onsdag 21 februari 2018

Danskarna säger som det är! Bliv som os eller bliv væk!

Mångkulturen hotar Danmark som nation! Danmark har i flera år varit ett föregångsland i Norden! Sverige däremot har gått en egen väg och infört mångkultur i grundlagen och det står pinsamt klart. Samtliga våra grannländer har sagt, att de inte vill bli som Sverige och de för därför en mer realpolitisk och pragmatisk hållning till fenomenet mångkultur som vi har upphöjt till statsreligion och där Svenska Kyrkan, nu allt mer förfaller till något HBT-queerfeministiskt och värde relativisitiskt multikultiprojekt in i sotdöden! 
Spontant skulle man kunna tycka, att ordet "mångkultur" är ett positivt laddad ord. Men dessvärre har ordet "mångkultur" i Sverige blivit synonymt med islamisering och allt som islam står får. När man nu har facit och ser resultatet, kan vi konstatera att det inte finns ett land i världen där mångkultur fungerar! Det är det hela Danmark har insett!

Det står klart för nästan alla(utom Löfvén) att vi står allt ensammare i Europa med vår patologiska etnomasochism och omvärlden måste förvånas över vad som just nu utspelar sig för öppen ridå i ett land som bara för tjugo år sedan, betraktades som ett av världens bästa länder att födas, växa upp, leva och dö i!

Hur lycka
des våra politiker med detta? Vilka är dessa bakomliggande krafter som lyckades styra de folkvalda i denna färdriktning! Med facit i hand är det ganska uppenbart vilka som styrt upp folkets sätt att tänka, tycka och tro på detta destruktiva sätt?
Vi har två stora spelare:MSM och SVT som unisont ställde sig bakom detta. Vi har kunnat bevittna, det ena ”snyftreportaget” efter det andra i SVT.
George Soros har varit spindeln som styret det hela, för att förändra Europas befolkning. Han har träffat topparna i EU, minst en gång i veckan de senaste åren. Svenska politiker tillhör de politiker som var mest representerade på Bilderberggruppens möten.
Vi kan summera detta till: Muslimen: ”sesam öppna dig”, Merkel: ”wir schaffen das” och Löfvén: ”hans Europa bygger inga murar.” Han åkte till Polen och läxade upp polackerna och ljög friskt i polsk TV! Vem nu som gav honom tillstånd detta? Gjorde han detta på order av George Soros?
 

SVT och MSM var i ren extas över sakernas tillstånd och aktivistiskt sinnade gick man ur huse för dans i godhets glansen. Långt innan migrantarmén sköljde in över Europa hade förtrupperna gjort sitt jobb, med att förbereda institutioner med multikulturalismen som verktyg, användbara diskrimineringslagar fanns redan på plats, särskilt skydd för muslimers rätt att kultur- och religions utöva. Vi skall absolut inte glömma alla ”handhjärta aktivister” som röjde marken för muslimsk inflyttning, men inte minst alla ”batikdamer” som nu vurmar så, för alla ensamkommande fd barn. Tyskland som har sin historiska skuld som enkvarnsten runt halenoch Sverige genom "Dinamarca gruppens" långvariga inflytande. Inte konstigt att Sverige, blev de som värst drabbade av migrant floden och häpna politiker tittade bara på, tills Sverige stod på randen till en mottagningskolaps!
De jättestora vinnarna i denna fars, var alla som hade bostäder att hyra ut till Migrationsverket!

Det stora problemet för Norden har varit alla outbildade från Afrika och MENA. Trots att Löfvén med bra stöd av SVT påstod något annat, var det knappast en mängd högutbildade som valde de nordiska länderna för invandring. Vi har väldigt höga skatter och vårt höga bidragssystem är så utformat, att det bara lockar  outbildade människor som drömmer om en livslång bidragsförsörjning.
De högutbildade invandrarna väljer oftast länder med lägre skatter och där man lättast kan tjäna mest pengar genom arbete, det kan man inte i Norden. Sveriges bidragssystem är det största och mest utformade i världen och det lockar de människor som är intresserade av sådant, inte produktiva människor.

Dansk Folkepartis invandringspolitik
har varitframgångsrik att har danskarna successivt har minskat antalet migranter och anhöriginvandrare, sedan de fick inflytande över dansk politik och det är de invandrargrupper som kostar staten mest pengar.
Den stora skillnaden mellan Danmark och Sverige är den mer intressanta, öppna och sakliga debatten som sker politiskt. En debatt som vi inte ser röken av i Sverige! Och det lilla som syns i Sverige, är när någon politiker uttrycker något som låter smaskigt nazistiskt i en tidningsrubrik.

Orsaken till Danmarks omläggning av politiken var sysselsättningsgraden bland gruppen invandrare som är under 50%. Alla danskar förstod att det var långsiktigt ohållbart, medan svenska politiker stoppat huvuden i sanden. Sedan har Danmark haft problem med parallellsamhällen, där man i liberal anda har låtit allt passera, tills de fått samhällen i samhällen. Karikatyrkrisen(Mohammedteckningarna) synliggjorde också, att man hade en stor grupp radikaliserade islamister som faktiskt utgjorde ett hot mot både det demokratiska samhället, men också ett säkerhetshot mot landet och att dessa, få till antalet men de har stor påverkan, gjorde livet surt för de danska muslimer i dessa områden som inte ansåg att shariastyrda patriarkala klansamhällen var av intresse.
I
Sverige ser makten bara DF och Pia Kjaersgard, synbart islamofoba kommentarer och annat känns klart vid det här laget. Men det är knappast detta som har lett till att både socialdemokratiska, liberala och konservativa har förändrat den förda politiken. Vilket också är en förklaring till att man i Danmark minskar på invandringen. Skillnaden är att man attraherar fler med möjlighet till självförsörjning och danskarna hindrar de som inte har det. Vilket man till viss del, har lyckats ganska bra med.

Al
la svenska politiker, SVT och MSM, har starka åsikter om dansk politik och de flesta har ju inte en susning om den, om de någonstans har haft det.
Foliehatten har sedan sin tid som ciklidist goda kontakter med många danskar och fått höra en hel del om svenska politiker, men inte minst vad danska folket tycker. Alla danskar har sett att kampen mot islamistiska parallellsamhällen, terrorism och integration, inte har fungerat och därför förändrar man nu politiken.
Danmark går från klarhet till klarhet, nästan så att man önskar att Kristian Tyrann och hans ättlingar, hade fått förbli konungar i Sverige..men det är en annan historia!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar