onsdag 7 februari 2018

Spärr vid valet i kommunerna!

Riksdagen antog 2014 en proposition som ändrar regeringsformen och vallagen för att hindra mindre partier i kommunala val. Riksdagen röstade näst intill enhälligt (utom V) för regeringens proposition 2013/14:48. Denna proposition omfattar en rad ändringar av regeringsformen och vallagen, men den mest anmärkningsvärda ändringen rör spärrar vid kommunalval.
Med syfte att ”förbättra mandatfördelningen” inför propositionen småpartispärrar vid val till kommunfullmäktige på 3 procent i valkretsindelade kommuner och 2 procent i övriga kommuner.
Foliehatten har reagerat över följande i propositionen:
”Valsystemet ändras så att fördelningen av mandat säkrare ska spegla hur väljarna har röstat. Det gäller i val till riksdagen, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige. Ändringarna ska göra så att partierna får en representation som stämmer överens med partiets väljarstöd. ”
Fundera över det det som står i fet stil. Det är en så uppenbart lögn, att en högstadieelev begriper det utan att anstränga hjärnan alltför mycket. Frågan man ställer sig är hur politiker står ut med att vara sådana hycklande, opportuna och rakt av ondskefulla människor som de verkar vara?

Små, nya och lokala partier kan därför komma att missgynnas till fördel för de redan etablerade partierna, detta innebär en försämring av den demokratiska representationen på kommunnivå. Det handlar om valkretsindelningen inom kommunerna som med tiden blir ganska orättvis i och med att vissa valkretsar växer medan andra minskar. Utjämningsmandat är ett sätt att göra valet mer proportionerligt och därmed mer rättvist.

Eftersom propositionen omfattade förändringar i regeringsformen krävs ytterligare en omröstning under kommande mandatperiod för att lagen skall antas. Efter en ytterligare omröstning, träder lagen i kraft den 1 januari 2015 och tillämpas i valet 2018.

Det skall också vara lätt för väljare att skilja valsedlarna åt och välja rätt valsedel. Partierna föreslås därför få rätt att trycka sin partisymbol i färg på valsedlarna. För att ge väljarna bättre förutsättningar att veta vilka partier som ställer upp i ett val och göra det tydligare vilka partival de har att ta ställning till föreslås vidare att det införs krav på obligatorisk förhandsanmälan av partier som vill delta i val.

Foliehatten funderar om inte spärrar är till för att de etablerade partierna ska kunna utöva maktmonopol. Det finns ingen reell anledning till en spärr annat än maktfullkomlighet och försök till att utestänga opposition. Nu är spärren inte så hög och Foliehatten antar, att den kommer göra liten eller ingen de facto inverkan. Trots det är det löjeväckande att regeringen påstår, att detta skall stärka demokratin. Titta på den ryska duman, de har en spärr på 10%. De måste vara fantastiskt demokratiska då, med en så hög spärr för att få vara med i en beslutande församling.

Rörande partisymboler på valsedeln, är det återigen ett dåligt skämt. Partisymboler är en rest från hysterin bland sossar, om att man trodde att folk förväxlade sossarnas valsedel med SD:s. Så den regeln får väl sättas på humorkontot. Vem går till vallokalen och röstar efter vilken partisymbol som är mest estetiskt tilltalande och om det finns sådana personer, är det verkligen positivt för demokratin och samhället i stort om dessa deltar i valet efter nämnda preferenser?

Det enda raka är att ha en valsedel för alla partier, som i demokratier som Danmark. Inget slöseri, inget fusk, lika för alla.

Tittar vi på Skåne där Foliehatten bor kommer FI, V, MP och KD att få problem. Om valresultatet från 2014 upprepas förlorar KD sina platser i fem skånska kommuner: Kristianstad, Kävlinge, Lomma, Staffanstorp och Tomelilla.
Enligt senaste statistik från SCB ligger KD nu under två procent. Om SCB:s statistik blir valresultatet, kan det innebär att i ytterligare tio skånska kommuner kommer fullmäktigeplatserna att vara i fara. I ytterligare sju skånska kommuner, där KD saknar plats i fullmäktige, minskar nu chanserna ännu mer.
För V skulle det senaste valresultatet innebära att de förlora sina fullmäktigeplatser i Kävlinge och Svedala. Dessutom ligger V farligt nära spärren i åtta andra kommuner, Staffanstorp, Svalöv(ingen förlust) och Klippan.

För MP och FI kan ett dåligt valresultat i Skåne innebär, att de inte kommer med i en större del av de skånska kommunerna.
Valet 2018 kommer inte bara bli spännande på riksnivå, utan det kommer bli lika spännande på kommunnivå. Resultatet kan bli att FI, MP och KD inte kommer in i ett stor del av Sveriges kommer. L och V tillhör också de partier som kan tappa många platser i kommunerna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar