tisdag 11 februari 2020

Som väntat friades "Soffan" i förtalsrättegången och det är en stor seger för yttrandefriheten

Soffan, Ann-Sofi Hermansson friades idag som väntat i förtalsrättegången. Yttrandefriheten segrade och det är bra, att man fortfarande får kalla en islamistisk extremist för islamistisk extremist. En fällande dom, hade gjort det orimligt lätt för extremistiska eller halvextremistiska aktivister, att skrämma andra till tystnad. Ni får inte kalla en spade för en spade, för då stämmer vi er för förtal! Särskilt med tanke på den märkliga omständigheten, att även om det i sak är helt riktiga påståenden, skulle man ha dömts för förtal i Sverige.

En fällande dom, hade kanske varit förödande för PK-eliten! De går runt och kallar alla oliktänkande för rasister. Det hade kanske inneburit en drös stämningar mot bland andra kamrat Sjöstedt och 91:an Löfven.
 
Uttrycken ”extrema röster”, extremister”, favoritextremister” samt ”icke-demokrater” är inte uppgifter i förtalsbestämmelsens mening. Detsamma gäller referensen till ”fascister och nazister. ” Med denna bedömning saknar det betydelse huruvida Ann-Sofie Hermansson åsyftat målsägandena när hon talat om ”icke-demokrater” eller huruvida referensen till fascister eller nazister endast varit ett sätt ge exempel på annan extremism. Åtalet såvitt avser dessa uttalanden ska därför ogillas.

Påståendena att målsägandena ”försvarat terrorister” och ”avfärdat antiterrorinsatser mot bl.a. IS-krigare”, är uppgifter som typiskt sett är ägnade att utsätta målsägandena för andras missaktning. De är därför i och för sig förtalsgrundande.

Inom ramen för den vidsträckta yttrandefriheten som utgör grundvalen för ett demokratiskt samhällsskick har det varit försvarligt för Soffan att lämna uppgifterna. Ann-Sofie Hermansson har haft skälig grund för sina uppgifter.

I huvudsak en välskriven dom. TR har dragit en viktig slutsats:
”Både Fatima Doubakil och Maimuna Abdullahi har målmedvetet trätt fram i offentligheten som talespersoner för muslimer i Sverige med det i sammanhanget självklara syftet att bilda opinion för de intressen de företräder. Om och i så fall i vilken utsträckning detta fått till följd att blivit kända som personer är av underordnad betydelse. Det relevanta är att båda målsägandena gjort sig till talespersoner för en viss grupp och deltagit i den offentliga debatten, där de bl.a. relaterat till antiterrorlagstiftningen som ”raslagar” riktade mot muslimer. Inom ramen för det fria samtalet och den grundlagsfästa yttrandefriheten får de då också tåla att de själva kan komma att utsättas för verbala angrepp av meningsmotståndare. ”

Det framkommer också att de båda islamisterna ljuger utan skam och blir överbevisade med att fara med osanning gång på gång. Det figurera
de en stödlista för dom två som var målsägande. Med på listan fanns Camila Hildalgo. Hon var med och smädade” vakter utanför en krog i Malmö, sent på natten, tillsammans med döttrarna till i Eritrea fängslade Dawith. Polisen fick ta hand om dom, sedan vakterna gjort sin insats.

De båda dömda kommer att överklaga domen. Det framgår av bilagan till domen att det krävs prövningstillstånd. För mindre allvarliga brott krävs prövningstillstånd.
Mycket väntat att TR skulle fria i det aktuella fallet, hela åtalet var grundlöst. Att extremisterna tänker överklaga är också väntat, det är inte de två muslimska kvinnorna som själva riskerar något. Det finns gott om slantar inom de islamistiska rörelserna som täcker allt oavsett utgång. Vill de islamistiska extremisterna leva i ett land utan yttrandefrihet är det inget problem, de kan med fördel flytta till valfritt land utan yttrandefrihet. Trist att Soffan ska behöva utstå den här skiten, nu när hon lämnat(utsparkad) frän sin post som KSO och till skillnad från de två muslimska kvinnorna, utför ett hederligt arbete.

7 kommentarer:

 1. Instämmer med Marcus. Hans beskrivning av Tingsrättens dom är trovärdig. Så skriver en Demokrat. Ann-Sofi Hermansson är säkert välkommen till det högerkonservativa blocket för de som hon vågar gå emot det en gång så stora och betydelse socialdemokraterna i Göteborg är värda att få en större plats när Sverige ska bli Landet Lagom igen.
  - Glöm Framåt. Se vad det blev av fyrklövern.

  SvaraRadera
 2. Nej, det var inte väntat utan snarare en klar indikation på en vindkantring i politiken och den allmänna publika opinionen.
  Utslaget är unikt i sin nytolkning av människors rätt till yttrande och åsiktsfrihet.
  Vägen till demokratiska rättigheter är fortfarande ohyggligt lång men de första trevande försöken till omvändelse bort från totalitär diktatur är nu märkbara.

  SvaraRadera
 3. Visst var det väntat. Kvinnorna gjorde först en anmälan som polisen la i papperskorgen. Sedan blev det ett enskilt mål. Helt enligt Muslimska brödraskapet agenda!

  SvaraRadera
 4. Marcus,
  visst var det oväntat.
  Att en utmobbad socialdemokratisk politiker vinner mot ett par representanter från en favoriserad minoritetsgrupp i en svensk domstol, ytterligt sällsynt.
  Domstolarna har hittills varit den vänsterorienterade globalismens främsta supporter i Sverige, att de nu dömer mer efter lagen än efter politisk korrekthet och ideologi är oväntat och kanske en eftergift till den allmänna opinionen, kanske, kanske.

  SvaraRadera
 5. Vi har en yttrandefrihet att följa. Hade Soffan blivit fälld hade det blivit enorma problem, med vad som får sägas eller skrivas på nätet. Flera grupper/religioner hade sett till att stoppa all kritik mot dem!

  SvaraRadera
 6. Vi var ett rättssamhälle där lag stod över politisk populism, sedan 70-talet har vi alltmer blivit ett politikersamhälle där lag är underordnad aktivistiska myndigheter och politikers agenda. Hilda och Ruben.
  Jag vidhåller att det faktum att Soffan frikändes är en vattendelare, rättsväsendet och politikerkåren har tidigare helt bortsett från lagens bokstav och anda, lagen har i många år tolkats fritt efter behov och lämplighet.
  Att man nu väljer att följa lagens anda och förefaller medveten om de prejudicerande konsekvenserna av en fällande dom är en förändring av rättspraxis, en hedgning inför en osäker framtid.

  SvaraRadera
 7. Men är det inte så att hucklena kommer att överklaga? Tycker mig ha sett ngt sådant?
  You ain't seen nuthin' yet....

  SvaraRadera