tisdag 30 augusti 2016

Magdalena Andersson talar med kluven tunga om Sveriges goda finanser!

”Svensk ekonomi går starkt” säger Magdalena! Tyvärr är det inte hela sanningen!

Klart att socialdemokraterna vill vissa musklerna och vissa att deras politik äntligen får genomslag i ekonomin.
När man lånar till kalaset och budgeterade utgifter minskar, innebär detta inte sparade pengar som ger reformutrymme.

Skrytet i morgonsoffan:
Vi växer på bred front, vi ser att hushållens konsumtion ökar, vi ser att investeringarna ökar, inte minst är byggtakten väldigt hög för nya bostäder, och den offentliga konsumtionen växer. Vi har mycket starkare tillväxt än i både Tyskland och Storbritannien, eller i något annat nordiskt land”.
Sanningen är att Sverige går med underskott och lånar över 20 miljarder i månaden, för att finansiera en totalt misslyckad politik!100 miljarder i besparingar på migrationen
Nu kommer vi till det verkligt intressanta. Magdalena talar om 100 miljarder i beräknade minskade kostnader för migration. Frågan är vad blir kostnaden?.I Migrationsverkets senaste prognos från Juli 2016 talade MV om kostnader på 205 miljarder 2016-2020. I april 2016 trodde man på 226 miljarder och i januari 2016 på 320 miljarder, för samma tidsperiod.Undrar från vilket gissning Magdalena utgår från?
Det är väl knappast från
juli prognosen på 205 miljarder, för i så fall blir kostnaden 105 miljarder för fem år.
Troligen är det så att Magdalena utgår från den galna gissningen från i januari på 320 miljarder och då blir kostnaden ca 205 miljarder i enlighet med Migrationsverkets prognos från juli.

Magdalena försöker lägga dimridåer och visst låter det fint med 100 miljarder i besparingar på migrationen. Detta ligger helt rätt i tiden när alla politiker plötsligt blivit rasister.…

Häpnads veckande uttalande av Magdalena:
De som kom i höstas är ju en liten kostnadspuckel, men eftersom regeringen har lagt om politiken har kostnaderna i jämförelse med i våras minskat med 100 miljarder. Men det ska tilläggas att det inte var ekonomiska orsaker som gjorde att vi la om politiken, utan det var rent praktiskt väldigt svårt att skaffa tak över huvudet för så många människor”.
 


BNP per capita står still
Sverige har i dagsläget en högre tillväxt än andra länder – i år växer bruttonationalprodukten=BNP med 3,5 procent.

Vi har passerat höjdpunkten på högkonjunkturen och takten håller på att mattas av. Tillväxten blir dessutom inte lika imponerande när man samtidigt tar i beaktande att folkmängden ökar och vi blir fler som ska dela på kakan.

Tyvärr överdriver Regeringen när de säger att utrymmet i år för reformer i budgetförhandlingarna är 25 miljarder kronor.
Sanningen är att 10 miljarder redan är intecknade om extrastöd till kommunerna för det höga asylmottagandet.
Nästa år beräknas utrymmet till 30 miljarder kronor. Men eftersom Sverige går back de närmaste åren består reformutrymmet av lånade pengar.

Ett mer korrekt sätt att mäta det verkliga välstånd är i BNP per capita.
När BNP per capita växer kan man satsa på offentlig välfärd utan att medborgarna upplever någon försämring.
Om BNP per capita står still måste man låna pengar för att göra satsningar . Magdalena låtsas inte om det och hon håller tyst om att BNP per capita, det senaste decenniet knappt utvecklats. All tillväxt äts upp av att befolkningen blir större.


Borg och Reinfeldt låtsades aldrig om att BNP hade bromsat in under deras ”glansdagar. De ”vägrade” tala om BNP per capita som i princip var stillastående under hela deras regeringstid.
När BNP per capita uteblir växer också samhällsproblemen – eller utmaningar, som de kallas när det saknas lösningar, Den har vuxit med stormsteg.


Problemen som nu skall belasta kommuner och landsting

Integrationen kommer att bli den stora utmaningen. SKL har i en prognos skrivit att kostnaderna i kommunerna väntas öka med nio procent redan i år.
Anledningen är att det krävs dyra tillfälliga lösningar för att ta hand om nyanlända.
Kommunerna har inget val eftersom lagstiftaren kräver detta av dem.  Regeringen har bestämt detta på helt på egen hand, utan att bry sig om vad kommuner och landsting tycker.

Nu när situationen är ohållbar, då upphäver regeringen det kommunala självstyret som vi haft sedan länge och vältrar helt sonika över problemet på kommunerna. De får en uppgift att lösa som deras organisation inte på något vis är avsedd för.
Givetvis kommer kommunerna att bli tvungna att ta till desperata metoder.

Det är ungefär som en familj, där pappan går och köper en strutsfarm. När han sedan inte klarar att sköta den, så bestämmer han bara, att det är barnens uppgift att ta hand om eländet.
Att skaffa fram bostäder till de nyanlända kommer att ställa grupp mot grupp.


SKL skriver också i sin rapport att det kommer att krävas skattehöjningar på 45 miljarder för att klara kommunerna och landstingens åtaganden.
I skrivande stund meddelar regeringen precis, att de senarelägger sänkningen av kostnaden för ensam kommande barn med ett halvår till 20170701.

Pensionen för invandrare
Att pensionen kommer bli ett problem låtsas regeringen inte om. Pensionssystemen kommer att påverkas för migranterna. De kommer att få en kortare tid i arbetet och ett lägre eget pensionskapital.
Fakta idag är att efter femton är är endast trettio procent av de nyanlända i helårssysselsättning. För de övriga väntar med stor sannolikhet en ålderdom med garantipension och låg egen konsumtion. En garantipension som skall finansieras med statliga medel eller är det tänkt att de skall få vara med att dela på kakan från pensionsfonderna? En fråga med mycket ”dynamit” i!

Arbetslösheten
Arbetsförmedlingen
redovisar siffror som visar att 42 procent av de inskrivna är utrikes födda. Hälften av dessa har bara gått i grundskola.
Enligt SKL tror de inte att det kommer bli möjligt, att ge ens alla unga vuxna en motsvarande gymnasieutbildning, eftersom det saknas tusentals lärare i landet.

Vi ser nu resultatet av detta misslyckande. Det kommer att bli ett permanent utanförskap och en segregation som biter sig fast.
I slutändan betyder det att det blir högre kostnader för kommunerna och ökade sociala spänningar.
Inte att förglömma att polisen idag inte har resurser eller förmåga att hantera situationen. Vad händer om eller när det blir värre?

Politikerna står som handfallna inför dagens scenario. De hade inte i sin vildaste fantasi räknat med detta.
V
i kan nu se fram emot, att under de kommande åren, med fler verkningslösa integrationssatsningar, fler seminarier och fler halleluja tillställningar.
Vi kan också se fram emot
fler subventionerade anställningsformer, som givetvis kommer få bort invandrare från arbetslöshetsstatistiken, men som fortfarande inte betyder att människor blir självförsörjande.


Politikerna är som enarmade banditer – polletten har inte trillar ner, förrän nu, utan vinst! De skulle för länge sedan infört stopp, att dra i bandit armen, men förmodligen är det redan för sent.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar