måndag 12 februari 2018

Månggifte i Sverige!

Skatteverket har konstaterat att det är 307 personer som är folkbokförda och registrerade i Sverige i ”äkta månggiftes relationer.” Det handlar om 38 äktenskap som omfattar fler än två personer som är folkbokförda och bor i Sverige.  

I folkbokföringsregistret registreras även makar som inte är folkbokförda. När en person folkbokförs registreras personens relationer även om de finns i ett annat land. Personer som flyttar utomlands finns dessutom kvar i registret.
Totalt finns 169 personer som har 354 makar registrerade i vad som bedöms vara "äkta månggiftes relationer". De flesta av kvinnorna har dock aldrig varit folkbokförda i Sverige och några - både kvinnor och män - har utvandrat. Det finns också cirka 500 registreringar av månggiften som inte bedömts vara "äkta."

Sedan tillkommer de fall där mannen skiljer sig inför staten men inte i moskén. Då är det fritt att gifta om sig samtidigt som man parallellt har kvar den gamla frun. Han mannen lite tur, så får han en privat lägenhet och kan när han vill åka runt och besöka sina fruar. Allt givetvis betalt med skattemedel.

Efter Nacka kommuns inköp av bostadsrätter gav Migrationsminister Heléne Fritzon Skatteverket i uppgift att utreda månggifte i folkbokföringen.
Avslöjandet om Nacka kommuns dyra bostadsrättsinköp
(14 milj) till en syrier med tre fruar och 16 barn har gjort frågan om månggifte brännhet och reaktionerna blev enormt stora. Sedan 1 januari 2016 fram till nu har Nacka kommun köpt 94 bostadsrätter för 305 miljoner kronor - med plats för cirka 340 personer.

Skatteverket kräver nu skärpta regler. Anledningen är att man anser att lagstiftningen kring folkbokföring bör stämma överens med övrig lagstiftning på området. De administrativa reglerna kring folkbokföring av månggifte ska bättre harmoniera med reglerna i brottsbalken och äktenskapsbalken, föreslår Skatteverket nu en skärpning av lagstiftningen.

Bland annat föreslår myndigheten att äktenskapen inte godkänns - även om de är ingångna innan personerna fick anknytning till Sverige. Skatteverket vill därför att frågan regleras och behandlas av den pågående utredning som redan arbetar med regelverket kring barnäktenskap och tvångsäktenskap.


Sedan några år tillbaka ökar antalet registrerade månggiften i Sverige. Ökningen beror på invandring från länder där månggifte är tillåtet samtidigt som äktenskapsformen är straffbar enligt svensk rätt.
Trots att det inte går att ingå månggifte i Sverige finns det idag en möjlighet att registrera ett utländskt månggifte. Förutsättningarna är då att månggiftet måste ha varit giltigt i ursprungslandet och att personerna inte har haft anknytning till Sverige vid tidpunkten får månggiftet. Månggifte hör inte hemma i västerländsk kultur, därför bör det förbjudas. Att tillåta det är inget annat än anpassning av svensk lag till Sharia.
 
Öppna moderater skriver i ett inlägg på SVT Opinion:
Sverige erkänner redan idag polygama äktenskap när människor som flyttar till Sverige tidigare gift sig i ett annat land. Men man tillåter inte att folk gifter sig med mer än en person innanför landets gränser. Detta är en inkonsekvens som bör rättas till. Staten och politiker kan inte avgöra vilka som man blir kär i och bör heller inte avgöra hur många man vill gifta sig med. ”
Öppna moderater är i gott sällskap med flera andra politiska organisationer som på fullt allvar driver frågan om månggifte. Samtliga ungdomsförbund utom KDU och SDU – anser att äktenskap mellan fler än två personer är en viktig fråga att driva.
Månggifte kan inte innebära flera "vanliga" äktenskap - utan innebär att parterna inom äktenskapet kan ta sig fler partner om de så önskar om lagen är jämställd.

Idag finns ingen jämställd form av månggifte någonstans och månggifte innebär att en man kan ta sig fler fruar.
Islam är extremt orättvis och att vissa feministerna fortfarande står bakom denna religion, är fortfarande en obegriplighet, ungefär som universums gåta. Troligen gör dessa feminister en magisk tankevurpa, blandat med bejublad dumhet.
Islamisterna drar klockorna tillbaka med Sharialagarna, stillastående utveckling,
hederskultur, instabilitet och polygami.
Vanliga äktenskap - som två parter ingår är rättvisa. De väljer varandra, med lika rättigheter och skyldigheter mot varandra. Det kan man aldrig uppnå med månggifte.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar