enligt regeringen.

Lövin: ”Svenska folket ska veta att alla gemensamma klimatansträngningar gör skillnad. Beslutet innebär att vi inte säljer ut våra utsläppsminskningar så att någon annan får släppa ut mer. Vi har ett moraliskt ansvar att stödja omställningen i de länder som drabbas hårdast av klimatförändringarna. Men vi måste samtidigt minska utsläppen hemma i Sverige. Vår politik minskar utsläppen både lokalt och globalt. ”

Enligt regeringens hemsida är Sverige den enda medlemsstaten som annullerat sina överskott under EU:s ansvarsfördelningsbeslut för höjd klimatambition. Regeringen har under denna och den förra mandatperioden tagit beslut om annullering av totalt 120 miljoner ton så kallade koldioxidekvivalenter.
Människor i andra länder, med en normal syn på pengars värde, måste storkna, när dom hör detta orakel uttala sig om "moraliskt ansvar!"

Det är sossarna som låter detta fortgå, sitter fångna i M
P-buren och de vill inte hoppa av. Ansvaret ligger på Löfvén och sossarna. Befria dem snarast från regeringsuppdraget. Utsläppsrätternas försäljningsvärde borde gå till bättre miljöteknik, till äldrevården, till brottsbekämpning och skalskyddet av Sverige.
Löfven
om EU-budgeten: "Jag kan inte acceptera att den svenska avgiften stiger drastiskt. Det är pengar som vi också behöver i Sverige till sjukvård, polis, skolor, äldreomsorg och pensioner.” Att kasta bort klimatmiljarder går alldeles utmärkt.

Hur mycket pengar det är fråga om är svårt att beräkna. Norge sålde häromåret sina utsläppsrätter och fick mer än vad de räknade med. Att det är fråga om åtskilliga miljarder, är det ingen tvekan om. 2019 kostade en utsläppsenhet ca 25 Euro styck.
25 EUR (263 kr) , blir minst 3 miljarder kr. För regeringen är ca 3 miljarder kr bara en spottloska. De här regeringen har ingen kontakt med verkligheten. Det tar beslut efter andra normer än de som gäller för många andra länder, där politikerna lever i den verkliga världen, där 3 miljarder är ett mycket stor summa pengar.

Genom att likvidera överproduktion blir den svenska produktionen dyrare. Svenska producenter betalar dyrare produktion med skatter på utsläpp, än den utländska. De utländska får billigare produktion eftersom deras utsläppsrätter dels ökar i värde när de svenska likvideras och att de utländska kan återinvesteras i utländsk produktion.
Det den okunniga regeringen inte förstår, att likvidera produktion av utsläppsrätter ger nolleffekt för direkt miljöpåverkan. "Alla gemensamma klimatansträngningar gör skillnad" säger Lövin. Hon förstår inte, att Sveriges inte gör någon skillnad. Det är så marginellt, att det är försumbart. Sverige har en högre andel produktion med hållbarhet utifrån miljön än EU-snittet blir sekundäreffekten negativ. Svensk produktion är idag mer hållbar än utländsk produktion, efter straffbeskattningen av MPs likvidation. Om MPs likvidation skall få effekt, skulle EU behöva likvidera alla utsläppsrätter som blir över.
Den enda förklaringen till detta agerande är total okunskap och oförmåga att hantera miljöfrågor kopplat till kapitalmarknad. I vanlig ordning så står våra styrande politiker med godhetshybris och skyfflar sitt folks pengar rätt ner i sjön medan de känner sig så härligt präktiga med att "få visa vägen genom att gå först". Omvärlden skrattar, medan svenska uteliggarpensionärer ligger under någon bro och fryser. Det värmer säkert gott i själen för uteliggarna, när de hör om det behjärtansvärda miljöengagemanget.

När Isabella Lövin pratar om moral, då hånar hon hela svenska folket. Det är ett extremistparti som inte bryr sig om vare sig svenska folket eller vetenskap och har därför ingen moral. Lövin: ”Vår politik minskar utsläppen både lokalt och globalt.” Nu har hon väl gått och blivit galnare än Löfven! Hon påstår fullt allvar att Sveriges miljöpolitik minskar utsläppen globalt! Värre storhetsvansinne finnas inte! Isabella Lövin är en lågbegåvad känslostyrd aktivist utan insikter i ekonomi, teknik och jordbruk. Hon saknar verklighetsuppfattning och konsekvens tänk.
Sveriges politiker tänker som vanlig helt fel och gör tvärtemot andra länder. Det kvittar om vi lägger ner allt med fossila bränslen och lever som på stenåldern. Det kommer inte förändra dom globala klimatet. Dom andra länderna kommer som vanligt ta Sverige som ett avskräckande exempel. Det borde vara åtalbart med uppsåtlig förstörelse för mångmiljardbelopp av nationella tillgångar.
 
MP har orsakat problem på elmarknaden. Med elcertifikat har de gjort kärnkraft olönsam. Kärnkraft sponsrar vindkraft. Lövin säger att kärnkraft är olönsam, men hon glömmer att tala om, att det är tack vare politiska beslut som de har gjort den olönsam. Elcertifikat och el säljs på den Nordiska elbörsen. Idag finns ett stort utbud och priser är låga p.g.a. den milda vintern. Ygeman: ”Nu har vi mer el än nånsin i Sverige.” De senaste veckorna har det blåst väldigt mycket och hittils har vintern varit mild som gett låga priser och överkapacitet. Den ekonomiska situationen för vindkraft är mycket dålig och konkursen är nära. Alltid samma sak när staten lägger sig i energi. Foliehatten förutspår att om tio - femton år står vindkraftverken där som ett minne av klimathysterin. Oanvända och ingen vill ta ansvar för dem.
SVT och SR klarar inte många minuter under en dag, utan skräckpropaganda, alla problem grundar sig på CO2-utsläpp. Klimatångesten borde klassificeras som mental störning. En paranoia utan grund och förankring i verkligheten. Domedagssekter har alltid attraherat de utan eget liv och meningen. Det ger något slags existensberättigande hos de sköra.

Svenska folket har ett moraliskt ansvar att kasta ut klimatsekten, men en undersökning som genomförts visar skrämmande resultat och de kan återigen räddas kvar!  Unga kvinnor köper allt som denna klimatsekt påstår. MP sitter på den främsta posten för att hantera miljö och klimat. Är det någon som förstår hur totalt vansinnigt det är?

1 kommentar: