söndag 12 juni 2016

Energiöverenskommelsen början till nya energimarknadskriser!

Baylan var strålande glad efter energiöverenskommelsen mellan den rödgröna regeringen, M, C och KD och han tom kramade om alla inblandade vid presskonferensen.

Det inte Baylan & Co förstår
är, att elcertifikat systemet har snedvridit konkurrensen när det gäller investeringar i sektorn.

Genom förlängningen av elcertifikat systemet och att den kommer att utökas efter 2020 fram till 2030, är en fortsättning på problemen. Man tycks tro att subventioner och mer subventioner, ska lösa alla problem.

Ett av problemen är om vi får ett nederbördsfattigt år följt av en kall vinter, kommer det att kullkasta alla planer och få skenande elpriser. är det bara kärnkraften som kan leverera eftersom den inte är beroende av klimatet.

Ett annat problem är att det just är elcertifikaten som primärt har försatt energimarknaden i rådande krissituation. Trots detta faktum väljer man att förlänga elcertifikat systemet med långtgående mål om instabil, väderberoende elproduktion.


Det stora problemet för den ”förnybara energin” är att det idag, inte finns system, som kan lagra den billigt och effektivt. Att döma ut kärnkraften innan är bara dumt.
Det står i överenskommelsen att kärnkraften kan byggas om om de själva stor för kostnaden. Medan man öser subventioner på vindkraft och solpaneler.

De smarta politikerna har planerat för 24 år framåt i tiden fram till 2040. Tror inte de har varit medvetna om, att vindkraftverk eller solpaneler som placeras ut i dag, är skrotfärdiga långt innan de 24 åren har gått?
Förnybar betyder bara att man återkommande måste byta ut hela produktionsanläggningar.

Baylan & Co tror nu att framtiden för energimarknaden är säkrad. Det är definitivt inte säkrad på något sätt. Det går över deras fattningsförmåga att överenskommelsens bara bäddar för nya energimarknadskriser!

En av kriserna blir att ta hand om den överskottsel som kommer att levereras av vindkraft och solpaneler under blåsiga varma sommarmånader.

Tyskland har upplevt detta de senaste åren, med negativa elpriser och man har
tom fått uppmana tyskarna att använda el kostnadsfritt, så att nätet inte ska haverera.

Detta kommer också att drabba Sverige med förödande konsekvenser.
 
Liberalerna hoppade av när de insåg att subventionerna och elcertifikaten till vindkraften skulle fortsätta och förstärkas.

Att Sverigedemokraterna överhuvudtaget inte var inbjudna att deltaga i förhandlingarna säger det mesta om svensk politik.

Så här kommenterar Mattias Bäckström Johansson (SD) energiöverenskommelsen:
Under dagen presenterades den utlovade energiöverenskommelsen mellan regeringen och tre av allianspartierna, en förhandling som Sverigedemokraterna tyvärr har fått ta del av från åskådarbänk då vi inte bjudits in. Överenskommelsen bjuder på både hopp och besvikelse. Det är mycket välkommet att såväl kärnkraften som vattenkraften får ett erkännande genom att man fasar ut effektskatten och sänker fastighetsskatten på vattenkraft".

Läser vi i ”Energiöverenskommelsen” första mening:
”Sverige ska ha ett robust elsystem med en hög leveranssäkerhet, en låg miljöpåverkan och el till konkurrenskraftiga priser.”

Man kan undra hur politikerna har tänkt när de slöt denna överenskommelse.
Med denna skrivning visar de sin totala inkompetens. Man kan nästan ana, att det är MP som fått igenom höjda subventioner till vindkraften.

Tycker att Thomas Gür på FB sammanfattar detta på ett bra sätt:

"Vill du behålla kärnkraften, införa gränskontroller och minska invandringen?

Rösta på miljöpartiet!

Och skägg stofilerna i manchesterbyxor highfivar varandra”.Att vindkraft och solenergi har en hög leveranssäkerhet, är mer än helt uteslutet.
De enda som kan leva upp till dessa ord är vattenkraften, kärnkraften och bioenergi.
De är dessutom energikällor som räknas som baskraft och som utgör ryggraden i elförsörjningen.
Att vårt samhälle idag är fruktansvärt sårbart visade den gångna vintern. Vi var inte långt från en elransonering.


Energiöverenskommelsen är som så mycket av det som kommer från "högre ort" en blandning av "högt och lågt".

Positivt är att de skattepålagor som legat på "baskraften", vattenkraft och kärnkraft fasas ut.

Förlorare är kommunerna som haft skattebefrielse från energiskatten om man investerade i egna vindkraftverk. De får nu betala skatt.

En annan förlorare är också enligt den nyligen framlagda utredningen SOU 2016:31 – fjärrvärmeproduktionen.
Man har tänkt sig att beskatta – fastighetsskatt - även fjärrvärmeproduktionen som hittills varit "skattefri".

Det skulle innebära att ca 1000 anläggningar bli "skattepliktiga"! Med denna skatt har kompenserat"skattebortfallet" i energiöverenskommelsen. Skulle inte förvåna om fjärrvärmetaxorna kommer att höjas efter den nya skatten.


Med den prisutveckling som varit det senaste året har elproduktion generellt, alltså även kraftvärme och den notoriska "förlustmaskinen" vindkraft, närmast varit en förlustaffär. Till och med prisutvecklingen på elcertifikatsmarknaden har varit vikande och kan knappast längre "räknas hem" som vinst ens för vindkraften.

Man kan fundera över om överenskommelsen är för lite och för sent för många av "aktörerna".
Småskalig vattenkraft som sedan 2012 - slopande av elcertifikaten - dränerats på intäkter på grund av en närmast konfiskatorisk fastighetsskatt. Mer än 10 gånger högre än vindkraften. Hur många av dessa enskilda personer och småföretag som driver småskalig verksamhet, som har uthållighet nog att invänta en mer rättvis beskattning är högst tveksamt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar