torsdag 30 maj 2019

En art om dagen försvinner anser FN!

En miljon växt- och djurarter riskerar att försvinna de kommande decennierna. Det är slutsatsen i en rapport från FN:s vetenskapliga expertpanel för biologisk mångfald, IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services). Dagens utrotning av arter har ett klart samband med klimatförändringarna på jorden. I dag är utrotningstakten tio till hundra gånger snabbare än vad den varit någon gång under de senaste tio miljoner åren.
Inte vill WWF vara sämre. I en rapport skriver de: ”Aldrig har olika arter utrotats så fort som de gör nu. Forskare talar om en sjätte massutrotning, likt den som utplånade dinosaurierna för 65 miljoner år sedan. De pågående klimatförändringarna håller dessutom på att förvärra läget.”

Alla som har läst rapporterna förstår, att det är frågan, om den mycket dramatiskt eskalerande befolkningsökningen som är världens problem. Trots detta, har FN i sina 17 punkter inte ens vidrört detta. Man kan undra varför? Kina har som enda land sedan 40 år tillbaka, i stort sett eliminerat befolkningsproblemet, vad gör FN?

De extremt långsamma klimatförändringarna är givetvis en följd av befolkningsökningen. Klimatet vill FN/IPCC utmåla som ett "spöke" och förödande för Jorden. Det är ett fåtal oseriösa forskares spekulation, domedagsprofeternas och helvetesprästernas påstående som är grunden för detta.
Från miljöhåll hotas det hela tiden om död, förintelse och utrotning av arter. Men att det handlar om datamodellkörningar, snarare än om verkligheten, döljer man väldigt noga. Dessa modellberäkningar är ett bra exempel på kvällstidningsforskning. Judith Curry gör en bra sammanfattning över kvällstidningsforskningen!

I verkligheten har man inte kunnat konstatera, att det utrotats arter i den makalösa takt som datamodellerna förutsagt. Enligt Världens Naturskydds Union som håller reda på arternas utrotning, har de konstaterat, att mellan 2000-2012, så har en art, en mollusk=ett blötdjur utrotats!
I över 500 år har de samlat data som bygger på insamlingar, registreringar och fältarbete. Det är vad vi vet. Det är summan av rapporter från tiotusentals biologer som har varit ute i naturen. Vi kallar det empiri.

Vid Bonnkonferensen 2008 om biologisk mångfald, presenterade EU och Tysklands regering, ett dokument som hävdar, att tre arter per timme blir utrotade. För perioden 2000-2012 skulle det bli 315 360 arter. Världens naturskyddsunion känner bara till en enda utrotad art under dessa tolv år. Datamodellbyggarna som världen förlitar sig på idag, hävdar att siffran är 315 360 arter. Listan på de utrotade arterna väntar alla på, att den skall publiceras! Varför alla, journalister, politiker och allmänheten inte är medvetna om, att det är uteslutande datamodeller som talar om klimatkatastrofer och utrotning av arter. Vi har inga empiriska data som stöder dessa påståenden.
 
"Dagens utrotning av arter har ett klart samband med klimatförändringarna på Jorden",  är politikernas, journalisternas och SVT:s nya propaganda och speciellt i det opolitiska SVT, är propagandan enorm, i stort sett varje dag. Man ljuger ohämmat, för att folk ska svälja propagandan, så använder man Goebbels gamla trick, med att upprepa en lögn så många gånger, att den till slut uppfattas som en sanning.
 Det är en svepande formulering och givetvis utan något exempel som kan ifrågasättas! Artutrotningarna har händelsevis inte något att göra med, de växande befolkningarna och urbaniseringen?

Kan man utan speciella kunskaper avgöra om en larmrapport är rimlig eller så långt från verkligheten som man kan komma? Nog är det väl så, att ett sunt förnuft avgör om en massutrotningsrapport har någon kontakt med verkligheten eller inte! Skulle vi som lever här och nu, inte märka, den största massutrotningen på 60 miljoner år som äger rum? Skulle en så stor katastrof inte märkas, av alla nu levande människor?
För drygt 60 miljoner år sedan drabbades världen av den meteorit som slog ut dinosaurierna. Det märktes säkert, inte bara av dinosaurierna.

En överstatlig "klimatdiktatur" ska skapas för att stoppa den annalkande "katastrofen!" Väl där så får vi se, vad den diktaturen i övrigt är kapabel till.
Efter år 1500, har ca 35 fågelsläkten dött ut, men bara en familj, Mohoidae, på Hawaii. De flesta arter som utrotats har skett på öar och anledningen har oftast varit jakt eller introduktion av nya predatorer. När det gäller Hawaii verkar införandet av fågelmalaria, också ha spelat en stor roll.
Antal arter som riskerar utrotning är starkt överdrivet, men populationer av arter som minskar asymptotiskt är inte oproblematiska. Det är svårt, att nå noll individer =utrotning, men överfiske gör till slut att populationen till slut blir mindre livskraftig. Att fisken i Östersjön nått kritiskt låga nivåer kan skyllas på syrefria bottnar, samt sälar som ökat i stort antal. Att antalet sälar ökar och behöver skjutas av, utgör en fara för fiskbestånden är odiskutabelt, men det blir kritiskt för att bestånden är överfiskade. Utanför Afrikas västra kust deltog svenska fiskare och utfiskade haven totalt, så att befolkningarna fick problem med att livnära sig.

Klimatmodeller skapade med ett politiskt syfte, att kunna ta makten och påföra skatter. Fantasier kring dessa är rena rama sagoberättelserna. Man kan lika gärna läsa Kalle Anka och få likvärdig kunskap. Det finns en organisation som i flera år studerat naturens alla arter. De har upptäckt en utrotad art de senaste decennierna. Ett blötdjur.

Låt oss konstatera att alarmisterna är just -
alarmister som hittills aldrig haft rätt. Fler och fler inser att kravet på 100% förnyelsebart, är en katastrof för miljön.
I en rapport från Tyskland, har man kunnat konstatera att ofantliga mängder insekter slås ihjäl av vindkraften. Det påverkar i sin tur fågelpopulationen som blir utan föda!

Foliehatten blir bara deprimerad över att se, hur de gröna khmererna lyckats med, att sprida lögnen kring klimat och miljö i Sverige. Det är tyvärr högst rimligt att anta, att den del av befolkningen som inbillar sig, att världen är på väg att gå under och de tror, att våra briljanta svenska politiker klarar av, att förhindra katastrofen, med så kallad ”skatteväxling” =skattehöjning i Sverige. Klokare än så, är inte vanligt politikerkramande folk som röstar vart 4:e år, på de gröna khmererna.
Sverige hade behövt en Viktor Orban, men istället har vi Isabella Lövin, Annie Lööf och andra världsfrånvända extremister.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar