fredag 14 februari 2020

Arbetskraftsinvandring en total katastrof!

Idag har Sverige hundratusentals arbetslösa invandrare och istället för att tvinga ut dessa i jobb, genom att villkora bidragen på ett sådant sätt, att de måste ta jobb som städare, bärplockare, pizzabagare eller andra enkla jobb. Istället tar vi in arbetsinvandring, för att fylla dessa jobb.
Om de arbetslösa invandrare vi redan har, inte ens är kapabla att jobba som bärplockare, städare, pizzabagare osv, med vad kan de någonsin jobba med i Sverige?

Det vänstern vägrar förstå, är att så länge vi gör det möjligt för dessa människor att glassa runt med bidrag år ut och år in med noll krav, så kommer dessa invandrare aldrig kunna motiveras att ta jobb.
Idag är ofta bidragen(M-riksdagsman bevisade detta) större än att invandraren tar ett jobb! Det är då mer än självklart, varför en invandrare inte har något intresse av att ta ett jobb. Dra ner bidragen, villkora bidragen och tvinga ut dessa individer till dessa jobb istället. Men det kommer regeringen aldrig göra för detta är en grupp de bestämt som för all framtid ska kunna leva som de vill på andras pengar.
 
Ett problem som makten pratar mycket tyst om, är att de som kommer som okvalificerad arbetskraftsinvandrare, är invandrare som kan mycket mer, än de hundratusentals arbetslösa som finns i Arbetsförmedlingens etableringsprogram eller hos Socialtjänsten. Den största anledningen är utbildningsnivå, analfabetism och arbetslivserfarenhet och att de inte är gångbara på den svenska arbetsmarknaden.
 
Kvinnor är en särskilt stor grupp bland dessa arbetslösa. Mycket låg utbildningsnivå, analfabetism och oftast ingen arbetslivserfarenhet, samt ganska ofta dålig hälsa. Några exempel - ta en 50-60-årig dam som inte kan läsa, skriva eller räkna på sitt modersmål, har aldrig arbetat och har 5-6 barn plus en man att ta hand om.

SFI tar aldrig slut för det går så långsamt och hon har mycket annat att göra än att plugga svenska. Det är omöjligt att få ut henne på praktik, eftersom hon inte kan kommunicera på svenska, inte förstår hygienregler i köket eller inte kommer i tid. Vad kan man ha för framtidsplaner för henne? Ta en yngre kvinna i 30-40-årsåldern som kan läsa, skriva och räkna lite på sitt modersmål (motsvarande lågstadiet), har hjälpt till i broderns affär och är kraftigt överviktig. Även om man lyckas få ut henne på praktik, så blir hon tillbakaskickad p.g.a. språkförbistringar, hög sjukfrånvaro, i övrigt hög frånvaro då hon "måste" vara hemma med sin sjuke man och så behöver hon så mycket stöd i arbetet, att en vanlig heltidsanställd måste följa henne under hela arbetsdagen.

Männen brukar ha lite bättre utbildning, 5-6 år i skolan, men utan någon yrkesutbildning. Den skolan är väldigt annorlunda och inte alls som den västerländska skolan. Det är väldigt svårt att hitta jobb för en rörmokare eller en elektriker som blev det genom att lära sig av sin far eller bror. Valideringen av kunskaper går oftast dåligt och deras yrkeskunskaper motsvarar inte det som ställs som vanliga krav i dessa yrken i Sverige och praktiken kan sluta samma dag som de har kommit till praktikplatsen p.g.a. dåliga språk- och yrkeskunskaper. Ta ett annat exempel - en dansare i 30-årsåldern som har jobbat med att dansa på fester eller gatan sedan han var 10-13 år. Det är inte så stor efterfrågan på dessa här i Sverige.

Glöm inte att det var under stridshingstens tid som Alliansen och MP öppnade upp för den okvalificerade arbetskraftsinvandringen. Planen var är helt uppenbar, överbelasta de offentliga välfärdssystemen, samt dra ut tänderna på facket, så att vi till slut får nattväktarstaten.

De regler som gäller för arbetskraftsinvandring trädde i kraft i december 2008. En reform genomfördes då med målet att göra det enklare att komma till Sverige för att jobba. Reformen innebar bland annat att det idag är arbetsgivarna som avgör om det finns behov av utländsk arbetskraft. Tidigare var det Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS, som gjorde den bedömningen tillsammans med facket. AMS bestämde också hur länge ett uppehållstillstånd skulle gälla.

Regeln är enligt beskrivningen att ordet "arbetskraftsinvandring" är just de som kommer för att jobba direkt dom anländer. De ska inte gå i någon skola eller lära sig svenska eller att staten måste gå in och betala sociala utgifter inkl. hyran.
Asylinvandrare har inga jobbkrav alls eller möjligheter att konkurrera med arbetskraftsinvandring på låg och medel inkomster.

Det är viktigt att påpeka att reglerna för anhöriginvandring gällande "arbetskraftsinvandrare" är extremt liberal i Sverige. En person kan komma hit och jobba som diskplockare för en mycket låg lön. Denna diskplockare kan då ta med sig hela klanen utan försörjningskrav. Vi andra betalar självklart för detta kalas.
Det är detta som ska värnas i JÖK:en där det uttryckligen står följande under tjugoförsta punkten: ”21. Problemet med kompetensutvisningar måste lösas. Ett särskilt visum för högkvalificerade som vill söka jobb eller starta företag ska införas (Utredning 2019. Nya regler från 1 januari 2021). Dagens regler för arbetskraftsinvandring ska värnas.”

Är det verkligen meningen att "arbetskraftsinvandring" på subventionerade jobb som inte tillför samhället någonting skall få fortsätta? Varför begränsar man inte denna invandring till invandrare med hög utbildning som tillför samhället en kompetens som behövs. Sverige behöver inte hundratusentals invandrare som jobbar som lokalvårdare eller andra lågstatus jobb.
Det har aldrig handlat om att dessa individer ska få jobb. Tanken var att bygga Sverige som en humanitär stormakt, vilket som vi alla nu vet misslyckades totalt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar