söndag 9 februari 2020

Har SD tappat den politiska kompassen?

När Mattias Karlssons meddelade att SD tänkte starta tankesmedja Okios och att den skulle vara opolitiskt oberoende, kom massor av kritik!
Gunnar Hökmark twittrade: "Tröttsamt när seriösa media inte kan skilja mellan nationalistisk populism och konservativa idéer, det är att acceptera SDs sätt att etikettera i ivern att klumpa samman nationalism med liberalkonservativa partier." 
Expo Daniel Poohl : ”Det är en pinsamt dålig teater. Det är klart att Oikos är en förlängning av Sverigedemokraternas politiska projekt. Om inte det offentliga samtalet led av guldfiskminne så hade vi kanske kommit ihåg vad Mattias Karlsson faktiskt sa när planerna på en tankesmedja först annonserades.”
Pengarna för att finansiera Oikos kommer från det internationella ECR-Party. De partier som ingår i partiet utöver SD är GOP, Likud och Torys och deras systerpartier i Australien, Nya Zeeland och Kanada. För att gå med i partiet var SD tvungna att skriva på "Reykyavik Declaration" som är ett dokument som bland annat säger; ”ACRE is committed to the spread of free commerce and open competition, in Europe and globally.”
Frågan är om SD-väljarna vill ha denna ekonomiska politik som anglosaxiska politiker vill och det är något helt annat än en skandinavisk välfärdsstat. Genom att SD gick med i ECR-gruppen som är en del av det neokonservativa och neoliberala amerikanska etablissemanget. Sannfinnarna och DF lämnade ECR efter valet 2018, eftersom de förväntades ta positioner de inte kunde stå för. UKIP valde att inte gå med i ECR, eftersom deras EU-kritik hade neutraliserats.

New Direction är ECR:s tankesmedja. En av deras chefer är Naweed Kahn som nu tar plats i SD:s tankesmedja. Förra året höll han ett tal inför SD där han sade att de nya konservativa skall gå samman med de gamla konservativa Torys och GOP. Förutom hyllningar till marknaden,
framkom detta: ”What we have to come to his how we build civic pride where people have different socio-economic background, different racal background, different religious background but have a love for our institutions. Have a love for our flag. Love for our flag is were I think we need to come together.”

Utan tvekan sticker denne Naweed Khan ut från Oikos övriga, mer provinsiella laguppställning. Utan att vara särskilt insatt, tycker Foliehatten, att det verkar ligga påfallande lite konservatism i Khans neokonservatism.
Frågan är om Mattias Karlsson vet vem/vilka krafter han har att göra med? Eller har han blivit ”assimilated by the borgs?” Dessa bestickande kontakter ger i vilket fall Karlssons ”öppna svenskhet” en besk bismak. Tankarna går till de sedelärande berättelserna om den ökända hästen från Troja och den olycklige dr Faust...

Foliehatten skulle mer än gärna sett, att någon konfronterade Karlsson med dessa frågor, men det skulle krävas en modig konservativ journalist, för att ställa dessa viktiga frågor.
Förklaringen är snarare, att svenska journalister ser inte vad som pågår!
ECR-gruppen förespråkar en så kallad "liberal nationalism" som inte i grundad, är den mer kulturellt orienterade och etniskt pragmatiska nationalism som SD förespråkar. Det är den anglosaxiska version av nationalism.

New Direction är en underorganisation till Centre for Policy Studies (CPS) som grundades av tobaksarvingen Keith Philips och Margaret Thatcher år 1974. I styrelsen för CPS återfinns representanter från HSBC, RCM, FinnCap, Goldman Sachs samt personer från energi, gruvbrytning och försvarssektorn. Syftet med CPS är nästan uteslutande driva marknadsliberalism och Atlanticism. 
En annan person som SD har träffat är Thibault Muzergues från International Republican Institute (IRI). Institutet är semiprivat och grundades 1983 tillsammans med International Democratic Union (IDU). Den senare representerar Demokraterna men det är samma tankesmedja. Så här skrev New York Times om IRI och IDU för ett par år sedan;
”Yet while the institute says its activities are nonpartisan and peaceful, left-leaning groups have long accused it of improper meddling in pursuit of a neoconservative agenda. A former American ambassador to Haiti has asserted that institute operatives undermined reconciliation efforts among Haitian political rivals, contributing to a coup in 2004. Two years earlier, the institute was criticized after its president at the time, George A. Folsom, praised a coup attempt against Venezuela’s leftist president, Hugo Chávez.”
Både IRI och IDU är nära bundna till George Soros Open Society. IRI har dock tagit bort länken till Open Society på sin hemsida efter att Donald Trump blev vald.
Under åren 2006-2014 perioden kastade SD sig in i amerikanska kontra-jihadiströrelsen. Där brände sig SD på fingrarna. Anglo-"konservativa" är inte konservativa. De är nyliberaler, imperialister och (neo)konservativa. De är dock rätt långt till höger om M. SD kommer att bränna sina fingrar rejält, om partiet kommer pressas att förändra sin politik.
PM Nilsson,DI skrev om Thibault Muzergues (IRI) förra året i oktober och han kommer med sensationella uppgifter i artikeln ”Arvet efter västerlandet:
”Thibault Muzergues ska äta middag och hålla ett tal inför SD:s riksdagsledamöter om ”Demokratiutveckling och demokratins utmaningar”. Det är intressant på flera sätt. Det ryska inflytandet eller försök till inflytande över de växande europeiska nationalistpartierna är väl uppmärksammat. Mindre omtalat är den amerikanska motoffensiven i Europa
I den mån Ryssland har lyckats influera Le Pens och Salvinis partier, anses USA i dag ha grepp om nationalistpartierna i Öst- och Centraleuropa, Tyskland och Skandinavien, i Sverige alltså SD.
Ett utslag av detta var SD:s gruppledare och internationelle sekreterare Mattias Karlssons inbjudan till Vita huset i slutet av augusti i år. Det är mycket ovanligt att svenska oppositionspartier får tillträde till en amerikansk regering, men SD fick. Tillsammans med en liten delegation från partiet träffade Karlsson företrädare för det amerikanska utrikesdepartementet för att diskutera en gemensam global kampanj för att avkriminalisera homosexualitet, samt fortsatta samarbeten.
Något tillspetsat kan man också säga att något har gått grovt snett i Sverige när de stora statsbärande partierna i USA och Storbritannien kan ha kvalificerade relationer med SD men de svenska Moderaterna inte ens kan ta en lunch.”
Foliehatten påstår att det är mer än märkligt att SD blev inbjudna att prata med "deep state" och det sensationella har inträffat, att SD binder upp sig med det stora anglo-partierna.
Frågan är om SD vet vad de gör? Inget är statiskt. Det rinner vatten under broarna hela tiden. Västeuropa var rejält i liberalernas klor för några år sedan med Fredrik Reinfeldt som styrde här hemma och Obama satt i Washington och David Cameron i London. Men så är det inte längre. Men visst, Foliehatten skulle hellre sett, att SD hittat några europeiska kompisar.

M och K
D vill samarbeta med SD. Tanken är att SD skall absorberas efter Thibault Muzergues modell. Amerikanerna och britterna är ointresserade av vad svenska liberaler säger. De sätter anglo-agendan först och SD skall in i finrummet. Ge det ett par år och Mattias Karlsson får sina böcker publicerade av de stora förlagen. Frågan är dock vad de här böckerna kommer att innehålla, annat än försvar för klassamhället. Mattias Karlsson/Åkesson kommer bli inbjudan till Bilderberg 2022.
S, M, och C av
hängda och utspottade...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar