fredag 10 juni 2016

PKU-registret utreds igen!

PKU-registret är en biobank vid Karolinska Universitetssjukhuset med blodprover från barn födda i Sverige 1975 eller senare. Registret upprättades i forskningssyfte.

Efter genombrottet för DNA-sekvensering insåg dock polisen att staten i med detta register satt på en potentiell guldgruva, varför PKU-registret i slutet av 1990-talet börjades användas även i samband med brottsutredningar.
Även om biobanken upprättades i forskningssyfte har polisen ibland begärt att få tillgång till det.

I samband med utredningen av mordet på Anna Lindh kom detta till allmänhetens kännedom, vilket föranledde en mindre skandal. Reglerna skärptes något och registret har fortsatt kunnat användas i polisiärt arbete,  om polisen först fått domstols godkännande.

Den tidigare Alliansregeringen lät göra en utredning om en ny biobankslag. Men just frågan om blodprover ur PKU-registret stoppades genom ett tilläggsdirektiv av dåvarande socialminister Göran Hägglund. Farhågan var att färre skulle vilja ha sitt blod lagrat i biobanken.

Åter igen utreds frågan om blodprover från PKU-registret ska få användas i brottsutredningar. Men frågan om försäkringsbolag ska kunna få tillgång till blodproverna ska undersökas.

Tidigare utredning stoppades efter farhågor om att färre personer skulle vilja vara med i registret.

Den rödgröna regeringen finner idag detta uppenbarligen otillräckligt.
Därför tillsatte regeringen en utredning om huruvida polisen kan få utökad tillgång till registret. Än så länge kvarstår emellertid de gamla reglerna, enligt vilka alla har rätt att få sitt blodprov i PKU-registret destruerat eller anonymiserat.

Lag om humanbiologiskt material
Nu ska utredaren Johanna Adami göra en översyn av den lag som rör hanteringen av humanbiologiskt material. 
Förutom att utreda om blodprover från PKU-registret ska kunna användas i brottsutredningar ska utredningen klargöra om försäkringsbolag ska kunna få tillgång till prover i biobanker. Det ska också undersökas om vävnadsprover från avlidna ska kunna användas vid utredning av föräldraskap och vid större katastrofer

I de fall grova försäkringsbedrägerier misstänks är det polisens sak att utreda, inte privatägda företag.
Bra att staten i direktiven ska klargöra om försäkringsbolagen ska kunna få tillgång till prover. Idag har staten lagt en stor del av ansvaret att utreda och förhindra försäkringsbedrägeriet på just försäkringsbolagen.

Du kan begära att ditt prov förstörs. Nej talonger för barn och vuxna kan rekvireras från adress: Stockholms Regionala Biobankscentrum, Box 4151, 14104 Huddinge.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar