tisdag 4 februari 2020

Örnaskolan i Hylte rapporterar om kaos och avstängda elever!

Minst en gång i veckan kan vi läsa om ordningsproblem, brand, våldtäkt, slagsmål eller att elever stängts av i någon skola i Sverige. Denna gång handlar det om Örnaskolan i halländska Hylte! Under 2019 skrev Hallandsposten alarmerande om att: ”Skadegörelse, inbrott, anlagda bränder och konflikter mellan elever är vardag på Örnaskolan”. I april 2019 kallade skolan in en ordningsvakt efter flera månaders oroligheter. Månaden efter attackerades skolans vakt av ett större ”ungdomsgäng” efter att denne upptäckt en krossad ruta på skolan. Enligt polisen kastade gänget glasflaskor mot vakten som tvingades lämna platsen och kontakta polisen. Under sommarlovet placerades 31 övervakningskameror ut i skolan för att bevaka eleverna.
 
Enligt SVT avstängdes fyra elever, för hot mot elever och lärare. Efter avstängningen, meddelar kommunen att undervisningen i fredags kunde genomföras som vanligt igen.

Den som har ett bra komihåg minns säkert en serie program som handlade om ” Världens bästa skitskola!”
I ett av programmen tog en rektor bladet från munnen och sa rakt ut: ”att minst 30% av dagens elever inte har förmågan/intellekt att klara av att fortsätta efter grundskolan!” En del blev säkert chockad över detta raka klara besked.
I samma serie besökte svenska lärare Finlands skolor. De blev chockade över ”kaderdisciplin och krav på läxläsning.” De ansåg att svenska elever hade det bättre med personlig utveckling och var friare att säga vad man ville.
Fakta: Finland har en skola som ligger i den absoluta toppen och den svenska ligger i den absoluta botten!
 
Foliehatten minns sin egen skoltid och
att det fanns elever som hatade skolan och ställde till bråk. Det verkliga problemet började när man tvingade alla till 9-årig skola. Många barn i yngre tonåren, utan förmåga eller vilja att läsa blir frustrerade av att sitta och lyssna på lärare som de knappt förstår. Att de blev "utåtagerande/bråkiga" är inte svårt att förstå. Senare sänkte vänstern kraven, för att alla skulle gå på gymnasiet och då kom många in som inte klarade sig och också blev "utåtagerande" (för att inte tala om alla som blev deprimerade för att de inte klarade sig med toppbetyg).

Idag har vi stora grupper i skolan som inte har möjlighet att klara den.
Den största gruppen är invandrarelever.  Skolan är en arbetsmarknadsåtgärd som är till, för att slippa få in ungdomar i arbetslöshetsstatistiken. Det skall den inte vara. Den skall vara till för de som vill studera. Låt den bli det så slipper vi allt bråk och de som går i skolan får chansen att lära sig något.

Foliehatten har besökt Tyskland ett stort antal gånger och har flera gånger fått en föreläsning om det tyska skolsystemet.
Redan i 5:e klass sorterar man ut begåvade elever som man anser klarar av högre studier. De som inte klarar av detta test, får gå en yrkesutbildning. Elever utvecklas olika och dörren är inte stängd till linjen för högre utbildning.
De som går yrkesutbildning, läser också språk, matte m.m. De får utbildning hos företag och efter avslutad yrkesutbildning får över 90% en anställning, oftast hos det företag de blivit utbildade hos. De får också en lärlingslön under utbildningen!


Örnaskolan i Hylte är en vanlig grundskola för åk 7-9 som också har en grundsärskola. Fyra elever har stängts av och från och med fredag patrullerar ordningsvakter vid skolan.
Skolan har blivit känd för att ha använt skollagens 5kap 14§ flera gånger i fel syfte utan korrekt utredning av elevens förhållanden. Det finns av någon anledningen ingen tillsynsrapport för den skolan för 2018-2019. Syskonskolan Kråkbergsskolan som
som avknoppades från Örnaskolan 2016, har rapporter om avhjälpta brister år 2019. Örnaskolan har 8 anmälningar till skolinspektionen där det mesta handlar om särskilt stöd och klagomål, inte direkt unikt för en skola.
 
I årskurs 3 är det i genomsnitt 28 % av eleverna som inte når kravnivån i de olika delproven i nationella ämnesprovet för svenska medan motsvarande siffra för riket är 7 %, att 28% av år 3 får underkänt på NP är ganska alarmerande. I matematik är det i genomsnitt 35 % av eleverna i årskurs 3 som inte når kravnivån i de olika delproven medan det i riket som helhet är 12%. Rektorn har mer att jobba med än att stänga av elever för snöbollskastning.
Inte nog med att de hotfulla eleverna förstör för sig själva, de förstör samtidigt för en massa andra elever. Hur ska Sverige ha en framtid, om ungdomarna inte får studiero, så de kan klara ett jobb när det blir så dags?
 
När Foliehatten gick i skolan låg makten hos skolan och lärarna. Nu ligger all makt hos eleverna och föräldrarna. Föräldrarna använder sin makt, att anmäla lärare för minsta lilla orsak. Alla som varit med ett tag, vet vilket som är bäst för elever, utbildning, framgång och Sverige!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar