onsdag 31 augusti 2016

Skattebedrägerier i världsklass eller gäller ett ingånget avtal?


EU har fällt Apple för mångåriga skattebedrägerier. Företaget ska betala rekordböter motsvarande 123 miljarder kronor + ränta. EU-kommissionen slår fast att Apples skatteavtal med Irland är olagligt.

EU hävdar att det handlar om avancerad skatteplanering där man utnyttjar svagheter i olika länders skatteregler och via bland annat brevlådeföretag minimerar sin skatt.
Apple
har bara betalat 1,5 % skatt på sina vinster utomlands, medan bolagsskatten i USA är 35 % . I Sverige har vi en bolagsskatt på 22,3%.

Enligt EU har Apple av Irland erhållit felaktiga skattelättnader under tio års tid som strider mot EU:s rätt om stöd från stater till enskilda företag.
Det slår EU-kommissionen fast i ett beslut som offentliggjordes
den 30 augusti.

Totalt rör det sig om upp till 13 miljarder euro, motsvarande
ca 123 miljarder kronor, som Apple sluppit betala på grund av avtalet.
Enligt EU-kommissionen betalade Apple en procent skatt på sina vinster i Europa 2003, en skatt som sedan minskades suc
cessivt till 0,005 procent 2014. Normalt är bolagsskatten 12,5 procent i Irland.
För att sätta summan i perspektiv redovisade Apple en nettovinst omkring 450 miljarder kronor 2015. Kvartalsrapporterna i år har visat lägre vinst än förra året men företaget har också nästan 2 biljoner - 2 000 miljarder kronor i sin kassa.

Apple har utnyttjat ett undantag som ska ha införts redan 1991, då Apple var ett företag som inte alls hade den position det har i dag.
Hela upplägget går ut på att Apple har två bolag på Irland, varav det ena tar emot den stora majoriteten av intäkter på all försäljning som Apple gör utanför USA.

De irländska bolagen skickar i sin tur vinsten vidare till något som kallas för ett huvudkontor, som EU-kommissionen anser egentligen inte existerar.
Huvudkontoret har inga anställda, ingen verksamhet förutom några styrelsemöten och är dessutom inte registrerat i något land. Därför betalar det heller ingen skatt.
EU hävdar att det ger Apple oskäliga fördelar som inte är tillgängliga för andra företag. Det i sin tur snedvrider konkurrensen.

Irlands finansminister  Mchael Noonansäger i ett uttalande att han kommer be om regeringens tillåtelse att överklaga. Även Apple har för avsikt att överklaga.

Apple:
"EU-kommissionen har dragit igång ett försök att skriva om Apples historia i EU, ignorera Irlands skattelagar och samtidigt riva upp det internationella skattesystemet. Kommissionens fall handlar inte om hur mycket Apple betalar i skatt, utan om vilken regering som tar in pengarna. Det kommer att få en djupgående och skadlig inverkan på investeringar och jobbskapande i EU".

Skall mycket intressant att följa denna ärende/drama. Här finns flera intressanta aspekter.
Irländarna skall överklaga enligt deras finansminister. På vilka grunder kommer Irland att överklaga EU:s beslut?
Vilka konsekvenser kan det bli, om Irland hävdar att deras skattelagstiftning gäller och inte EU:s?

Apple överklagan är lättare att förstå. De kommer att hävda att de har betalt skatt enligt det avtal de har med Irland.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar