onsdag 24 augusti 2016

Lärare och 16 års pojke hade sex!

Det var inte brottsligt när en 45-årig lärare hade sex med en 16 års pojke i sin högstadieklass. Det slår Växjö tingsrätt fast och friar därmed kvinnan. Enligt tingsrätten framstår det som om båda har haft ett intresse av den sexuella relationen - och att pojken var "i det närmaste kär" i henne.


Den idag 45-åriga läraren åtalades vid Växjö tingsrätt för sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning.
Läraren har själv medgett att hon under sommaren och hösten 2015, vid två tillfällen, hade sex med pojken som då var i 16-årsåldern och som gick i hennes klass på grundskolan.
Läraren har gett pojken en mobiltelefon som de sedan har använt för att kommunicera - någonting som gjort att åklagaren har kunnat åberopa SMS-konversationer mellan läraren och eleven som bevisning.

Måste missbrukas "allvarligt"
Enligt tingsrätten är det bevisat att läraren har haft sex med sin elev. Eftersom pojken har gått i hennes klass har han också enligt tingsrätten befunnit sig i en beroendeställning till läraren i en juridisk mening. För straffansvar krävs dock även att denna beroendeställning ska ha "missbrukats allvarligt" av läraren.
Tingsrätten anser inte att det har funnits ens någon underförstådd koppling mellan gåvan med mobiltelefonen och de sexuella aktiviteterna och anser inte heller att läraren har utsatt pojken för några andra påtryckningar.

Blev i det närmaste kär
Den skriftliga bevisningen talar också enligt tingsrätten för att båda parter har haft ett intresse av den sexuella relationen och att den skulle fortsätta.
Tingsrätten skriver i sina domskäl:
"Den skriftliga bevisning som åberopats och det som framkommit om sända bilder från X till målsäganden ger närmast stöd för att båda parter haft ett intresse av att det förekommit sexuella handlingar mellan dem och att den fortsatte. Målsäganden har berättat att han i det närmaste blev kär i X och att hans stolthet sårades när hon ville avbryta deras förhållande. Det sistnämnda leder också till slutsatsen att målsäganden velat fortsätta ha en sexuell relation med X."

 
Olämpligt men inte kriminellt
Tingsrätten slår fast att kvinnans ställning som lärare i och för sig har varit en förutsättning för att en sexuell relation överhuvudtaget skulle uppstå. Tingsrätten skriver dock:
"För straffansvar är det inte tillräckligt att gärningsmannens handlande är olämpligt och stötande. Det är alltså inte tillräckligt att det har förekommit ett otillbörligt utnyttjande av en uppkommen situation utan det krävs att X (den tilltalade) har använt sig av den beroendeställning som målsäganden haft till henne som lärare för att få till stånd de sexuella handlingarna."
Tingsrätten fortsätter:
"Utnyttjandet av beroendeställningen ska ha skett på ett sådant sätt att målsäganden har stått under ett tryck som är av allvarlig betydelse för honom, dvs. X agerande ska ha haft karaktären av ett maktövergrepp."
Enligt tingsrätten har läraren inte använt sig av pojkens beroendeställning ”för att sätta honom under tryck av allvarlig betydelse”. Något allvarligt missbruk av beroendeställningen har därför inte förekommit anser tingsrätten och kvinnan frias därför.
Lärare ska vara goda föredömen som ska förbereda eleverna för livet. Eftersom läraren sätter betyg kan det tänkas att en elev känner sig pressad att ha sex med läraren för att få bra betyg. Även om läraren sätter betyg objektivt kan andra elever i klassen misstänka att eleven får högre betyg p g a förhållandet.

En lärare har fått ett förtroende från samhället att ta hand om våra barn och ungdomar. Accepterar man det förtroendet tycker jag att man får ta sitt ansvar.
Därför kan samhället också ställa lite högre krav på hur lärare umgås med sina elever jämfört med vad som gäller vid förhållanden mellan vuxna och ungdomar i övr
igt.

Läraren slutade sitt jobb på skolan vid slutet av förra året och fick tre månadslöner i avgångsvederlag. Smålandsposten noterade då att skolan inte hade gjort någon polisanmälan mot läraren.

Enligt Expressen verkar det vara klart att det var ett utpressningsärende mellan pojken och kvinnan. Pojken visste mycket väl vad han gav sig in på och när det var dags att ”casha” in. Pojken började hota och försöka utpressa kvinnan i syfte att få henne att "köpa sig fri" när hans studieresultat inte gav de resultat han ville ha.
Detta gick såklart överstyr till slut och kvinnan gjorde det enda rätta och försökte polisanmäla honom för olaga hot, hemfridsbrott, förtal och ofredande men eftersom pojken samtidigt lämnade in en motanmälan och det faktum att Sverige för närvarande befinner sig i en folklig masspsykos som kräver "blodshämnd" så fort ordet "under 18" och "sex" förekommer tillsammans i en polisrapport.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar