onsdag 17 augusti 2016

GMO och Greenpeace en kombination som inte går ihop!

GMO = Gen modifierade organismer eller genmanipulerade organismer som kritikerna väljer att kalla denna mat.

Enkelt förklarat är GMO en genetiskt modifierad organism, med vilken man går in och byter ut gener i cellkärnors DNA för att ändra en grödas egenskaper.

En organism som produceras genom genetisk modifiering förkortat GM. Organism är den term som i detta fall används för att hänvisa till levande ting.

När man pratar om växter kan organismen t.ex. vara majs, ris, soja eller någon annan gröda. Istället för att säga GMO-majs eller GMO-soja kan man istället säga GM-majs för genmodifierad majs, GM-soja för genmodifierad soja och GM-grödor för att beskriva genmodifierade grödor.
GMO-soja skulle därmed bli genmodifierad organism soja alternativt genetiskt modifierad organism soja, vilket blir lite överflödigt.

En ganska vanlig missuppfattning bland motståndarna är att de tror att GMO är organismer som flyter omkring i grödan. 
I själva verket är det alltså grödan som är själva organismen.


Givetvis har denna metod fått motståndare. En av dom är Greenpeace, men även forskare som kommit fram till resultat som i flera fall kan vara tveksamma om det är det GMO - grödan som är orsaken.

En av dem är den produktiva lågväxande vetehybriden. Vetehybriden lade grunden för den gröna revolutionen som anses ha räddat miljontals liv. För det fick Norman Borlaug, Nobels fredspris år 1970.

Vetehybriden ger hög avkastning och samtidigt har glutenbildande proteiner förändrats på molekylnivå. En amerikanske hjärtläkare William Davis har konstaterat att antalet människor som drabbats av glutenintolerans = celiaki,
har fyrdubblats de senaste femtio åren.
William Davis kopplar ihop detta faktum med det högproduktiva vetet.
Forskningen är dock fortfarande oenig om hela orsaken till den kraftigt ökande celiaki sjukligheten.
Greenpeace
En annan produkt är det genmodifierade gyllene riset som kan hjälpa till att stoppa synskador och blindhet på hundratusentals barn årligen.

Greenpeace har hamnat i rejält blåsväder i sommar om vilseledande kampanjer.
Kritiken av deras mål och medel i frågor om modern växtförädling, motstånd mot modern genteknik inom växtförädlingen – dels deras oförmåga, eller ointresse, att distansera sig från den svans av aktivister som vandaliserar offentligt finansierade fältförsök, trakasserar forskare och ägnar sig åt våldsbrott.

I ett brev från 30 juni skrev 110 nobelpristagare att de anklagar Greenpeace och dess stödtrupper för att ”ha vilselett allmänheten angående bioteknikens inom jordbrukets risker, fördelar och betydelse, samt understött brottsliga handlingar där god­kända fältförsök och forskningsprojekt har blivit för­störda”.

Brevet lyfter särskilt fram Greenpeaces kampanjande mot gyllene riset, och avslutas med en ytterst skarp markering:
”Hur många fattiga människor i världen måste dö innan detta börjar betraktas som ett brott mot mänskligheten?”
Gyllene riset är en variant av ris som har för­mågan att bilda ämnet betakaroten. Ämne ombildas sedan i våra kroppar till A-vitamin.


I
de länder där ris utgör stapelfödan och inslaget av kött eller grönsaker är litet, är A-vitaminbrist ett utbrett problem. Vanligt ris saknar betakaroten. Brist på A-vitamin förorsakar kroniska synskador och i många fall blindhet.

Enligt Världshälsoorganisationen WHO drabbas hundratusentals barn år­ligen.
Av en näringsfattig och ensidig kosthållning som i i huvudsak baserad på kol­hydratrika stapelgrödor får man vitaminbrist.
WHO kallar det för den dolda hungern.

Anledningen till att det är A-vitaminberikat ris drabbas av Greenpeaces onda öga är att det tagits­ fram med modern genteknik.

Greenpeace släppte kärnkraften som kampanj­ämne under 1990-talet.

Istället har
GM-grödor blivit nytt kampanjområde och kassako. Vägen stakades ut av Greenpeaces dåvarande chef, Lord Melchett, som inför brittiska överhuset gjorde den häpnadsväckande deklarationen att ”denna organisation kommer att förbli motståndare till GM-grödor, oberoende av några vetenskapliga riskvärderingar”.

Greenpeace har stött handgripliga metoder för att underminera eller sabotera sådan vetenskap som de ogillar.
Greenpeace har givit stöd till forskare som arbetar för att bekräfta organisationens förutfattade åsikter, till exempel den numera famöse Gilles-Éric Séralini, vars forskargrupp låg bakom den uppmärksammade studie som påstods ha visat att GM-majs och ogräsmedlet glyfosat, Roundup - orsakar cancer hos råttor.
Studien var så under­målig att tidskriften som publicerat den, drog tillbaka artikeln, med motiveringen att forskarnas slutsatser inte stöds av de egna resultaten.

I sitt svar till Nobelpristagarna förnekar Green­peace att deras kampanjande har fördröjt introduktionen av gyllene riset.

Gyllene riset är ett humanitärt projekt. Av Greenpeace har det ibland utmålats som en ”trojansk häst” som, om det accepterades, skulle öka acceptansen mera generellt för grödor förädlade med modern genteknik.

Förmodligen har de helt rätt i sin analys. Om bönder och konsumenter fick möjlighet att uppleva nyttan med modern växt­förädling skulle de inse att miljörörelsen, med Greenpeace i spetsen, har satsat sina kampanj­pengar på fel häst – trojansk eller ej.

TTIP-avtalet
Nyligen har Obama-regeringen släppt igenom en lagstiftning som i praktiken innebär att konsumenten inte kan informera sig om det ingår GMO i ett livsmedel eller inte, efter en intensiv lobbyism från de stora livsmedelsföretagen som upplever en stark folklig opinion mot sina produkter.

EU och USA har förhandlat fram ett nytt handelsavtal – TTIP-avtalet.

Avtalet innebär att EU-länderna inte kan vägra att acceptera livsmedelsföretagens patenterade GMO-produkter!
Vad kommer Greenpeace att säga om detta avtal.

GMO-produkter utan ursprungsbeteckning kommer att få säljas i alla EU-länder!

Upp och ner vända världen
Ryssland som är utsatt för en handelsbojkott slår nu, vakt om sitt nationella oberoende. Ryssarna har nu satt igång sitt jordbruk.
Ryssarna har beslutat att förbjuda all GMO och att använda sina enorma jordbruksarealer för att producera bara ekologiska produkter.

Sannolikt är detta ett mycket smart beslut med tanke på den snabbt ökande efterfrågan på sådana livsmedel på världsmarknaden.

Ryssland har f.ö. redan passerat USA som världens största veteexportör. Sovjetkommunismens ständiga brist på spannmål är som bortblåst, nu när marknadsekonomin tagit över.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar