onsdag 14 februari 2018

Svenska värderingar inget för nyanlända!

I en avhandling vid Linköpings universitet av Afrah Abdulla har hon har studerat tolv arabisktalande nyanlända och hur de uppfattar etableringsinsatserna. Hon har också tittat på deras lärande och hur de tolkat sina nya erfarenheter.

Afrah Abdulla: ”Uppfattar migranterna att de exempelvis måste omforma sin identitet för att bli ”svensk” finns det risk för att de istället tar avstånd från samhället. En ”god medborgare” är också en medborgare som jobbar, enligt svenska värderingar. De nyanlända anser dock att AF försummar deras kompetens, behov och önskemål. De svenska värderingarna kring barnuppfostran är något som de nyanlända tycker är svårt.”

Abdullas avhandling avslöjar på ett brutalt sätt att invandrarnas värderingar inte alls är kompatibla med de svenska. De upplever att svenska värderingar, att vara sekulariserade, jämlika, ärliga, laglydiga och de är bra föräldrar, är nästan omöjliga att anpassa sig till. Invandrarna vill också att Arbetsförmedlingen ska vara mer "lyhörd" och "tillmötesgående", när det gäller att erbjuda jobb de vill ha. För att erhålla ett arbete de vill ha, krävs utbildning som de flesta inte har. Har invandraren ingen utbildning, så kan de inte välja och vraka bland svenska toppjobb. Dom har uppenbarligen inte fattat att det inte är AF som erbjuder jobb och anställningar.
Ett problem som kommer fram, gång på gång, är alla dessa nykomna som exempelvis vill bli läkare. Vänligen notera - "vill bli". Och när dom blir läkare, får dom hög lön, stor respekt, fin villa och fin bil. Problemet är att dom oftast är runt 20 - 30+ år gam
la och saknar nästan helt utbildning. Och dom saknar all motivation för att studera eller lägga minsta energi på att få det dom "vill bli", saknar helt begrepp om hur ett modernt högteknologiskt samhälle fungerar. Är det en dysfunktionell dröm såld av människosmugglare och påspädd med filmer på nätet om rika vita som verkar tillbringa dagarna med att göra ingenting i luxuösa omgivningar. När dom kommer hit, har dom mängder med felaktiga föreställningar och förväntningar. Inget visar sig stämma överens med verkligheten, det är som en överhypad semesterresa. Inte konstigt att dom flippar ur och blir helt galna, dom passar helt enkelt inte in här.

Den svenska barnuppfostran, har de "svårt" att acceptera. De vill att svenskarna skall "förstå mer" och "acceptera" deras barnuppfostran! Det är märkligt att de som säger att de har flytt hit, är så missnöjda med att det inte är som hemma i deras länder.
Abdullas forskning visar svart och vitt, att dom inte vill integrera sig.

Frågan är: varför gör inte någon myndighet en undersökning med en stor enkät och frågar alla dessa som kommit till vårt land. Varför dom sökte sig hit till kalla Norden, kristna värderingar och annorlunda barnuppfostran
.
Svaret
skulle kanske att bli...."det är demokrati"...."jag har rättigheter"…. ”jag har rätt att kalla det mitt land” …. ”jag har rätt att säga att jag är diskriminerad”…. ”jag har rätt att kalla svenska flickor och kvinnor för horor”…. ” lärare för horor!”
 
Mycket skrämmande och självklart alarmerande för alla som inte deltar i det gigantiska "kejsarens nya kläder" som praktiseras här i landet. Den muslimska andelen av befolkningen ökar i väldigt hög takt, så är det stor risk att det inom vår livstid kommer vara så att det "arabiska tankesättet" är normen i Sverige. Under hundratals år har många generationer i landet kämpat för att göra oss fria från religionens och kyrkans bojor och för ökad jämlikhet och nu kastas det över bord på en mansålder och vi går flera hundra år bakåt i utvecklingen. Undrar hur många länder det finns på jordklotet där man som invandrare skulle få gehör, för ett sånt här resonemang. Varför inte göra ett experiment och skicka ner några hard core feminister till Saudi och se om de kan få gehör för ett "svenskt tankesätt" och få deras arbetsförmedling (om det finns) och företag att bli lyhörda och tillmötesgående för deras önskemål om anställningar.

Att dom svenska värderingar ställs emot dom arabiska är ju inget nytt. Det nya nu, är att det är en arab som säger det. Tidigare har ju alla som påpekat detta faktum stämplats som högerextremister/rasister/nazister mm. Det kommer nästan varje dag nu erkännande från olika som håll som inte säger det rakt ut, men som ändå tydligt antyder att nazisterna hade rätt, hela tiden.
 
Muslimer och islamister som invandrar "är" alltid muslimer. Skulle de konvertera till kristendomen, innebär det enorma problem för dom. Deras avståndstagande är ett mönster som finns hos varje nyanländ invandrare. I sin avhandling har Abdullah hela tiden väntat sig det svaret som en säker bekräftelse på, om huruvida de kommer att tillfredsställa Allah.
Det måste finnas någon slags tanke med att flytta till Sverige. Vad förväntar sig alla nyanlända? Invandrarna har en övertro på Sverige och västvärlden. De tror att allt kommer gratis. De inser inte att inte ens en infödd svensk får jobb längre utan att ha minst gymnasieutbildning. Ska man lyckas i Sverige och integreras så innebär det ett hårt arbete. Lära sig språket, både skriftligt och muntligt. Anamma svenska lagar. Gå upp tidigt och gå till sin SFI/utbildning varje dag i minst flera år.

Problemet är kulturkrockarna som blir för stora? Hur minskar vi kulturkrockar mellan österländsk kultur och nordeuropeisk kultur?
Felet ligger hos de kommunala myndigheterna som bestämt att alla i förorterna ska få bidrag. Det ska skapas många program eller åtgärder för dom i förorten. För att minska spänningar mellan etniska svenskar och nyanlända, skaffa tre gånger så många poliser som beivrar alla nyanlända som begår brott. Invandringen till Sverige är så dåligt skött, att det aldrig kommer att bli bra, någonsin. 
 
Riksdagen har bestämt att vi skall varaa ett mångkulturellt samhälle. Vi kan därför inte kräva att någon ska anpassa sig fullt ut till svenska värderingar.
Det man kan fundera över om riksdagsmännen förstod, vad det innebar för det svenska samhället, när de klubbade detta beslut?

1 kommentar:

  1. Som jag alltid sagt/tyckt, ”musar” är inte kompatibla med västvärlden. Stanna där ni hör hemma!

    SvaraRadera