söndag 12 september 2021

Drastiskt ökade kostnader för barnbidrag och flerbarnslägg!

Utbetalningarna från Försäkringskassan(FK) för barnbidraget har bara på 10 år ökat drastiskt. Siffrorna talar sitt tydliga språk om kostnaden för barnbidrag och flerbarnsbidrag.
Barnbidraget
2010 - 9 miljarder och andelen utlandsfödda var 21,8 %.
2020 - 30 miljarder och andelen utlandsfödda var 30,7 %.

Flerbarnsbidraget
2010 -1 miljarder och andelen utlandsfödda var 28,5%.
2020 -4 miljarder och andelen utlandsfödda var 40%.
I bifogad länk finns uppgifter om vad som gäller för dessa bidrag.

Alla som ser siffrorna och de stigande kostnaderna inser att i längden är nuvarande system ohållbart. Invandrarna har upptäckt att desto fler barn de föder desto större bidrag får dom.

Det finns flera sätt att få ner kostnaderna. Om man tar bort barnbidrag och flerbarnstillägget i nuvarande form och ersätter dessa med skattavdrag så blir det självreglerande för de som skaffar barn. Frankrike har mångårig praktisk erfarenhet av systemet och det fungerar bra. Det borde vara självklart. Arbete ska löna sig och att bilda familj ska premieras på rätt sätt.

Dagens utformning snedvrider demografin i rask takt det leder också till att invandrarna ser till att få många barn. Det svenska socialistiska bidragssystem har nu förstört landet, tanken var god och naiv. Välfärden byggde på att folket arbetade, sparade pengar för sin trygghet, sjukvård skola etc och inte försöjer sig på bidrag.

Rebecca Weidmo Uvell anser att
det behövs föras en diskussion om kvalificering till välfärden. Idag får alla den och den bygger på folkbokföring och inte på inkomst.
Rebecca som är ekonom är rak på sak när hon skriver:
”Det är inte rimligt att folk kan komma hit och casha in samtliga välfärdsförmåner på en gång utan att ha bidragit en enda arbetstimme med skatt till systemet och lever på andra år efter år efter år. 
Idag konsumeras som synes en allt högre andel av olika skatteförmåner i välfärdssystemet av just utlandsfödda. Det systemet håller inte längden, det kan vilken ekonom som helst se. Fler och fler som ska ta ut ur ett system som fylls på med människor som inte bidrar kommer krascha.”

Det finns fler fall av bedrägerier som uppdagats. 2019 upptäcktes att en kvinna under fem år erhöll barnbidrag och flerbarnstillägg i Sverige – samtidigt som hon fick samma form av ersättning även i Danmark.

I början av året uppdagades det av nätmedia att en man i Örebro hade fyra fruar och 19 barn. De har r bo i en större villa, eftersom det inte finns plats i en vanlig lägenhet. Sverige godkänner månggifte och alla bidrag - barnbidrag, flerbarnstillägg, bostadsbidrag är skattefria. Har 19 barn i rätta åldrar får man 36 740 + 7500 = 44 240 i barnbidrag- och flerbarnstillägg.

Det finns så många exempel på bisarra saker som sker i Sverige. Att det inte bara handlar om rena gaphalsar utan faktiskt personer med en ondsint agenda. t
I ärlighetens namn är det mer än bisarrt att ge försörjningsstöd till de som vistas i landet illegalt. Ungefär lika bisarrt som att en invandrade kvinna som kommer till Sverige med flera barn har rätt att få retroaktiv föräldrapenning i flera år.

D
etta absurda känner naturligtvis de flesta medborgarna inte till i Sverige. De som är medvetna om denna galenskap(Malmö lägger stora belopp på detta) men ingen har vågat säga det, eftersom en högljudd minoritet har agerat moraliska poliser och hängt ut den som, på detta sätt, påtalar att svenska myndigheter och makthavare är naiva idioter och att kejsaren är naken. Denna hållning har under lång tid tystat all sund debatt. Då måste man undra över agendan bakom detta? Det kan väl inte bara vara så att denna minoritet är obegåvade eller ….? Foliehatten blev förvånad över att denna grupp utgörs till stor del av erkända journalister och ledarsidor. Så vad har de för agenda? Varför –för att använda deras egen vokabulär – fiskar dessa människor i så grumligt vatten? Det är dags att vi får reda på det.

Om man ser det ur darwinistisk
(Charles Darwin) synpunkt så har den svenska välfärdsmodellen upphävt sambandet mellan försörjningsförmåga/reproduktiv framgång. Visserligen kan två välfungerande föräldrar med höga inkomster ge sina barn en fördelaktig start i livet, men det kräver så stora kraftinsatser att klara livspusslet att antalet barn inte brukar vara stort.

Samtidigt gör alla former av stöd, som barnbidrag (med flerbarnstillägg), bostadsbidrag, socialbidrag, underhållsstöd etc samt inkomstanpassade avgifter att
tex en somalisk familj med tio barn får en fullt godtagbar standard, utan tyngande förvärvsarbete.
En man kan t o m utöva månggifte i praktiken och få barn med flera kvinnor samtidigt eftersom samhället övertar försörjningsbördan för de formellt sett ensamstående mammorna.

En
invandrande kvinna som önskar få barn behöver inte längre leta efter en man som kan bidra till familjens försörjning (kvinnor har alltid stått för en del av försörjningen) och på så sätt ge avkomman bättre förhållanden. Samhället är t o m behjälpligt med att kvinnor kan skaffa barn helt utan en manlig part som bidrar till försörjningen och en ensamstående kvinna kan få inseminering genom sjukvårdens försorg.

Detta är inte en svensk företeelse, den är global. Kvinnor/familjer som har det sämre ställt, desto fler barn skaffar de och tvärt om, desto bättre din ekonomiska situation är, skaffar färre barn.
En intressant fråga är om 1- och 2:a generations invandrare kommer upp i familjebildningsåldern, om de kommer att ha samma höga födelsetal som föräldrarna. Om man verkligen ville göra något åt de höga födelsetalen i U-länderna och i förlängningen minska lidandet hos barn i världen skulle man satsa resurserna på att bygga upp dessa länder istället för att med alla medel försöka ta dem permanent till Sverige. Men den politiska viljan för det existerar inte i Sverige - den verkar lite oväntat falla på Kinas lott.

En annan stor avigsida med mångkulturen är framtida pensionärer. Om nu svenskar ska tvingas arbeta längre in i ålderdomen för att finansiera den sk svenska välfärden är det inte mer än rimligt att de sista årens behov av omsorg ska hålla ”Svensk Kvalitet.” Den som tvingats jobba övertid för svensk välfärd ska inte behöva hålla till godo med Bagdad- eller Mogadishuomsorg där det ska vara en stridsfråga huruvida julskinka serveras eller ej. Den svensk som tvingats till övertid för den svenska välfärdens skull har definitivt rätt att avveckla sitt jordeliv med stöd av svensk välfärd inom den egna trygga kulturella kontexten. Svenska övertidsarbetande åldringar ska inte behöva, lika lite som svenska barn, agera integrationsinstrument för Bagdad och Mogadishu. Det är orättfärdigt att svenska åldringar ska behöva skällas för rasister för att de inte kan lära sig att korrekt uttala alla främmande namn man tvingar dem att omges av.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar