tisdag 28 juni 2016

300 oskyldigt dömda!

Cirka 300 personer har dömts för drograttfylleri - trots att de inte har varit påverkade av narkotika. Det konstaterar riksåklagaren Anders Perklev som kommer att se till att de oskyldigt dömda personerna kommer att erbjudas hjälp med resning.

Bakgrunden är ett ärende där riksåklagaren förra året sökte resning i två fall där personer hade dömts för drograttfylleri för att de hade haft THC-syra i blodet.

I december 2015 beviljade HD resning och friade de båda personerna.
Skälet var att det visade sig att formuleringarna i analysbeskeden från Rättsmedicinalverket felaktigt kunde tolkas som att THC-syra ska betraktas som narkotika - vilket det inte är.
I själva verket är THC-syra en så kallad metabolit =nedbrytningsprodukt som "lämnas kvar" i kroppen även när den aktiva drogsubstansen i cannabis - THC - har gått ur kroppen.

Har inte varit "påtända"
THC-syra i blod kan alltså utgöra bevisning för att en person har använt cannabis och därmed gjort sig skyldig till ringa narkotikabrott. För att kunna döma för drograttfylleri krävs dock att föraren hade narkotika i blodet och alltså var "påtänd" vid själva körningen.
Riksåklagaren Anders Perklev beslutade i april att fallen med felaktigt dömda skulle identifieras och att åklagarna skulle verka för resning och upprättelse. Anders Perklev skev i sitt beslut:
"I åklagarrollen ligger att verka för att rätta till domar genom vilka personer felaktigt har blivit dömda till straffansvar... En sådan situation är det fråga om i de nu aktuella lagföringarna för rattfylleribrott avseende körning med THC-syra i blodet."

Kommer erbjudas resning
Kartläggningen inom Åklagarmyndigheten haar ännu inte avslutats helt men riksåklagarens bedömning är att siffran kommer att landa runt de redan 300 identifierade fallen.
Riksåklagaren skriver:
"När denna process är klar kommer de drabbade att få en förfrågan om de samtycker till eller motsätter sig resningsansökan. Om den drabbade inte motsätter sig resningsansökan kommer åklagare att lämna in en sådan till den aktuella hovrätten."
De felaktigheter som förekommit har endast avsett drograttfylleri. Oftast har de personer som lagförts för drograttfylleri också lagförts för ringa narkotikabrott. Domar kommer i dessa fall enbart att ändras när det gäller drograttfylleri och, i vissa fall, straffet.
Strafförelägganden kommer att undanröjas i sin helhet och i vissa fall kommer en ny lagföring att ske medan det i vissa fall kommer att vara så att brotten hunnit preskriberas.


Visionen om det narkotikafria samhället har sitt pris. Men just detta debacle hade lätt kunnat undvikas. Om viljan funnits. En enkel genomgång av situationen i jämförbara länder hade räckt. Skamset för Sverige som land att 300 personer straffats. Tror detta handlar om främst internationell trovärdighet och inte rättvisa som det borde handla om.
Trist.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar