torsdag 2 juni 2016

Effektreserven skall vara förnybar!

Regeringen har bestämt att den så kallade effektreserven ska upphandlas förnybart och vara grön.

Men det blir
mycket svårt att genomföra och den är "helt meningslöst", enligt upphandlaren Svenska Kraftnät.
I vintras beslutade regeringen att förlänga effektreserven från 2020 till 2025, eftersom landets effektsituation tros försämras under en övergångsperiod.
Detta beror främst på att flera kärnkraftsreaktorer ska läggas ned, och på begränsningar i överföringskapacitet från norra till södra Sverige.
Nyligen beslutades dessutom att effektreserven ska bestå av förnybart producerad el – inte, som idag, av gamla kol- och oljekondenskraftverk som sätts igång vid behov. Det faller på Svenska Kraftnät att ställa miljökrav vid upphandlingen.

Energiminister Ibrahim Baylan:
”Det går utmärkt att byta ut kol och olja mot exempelvis tallolja och den behöver ju heller inte importeras”.
Problemet som inte Baylan förstår eller vill inse, är att tallolja
inte finns i den mängd om det blir en kall vinter.
Idag blandar man in tallolja i bensinen.

Forskning och framsteg har kraftigt varnat för tallolja och kallat
den för häxbrygd. Den har gett så mycket problem.
Sakliga argument är tyvärr inget som ”biter” på våra politiker, allra minst på Baylan!


Enligt Svenska Kraftnät blir det svårt att hitta förnybar elproduktion som uppfyller de krav man måste ställa på en effektreservs uthållighet och tillgänglighet.

I ett remissvar från i somras, då regeringen först förslog att effektreserven skulle förlängas, skriver generaldirektör Mikael Odenberg att "miljökrav som hindrar upphandling av kondenskraft skulle motverka effektreservens syfte.

De är därtill helt meningslösa mot bakgrund av den mycket korta tid som kraftverken i effektreserven används".

I värsta fall, skriver Odenberg, kan miljökrav leda till att kommersiellt bärkraftig elproduktion tas bort från elmarknaden och "låses in i effektreserven".

Detta skulle leda till större marknadsstörningar än vad dagens effektreserv orsakar.
Effektreserven för kommande vinter upphandlades under fjolåret, innan förordningen om förnybarhet beslutades. Upphandlingen av effektreserv för vintern 2017-2018 har ännu inte påbörjats.
Odenberg har rätt:
Det är bra, att slaget träffar skattebetalarnas plånböcker. Då kanske
väljarna vaknar och frågar:
Vad är det för en politik som förs?

Att den rödgröna regeringens energipolitik är katastrofal är ställt utom allt tvivel.
Man kommer effektivt att se till, att fler företag kommer att flytta från Sverige och att svenska folket kommer att frysa när vi får en längre tids kyla.
Lövfen löften om Europas lägsta arbetslöshet år 2020 är enbart svammel!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar